wz

67. numismatická aukce ČNS pobočky Příbram
26.3.2016

Výsledky aukce
------------------------------------------------------------------------------------

       
  ZLATO    
       
  Maximilian II. 1564 - 1578    
1 Dukát 1569 KB              Hus. 973              nep.zvlněn 1/1 22000
  Ferdinand III. 1637 - 1657    
2 Dukát 1653 KB              Hus. 1216 0/0 17000
  F.J. I.  1848 - 1916    
3 20 Koruna 1893 bz 0/0 6500
4 20 Koruna 1915 bz 0/0 6500
5 10 Koruna 1897 bz 0/0 3300
6 10 Koruna 1904 KB -0/0- 3300
7 10 Koruna 1905 bz 1/ 2500
8 8 Gulden 1892 bz  NOVORAŽBA 0/0 6000
9 4 Gulden 1871 KB -1/1- 5000
10 4 Gulden 1888 KB 1/1 5000
11 Dukát 1861 A 1/ 4000
12 Dukát 1915 0/0 3300
  Česká republika    
13 1 000 Kč 1993 - Třítolar Slezských stavů       bez certifik. proof 5000
14 2 000Kč 2001 - Rotunda ve Znojmě       pouzdro,etue RL 22000
15 2 500 Kč 2006 - Obsevatoř Klementinum RL 13000
16 2 500 Kč 2007 - Příbram - Ševčínský důl proof 8500
17 2 500 Kč 2007 - Vodní mlýn ve Slupi RL 7000
18 2 500 Kč 2008 - Řetězový most ve Stádlci proof 7000
19 2 500 Kč 2008 - Pivovar v Plzni proof 7000
20 2 500 Kč 2009 - Větrný mlýn v Ruplechtově proof 7000
21 2 500 Kč 2009 - Zdymadlo na Labi RL 7000
22 2 500 Kč 2010 - Hamr v Dobřívě proof 7000
23 2 500 Kč 2010 - Ostrava - důl Michal proof 7000
24 2000 Kč 2000 milénium ( Au 3,1gr, Ag 31,1 gr ) matná verze, plexi.pouzdro, or,etue,   certifikát proof 3500
  Slovensko    
25 Dukát Matyáše II. - replika ze slavných Kremnickýcg dukátů. Au 986/1000,  4,8gr,  raženo 100ks, odražek č.74. Dárková dřevěná kazeta, certifikát. 0/0 5500
  ČSR ?    
26 Au medaile - Sv.Jiří                       2,8gr,    19mm -0/0- 1600
  Francie    
27 20 Frank 1852 A 1/1 6500
  Anglie    
28 Viktorie 1838 - 1901,    Libra 1888 1/1- 8500
       
   ANTIKA    
       
  Řím - císařství    
29 Dioklecián 284 - 305     Antoninián,stojící císař a Jupiter 1/1 260
  Keltové - Bójové  2 - 1.st.př.Kr.    
30 Obol - typ Roseldorf I,- koník zprava 2/2- 200
31 Obol - typ Roseldorf I,- koník zprava 2/2- 200
32 Obol - typ Roseldorf I,- koník zprava 2/2- 200
33 Obol - typ Roseldorf I,- koník zleva 2/2 200
34 Obol - typ Roseldorf I,- koník zleva 2/2- 200
35 Obol - typ Roseldorf I,- koník zleva 2/2- 200
36 Obol - typ Roseldorf I,- koník zleva 1/1- 350
37 Obol - typ Roseldorf I,- koník zleva -1/1- 300
38 Obol - typ Roseldorf I,- koník zleva       naprasklý 2/2 200
39 AR mince - Stradonický typ, koník do leva / barbar.hlava -1/2 300
40 AR mince - Stradonický typ, koník do leva / barbar.hlava 2/2 300
41 AR mince - Stradonický typ, koník do leva / barbar.hlava -1/2 400
42 AR mince - Stradonický typ, koník do leva / barbar.hlava -1/1- 400
43 AR mince - Stradonický typ, koník do leva / oblý hrbol -1/1- 250
44 AR mince - Stradonický typ, koník do leva / oblý hrbol -1/2 250
  Keltové - Skordiskové    
45 Drachma - koník do leva / barbarizovaná hlava     1,69gr -2/2 400
  Keltoné - Leuci    
46 Potin - koník do leva / barbarizovaná hlava -1/2 300
       
