wz

100 let železniční tratě Lochovice - Zadní Třebaň 1901-2001
Česká numismatická společnost pobočka Příbram

Autor  Novotný
Průměr  50 mm
Kusů/Kov/Hmotnost 50 ks - Ag (925/1000), 67,3 g (číslovaná, punc)
200 ks - měď, 67,87 g
Mincovna Kremnica
Rok ražby 2001

Kraj táhnoucí se podél severních svahů Hřebenů od Berounky v Řevnicích až po Litavku v Lochovicích vynikal kolem 19. století vyspělým zemědělstvím, zejména obilnářstvím, řepařstvím a bramborářstvím. Přítomnost několika panských sídel dala možnost vzniku řadě průmyslových podniků zejména pivovarů, lihovarů, cihelen apod. Spojení se světem však neměl tento kraj žádné. Již v roce 1873 se snažil kníže Schwarzenberg získat železniční spojení pro svůj cukrovar v Osově změnou trasy tehdy projektované dráhy Rakovník - Protivín. Zůstalo však jen u myšlenky. Teprve v roce 1892 se spojilo město Hostomice, zastoupené E.Greifem, členem městské rady, s velkostatkářem J.Š.Daubkem a založili "Družstvo pro postavení místní dráhy Z.Třebaň - Lochovice".

Následovalo shánění finančních prostředků, výkup pozemků, příprava projektu a mnoho další práce. Samotný projekt vedení dráhy se několikrát měnil. Přestože již 5.6.1896 schválila říšská sněmovna stavbu dráhy, definitivní koncese byla udělena až 31.3.1900. Samotnou stavbu zahájil podnikatel J.Kubíček v září 1900 a dráhu dokončil v srpnu 1901. Dne 30.srpna byl zahájen pravidelný provoz dvěma páry smíšených vlaků. Pro zajištění provozu byly koupeny dvě lokomotivy rakouské řady 97 inv. čísel 192 a 193, později u ČSD označené řadou 310.091 a 92. Koncem 20. let je vystřídaly lokomotivy řady 324.2 a o deset let později lokomotivy 422.0. Na pamětní medaili vyobrazená lokomotiva 422.077 jezdila na zdejší dráze od konce 30. let a ještě v roce 1951 vezla slavnostní vlak při oslavách padesáti let provozu lokálky.