wz

51 - Numismatické listy r.XXXIII. / 1978-79
52 - Numismatické listy r.XX. / 1966-67
53 - Numismatické listy r.XXII. / 1972-73
54 Pošvár J. Moravské mincovny
55 Nemeškal L. Českobudějovická mincovna v letech 1569-1611
56 Fläming O. Monograme af Münzen...
57 Reinfeld F. Der Münzkenner
58 Jaeger-Haerecker Die deutsch. Banknoten sait 1878
59 Janovský H. Index ke kartotece novověku
60 Luschin A. Vídeňské mincovnictví ve středověku
61 - Platidla vojenských zajateckých táborů 1914-18
62 - Sovětskij Kollekcionér
63 Cach F. České denáry do Břetislava I.
64 Hlinka J. Bratislavské korunovační medaile
65 Cejnek R.J. Österreich. Münzprägungen 1509-1935
66 Sejbal J. Moravské numismatické zprávy č.12
67 Hlinka J. Vývoj penězí na Slovensku
68 Polívka E. Mince Ferdinanda V. 1835-48
69 - Hornická Příbram - sborník přednášek
70 Suhle A. Deutsche Munz und Geldgeschichte
71 Gehrke D.A. Die Münzen d. königr. Preusen 1797-1891
72 Hásková J. Pražské groše z let 1471-1526
73 Nohejlová-Prátová E. Mince a jejich sbírání
74 Schön G. Münzkatalog der Welt 1971
75 Arnold P. Münzkabinet Dresden
76 Janovský H. Kartotéka čsl. vládních mincí
77 Horák J. Kremnické dukáty
78 Banach A. Zbierajmy pieniadze
79 Poláček A. Přehled panovníků a rodů ...
80 - Jubilea příbramských kovohutí 1971
81 Smolík J. Pražské groše a jejich díly
82 Skrbek B. Mince a medaile rod. Pardubických
83 - Věstník NSČs v Praze roč. I. č.1,2 - 1919
84 - Věstník NSČs v Praze roč. II. č.3 - 1920
85 - Věstník NSČs v Praze č.4 - 1920
86 - vyjmuto
87 Keller A. Das deutsche Notgeld 1916-20 I.díl-papír.
88 Keller A. Das deutsche Notgeld 1916-19 II.díl-kovové
89 Spruners K.v. Histor-geograf. Schul-Atlas r.1860
90 Hirsch J. Auktion v. Münzen, Medailen ... München 1914
91 - Zpravodaj č.1-4 roč.VIII - num. kroužku Děčín 1971
92 Štěpková J. 2500 let íránského mincovnictví
93 Suhle A. Die Münze
94 Petrtyl J. Histor. dokumentárnost nálezů mincí na Pardubicku
95 Dittrich K. Antike Münze
96 Friedensburg F. Monety Slaskie sredniowiecza
97 - Numismatický časopis r.VI - 1930
98 Nohejlová-Prátová E. Z příběhů pražské mincovny
99 Hásková J. Chebské mince z 12. a 13. stol.
100 - Katalog krajské výstavy poštovních známek - Příbram 1972


1     2     3     4     5     6     7     8      9     10     11     12