  ČESKÉ KORUNNÍ ZEMĚ do r.1848    
       
  Oldřich  1012 - 1033    
47 Denár                    Cach 296         část odlomena   jinak 1/1 1800
  Břetislav II. 1092 - 1100    
48 Denár                    Cach                            sbírkový 1/1 1100
  Soběslav I. 1125 - 1140    
49 Denár                     Cach 572                  sbírkový 1/1 2200
50 Denár                     Cach 583      opis část.ned. 1/1 2400
  Vladislav (syn Soběslava) Morava    
51 Denár                     Šmerda 436          mír.ned. 1/1 700
  Václav II. 1283 - 1305    
52 Pražský groš -1/1- 1400
53 Parvus                mir.zvlněn, 1x  vylomen 2/2 200
  Jan Lucemburský 1310-1346    
54 Pražský groš  -1/1- 900
55 Pražský groš                                      mir.ned. -1/1- 800
56 Pražský groš                                      2x naprask.hr. -1/1- 500
  Ludvík I. 1342 - 1382    
57 Denár ?? -2/2- 180
  Karel IV. 1346-1378    
58 Pražský groš 2/2 300
59 Pražský groš 2/2- 300
  Václav IV. 1378 - 1419    
60 Pražský groš                                      mír.ned.         2/2 260
61 Pražský groš                                      mír.ned.         -2/2- 200
62 Pražskýgroš                                                     2ks 2-2- 400
63 Peníz se lvem - čtyřráz  2 200
64 Peníz se lvem - čtyřráz  1- 360
  Albrecht Rakouský 1423 - 1435    
65 Čtyřhranný peníz se hladkou orlicí.      Sejbal 144 1- 300
66 Čtyřhranný peníz se hladkou orlicí.      Sejbal 144   var. 1- 300
  Brno - město 1424 - 1435    
67 Peníz se čtyřrázem + písmeno S.       Sejbal 197, Rad.7 1- 360
68 Peníz se čtyřrázem + písmeno R.       Sejbal 266. Rad.8 1- 360
  Mezivládí 1439 - 1452    
69 Kruhový peníz - různé typy lva                       3ks -1-1- 300
70 Kruhový peníz - různé typy lva                       3ks 1-2 300
  Zhořelec - Görlitz    
71 Městský peníz - koruna /Gor                       nep.ned. -1/1 180
72 Městský peníz - koruna /Gor                       2/2 100
  Jíří z Poděbrad 1460 - 1471    
73 Pražský groš                                      mir.ned. -1/1- 1200
74 Kruhový peníz                                       Há. V/1 1 200
  Vladislav II.Jag.  1471 - 1516    
75 Pražský groš                                      -1/1- 400
76 Bílý peníz oboustranný - lev / korunované W -1/2 260
77 Bílý peníz oboustranný - lev / korunované W -1/1- 200
78 Bílý peníz jednostranný 1- 100
79 Bílý peníz jednostranný                              2ks 1-2 180
80 Bílý peníz jednostranný                              2ks -1-1 180
81 Bílý peníz jednostranný 2 70
82 Bílý peníz jednostranný 1- 70
83 Malý peníz - korunované W 2 70
  Ludvík I. Jag. 1516 - 1526    
84 Bílý peníz jednostranný                          dr.vyl. 1 100
85 Bílý peníz jednostranný                         1 180
86 Malý peníz - korunované L                      naprasklý -1 70
87 Malý peníz - korunované L                      nep.ned, 1 80
88 Malý peníz - korunované L                      nep.ned. -1 70
  Ferdinand I. 1521-1564    
89 2 Krejcar 1562 -1/1 200
90 2 Krejcar 1564 2/2 150
91 Krejcar 1562  Vratislav -1/2 150
92 Krejcar b.l.  Tyrolsko -1/1- 100
93 Krejcar b.l.  Tyrolsko -1/1- 100
94 Černý peníz  K.Hora 2 50
95 Fenik 1536  Vídeň 2 60
96 Fenik 1552  Vídeň 2- 60
97 Denár 1531 KB 1/1- 140
  Maximilian II. 1564 - 1578    
98 Bílý groš b.l.  Č.Budějovice                      prohnutý 2/1 500
99 Bílý groš 15??   Praha - Hanter 2/1 300
100 Bílý peníz 1573   K.Hora 2 100
101 Bílý peníz 1576 2 60
  Rudolf II. 1576 - 1612    
102 Bílý groš 1583?   Praha? 2/2 260
103 Bílý groš 1578     Jáchymov - Kádner -1/1- 360
104 Bílý groš 1587    K.Hora - Šatný -1/2 360
105 Maley groš 1546  Jáchymov  2/2- 360
106 Maley groš 1592  Jáchymov 2/2 320
107 Maley groš 1595  Jáchymov - Hoffman -1/1 380
108 Maley groš 1599  K.Hora - Dominig -1/1 400
109 Bílý peníz 1580 -1 100
110 Bílý peníz 1588   K.Hora -1 100
111 Denár 1583  KB 2/1 100
112 Denár 1584  KB 1/1- 100
  Matyáš II. 1612 - 1619    
113 3 Krejcar 1618  Vídeň - Jessinský -1/1 500
114 Denár 1619  Kremnica                naprasklý -1/1- 60
  Arcivévoda Ferdinand Tyrolský  1564 - 1595    
115 Tolar b.l.  Hall                           28,35 gr      patina 1/1 3800
116 Krejcar b.l. -1/1- 200
  České stavy 1619 - 1620    
117 24 Krejcar 1619  K.Hora - Hölz -1/2 3000
  Friedrich Falcký 1619 - 1620    
118 24 Krejcar 1620  Praha - Škréta 2/1- 3200
  Ferdinanad II. 1619 - 1637    
119 3 Krejcar 1622  K.Hora - kiprový 2/2 180
120 3 Krejcar 1624  Štýrsko                            dr.hr. -1/1- 160
121 3 Krejcar 1624  Slezsko  REX.D.S. -1/1- 200
122 3 Krejcar 1624  Vídeň - Fellner -1/1- 140
123 3 Krejcar 1624  Vídeň - Fellner 2/2 120
124 3 Krejcar 1625  Vídeň - Fellner -1/1- 140
125 3 Krejcar 1626  Vídeň - Fellner -1/1- 160
126 3 Krejcar 1626  Vídeň - Fellner 1/1 200
127 3 Krejcar 1626  Vratislav - Riedl 2/1- 140
128 3 Krejcar 1626  Praha 2/1- 160
129 3 Krejcar 1627  Vídeň - Felner -1/1- 160
130 3 Krejcar 1627  Štýrsko -1/1 160
131 3 Krejcar 1628  Štýrsko 1/1 200
132 3 Krejcar 1629  Štýrsko 1/1 200
133 3 Krejcar 1629  Štýrsko 1/1 200
134 3 Krejcar 1629  Korutany - CARIN.D.B.E 1/1 200
135 3 Krejcar 1629  Praha - Hübner                       nep.ned. -1/2 100
136 3 Krejcar 1632  Štýrsko                                 dr.prask. 1/1 180
137 3 Krejcar 1633  Praha - Schuster        var.značky v líci 1/1- 200
138 3 Krejcar 1633  Praha - Schuster        -1/1- 180
139 Krejcar 1624  Nisa - Zwirner 2/2 140
140 Krejcar 1624  Brno - Wohnsiedler            mír.prohnutý 2/1- 120
141 Krejcar 1624  Brno - Wohnsiedler            mír.prohnutý 2/2- 100
142 Krejcar 1624  Brno - Zwirner                          hr. 2/2 100
143 Krejcar 1624  Vratislav - Wohnschiedler 2/2 100
144 Krejcar 1624  K.Hora - Hölzl -1/1- 120
145 Krejcar 1625  Vratislav 2/2- 60
146 Krejcar 1625  Nisa  DvB                                     hr. -1/1- 100
147 Krejcar 1626  Vratislav - Riedl -1/2 140
148 Krejcar 1627  Korutany - H.G. 2/1- 160
149 Krejcar 1627  Vratislav - Riedl -1/1- 140
150 Krejcar 1627  Nisa - Fryč 2/1- 100
151 Krejcar 1631  Olomouc - Fryč -1/1- 140
152 Krajcar 1632  Olomouc - Fryč 2/2 100
153 Denár 1628  KB 1/1- 120
154 Denár 1630  KB -1/1- 100
155 Denár 1632  KB -1/1 100
  Arcivévoda Ferdinand Karel  1632 - 1662    
156 3 Krejcar 1653 - Tyroly 1/1 200
  Ferdinanad III. 1637 - 1657    
157 3 Krejcar 1654  Praha - Wolker 1/1- 320
  Leopold I. 1657-1705    
158 XV.Krejcar 1675 KB    kraj.stř. -1/1- 950
159 XV.Krejcar 1677 KB -1/1- 900
160 XV.Krejcar 1680 KB 1/1- 950
162 XV.Krejcar 1686 KB -1/2 850
163 VI.Krejcar 1693 Tyroly                         dirka z ražby -1/1- 100
164 VI.Krejcar 1671 KB 1/1- 460
165 VI.Krejcar 1971 KB 1/1- 450
166 VI.Krejcar 1674 Vídeň - Faber 1/1- 400
167 VI.Krejcar 1674 Vratislav - Hammer -1/1- 350
168 VI.Krejcar 1677 Vídeň - Faber         nep.vada mat. v ploše -1/1- 300
169 3 Krejcar 1669  Vratislav - Hammerschmidt 2/1 160
170 3 Krejcar 1669  Vratislav - Hammerschmidt -1/1- 180
171 3 krejcar 1696  C - B -2/2- 80
172 3 Krejcar 1698  Praha - Egerer -1/2 160
173 3 Krejcar 1700  Praha - Egerer -1/1- 160
174 3 krejcar 1700  I - A 2/2 100
175 3 Krejcar 1701 Praha - Egerer                    škr. -1/2 180
176 Krejcar 1695 Praha - Egerer                        patina -1/1- 120
177 Krejcar 1697  Opolí                 vada mat. prasklina -1/2 70
178 Krejcar 1697  Opolí                 dr.naprasklý -1/1- 100
179 Krejcar b.l. - Tyroly -1/1 120
180 Krejcar 1699  Opolí - Novak -1/1 120
181 Krejcar 1700  Opolí - Novak 2/1- 100
182 Krejcar 1701  b.l. - Tyroly 2/2 100
183 Grešle 1696  Opolí -1/1- 100
184 Grešle 1696  Opolí                    nálezový -1/1 60
185 Grešle 1696  M - B -1/1- 70
186 Grešle 1696  Opolí - Wackerl 1/1- 100
187 Grešle 1697  Opolí - Wackerl -1/1- 100
188 Grešle 1697  Opolí - Wackerl 2/1- 80
189 Grešle 1670  Opolí - Ehinger 1/1- 100
190 Grešle 1697. 16??  Opolí - Wackerl                    2ks 1-2- 90
  Marie Terezie 1740 - 1780    
191 Tolar 1763 KB        novoražba proof 1000
192 Tolar 1780 SF        novoražba 0/0 360
193 Tolar 1780 SF        novoražba RL 400
194 Tolar 1780 SF        novoražba  se závěsem na řetízek 0/0 400
195 Tolar 1780 SF        novoražba RL 400
196 Krejcar 1761 P, 1762 P                                    2ks -1-2- 100
197 Fenik 1759  Vídeň 2/1- 100
  František I.Lotrinský 1745-1765    
198 20 Krejcar 1756 PR 2/1- 260
199 XVII.Krejcar 1758 KB -1/1 1600
  Josef II. 1765 - 1780 jako spoluvládce    
200 Korunovační žeton 1765                                    dirka -2/2- 150
201 20 Krejcar 1778  F/VC-S 2/1- 260
  Josef II. 1780 - 1790    
202 Tolar 1783  Brusel              vada mat. 2/2 1200
203 2 Liard -  Belgické povstání                          dr.hr. 1/1 1200
204 20 Kejcar 1786 E 2/1- 200
205 Krejcar 1782 B, 1790 S                                2ks 1-2 100
  František II. 1792-1834    
206 Tolar 1822 G                                               "R" 1/0- 2800
207 Tolar 1824 C 1/0- 1800
208 2 Liard 1794  Brusel -2/1- 300
209 20 Krejcar 1796 B -1/1 220
210 20 Krejcar 1802 A -1/1 200
211 20 Krejcar 1803 G -1/1- 300
212 20 Krejcar 1804 B -1/1 260
213 20 Krejcar 1804 B -1/1- 300
214 20 Krejcar 1804 B 2/1- 200
215 20 Krejcar 1806 A 2/1- 180
216 20 Krejcar 1806 A 2/1- 200
217 20 Krejcar 1806 C -1/2 240
218 20 Krejcar 1806 B -1/1- 300
219 20 Krejcar 1808 A -1/1 200
220 20 Krejcar 1808 A -1/1 240
221 20 Krejcar 1809 A -1/1- 220
222 20 Krejcar 1809 C -1/1 450
223 20 Krejcar 1815 A -1/1- 260
224 20 Krejcar 1822 A -1/2 180
225 20 Krejcar 1828 A 1/1- 200
226 20 Krejcar 1828 B -1/1- 220
227 20 Krejcar 1830 A 1/0- 240
228 20 Krejcar 1830 C                                    dr.just. -0/0- 450
229 20 Krejcar 1831 A -1/1- 180
230 12 Krejcar 1795 A -1/1- 260
231 7 Krejcar 1802 C -1/1- 300
232 6 Kejcar 1800 A  -0/0-,  3 Krejcar 1800 C   -1/1-         2ks -0-1- 100
233 3 Krejcar 1800 B -1/1- 90
234 1 Krejcar 1800 E -1/1- 280
235 1 Krejcar 1816 A 0/0 100
236 1/4 Krejcar 1816 A, B                                           2ks -1-3 100
  Tyroly - povstání, A.Hofer    
237 20 Krejcar 1809                                              m.o?? -0/0 500
  Ferdinand V. 1835 - 1848    
238 20 Krejcar 1840 B                                     m.o. 2/2 120
239 10 Krejcar 1840 C 1/1 600
240 3 Krejcar 1848 A -1/1- 300
  Revoluce    
241 Egy Krajcár 1848                                           patina 1/1 320
242 15 Centisimi 1848                                          "R" 1/1 800
       
