wz

101 Schrötter F.v. Wörlerbuch d. Münzkunde
102 Peukert K. Mince Leopolda I. 1657-1705
103 Holenstein R. Money Trend č.8/1972
104 Friedberg R. Gold Coins of the World r.1971
105 Čermák J. Mince král. Českého od r. 1526 - rukopis
106 Pinta V. K jasnosti pr. grošů Karla IV.
107 Remick J. The Quide Book and Cataloque of Canadian Numis G.B.
108 Nohejlová-Prátová E. Dvě století vědecké numis. v čes. zemích 1971
109 - Mincovníctvo na Slovensku - katalog Kremnické mincovny 1954
110 Měřička V. Čsl. plukovní medaile
111 Skalský G. Denár knížete Václava
112 Záloha J. SoupisEggenberských mincí
113 - Věstník NSČs r.V. č.10 1923
114 - Numismatický časopis r.III / 1927  č.1-4
115 - Numismatický časopis r.IV / 1928  č.1-2
116 - Numismatický časopis r.VII / 1931  č.1-2
117 - Numismatické listy r.XIII / 1958 č.1-6
118 - Numismatické listy r.XVII / 1962 + XVIII / 1963 č.1-6
119 - Numismatický sborník ČSAV  IX / 1966
120 Radoměřský P. Studie k čes. mincím 13.stol.
121 Radoměřský P. Kremnická mincovna
122 Pošvář J. Vývoj mincovního práva ve Slezku 1. pol. 17.stol.
123 Poláček A. Přehled církev. a rod. panství římsko-něm. císařství
124 Cach F. Nejstarší české mince díl.II.
125 Polívka E. Mince Františka I. 1792-1835
126 Nemeškal L. Jáchymovské minc. v 1.pol. 16.stol.
127 Měřička V. Čsl. vyznamenání 1.část 1918-38
128 Svoboda L. Encyklopedie Antiky
129 Sear D.R. Roman coins
130 Pick A. Papiergeld Katalog - Europa 1900
131 Petráň J. Český znak
132 Tannich A. Schwarcembergisches Jahrbuch 1938
133 Chytil-Podlaha-Vrba Die Kroninsignien d. K.Böhmen
134 - Numismatický časopis šs. r. IV. č.1-2 / 1928
135 - Grünes Gewölbe Dresden
136 Reinfeld F. Münzkatalog 1967 - Battenberg-München
137 Jaeger-Pick Die Münzen und Banknoten der Tschechoslowakei
138 Poláček A. Zkratky a monogramy na mincích od 15.stol.
139 Kowalski M. Ilustrovany katalog banknotov polskich 1916-72
140 - Numismatický sborník ČSAV 10 / 1967-68
141 - Numismatický sborník ČSAV 11 / 1969-70
142 - Numismatický sborník ČSAV 12 / 1971-72
143 Spáčil B. Česká měna ...
144 Soboleva N.A. Nálezy pr. grošů na území SSSR
145 Zierl F. Münzkatalog Europa ad 1945
146 Castelin K. Halbgroschen
147 - Jahrbuch herald.Geselschaft Adler - Vídeň 1888
148 Nový R. Přemyslovský stát 11. a 12.stol.
149 Nemeškal L. Nález mincí v Luzích (Příbram)
150 Čermák-Skrbek Mince král. českého  I.díl


1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12