wz

401 Bajer J. Papírová platidla Československa
402 Hlinka J. Bratislavská mincovna
403 Herber-Vejrosta Dodatek ke katalogu ražeb V.K.Šmakala
404 PilnáčekJ. Staromoravští rodové
405 - Numismatic-transpress-Lexikon
406 - Ordena i medaile SSSR
407 Cach F. Nejstarší české mince IV. - dodatky
408 Ondrouch V. Keltské mince typu Biatic z Bratislavy
409 Mixa M. Československé státovky a bankovky II.část
410 Šimek E. Česká mince v prvních desetiletích 17.stol.
411 Marco J. Značky mincov. a mincmistrů na ražbách Habsbur.monarch.
412 Stará D. Markenzeichen auf Zinn
413 Diviš J. Silber - Stempel aus aller Welt
414 - Numismatická Příbram
415 - Numismatická Příbram
416 Krause-Mischeler Catalog World Coins
417 Sklenář K. Od pěstního klínu k přemyslovské radlici
418 Šonka J. Kronika psaná rýčem
419 Paprocký B. z Hlohol O válce turecké ...
420 - Zpravodaj KGHO - Ostrava 1984
421 Fiala E. Stručný přehled českého mincovnictví
422 - Nimismatické listy 1984
423 - Vlastivědný sborník Podbrdska č.20
424 - Vlastivědný sborník Podbrdska č.22
425 Schenk-Vitouš Požár na příbramských dolech
426 Čáka J. Znaky hornických měst V.
427 Čáka J. Znaky hornických měst VI.
428 - Lexikon obcí 1850-1970
429 Skála P. Historie česká
430 Podlaha-Hlávka Topografie histor.+kustděnk. in König Böhmen
431 Bajer J. Cizí papírová platidla na čs. území 1938-45
432 - Numismatika na Ústecku
433 Hofman G. Metrologická příručka
434 Nechanický-Šafář Kladenské mincovnictví
435 Štenberk K. Nástin dějin českého hornictví I.sv.
436 Štenberk K. Nástin dějin českého hornictví II.sv.
437 Oswald G. Lexikon der Heraldik
438 Měřička V. Rakouské pamětní kříže
439 Mixa M. Ruské peníze I.
440 Mixa M. Ruské peníze II.
441 - Notafilie - sborník
442 Schwarzenberg K. Heraldika
443 Obermajer J. J.E.Purkyně
444 Čapek J. Městské znaky
445 - Rudné baně a magneziové závody 1965-85
446 - 40 let čs. uranového průmyslu
447 Minarovičová-Bistrický Numismatická příručka
448 - Rukopisy královedvorský a zelenohorský
449 Hora P. Toulky českou minulostí
450 Kamiňski-Kopicki Katalog monet polskich


1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12