  Rodové a církevní ražby    
       
  Syxt.Jakub, Václav, Jindřich a Radislav Hlavata z Liboslavi.    
243 Početní peníz                     Don.3936,  Pol.208   krásný 1/1 3000
  Monfort - Ernst Josef 1734 - 1758    
244 Krejcar 1750 2/2 100
  Karel II.Lichtenstein 1664 - 1695    
245 3 Krejcar 1670    (dvě špice) 1/1 360
  Karel III. Lotrinský 1695 - 1710    
246 Krejcar 1704                              patina        "R" 1/1 800
  Montfort    
247 1 Krejcar 1721 -2/3 120
  J.K.Belasi 1560-1586    
248 Pfennig 1578 1 90
  Markus Sitikus 1612 - 1619    
249 1/4 tolarová klipa 1616 1/1 4000
  Paris Lodron 1619 - 1653    
250 Tolar 1624 -0/0- 6000
251 Tolar 1640                    madona -0/1 6500
252 1/9 tolarová klipa 1644           dobře odstr.ouško 1/1 2000
  Max Gardolph  1668 - 1687    
253 1/9 tolarová klipa 1669           dobře odstr.ouško 1/1- 2000
  Hieronimus Coloredo 1772 - 1803    
254 Tolar 1776 -1/1 3200
  Štrasburg    
255 Fenik 1533 2 140
  Olomouc    
  Leopold I. Vilém    
256 Krejcar 1652                         "R" -1/1- 400
  Kurfirst Ferdinand     
257 Krejcar 1805                                       svr.patina -1/1- 100
  Slezsko    
  Luisa z Anhaltu    
258 Grešle  1673  KB 2/1- 80
  Württenberg - Olešnice    
259 Trojník  L. D.                                naprasklý -1/2 100
260 Trojník  C. L. 2/1- 100
261 Grešle 1680 -1/2 50
262 Grešle 1701 2/2 120
  Lehnice Břeh    
263 Grešle 1670  C. B. -1/1- 100
  František Josef I. 1848 - 1916    
264 Spolkový tolar 1861 A 0/0 2800
265 Spolkový tolar 1862 A 0/0 3000
266 2 Zlatník 1882 0/0 4400
267 2 Zlatník 1890 0/0 3600
268 Zlatník 1858 A -0/0- 250
269 Zlatník 1858 B -2/2- 400
270 Zlatník 1858 B -2/2- 400
271 Zlatník 1858 V -2/3 400
272 Zlatník 1858 V 1/0 1400
273 Zlatník 1859 B -0/1 600
274 Zlatník 1859 B 2/1- 440
275 Zlatník 1859 B 2/1- 400
276 Zlatník 1859 M -1/1 1100
277 Zlatník 1868 GyF -0/0 1600
278 Zlatník 1869 GyF 0/0 1600
279 Zlatník 1869 KB 1/1 1100
280 Zlatník 1869 KB 0/0 1800
281 Zlatník 1869 KB        v aver.st.po sponě -1/1- 250
282 Zlatník 1870 GyF                                    dr.důlek    jinak -0/0- 8000
283 Zlatník 1870 KB -0/0- 2500
284 Zlatník 1871 A -2/2- 400
285 Zlatník 1871 bz -1/1- 500
286 Zlatník 1871 A -1/1- 750
287 Zlatník 1872 bz 2/2- 600
288 Zlatník 1873 bz 2/2- 400
289 Zlatník 1873 bz -1/1- 500
290 Zlatník 1873 bz -0/0- 900
291 Zlatník 1875      PŘÍBRAMSKÝ -1/1 8000
292 Zlatník 1875      PŘÍBRAMSKÝ    novoražba        Ag proof 800
293 Zlatník 1875      PŘÍBRAMSKÝ    novoražba        Br.zlac. proof 360
294 Zlatník 1876 bz 0/0 450
295 Zlatník 1876 KB 0/0 600
296 Zlatník 1876 KB 2/2- 480
297 Zlatník 1878 bz 0/0 200
298 Zlatník 1878 KB 0/0 500
299 Zlatník 1879 bz 0/0 250
300 Zlatník 1879 KB 0/0 300
301 Zlatník 1879 KB 0/0 300
302 Zlatník 1880 bz 0/0 400
303 Zlatník 1880 KB -0/0- 450
304 Zlatník 1881 KB   úzký štít -1/1- 250
305 Zlatník 1881 KB   úzký štít -0/0- 300
306 Zlatník 1882 bz 0/0 600
307 Zlatník 1882 KB 0/0 1200
308 Zlatník 1883 KB 0/0 700
309 Zlatník 1883 KB                                       dr.hr. -0/0- 400
310 Zlatník 1884 KB 0/0- 360
311 Zlatník 1884 KB 0/0 800
312 Zlatník 1884 bz -0/0- 300
313 Zlatník 1885 bz -0/0- 300
314 Zlatník 1886 bz 0/0 300
315 Zlatník 1887 bz 0/0 300
316 Zlatník 1888 bz 0/0 300
317 Zlatník 1890 KB    Fiume 1/1 400
318 Zlatník 1890 KB    Fiume -1/1 420
319 Zlatník 1891 bz 0/0 300
320 Zlatník 1891 KB 0/0 800
321 Zlatník 1891 KB -1/1- 400
322 Zlatník 1892 bz -0/0- 400
323 1/4 zlatník 1859 A 1/1 150
324 20 Krejcar 1852 A 1/0- 800
325 20 krejcar 1853 A    patina                            dr.hr. 1/0- 1100
326 10 krejcar 1872 bz                                       téměř 0/0 40
327 6 krejcar 1849 NB -0/0- 200
328 1 Krejcar 1859 V 2/2- 300
329 1 Krejcar 1860 V 2/2- 240
330 1 Krejcar 1861 E 2/2- 140
331 1 Krejcar 1872 KB 2/2- 50
332 1 krejcar 1878 KB 1/1 350
333 1 Krejcar 1851 A    (chyboražba na 1/2 střížku)     "R"  pat. -1/1- 700
334 5 Cent. 1852 M -2/2 280
335 5 Cent. 1852 V 2/2- 280
336 3 Cent. 1852 V -2/2 100
337 1 Soldo 1862 A -2/2- 80
338 1 Soldo 1862 B 2/2- 130
339 1 Soldo 1862 V -0/0- 170
340 5/10 Soldo 1862 A 2/1 75
341 5/10 Soldo 1862 B 2/2 180
342 5/10 krejcaru 1861 B -0/0- 120
343 5/10 krejcaru 1882 KB 1/1 120
344 5/10 krejcaru 1891  bz -0/0- 80
345 5 Korun 1907 KB    korunovační                   nep.hr. -0/0- 600
346 5 Korun 1907 KB    novoražba proof 2000
347 2 Koruna 1912 KB -0/0- 150
348 Koruna 1892 KB 1/1- 170
349 Koruna 1892 KB -1/1- 170
350 Koruna 1983 bz 0/0 340
351 Koruna 1896 KB -1/1- 180
352 Koruna 1896 KB 2/1- 120
353 Koruna 1896 Kb 2/1- 130
354 Koruna 1896 bz 2/2 120
355 Koruna 1896 bz 2/2 120
356 Koruna 1897 bz -2/2- 160
357 Koruna 1897 bz -2/2 180
358 Koruna 1901 bz 0/0 600
359 Koruna 1902 bz -2/2 100
360 Koruna 1902 bz -2/1- 100
361 Koruna 1904 bz                  "R" -1/1- 550
362 Koruna 1904 bz                  "R" -2/2 240
363 Koruna 1908 bz   jubilejní 1/1 50
364 Koruna 1908 bz   jubilejní      var. bez tečky za HUNG. 1/1 380
365 Koruna 1908 bz   jubilejní  1914 bz                   2ks 1-0 120
366 Koruna 1908 bz   jubilejní, 1914 bz                   2ks 1-1 100
367 Koruna 1912                                                  2ks 0-1 90
368 2 Heller 1893 0/0 50
369 2 Heller 1901 -2/2 130
370 2 Heller 1901 2/2 150
371 2 Filler 1903 KB 2/2- 110
372 2 Filler 1904 KB 1/1- 140
373 1 Filler 1896 KB 2/1- 190
374 1 Filler 1896 KB                                     dr.hr. -1/1- 220
375 1 Heller 1899 bz                  "RR" 1/1 650
376 1 Filler 1901  KB 1/1 280
       
  ČESKOSLOVENSKO    
       
  Období 1918 - 1953    
377 10 + 20 Kč  1928, 1937                                   2ks 0-0 200
378 10 Kč  1930, 31, 32                                        3ks 0-0 260
379 5 Kč 1925 1/1 100
380 5 Kč 1925 2/1- 140
381 5 Kč 1926 1/1- 130
382 5 Kč 1927                             "R" 2/2 1600
383 5 Kč 1928 0/1- 80
384 5 Kč 1928  var. B 1/1 200
385 5 Kč 1930 -0/0- 100
386 5 Kč  1929 0/0 100
387 5 Kč  1930 0/0 100
388 5 Kč  1931                            "R" -0/0- 300
389 5 Kč  1932                            "R" -0/0- 500
390 5 Kč  1932                            "R" -1/1- 180
391 1 Kč 1930 1/1 70
392 1 Kč 1938 -0/0 130
393 50 Hal. 1925                          "R" 1/1- 160
394 50 Hal. 1926                          "R" 1/2 380
395 50 Hal. 1927 1/1 300
396 50 Hal. 1927 1/1- 120
397 20 Hal. 1924 0/0 200
398 20 Hal. 1925                         "R" -1/2 110
399 20 Hal. 1925                         "R" 1/1 350
400 20 Hal. 1926,1929                                          2ks -1-2 120
401 20 Hal. 1926, 1927                                         2ks 1-2 100
402 20 Hal. 1929, 1930                                         2ks -0-1- 200
403 10 Hal. 1922 0/0 150
404 10 Hal. 1923 0/0 120
405 10 Hal. 1923 0/0 150
406 10 Hal. 1929                           "R" 1/1 400
407 10 Hal. 1929                           "R" 1/1 250
408 10 Hal. 1929                           "R"           st.kor. 2/2 120
409 10 Hal. 1933                                               dr.škr. 2/1- 150
410 10 Hal. 1933 1/1- 100
411 10 Hal. 1935                             "R" -0/0- 400
412 10 Hal. 1937 -0/0 50
413 5 Hal. 1926                              "R"               2/2- 65
414 5 Hal. 1926                              "R"              dr.hr. 1/1 400
415 5 Hal. 1930   1/1 300
416 5 Hal. 1930, 1932                                            2ks 1-2 200
417 5 Hal. 1932                             0/0 180
418 5 Hal. 1932                             1/0- 200
419 5 Hal. 1932                             -1/1- 130
  Protektorát    
420 50 Hal. 1940 0/0 90
421 50 Hal. 1942 1/1 50
422 10 Hal. 1940 0/0 90
       
