wz
CeskaL.JPG (7191 bytes)

Lumír Češka

12.února 1925  -   2.srpna 1998

        Lumír Češka byl jedním ze zakládajících členů pobočky ČNS v Příbrami. Po založení se stal jejím prvním předsedou a v jejím čele stál plných 30 let. Pod jeho vedením se vytvořil dělný kolektiv, který pobočku pozvedl ze skromných začátků na pozoruhodnou úroveň. Pod jeho vedením rozvíjeli příbramští numismatici bohatou činnost. Pořádali aukce, organizovali výstavy, přednášeli a publikovali v odborných časopisech.

        Sám se sběratelsky věnoval zejména bohemice a nejen v tomto oboru, ale i v dalších, především v notafilii a medailistice byl uznávaným odborníkem.

        Trvalou památkou na našeho bývalého předsedu zůstaly medaile za jeho období ražené na oslavu těžké práce havířů a na paměť slavných osobností Příbramska jakými byli A.Dvořák, J.Drda, J.J.Ryba a geniální houslový virtuos J.Slavík z Jinec.

        Lumír Češka byl za svou mnohaletou záslužnou činnost vyznamenán mnoha medailemi a čestnými uznáními. Největšího životního uznání se mu dostalo v prosinci 1996, kdy mu bylo uděleno Čestné členství České numismatické společnosti za jeho celoživotní práci pro českou numismatiku.