wz

SvVoj.jpg (32768 bytes)

Milénium sv.Vojtěcha 997-1997
Česká numismatická společnost - pobočka Příbram

Autor R.Braun - ateliér mincovny
Průměr 37 mm
Kusů/Kov/Hmotnost 200 ks číslované na hraně - Ag (925/1000) - 27,3 g
(punc na hraně)
Mincovna Kremnica
Rok ražby 1997

        S postupným růstem, hornické obce Březové Hory se stával starobylý kostelík svatého Prokopa pro obyvatele malý. Proto se již od 30tých let 19. století objevují snahy o výstavbu kostela nového. Od této doby byly také shromaždovány peníze na jeho výstavbu. Trvalo však ještě mnoho let než ke stavbě došlo. Stavba byla započata v roce 1886 podle plánů architekta Münzbergra v novorenesančním slohu. Stavba nového kostela byla dokončena v roce 1889 a finanční náklady dosáhly výše 100 000 zlatých. Při stavbě této honosné sakrální stavby měli březohorští radní jistě na mysli letité přání všech obyvatel Březových hor, aby jejich obec byla povýšena na město. To se také stalo, ale až v roce 1897, kdy k 19. lednu císař František Josef I. povýšil Březové Hory na královské horní město. Nový kostel byl vysvěcen 21. září roku 1890 a podle jména tehdy nejvýnosnějšího dolu byl zasvěcen svatému Vojtěchu. Na paměť posvěcení kostela byla ražena stříbrná medaile. Na aversu původní medaile je průčelí kostela s hornickým znakem a datum 21. září 1890. Na reversu je nápis "Na památku svěceni kostela sv. Vojtěcha na Horách Březových".

        Avers současné medaile je ražen původním razidlem a na reversní straně je nápis Svatovojtěšské milénium 997 - 1997. Při okraji pak Česká numismatická společnost pobočka Příbram.