  SLOVENSKO    
       
   1939-1945    
423 50 Ks 1944  Tiso -0/0- 200
424 50 Ks 1944  Tiso 1/1 160
425 50 Ks 1944  Tiso + 10 Ks 1944 var.                   2ks 0-0- 300
426 20 Ks 1939  Tiso 0/0- 300
427 20 Ks 1939  Tiso 1/1 280
428 20 Ks 1941 + 10 Ks 1944                                2ks 1-1 180
429 20 Hal. 1940, 10 Hal. 1939                              2ks 1-1- 90
430 5 Hal. 1942                                                    téměř RL 400
431 100 Ks  1993 BJ 140
  1993 -     
432 200 Ks 1994  D-day BJ 260
433 200 Ks 1998  Ján Smrek BJ 300
434 200 Ks 1998  Spišský hrad BJ 300
435 200 Ks 2002  L.Fulla BJ 260
436 1000 Ks 2008  Rozloučení se Slovenskou korunou  et.cert.   0/0 2000
437 20 Euro 2009   Velká Fatra 0/0 700
438 10 Euro 2009  Stodola                             or.pouzdro 0/0 500
439 10 Euro 2009  Stodola             bublina, or.etue, certifikát. proof 300
440 Sada Euro mincí 1 Cent - 2 Euro, medailka. MS  hokeji 2011. BJ 200
       
  ČESKOSLOVENSKO    
       
  Období 1945 - 1953    
441 100 Kčs 1948  K U, 50 Kčs 1948  osvobození       2ks 1-1 150
442 1 Kčs 1950, 1951, 50 Hal. 1948 0/0, 1952 -0/0-, 20 hal. 1948     5 ks  -0-0 120
443 50 Hal. 1947, 48, 49, 50                                    4ks 0-0- 100
444 50 Hal. 1953                              "R" 0/0 360
445 25 Hal. 1953                              "R" 0/0- 150
446 25 Hal. 1953  Leningrad              "R" 0/0 200
447 25 Hal. 1953 1/0- 200
448 25 Hal. 1953  2/2 80
449 10 Hal. 1953    Leningrad, Praha                         2ks 0-0 280
450 10 Hal. 1953    Leningrad, Praha                        0/0 180
451 10 Hal. 1955, 1956                                            2ks 2-2 200
  Období 1954 - 1993    
452 100 Kčs 1955        osvobození         var. B BJ 1000
453 100 Kčs 1971        Mánes BJ 200
454 100 Kčs 1974        Smetana BJ 200
455 100 Kčs 1976        Král BJ 200
456 100 Kčs 1976        Kaplan BJ 200
457 100 Kčs 1977        Hollar BJ 200
458 100 Kčs 1978        Fučík BJ 200
459 100 Kčs 1979        Botto BJ 200
460 100 Kčs 1980        Spartakiáda BJ 120
461 100 Kčs 1980        Šmeral BJ 120
462 100 Kčs 1981        Kosmonaut    (let do vesmíru) BJ 160
463 100 Kčs 1981        Španiel BJ 120
464 100 Kčs 1981        Španiel BJ 110
465 100 Kčs 1982        Olbracht BJ 110
466 100 Kčs 1982        Olbracht BJ 120
467 100 Kčs 1982        Koněspřeška BJ 120
468 100 Kčs 1983        K. Marx BJ 160
469 100 Kčs 1983        Hašek BJ 120
470 100 Kčs 1983        Chalupka BJ 120
471 100 Kčs 1983        N D BJ 110
472 100 Kčs 1983        N D BJ 120
473 100 Kčs 1983        N D BJ 120
474 100 Kčs 1984        Bel BJ 120
475 100 Kčs 1984        Bel BJ 120
476 100 Kčs 1984        Neruda BJ 120
477 100 Kčs 1984        Neruda BJ 110
478 100 Kčs 1984        Neruda BJ 110
479 100 Kčs 1984        Zápotocký  BJ 110
480 100 Kčs 1984        Zápotocký BJ 120
481 100 Kčs 1985        Holý BJ 110
482 100 Kčs 1985        Holý BJ 120
483 100 Kčs 1985        MS v hokeji BJ 120
484 100 Kčs 1985        Helsinky BJ 120
485 100 Kčs 1985        Helsinky BJ 110
486 100 Kčs 1985        Helsinky BJ 110
487 100 Kčs 1985        Helsinky BJ 110
488 100 Kčs 1985        Kukučín BJ 110
489 100 Kčs 1985        Kukučín BJ 120
490 100 Kčs 1986        Mácha BJ 200
491 100 Kčs 1987        Bánská Štiavnica BJ 200
492 100 Kčs 1989        17.listopad BJ 140
493 100 Kčs 1990        Čapek BJ 120
494 100 Kčs 1990        Čapek BJ 120
495 100 Kčs  1990       Velká Pardubická BJ 120
496 100 Kčs  1990       Martinů BJ 120
497 100 Kčs  1990       Martinů BJ 120
498 100 Kčs  1990       Dvořák BJ 120
499 100 Kčs  1991       Dvořák BJ 140
500 100 Kčs  1991       Mozart BJ 140
501 100 Kčs  1992       Lidice a Ležáky BJ 140
502 100 Kčs  1992       Lidice a ležáky BJ 130
503 100 Kčs  1992       Lidice a ležáky BJ 130
504 100 Kčs  1992       Moravské zemské muzeum BJ 140
505 100 Kčs  1993       Břevnovský klášter BJ 140
506 50 Kčs  1968    Republika BJ 440
507 50 Kčs  1968    Republika BJ 480
508 50 Kčs  1970    Lenin BJ 600
509 50 Kčs  1971    KSČ BJ 200
510 50 Kčs  1971    Hviezdoslav BJ 200
511 50 Kčs  1972    Myslbek BJ 180
512 50 Kčs  1977    Kollár BJ 160
513 50 Kčs  1978    Nejedlý BJ 180
514 50 Kčs  1979    IX.sjezd KSČ BJ 160
515 50 Kčs  1986    Levoča BJ 150
516 50 Kčs  1986    Levoča  BJ 140
517 50 Kčs  1986    Bratislava BJ 150
518 50 Kčs  1986    Praha BJ 150
519 50 Kčs  1986    Telč BJ 150
520 50 Kčs  1986    Telč BJ 140
521 50 Kčs  1986    Č.Krumlov BJ 150
522 50 Kčs  1987    kůň Převalského BJ 150
523 50 Kčs  1988    Jánošík BJ 150
524 50 Kčs  1989    Břeclav - Brno BJ 150
525 50 Kčs  1990    Anežka Česká BJ 120
526 50 Kčs  1991    Mariánské Lázně BJ 150
527 50 Kčs  1991    Piešťany BJ 120
528 50 Kčs  1991    K.Vary  BJ 150
529 25 Kčs  1955    osvobození 1/0- 220
530 25 Kčs  1965    20.výročí osvobození BJ 120
531 25 Kčs  1968    N M                               dr.flíčky BJ 150
532 25 Kčs  1968    N M                                pat. BJ 290
533 25 Kčs  1968    N M -0/0- 240
534 25 Kčs  1969    Purkyně BJ 240
535 25 Kčs  1969    Purkyně -0/0- 240
536 25 Kčs  1969    Purkyně BJ 200
537 25 Kčs  1969    SNP BJ 1700
538 25 Kčs  1969    SNP BJ 1800
539 25 Kčs  1970    SND                        rev. dr.škr. BJ 250
540 25 Kčs  1970    25.výročí osvobození BJ 220
541 20 Kčs  1972    Sládkovič BJ 120
542 20 Kčs  1972    Sládkovič BJ 130
543 10 Kčs  1954    SNP BJ 90
544 10 Kčs  1957   Komenský BJ 120
545 10 Kčs  1957   Willenberg BJ 120
546 10 Kčs  1957   J.Hus BJ 200
547 10 Kčs  1964   20.výročí SNP BJ 120
548 10 Kčs  1966   Velká Morava BJ 110
549 10 Kčs  1966  Velká Morava BJ 130
550 10 Kčs  1967  Istropolitana BJ 190
551 10 Kčs  1968   N D                               pat. BJ 290
