wz

351 Kurz K. Řecké mince
352 Šimek E. České mince v 1.pol. 17.stol.
353 Spěváček J. Král Diplomat
354 Menzel P. Deutsche Notmünzen... (1873-1932)
355 - Die Münzen und Medailen des Fürstenhauses etc.
356 Ječný J. Seznam plzeňských medailí
357 Tautz G. Tachenlexikon
358 Filip J. Keltská civilizace a její děditství
359 Motyková K. Keltské hradiště ve střed. Čechách
360 Rayman M. Mince ze stradonického hradiště
361 Neubarth L.O. Pravda a dohady o plzeňské mincovně
362 Pošvář J. Biskupská mincovna ve Vyškově
363 Striebe F. Die Münzstätte des Grafen Schlick in Böhmen
364 Michálek M. Ke kontramarkám na mincích malkonetů
365 - Numismatický časopis II - 1926 (1-4)
366 Turek R. Čechy v ranném středověku
367 - Mikoláš Aleš 1909-12
368 Marco J. Münzechen aus aller Welt
369 - Numismatický sborník 16 - Praha 1983
370 Jens Dr. Das Notgeld des Deutschen Reichbahn
371 Huszár L. Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute
372 - vyjmuto
373 Davenport German Talers 1600-1700
374 Davenport German Talers 1700-1800
375 Pick A. Papermoney - Catalog of Americans
376 Nechanický Z. Novodobá falza vzácných českých mincí I.
377 Nechanický Z. Novodobá falza vzácných českých mincí II.
378 Halačka I. Vládní mincovnictví na našem území 1526-1620
379 Halačka I. Vládní mincovnictví na našem území 1620-1740
380 - Dějiny peněz na území ČSSR
381 Mixa M. Katalog losů I.
382 Mixa M. Katalog losů II.
383 - Numismatické listy 1981
384 Kres K. Münchner Münzhandlung 1508-1968
385 - Česká a slovenská medaile 1969
386 - Československá pamětní mince a medaile 1948-83
387 Ševčík F. Pečeti těšínských Piastovců
388 - Bibliografie české práce heraldické - Ostrava 1983
389 - Zpravodaj KGHO roč.V. - Frýdek-Místek 1983
390 - Vlastivědný sborník Podbrdska č.17
391 - Vlastivědný sborník Podbrdska č.18
392 - Vlastivědný sborník Podbrdska č.19
393 - Vlastivědný sborník Podbrdska č.21
394 - Umění posledních Přemyslovců
395 - Numismatické listy 1982
396 - Numismatické listy 1983
397 Nimmergut J. Deutsche Orden
398 - Historie a perspektivy numismat. společností
399 Bilak-Jízdný Katalog mincí Československa
400 Szego A. The Coinage of medieval Austria


1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12