wz

301 Vlčka F. Odznaky pražských vzorkových veletrhů
302 Petrtyl J. Nouzové peněžní poukázky z let 1848-50  I.díl
303 Petrtyl J. Nouzové peněžní poukázky z let 1848-50  II.díl
304 Jaksch-Pick Katalog des öesterreichische Notgeldes 1916-21
305 - Sběratelské zprávy 1970-71
306 Bajer J. Maďarsko - katalog papírových platidel
307 Hubert-Janovský Omyly a chyby na mincích
308 Terlecki W. Katalog monet polskich
309 Kamiňski C. Ilustrovaný katalog monet polskich 1916-77
310 Kamiňski-Kopicki Katalog monet polskich 1764-1864
311 Bauer S. Deutsche Münzen 1871-1932
312 Keller A. Das Deutsche Notgeld I.
313 Keller A. Das Deutsche Notgeld II.
314 Keller A. Das Deutsche Notgeld III.
315 Pick-Siemsen Das Lagergeld des Konzentrations und D.P.Lager 33-45
316 - Vlastivědný sborník Podbrdska č. 10
317 - Vlastivědný sborník Podbrdska č. 11-12
318 - Vlastivědný sborník Podbrdska č. 13
319 - Vlastivědný sborník Podbrdska č. 14
320 - Vlastivědný sborník Podbrdska č. 15
321 - Vlastivědný sborník Podbrdska č. 16
322 - Sborník přednášek Hornická Příbram
323 - Nenávistní penězokazci
324 - Peníze celého světa
325 - Studie Muzea Kroměřížska
326 Suchodolski S. Denar w kalecie
327 - československo-polská numis. konference - sborník
328 Šimek E. Rejstřík Numismatických listů
329 V. z Březové Husitská kronika
330 - Heraldická ročenka 1980
331 - Numismatické listy 1980
332 - Corpus nummorum Austriaca
333 - Latinsko - český slovník
334 - Latinsko - český slovník
335 - Finanční slovník
336 - Hornická Postilla
337 Agricola 12 knih o hornictví a hutnictví
338 Čáka J. Znaky hornických měst II.
339 Čáka J. Znaky hornických měst III.
340 Čáka J. Znaky hornických měst IV.
341 - Primitivgeld - vormünzliche Zahlungsmittel
342 Šůla J. Budování čsl. měny po 1.světové válce
343 Papoušek F. Dánské falešné mincování na Hradci u Opavy
344 Nový M. Mince Františka Lotrinského
345 Šimek E. české mince v peněž. oběhu 2.pol. 16.stol.
346 Snolík J. Zlaté mince s domělým opisem
347 Kolář-Šnajdr Na pomoc...
348 Skalský G. České mince a pečeti 11. a 12. stol.
349 Zvarič Numismat. slovník: ruský
350 Horák J. Kremnická mincovna


1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12