552 10 Kčs  1968   N D BJ 240
553 10 Kčs 1990  TGM                 "RONAI" BJ 120
554 10 Kčs 1990  TGM                 "RONAI" 1/1 120
555 10 Kčs 1990  TGM                 "RONAI"              2ks 1-1 200
556 2 Kčs   1973                      vlnovky na hraně 1/1 200
557 25 Hal. 1962, 1963                                            2ks -1-1- 50
558 25 Hal. 1964                        "RR" -1/1 150
559 10 Hal. 1962, 1970                                            2ks 0-0 80
  Mince proof    
560 100 Kčs 1987   Báňská Štiavnica                   et. proof 450
561 50 Kčs 1986  Praha                                      pouzdro proof 450
562 100 Kčs 1974  Smetana                   bez pečetě proof 400
563 100 Kčs 1974  Smetana                        pečeť    proof 420
  Sady 1980 -    
564 Sada 1980 BJ 60
565 Sada 1981 BJ 80
566 Sada 1982 BJ 80
567 Sada 1983 BJ 80
568 Sada 1984 BJ 80
569 Sada 1985 BJ 80
570 Sada 1987 BJ 160
571 Sada 1988 BJ 160
572 Sada 1989 BJ 160
  Období 1993 -     
573 200 Kč 1993  Ústava BJ 350
574 200 Kč 1993  Ústava BJ 300
575 200 Kč 1993  Ústava                       cert. BJ 380
576 200 Kč 1994  Normandie                 cert. BJ 440
577 200 Kč 1994  Koněspřežka Brno      cert. BJ 380
578 200 Kč 1994  Životní prostředí           cert. BJ 420
579 200 Kč 1995  Vítězství na fašismem   cert. BJ 400
580 200 Kč 1995  Šafařík BJ 300
581 200 Kč 1995  Šafařík                        cert. BJ 380
582 200 Kč 1995  OSN                           cert. BJ 380
583 200 Kč 1996  Svolinský BJ 350
584 200 Kč 1996  Filharmonie                 cert. BJ 380
585 200 Kč 1997  Běchovice                    cert. BJ 380
586 200 Kč 1998  Palacký BJ 300
587 200 Kč 1998  Přemysl Otakar BJ 350
588 200 Kč 1999  50 výročí založení NATO BJ 350
589 200 Kč 1999  50 výročí založení NATO BJ 360
590 200 Kč 1999  Vysoké učení technické v Brně BJ 300
591 200 Kč 1999  Sekora BJ 400
592 200 Kč 2001  Škroup BJ 300
593 200 Kč 2001  Dientzenhofer BJ 300
594 200 Kč 2002  Zdislava z Lamberka BJ 400
595 200 Kč 2002  Jiří z Poděbrad BJ 350
596 200 Kč 2003  Vrchlický BJ 300
597 200 Kč 2003  Thomayer BJ 300
598 200 Kč 2003  trať Tábor - Bechyně BJ 350
599 200 Kč 2005  V + W BJ 400
600 200 Kč 2005  bitva u Slavkova BJ 300
601 200 Kč 2005  Mikoláš Dačický BJ 300
602 200 Kč 2006  Kamenický Šenov BJ 300
603 200 Kč 2006  Matěj Rejsek BJ 300
604 200 Kč 2006  Gerstner BJ 300
605 200 Kč 2006  Jaroslav Ježek BJ 300
606 200 Kč 2007  První umělá družice BJ 300
607 200 Kč 2007  J.Novotná BJ 300
608 200 Kč 2008  Hlávka BJ 300
609 200 Kč 2008  zakládání vinic BJ 300
610 200 Kč 2008  Schengenský prostor BJ 300
611 200 Kč 2008  Viktor Ponrepo BJ 300
612 200 Kč 2008  Národní tech.muzeum BJ 300
613 200 Kč 2008  Český hokejový svaz BJ 300
614 200 Kč 2009  Předsednictví v radě EU BJ 300
615 200 Kč 2009  MS v klasickém lyžování BJ 300
616 200 Kč 2009  Dosažení severního pólu BJ 300
617 200 Kč 2009  Keplerovy zákony BJ 300
618 200 Kč 2009  Rabí Löwy BJ 300
619 200 Kč 2010  Jan Lucenburský BJ 500
620 200 Kč 2010  Staroměstský orloj BJ 300
621 200 Kč 2010  Karel Zeman BJ 300
622 200 Kč 2011  200 výročí Pražské konzervatoře BJ 300
623 200 Kč 2011  Jiří Melantrich BJ 300
624 200 Kč 2011  Petr Vok BJ 400
625 200 Kč 2011  Pražská konzervatoř BJ 360
626 200 Kč 2012  150 výročí zal.Sokola BJ 400
627 200 Kč 2012  400 výročí umrtí Rudolfa II. BJ 400
628 200 Kč 2013  klášter Zlatá Koruna BJ 300
629 200 Kč 2013  Josef Bican BJ 350
630 200 Kč 2013  Otto Wichterle BJ 350
631 200 Kč 2014  Bohumil Hrabal BJ 350
632 200 Kč 2014  Kryštof Harant BJ 360
633 200 Kč 2014  Československé legie BJ 360
634 200 Kč 2014  Tomáš Baťa BJ 360
635 500 Kč 2011  Karel Jaromír Erben BJ 750
636 500 Kč 2012  Jiří Trnka BJ 750
637 500 Kč 2014  Jiří Kolář BJ 750
  Mince Proof    
638 200 Kč 2005  V + W      bublina, or.etue proof 1000
639 200 Kč 2008  Schengenský prostor   bublina, or.etue, cert proof 460
640 200 Kč 2008  MS v hokeji    bublina, or.etue, cert. proof 460
641 200 Kč 2009  předsed. v radě EU  bublina, or.etue, cert proof 440
642 200 Kč 2014  Československé legie  bublina, or.etue, cert. proof 500
643 200 Kč 2014  Hrabal          bublina, or.etue, cert. proof 500
644 200 Kč 2014  K. Harant      bublina, or.etue, cert. proof 500
645 200 Kč 2014  Baťa             bublina, or.etue, cert. proof 500
646 200 Kč 2014  25 výročí 17.listopadu   bublina, etue, cert proof 500
647 200 Kč 2015  750 let Č.Budějovic  bublina, or.etue, cert. proof 500
  Sady 1993 -     
648 Sada 1993 BJ 220
649 Sada 1994    Nov. 2a BJ 300
650 Sada 1995 BJ 300
651 Sada 1996 BJ 300
652 Sada 1996    Euro ´96 BJ 500
653 Sada 1997 BJ 300
654 Sada 1998 BJ 300
655 Sada 1999    NATO BJ 1200
656 Sada 1999    Sekora BJ 1200
657 Sada 2000 BJ 300
658 Sada 2001 BJ 300
659 Sada 2002 BJ 300
660 Sada 2002    summit NATO BJ 900
661 Sada 2003 BJ 300
662 Sada 2004    Hokej BJ 350
663 Sada 2004    ME fotbal BJ 350
664 Sada 2004    Vstup do EU BJ 350
665 Sada 2005    A.Dvořák  + CD BJ 300
666 Sada 2006    MS fotbal BJ 400
667 Sada 2006    MS fotbal BJ 400
668 Sada 2006    Návrhy EURO BJ 400
669 Sada 2006    Návrhy EURO BJ 400
670 Sada 2006    Unesco BJ 400
671 Sada 2007    Unesco BJ 400
672 Sada 2007    mince ČSR + SR BJ 400
673 Sada 2007    mince ČSR + SR BJ 400
674 Sada 2007    mince ČSR + SR BJ 400
675 Sada 2008    ME fotbal BJ 300
676 Sada 2008    ME fotbal BJ 300
677 Sada 2008    Unesco BJ 300
678 Sada 2008    Unesco BJ 300
679 Sada 2009    Jihomoravský kraj BJ 300
680 Sada 2010    Zlínský kraj BJ 300
681 Sada 2011    Plzeňský kraj BJ 300
682 Sada 2011    Rok dítěte BJ 300
  Sady PROOF    
683 Sada 2011 v kožené speciální etui. proof 1000
684 Sada 2011 v kožené speciální etui. proof 1000
       
