wz

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST  -   pobočka PŘÍBRAM

pořádá svoji 70. členskou aukci v sobotu  16. března 2019

Aukce se koná v sále sokolovny, Generála Tesaříka 162, Příbram 1

MAPA

> > > Katalog < < <

Program:          7:00     prohlídka materiálu
                            8:30    zahájení aukce

Aukce je pořádána podle aukčního řádu,  schváleného výborem ČNS. Jakékoliv narušování tohoto řádu, výstava a prodej nenumismatického materiálu bude postiženo vyloučením z účasti na aukci a následným disciplinárním řízením. Dodavatelům materiálu pro tuto a následující aukce budou u jednotlivých položek, které dosáhnou 1500.-Kč a výše vyplaceny částky za položku ve vydražené výši.

Aukce je neveřejná záležitost České numismatiské společnosti a zúčastnit se mohou pouze členové ČNS, kteří se prokážou platným průkazem a hosté v jejich doprovodu. Hosté nesmí dražit.


Písemné limity lze zasílat po Internetu  e-mailem nebo  poštou  na   limitním lístku  do   14. března 2019   na adresu : 

Jaroslav EJEM, Švermova 1377,   266 01   Beroun 2       jaroslavejem@seznam.cz

Upozornění - Limity mohou zasílat pouze členové ČNS.


Reklamace na kvalitu materiálu se přijímají pouze dle platného aukčního řádu. 

Katalog sestavili:       Jaroslav Ejem,  Antonín Foukal,  František Klika

Srdečně zveme zástupce všech poboček a všechny členy ČNS.

                                                                                                                                                                                 výbor pobočky ČNS Příbram

mailpic.gif (970 bytes)