wz

Dr.Václav Hruška

        Dr.Václav Hruška, rodák z podbrdského kraje, kterému zůstal po celý život věrný, se seznámil s numismatikou velmi záhy prostřednictvím svého děda, Jana Hrušky, přímého účastníka denárového nálezu na vrchu Plešivci roku 1923. Zájem o historii a ekonomická studia pak byly jen logickým předpokladem jeho aktivní numismatické činnosti, datované jeho vstupem do Numismatické společnosti československé v roce 1955.

        V roce 1966 se stal spolu s L.Češkou a Dr.J.Boháčem zakladatelem pobočky ČNS v Příbrami, kde pracoval dlouhá léta jako jednatel i místopředseda a řídil rozsáhlou kulturně výchovnou činnost, na níž se sám podílel desítkami proslovených přednášek i jako autor řady úspěšných numismatických výstav a jejich katalogů v letech 1975-88. Organizačně řídil také ediční činnost pobočky. Byl ideovým tvůrcem většiny úspěšných příbramských medailí. Spolu s O.Bartoněm redigoval sborník „Numismatická Příbram“, vydaný pobočkou v roce 1979 a řídil pracovní skupinu jejích členů, provádějící soupis regionálních medailí.

        Od 70. let lze pak sledovat jeho soustavnou publikační činnost na stránkách regionálního i odborného tisku. Vedle sběratelských zajímavostí a informací o medailích věnuje mimořádnou pozornost funkci peněz v období novověku. Přitahuje jej především složitá ekonomickopolitická problematika naší a německé měny. Je nutné připomenout i jeho rozsáhlou studii věnovanou historii příbramského zlatníku a záslužné příspěvky k problematice tzv. náhradních platidel s jejich novým metodicky přínosným utříděním.

        Ústředí ČNS ocenilo jeho významnou badatelskou činnost v oblasti regionu udělením záslužné medaile.

Výběr z publikovaných odborných prací Dr.V.Hrušky:

1976

Ze stoleté historie příbramského zlatníku - příloha SZ 16, 1976, 42 str.

1977

Třicet let československých pamětních mincí očima sběratelů - SZ 22, 1977, s.14-21

Ještě o tak zvané okrajové numismatice - Královehradecký sborník numismatických prací 1977, s.51-80

1978

Dopis psaný na miliardách (německá inflace do 1923) - Num.listy 33, 1978, s.117-124

1979

Ojedinělá zvláštnost příbramské regionální numismatiky - pamětní ražby na rekordy hlubinného dolování - Numismatická Příbram 1979, s.83-90

Medaile na uzavření březohorského rudného revíru - Numismatická Příbram 1979, s.132-134

1981

Vzpomínka na revoluční rok 1917 v Rusku - Num.listy 36, 1981, s.164-165

Do třetice k budování československé měny (+L.Češka) - SZ 34, 1981, s.107-109

O padělcích rakousko-uherských zlatníků po dvaceti letech - SZ 36, 1981, s.179-185

1983

Rakouský krejcar z roku 1885 použitý jako provozní známka - Informace ČNS 56/57, 1983, s.6-8

Pamětní mince nebo pamětní medaile? - SZ 74, 1983, s.97-106

Několik úvah o příčinách a významu mincování Albrechta z Valdštejna - SZ 45/47, 1983, s.166-175

1984

Numismatické památky na německou inflaci z let 1923-25 - Drobná plastika 4, 1984, s.103-111

1986

Příbram v obrazech mincí a medailí - Katalog výstavy „Příbram v obrazech pohlednic, mincí, medailí a známek“, 1986, s.20-38

Numismatická dokumentace dneška a tvorba současných sbírek - SZ 53, 1986, s.65-66

1987

Poštovní známka použitá jako nouzové platidlo pražské firmy v letech 1920-21 - Num.listy 42, 1987, s.11-13

Po stopách prvomájové pivovarské medaile u Úštěku (+Z.Likovský) - Num.listy 42, 1987, s.108-111

O tzv. numismatických dopisech - SZ 54, 1987, s.100-102

1988

Příbramsko na medailích - Katalog výstavy „Příbramsko na pohlednicích a medailích“, 1988, s.3-10

1990

Numismatické památky z raných počátků družstevního hnutí a jejich dokumentární význam - Num.listy 45, 1990, s.12-15

Sonda do numismatické Evropy - SZ 64, 1990, s.97-102

1991

Od případu „Gottwald“ k současným problémům naší měny. - SZ 66, 1991, s.176-181

1992

Byl suvenýr z Pan-americké výstavy původním vzorem pro ražbu evropských firemních známek - reklamních talismanů pro štěstí?
- Num.listy 47, 1992, s.26-27

1998

Byzantská říše a její vliv na mincovnictví okolních soudobých i pozdějších státních útvarů, zemí a národů - SZ 85-86, 1998, s.151-163


Zkratky       - SZ - Sběratelské zprávy