  NĚMECKO    
       
  Hals - Leuchtenberg    
685 Jan III. 1407 - 1443      -      fenik 2 110
  Max.II. Emanuel  1679 - 1726    
686 3 Krejcar 1711 1/1 340
  Max.III.Josef 1745-1777    
687 Tolar 1775  A   (Amberg)                      dr.just. -1/1- 900
688 10 Krejcar 1767, 1775                             2ks -1-2 180
689 10 Krejcar  1775 2/2 90
690 Tolar 1778                                             dr.škr. -1/1- 900
691 20 Krejcar 1779 A, 10 Krejcar 1798            2ks 1-2 180
692 20 Krejcar 1779 A, 10 Krejcar 1798            2ks 2/2 100
  Maximilián I. Josef 1806 - 1825    
693 20 Krejcar 1809                                  dr.pat. -1/1- 600
  Ludwig I.  1825 - 1848    
694 Gulden 1844 -1/1 600
695 Gulden 1845 -1/1- 600
696 Krejcar 1843, 1860                                       2ks 1-1- 200
  Ludwig II. 1864 - 1886    
697 Tolar 1871 s madonou.       NOVORAŽBA 0/0 100
698 Krejcar 1864, 1868                                       2ks 1-1- 180
  Braunschweig Lüneburg    
699 2/3 Tolaru 1765 2/2 500
  Magdeburg - arcibiskupství.    
700 Wigrand v.Käfernburg 1235-54.  Brakteát 23mm. Sedící postava s berlou. 1 1200
  Friedrich Wilhelm III. 1797-1840    
701 Tolar 1801  -1/1- 1600
702 Tolar 1810 A                 škr, nep.hr. -1/2 700
703 Tolar 1818  D -1/1- 1200
704 1/6 Tolaru 1826 -1/1 300
  Friedrich Wihelm IV. 1840 - 1861    
705 2 Tolar 1841 A -0/0 5500
706 Tolar 1859 A                                              m.o. 1/1 500
  Wilhelm I. 1861 - 1888    
707 Tolar 1866 - Vítězství nad Francií -0/0 800
708 Tolar 1866 A 0/0 1200
709 2 Marka 1877 2/2 200
  Wilhelm II. 1888 - 1918    
710 5 Marka 1903 A 1/0- 400
711 3 Marka 1910 A 1/0- 300
712 3 Marka 1913 A       Král volal….. 1/1 260
  Friedrich ??    
713 Štítový groš -1/2 480
  SASKO    
  Christian a bratři - 1601 - 1611    
714 1/2 Tolar 1611                                                 sbirkový 1/1 5000
  Johan Georg 1615 - 1656    
715 Tolar 1644  CR                                                sbírkový 1/1 5500
716 Groš 1624 -1/1 300
  Frid.August III. 1763 - 1806    
717 Tolar 1788  IFC -1/1- 1200
718 2/3 Tolaru 1766 EDC                       dobře odstr.ouško 2/1 600
  Sasko - Gotha    
719 Tauf Taler1627?  Křest v řece nad nimi boží oko.                  Lité  Ag  52 mm,29,7 gr. Oprac.hrana. -1/1- 3000
  Císařství 1871 - 1918    
720 1 Marka 1873 A                           KM.7 -1/1- 100
721 1 Marka 1873 B                           KM.7 2/2 160
722 1 Marka 1873 C           "R"           KM.7         1/2 900
723 1 Marka 1873 D                           KM.7 2/2 200
724 1 Marka 1873 D                           KM.7 2/2 200
725 1 Marka 1873 F           "R"           KM.7         -1/1 500
726 1 Marka 1874 B                           KM.7 1/1 100
727 1 Marka 1874C                            KM.7 -1/1- 100
728 1 Marka 1874 H                           KM.7 -1/2 120
729 1 Marka 1875 A,B                        KM.7          2ks 1-2 150
730 1 Marka 1875 C                           KM.7 1/2 80
731 1 Marka 1875 D                           KM.7 2/1- 80
732 1 Marka 1875 E                           KM.7 -1/1- 80
733 1 Marka 1875 H                           KM.7 1/1- 120
734 1 Marka 1876 D                           KM.7 -1/1- 80
735 1 Marka 1876 F                           KM.7 -1/1- 80
736 1 Marka 1876 G                           KM.7 -1/1- 80
737 1 Marka 1878 B                           KM.7 -1/1- 160
738 1 Marka 1878 F                           KM.7 2/1 80
739 1 Marka 1878 G                           KM.7 1/2 160
740 1 Marka 1878 J                           KM.7  1/2 120
741 1 Marka 1881 E                           KM.7 -1/1 120
742 1 Marka 1881 J                            KM.7 1/1- 120
743 1 Marka 1881 H                           KM.7 -1/1- 200
744 1 Marka 1882 G                           KM.7 -1/1- 160
745 1 Marka 1883 G        "R"        KM.7    dr.vada mat.v ploše  -1/1 800
746 1 Marka 1885 G                           KM.7 1/2 160
747 1 Marka 1885 J                            KM.7 -1/2 160
748 1 Marka 1886 E                           KM.7 -1/1- 120
749 1 Marka 1886 G        "R"              KM.7 -1/1- 500
750 1 Marka 1886 J                            KM.7 -1/1- 160
751 1 Marka 1892 G        "R"              KM.14 1/1- 1800
752 1 Marka 1892 J         "R"              KM.14 -1/1- 500
753 1 Marka 1914 A,1915 A                KM.14           2ks 0-0 150
754 1 Marka 1914 J                            KM.14 1/1 80
755 50 Pfennig 1875 J                        KM.6 1/1- 120
756 50 Pfennig 1876 A                        KM.6 1/1 100
757 50 Pfennig 1876 B                        KM.6 1/1 100
758 50 Pfennig 1876 C                        KM.6 -1/1 100
759 1/2 Marka 1905 A,A                     KM.17           2ks 1-2 60
760 1/2 Marka 1908 J                         KM.17 -1/1- 100
761 25 Pfennig 1909 A                        KM.18 1/1- 100
762 25 Pfennig 1909 E                        KM.18 1/1 160
763 25 Pfennig 1910 A                        KM.18 1/1- 100
764 25 Pfennig 1910 E                        KM.18 1/1- 160
765 25 Pfennig 1910 F                        KM.18 1/1 160
766 25 Pfennig 1910 J                        KM.18     dr.fl. 1/1 60
767 25 Pfennig 1911 A                        KM.18 1/1 120
768 20 Pfennig 1874 B                        KM.5 -1/1- 100
769 20 Pfennig 1874 D                        KM.5 1/1 100
770 20 Pfennig 1887 E                        KM.9 -1/1- 300
771 20 Pfennig 1888 D                        KM.9 1/1 280
  Výmarská rep. 1919 - 1933    
772 3 Marka 1924 A                       J.312 0/0 800
773 1 Marka 1924 A                        KM.42 1/1- 160
774 1 Marka 1924 G                       KM.42 2/1- 150
775 1 Marka 1924 J                        KM.42 -1/1- 220
776 1 Marka 1925 A                        KM.44 -1/1- 160
777 1 Marka 1925 F                        KM.44 1/1- 220
778 50 Pfennig 1927,29,37  vše A     KM.49           3ks -0-1- 100
779 50 Pfennig 1928 A,D,E,F,G,J      KM.49          6ks    
780 50 Pfennig 1929 A                     KM.49 1/1 200
781 50 Pfennig 1929 F                     KM.49 0-1- 400
782 50 Pfennig 1935 A,D,E,F,G,J      KM.49           6ks    
  III.říše 1933 - 1945    
783 5 Marka 1934 E  kostel bez data         KM.83 -1/1- 180
784 5 Marka 1934 J  kostel bez data         KM.83 2/1- 180
785 5 Marka 1935 D  kostel bez data         KM.83 -1/1- 180
786 5 Marka 1935 E  Hindenburg       KM.86 -0/0- 200
787 5 Marka 1936 A  Hindenburg       KM.94 1/1 180
788 5 Marka 1936 F   Hindenburg       KM.94 1/1 220
789 5 Marka 1936 J   Hindenburg       KM.94 -0/0- 300
790 2 Marka 1934 D Kostel s datem     KM.81 -1/1- 160
791 2 Marka 1934 E Kostel s datem     KM.81 2/1- 180
792 2 Marka 1934 F Kostel s datem     KM.81 1/1 220
793 2 Marka 1934 J Kostel s datem     KM.81 -1/1- 200
794 2 Marka 1936 E   Hindenburg         KM.93 1/1 360
795 2 Marka 1936 E   Hindenburg         KM.93 1/1- 320
796 2 Marka 1936 G   Hindenburg         KM.93 1/1 300
797 2 Marka 1937 E   Hindenburg         KM.93 1/1 100
798 2 Marka 1938 E   Hindenburg         KM.93 -1/1- 100
799 2 Marka 1938 G   Hindenburg         KM.93 1/1- 100
800 2 Marka 1938 J    Hindenburg         KM.93 -1/1- 100
801 2 Marka 1939 B   Hindenburg         KM.93 1/0- 100
802 2 Marka 1939 E   Hindenburg         KM.93 1/1 460
803 2 Marka 1939 G   Hindenburg         KM.93 -0/0- 100
804 1 Marka 1934 A                           KM.78 0/0 50
805 1 Marka 1934 E                           KM.78 0/0- 60
806 1 Marka 1934 F                           KM.78 0/0- 60
807 1 Marka 1934 J                           KM.78 -0/0 120
808 1 Marka 1934 J                           KM.78 1/1 120
809 50 Pfennig 1940 F                        KM.96 -0/0- 100
810 50 Pfennig 1942 D                        KM.96 0/0 120
811 10 Pfennig 1942 A, 1943 E            KM.101        2ks 1-1 50
812 10 Pfennig 1945 E      "R"             KM.101 0/0 500
813 5 Pfennig 1942 E                          KM.100 -0/0 40
  Sasko     
814 5 Marka 1921  hnědá kamenina    zlac.okraj 1/1 180
815 2, 1 Marka, 50, 20 Pf.  Hnědá kamenina              4ks 1-1 160
816 Východní Sasko - 10 Marka 1921  hn.kamenina     37mm 1/1 180
817 Nouzovka Berndorf - 50 Pf. Medvěd, Mettalwarenfabrik.   Sn 22mm 1/1 80
  NSR    
818 10 Marka 1972 G    OH  Mnichov -0/0- 140
819 10 Marka 1987 J     750 let Berlína BJ 140
820 10 Marka 1989 J     800 let Hamburg BJ 140
821 10 Marka 1990 J     Řád Německých rytířů BJ 140
822 10 Marka 1990 F    Friedrich Barbarosa BJ 140
823 10 Marka 1991 A    Brandenburská brána BJ 140
824 10 Marka 1992 D    Pour le Mérite BJ 140
825 10 Marka 1992 G    Kollwitz BJ 140
826 10 Marka 1993 J     Robert Koch BJ 140
827 10 Marka 1994 G    J.G.Herder BJ 140
828 10 Marka 1995 F    Saxony BJ 140
829 10 Marka 1995 D    Röentgen BJ 140
830 10 Marka 1995 J     Frauen Kirche Dresden BJ 140
831 10 Marka 1999 F    J.W.Goethe BJ 140
832 10 Marka 1999 D    50 let Grunge setz der Deutschland BJ 140
833 5 Marka 1968 D      Pettenkofer BJ 90
834 5 Marka 1969 G      Fontane Theodor BJ 90
835 5 Marka 1978 F      B.Neumann BJ 90
836 5 Marka 1979 J       Archeolog.Institut BJ 90
837 5 Marka 1981 J       G.E.Lessing BJ 90
838 5 Marka 1982 F      Umwelt konferenz BJ 70
839 5 Marka 1983 G     Martin Luther BJ 70
840 5 Marka 1983 J      Karel Marx BJ 70
841 5 Marka 1984 D      Deutsche Zollvereins BJ 70
842 5 Marka 1984 J      F.M.Bartholdy BJ 70
843 5 Marka 1966 F        Ag BJ 90
844 2 Marka 1971 F  Heuss, 1989 J   Kurt Schumacher    2ks 1-1 40
845 Sada mincí 1 Pf. - 5 Marka 1986, 10ks. Plexi pouzdro RL 200
846 10 Euro 2009 - 600 let Universita Lipsko 0/0 280
       
