wz

151 Čermák-Skrbek Mince král. českého  II.díl
152 Čermák-Skrbek Mince král. českého  III.díl
153 Měřička V. Čsl. vyznamenání II.díl
154 - Moravské numis. zprávy 1973 / 13
155 - Město stříbra a slávy - Příbram
156 Hásková J. Die Währungs ... Jagellon
157 - Sborník o E.Fialovi
158 - Věstník NSČs 1919-23
159 Juncker Ch. Sächsichen Medailen
160 Teutveln W.E. Sächsichen Medailen
161 - Erbovní sešity - Praha 1970
162 Löwe-Stol Antika ABC
163 - Slovník antické kultury
164 Pošvář J. Administrativněekonomická opatření na Moravě 18. a 1.pol.19.stol.
165 - Sběratelský ceník čs. mincí - Cheb 1975
166 Šána J. Čištění a ochrana mincí
167 Sém J. Poznáváme papírové peníze
168 Petrtyl J. Nouzové poukázky 1848-50
169 Obermajer J. J.E.Purkyně
170 Měřička V. Orden und Ehrenzeichen d.Öster.-Ungar. monarch.
171 Lauda J. Znaky čs. měst
172 Castelin K. Sborník
173 Měřička V. Diplomový odznak Karla IV.
174 Nop V. Soupis numis. literatury Kroměříže
175 Menius J. Holandské mince od r.1795
176 Whitting P.B. Münzen v. Byzanz
177 Radoměřský P. Nálezy mincí v Králově Dvoře
178 Radoměřský P. Obol mrtvých u Slovanů
179 Radoměřský P. Slovanské kostrové hroby u Brodu
180 Severin H.M. Ruské mincovnictví 1862-1917
181 Voglhuber R. Tolary ...
182 Schwarzenberg K. Heraldika
183 Nohejlová-Prátová E. Nálezy mincí v Čechách
184 - Sedlčanský sborník
185 - Vlastivědný sborník Podbrdska 1969
186 - Vlastivědný sborník Podbrdska 1970
187 - Vlastivědný sborník Podbrdska 1971
188 - Vlastivědný sborník Podbrdska 1972
189 - Vlastivědný sborník Podbrdska 1973
190 Nohejlová-Prátová E. Základy numismatiky
191 - Česká numismatická společnost - sborník 1976
192 - Numismatický sborník č.13 / 1976
193 - Heraldický kalendář 1975
194 Přibyl-Liška Znaky a pečetě středočeských měst
195 Hlinka-Radoměřský Peníze, poklady, padělky
196 Radoměřský P. Nálezy mincí v Králově Dvoře
197 Haupt W. Sächsiche Münzkunde - text
198 Haupt W. Sächsiche Münzkunde - tabule
199 - Zbraslavská kronika
200 Kotrbatý V. Fotografie znaků zhotovených autorem 1.sv.


1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12