wz

251 Zenger Z.M. Česká heraldika
252 - Tisíc let staré Plzně
253 Hásková J. České mince v době románské
254 Fiala Z. Předhusitské Čechy
255 Plaček A. Přehled ruských a sovětských mincí
256 - Moravské numismatické zprávy 1977 / 14
257 Polívka E. Čsl. mince 1918-77  - 2.vydání
258 Hásková J. Úvod do denárového období
259 - Heraldický kalendář 1978
260 - Kremnická mincovňa, Martin 1978
261 Nový M. Mince Marie Terezie
262 - Sborník Hornické Příbrami 1978
263 Šimek E. Pražská mincovna
264 Herber O. Katalog ražeb V.K.Šmakala
265 Sém J. Papírové peníze
266 Procházka R.v. Öesterreichische ordens ...
267 Rosenberg H. Spenden abzeichen d. WHW
268 Kalníková E. Keltské mince
269 Minarovičová E. Portrét na starověkých mincích
270 Schlickeysen-Pallmann Vysvětlení zkratek na mincích (německy)
271 Rentzmann W. Numis. Legenden - Lexikon
272 - Katalog výstavy mincí - Cheb 1979
273 Fiala E. Beschreibung der Samlung Bömischer Münz + Med. I.
274 Fiala E. Beschreibung der Samlung Bömischer Münz + Med. II.
275 Fiala E. Beschreibung der Samlung Bömischer Münz + Med. III.
276 - Numismatické listy 1974-75
277 - Numismatické listy 1976-77
278 - Numismatické listy 1970
279 Sejbal J. Dějiny peněz na Moravě
280 Taprell-Dorling Ribbons and medals
281 Huszár L. Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute
282 - Brněnské zprávy 1978
283 Pink K. Einführung in die Keltische Münzkunde
284 Sejbal J. Numis. odd. Moravského muzea v Brně
285 Schön G. Altdeutschland
286 Dieliher H. Katalog der Böhmen Habsburger 1526-1887
287 Hamburger L. Griechische Münzen
288 - Zprávy brněnské pobočky r. 1977
289 Měřička V. Čsl. vyznamenání V.
290 Rozman L. Kremnica
291 Stará D. Kovářské značky pražkých mistrů I.část
292 - Peněžní oběh na Kubě a medailérství od 16. do 20.stol.
293 Nohejlová-Prátová E. Katalog sbírky medailí Praha 1963
294 Teisinger J. Bývalé české mincovny
295 Kolníková E. Římské mince na Slovensku
296 - Numismatický sborník 1977-78
297 - Ze starých letopisů českých
298 Pulec V. Československá státní vyznamenání
299 Měřička V. Černohorská vyznamenání
300 Hájek V. z Libočan Kronika česká


1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12