wz

1 Janovský-Polívka Katalog knihovny ČsNs v Praze
2 Katz V. Kontramarky na pražských groších
3 Chaura K. Čištění mincí a medailí
4 Horák J. Přehled mincí Josefa I.
5 - Numismatický časopis r.I. / 1925
6 - Numismatický časopis r.V. / 1929
7 - Numismatický časopis r.VIII.-IX. / 1932-33
8 - Numismatický časopis r.X.-XIV. / 1934-38
9 - Numismatický časopis r.XV. / 1939
10 - Numismatický časopis r.XVI.-XVII. / 1940-41
11 - Numismatický časopis r.XVIII. / 1942
12 - Numismatický časopis r.XIX. / 1950
13 - Numismatický časopis r.XX / 1951
14 - Numismatický časopis r.XXI / 1952
15 - Numismatické listy r.I.-II. / 1945-47
16 - Numismatické listy r.III.-IV. / 1948-49
17 - Numismatické listy r.VI. / 1951
18 - Numismatické listy r.VII.-VIII- / 1952-53
19 - Numismatické listy r.IX. / 1954
20 - Numismatické listy r.X. / 1955
21 - Numismatické listy r.XI. / 1956
22 - Numismatické listy r.XII. / 1957
23 - Numismatické listy r.XIV. / 1959
24 - Numismatické listy r.XV.-XVI. / 1960-61
25 Yeoman R.S. A Quide Book of US coins 68
26 Petrtyl J. Nouzové poukázky z let 1848-50 I.díl
27 Sakařová-Malá A. Jáchymovská mincovna od roku 1561
28 - vyjmuto
29 Yeoman R.S. Current Coins of the World
30 Polívka E. Mince Františka Josefa I.
31 - vyjmuto
32 - Numismatický sborník I. / 1953
33 - Numismatický sborník II. / 1955
34 - Numismatický sborník III. / 1956
35 - Numismatický sborník IV. / 1957
36 - Numismatický sborník V. / 1958
37 - Numismatický sborník VI. / 1960
38 - Numismatický sborník VII. / 1962
39 - Numismatický sborník VIII. / 1963-64
40 Turnwald K. České a moravské denáry a brakteáty
41 Seibal J. Sborník I. numismat. symposia v Brně r. 1964
42 Seibal J. Moravské mince doby husitské
43 Ondrouch V. Nálezy keltských antických a byzantských mincí
44 Nohejlová-Prátová E. Krása české mince
45 Yeoman R.S. A Catalog of Mod. World Coins
46 Craigh W.D. Coins of the World 1750-1850
47 Sten J. Banknotes of the World 1368-1966
48 Peter-Jaeckel Die Münzprägungen d.H.Habsburg (178-1918-1964)
49 - Numismatické listy r.XXIII. / 1968-69
50 - Numismatické listy r.XIX. / 1964-65


1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12