  EVROPA    
       
  Anglie    
  Viktorie 1837 - 1901    
847 1 Farting 1887 1/1 120
848 1/2 Farting 1844            var. N ve slově "REGINA" 1/1 320
849 1 Schilling 1925 -0/0 120
  Elizabeth II. 1952 -     
850 Five Pounds 2000. Pamětní mince v dárkovém obalu. Ni. proof 200
851 25 New Pence 1977           Y.147 1/1 60
  Belgie    
852 500 Frank 1980   150 let Belgie -0/0- 240
853 100 Frank 1954 0/0 300
854 50 Frank 1951   Ag 1/1 200
855 5 Frank 1936 1/1 100
  Bulharsko    
856 1 Leva 1923  Al 1/1 120
  Černá Hora    
857 20 Para 1906, 10 para 1914                          2ks 0-1 90
858 20 Para 1906 1/1 50
859 10 Para 1906, 1914                                      2ks 1-1 80
860 10 Para 1908, 1914                                      2ks 1-1 80
  Dánsko    
861 20 Kroner 2007 - Vaeddern                       Sieg 1 0/0 95
862 20 Kroner 2007 - Fregatten Jylland            Sieg 2 0/0 95
863 20 Kroner 2008 - Selandia                        Sieg 3 0/0 95
864 20 Kroner 2008 - Havhingsyen                  Sieg 4 0/0 95
865 20 Kroner 2008 - Dannebrog                     Sieg 5 0/0 95
866 20 Kroner 2009 - Fyrskib XVII                   Sieg 6 0/0 95
867 20 Kroner 2009 - Faerobad                       Sieg 7 0/0 95
868 20 Kroner 2010 - Kajak                            Sieg 8 0/0 95
869 20 Kroner 2011 - Emma Maerks               Sieg 9 0/0 95
870 20 Kroner 2011 - Hjejlen                           Sieg 10 0/0 95
871 20 Kroner 2012 - Kong Frederik IX.            Sieg 11 0/0 95
872 20 Kroner 2010 - Fiskekutter                    Sieg 12 0/0 95
873 Sada nevydaných mincí - 1 Öre 1960,62,63,64 vše C  4 ks,    2 Öre 1960,62,63,64,65,66 vše C   6ks.  Celkem  10 ks. 0-0 280
  Francie    
  Ludvík XIV. 1643 - 1715    
874 5 Sols 1703  Ag              minc.Strassburg -1/1- 300
  Ludvík XVI. 1774 - 1793    
875 5 Sols 1792   Monneron              pův.postř. -1/1- 160
  III.Republika 1870 - 1940    
876 2 Sol  1791   Monneron                                  dr.hr. -1/1- 140
877 20 Frank 1934                                               dr.hr. -1/1- 200
878 10 Frank 1933 1/1 100
879 2 Frank 1920 2/1 160
880 1 Frank 1917, 1918                                        2ks 1-1- 120
881 1 Frank 1918, 1920                                        2ks 1-1- 120
882 1 Frank 1926                          1/1 120
883 1/2 Frank 1909, 1916                                      2ks 1-1- 60
884 10 Frank 1954 1/1 180
  Gdaňsk     
885 1 Gulden 1932 1/1 800
  Holandsko    
886 2 1/2 Gulden 1932 -1/1 400
887 2 1/2 Gulden 1962 1/1 140
888 1 Gulden 1938 1/1 160
889 10 Cent 1915 -1/2 40
890 10 Cent 1921 2/1- 40
891 10 Cent 1936,41                                            2ks 1-2 80
892 1 Cent 1868 -1/1 40
893 1 Cent 1878, 1881                                          2ks 1-1- 50
894 1 Cent 1916, 1927                                          2ks 1-1- 50
  Itálie    
895 10 Lira 1927 R                                                 dr.hr. 1/1- 150
896 10 Lira 1949 Al 1/1 80
897 5 Lira 1926  R 1/0- 320
898 5 Lira 1928  R 1/1- 220
899 1 Lira 1863 M - BN 2/2 80
900 1 Lira 1867 -1/2 100
901 20 Cts  1919 R 1/1 60
902 3 Cts 1808 -2/2- 75
  Jugoslávie    
903 50 Dinár 1932                                                 dr.hr. -1/1 320
904 50 Dinar 1938 -0/0- 200
905 10 Dinar 1931 -1/1- 80
  Litva    
906 10 Litu 1938  Smetona 1/1 400
907 10 Litu 1936  Didysis -1/1- 300
908 5 Litai 1936  Basanavicius 1/1 150
909 5 Litai 1936  Basanavicius 1/1 120
910 5 Pengi Litai 1925 -0/0- 200
911 2 Dulitu 1926, 1 Vienas Litas    oba  Ag                2ks 0-1 200
912 1 + 2 + 5 Centai vše 1936                                   3ks 1-1 100
913 1 + 2 Centai 1925                                               2ks 1-1 80
914 10 + 20 + 50 Centu 1925                                    3ks 0-1 150
  Lotyšsko    
915 5 Lati 1929 1/1 400
916 5 Lati 1931 -0/0- 500
917 5 Lati 1932                                                    "R" 1/1 500
918 2 Lati 1925, 1926, 1 Lats 1924                           3ks 1-1 250
919 50, 20, 10 Santimu 1922                                   3ks 0-1 150
920 5 Santimi 1922, 2 Santimi 1922,26,28,32            5ks 0-1 150
921 1 Santims 1928, 32, 35                                     3ks 1-1 100
922 2 Santimi 1937                                                "R" 0/0 150
923 1 Santims 1937, 38                                           2ks 0-1 80
  Maďarsko    
924 5 Forint 1948   Petöfi                 patina BJ 120
925 2 Pengë 1935  Rákoczi -0/0- 160
926 2 Pengë 1936  Liszt 1/1 120
927 2 Forint 1946  Al 1/1 60
928 50 Filler 1938 1/1 40
929 50 Filler 1939 1/1 80
930 50 Filler 1940  R 1/1 120
  Polsko     
  Zikmund III. Vasa  1587 - 1632    
931 1/24 Tolaru 1616 - Baltazar Stanislawski -1/2 60
932 1/24 Tolaru 1619 - Baltazar Stanislawski -1/1- 100
  Polsko - rep.    
933 5 Zlotý 1934  Pilsudski -1/1 200
934 10 000 Zlotých 1991 - 200 let ústavy 1/1 30
935 50 Schilling 1971  Raab 0/0 260
936 25 Schilling 1960  Kärten 0/0 140
937 25 Schilling 1963  princ Savojský 0/0 140
938 25 Schilling 1967  Marie Terezie 0/0 140
939 25 Schilling 1970  Franz Lehár 0/0 140
940 25 Schilling 1974  Vídeňská burza 0/0 140
941 10 Schilling 1957, 58, 59                                     3ks 0-0- 140
942 10 Schilling 1958, 59, 66, 73                                4ks 1-1- 200
943 10 Schilling 1972, 5 Sch. 1952, 50 Gr. 1935          3ks                           0-0- 60
944 5 Schilling 1934  Madona -0/0- 200
945 5 Schilling 1961, 65                                             2ks 1-1- 60
946 2 Schilling 1930  Vogelweide 0/0- 160
947 2 Schilling 1934  Dolfus 0/0- 150
948 2 Schilling 1937  Karlskirche 0/0 200
949 2 Schilling 1946, 1 Sch.1926                                 2ks 0-1 40
950 1 Schilling 1932                     "R" 0/0 400
951 1 Groš 1931                       "R" 1/1 180
  Rumunsko    
952 5 Lei 1930 H 1/1 40
  SSSR    
953 OH 1980 Moskva - sada  1 Rublů                 5ks 1-1 100
  Rusko    
954 5 Kopějka 1858 2/2- 100
955 25 Kop. 1896  dr.hr., 15 + 10 Kop. 1914                       3ks 1-1- 300
  Španělsko    
956 5 Peseta 1891 2/2 480
  Švédsko    
957 200 Kronor 1989                 lední hokej 0/0 600
958 100 Kronor 1985                 mezinárodní rok lesů 0/0 300
959 5 Krone 1959                     výročí Constituce 1/1 260
960 2 Krone 1949 1/1 160
961 1 Krone 1936, 46, 25 Öre 1939                       3ks -0-1- 200
962 50 Öre 1939, 1957, 10 Öre 1947    vše  Ag      3ks -1-1- 120
963 5 Ecu 1992  portrét Gustava Adolfa / trojstěžník  pouzdro 0/0 180
  Švýcarsko    
964 Dárková kazeta USB - Švýcarské banky - poslední ročník      Ag oběžných mincí. 2,1,1/2 Frank, 20,10,5,2,1 Rapp. 8ks RL 400
965 1 Frank 1963 Ag, 1/2 Frank 1963  Ag                   2ks RL 100
966 1/2 Frank 1921, 45, 46, 52 vše B  a Ag                 4ks 1-1 100
       
  AFRIKA    
       
  Etiopie    
967 5 Dollar 1972 RL 550
  Libérie    
968 5 Dollar 2000 Milénium / bazilka Sv.Petra      bublina 0/0 180
       
  AMERIKA    
       
  USA    
969 Dollar 1880  Morgan 2/2 400
970 Dollar 1884  Morgan -1/1 460
971 Dollar 1896 O  Morgan -1/1- 460
972 Dollar 1921  Morgan 1/1 600
973 Dollar 1922  Mírový -1/1- 420
974 Dollar 1964 -0/0 140
975 Dollar 1965 0/0 60
976 Dollar 1971, 1/2 Dollar 1965 zlacený, 1972        3ks 1-1 180
977 Dollar ze série USA presidentů: James Garfield, Chester Artur.                                      2s 0-0 90
978 Dollar 1974 + Dime 1912                                  2ks 0-2 90
979 1/2 Dollar 1964 - Kenedy -0/0- 140
980 1/2 Dollar 1967,68 - Kenedy                               2ks 0-1 90
981 1/2 Dollar 1968,72 - Kenedy                               2ks 0-1 90
982 1/2 Dollar 1966, 1967 oba Ag, 10 cent 1945 2x      4ks 1-2 120
983 1/2 Dollar 1966, 1967 oba Ag, 10 cent 1956          3ks 1-1 100
984 1/4 Dollar 1918 S -1/1- 550
985 1/4 Dollar 1953 D, Dime 1953                            2ks 1-2 70
986 1/4 Dollar 1961 D -1/1- 50
987 1/4 Dollar 1971,73,76,84,90                               5ks 1-1 60
988 1/4 Dollar 1965, 1974                                        2ks 1-1- 80
989 Dime 1907, 1918, 1947, 1967                            4ks 1-2 150
990 V Cent 1899, 1907                                            2ks 1-2 80
991 5 Cent 1905, 1908                                            2ks 1-2 90
992 5 Cent 1935 - 1968                                           6ks 1-1 50
993 1 Cent 1860 -0/0- 260
994 1 Cent 1881  Indián -0/0- 100
995 1 cent 1882  Inián -0/1 100
  Kanada    
996 5 Dollar  XXI. OH   Montreal 0/0 280
997 Dollar 1958 - Britská Kolumbie                        patina 0/0 260
998 Dollar 1972 - kanoe 0/0 260
999 Dollar 1679 / 1979 - plachetnice 0/0 260
1000 Dollar 1991 - 1 Unz Ag 0/0 500
1001 25 + 10 Cent 1968                                            2ks 1-1- 60
1002 5 Cent 1851 / 1951       38mm                        KM. 48 0/0 80
  Argentina    
1003 2 000 Pesos 1978 BJ 250
1004 50 Centavos 1882                   "R" 1/1 800
  Mexiko    
1005 100 Pesos 1985  MS ve fotbale 0/0 280
       
  ASIE    
       
  Mongolsko     
1006 50 Mongo 1925 BJ 340
       
  ZÁMOŘÍ    
       
  Austrálie    
1007 2 Unce Ag  2015   koza RL 1300
1008 1/2 Unce Ag         žralok RL 340
1009 6 Pence 1922                          "R" 1/1 480
  Britská Virginie Island    
1010 20 Dollar 1985  Ag                     KM.58 proof 260
  Francouzská Indočína    
1011 1 Cent 1885, 1889                                           2ks 1-1- 180
  Filipíny    
1012 20 Cent. 1945, 10 Cent. 1945                           2ks 1-1- 160
  Straits Settlements    
1013 Jiří V.  10 Cent 1918 -1/1- 80
1014 1 Dollar 2000   OH 2000     bublina          Ag RL 300
       
  KONVOLUTY    
       
1015 Konvolut svátostek  vše Al                         30ks 0-1 300
1016 Konvolut svátostek  vše Al                         29ks 0-1 300
1017 Libie - 10 ks rzné nominály. 1-1- 30
       
  FALERISTIKA    
       
  F.J.I.    
1018 December 1873 - bez struhy 2/2 80
1019 Karel I. - Fortitudimi  Ag malá.     Voj.stuha 1/1/1 360
  Francie    
1020 Řád Akademických palem - komandér, zlac.Ag    stuha 0/0/1 600
1021 Voj.medaile - Valeur et Discipline.  Ag, stuha, or.etue 1/1/1 700
  Itálie    
1022 Sv.Johanes B.de la Salle, portrét / církevní znaky Signum Fidei.  Br 32mm, žlutobílá stuha. 0/0/1 100
1023 Za vítězství II.sv.válka - J.V.Stalin            or.st. 1/1/1 180
       
  MEDAILE    
       
  ČNS V Příbrami + medaile s hornickou a betlemářskou tématikou.    
1024 400.let povýšení Příbrami na krákovské horní město 1979 -  stará a nová Příbram / dva horníci drží erb, velké R.             Ag  18,5gr,   35mm                           or.etue 0/0 400
1025 400.let povýšení Příbrami na krákovské horní město 1979 -  stará a nová Příbram / dva horníci drží erb, velké R.             Ag  18,5gr,   35mm                           or.etue 0/0 400
1026 Vojtěšský důl - 100 let Příbramského zlatníku 1975 -            Ag  30mm                                         or.etue 0/0 300
1027 Přemístění vysoké školy Báňské z Příbrami do Ostravy.        Ag  28 mm 1/1 200
1028 760 let Horního města Příbram - dva horníci, znak Příbrami,  opis / denár a nápis.            Patin Ag  37mm 1/1 300
1029 Památce obětí Březohorské důlní katastrofy 1892 ,pomník / plačící matka, hornická kladívka.   Postř.br.  50mm 0/0 300
1030 Příjezd prvního vlaku do Příbrami 1875. Trať Rakovník - Příbram - Protivín.        Br. 50mm 0/0 350
1031 35 let pobočky - Lumír Češka, port.zpředu,opisy / Bohutínská šachta ,opis.  Cu 50mm. 0/0 220
1032 35 let pobočky - Lumír Češka, port.zpředu,opisy / Bohutínská šachta ,opis.  Cu 50mm. 0/0 200
1033 Příbramské spolky a sdružerní v jub.roce 2000. Znak a ratolesti, náois / znaky spolků.  Tom. 90mm.et 0/0 900
1034 Důl Vojtěch - první jáma 1000 m, opis / horník, opis.  Cu 50mm 0/0 300
1035 Důl 3 šachta 16, nejhlubší jáma Evropy,budovy,opis / horník, znaky, opis.                   Cu 50mm 0/0 250
1036 Důl 3 šachta 16, nejhlubší jáma Evropy,budovy,opis / horník, znaky - varianta, opis.                   Cu 50mm 0/0 300
1037 Důl F.J.I. Těžní věž, znaky, opis / horník, znaky, opis.           Cu 50mm. 0/0 300
1038 Důl 1 šachta 15 - Konětopy, těžní věž,opis / horník, znaky, opis.                           Cu 50 mm 0/0 300
1039 Důl Marie - hloubka 1165 m, budova, znaky, opis / horník, znaky, opis.                   Cu  50mm       0/0 300
1040 Důl 4 šachta 19 - Drásov, těžní věž, znaky, opis / horník, znaky, opis.                    Cu  50mm 0/0 300
1041 Důl Anna - budova s komínem, znaky, opis / horník, znaky, opis.                              Cu  50mm 0/0 300
1042 Důl 4 šachta 11 - Bytíz, těžní věž, znaky, opis / horník, znaky, opis.                    Cu  50mm 0/0 300
1043 Důl  Lill - budova, znaky, opis / horník, znaky, opis.              Cu  50mm 0/0 300
1044 Důl 1 šachta 4 - Lešetice, těžní věž, znaky, opis / horník, znaky, opis.                     Cu  50mm 0/0 300
1045 UD Příbram šachta 2 - Vojna 2, těžní věž, znaky, opis / horník, znaky, opis.           Cu  50mm 0/0 350
1046 RD  Důl Ferdinandův, budova, znaky, opis / horník, znaky, opis.                                Cu  50mm 0/0 350
1047 Důl  Prokop, budova, komín, znaky, opis / horník, znaky,    opis.                                Cu  50mm  0/0 400
1048 UD Příbram šachta 3 A - Kamenná, těžní věž, znaky, opis / horník, znaky, opis.           Cu  50mm 0/0 400
1049 RD  Důl Štěpánov, budova, znaky, opis / horník, znaky, opis.                                Cu  50mm 0/0 400
1050 UD Příbram šachta 21 - těžní věž, znaky, opis / horník, znaky, opis.                      Cu  50mm 0/0 400
1051 RD  Důl August -  budova, znaky, opis / horník, znaky, opis.  Cu  50mm  0/0 450
1052 UD  Příbram šachta 5 - těžní věž, znaky, opis / horník, znaky, opis.                                 Cu  50mm 0/0 450
1053 Ant.Dvořák - 100 výročí úmrtí, hlava zpředu, opis / hudební nástroje, budovy, les, nápis.        Ag 925/1000     60mm 0/0 2500
1054 Ant.Dvořák - 100 výročí úmrtí, hlava zpředu, opis / hudební nástroje, budovy, les, nápis.        Tombak     60mm 0/0 420
1055 Ant.Dvořák - 100 výročí úmrtí, hlava zpředu, opis / hudební nástroje, budovy, les, nápis.         Cu     60mm 0/0 500
1056 Udělovací medaile pob. Příbram - dva erby města drží dva horníci, znak, opis / strana pro udělení.   Tombak  50mm 0/0 300
1057 První vánoční stromek v Příbrami 1823 - 2003, jesličky postavené Františkem s Assisi.    Ag 40mm 0/0 1000
1058 Kovohutě Příbram - 1997 / 2007 - nová šachtová pec. Olov.     Slitina.      30mm 0/0 70
1059 Papež PIUS X. uděluje Sv.Hoře titul Bazilika Menší, portrét papeže,znak / pohled na Sv.Horu. Ag 50mm, 77gr. Or.etue, certifikát. RL 2000
1060 Na paměť svatého křtu na Sv.Hoře, postavy / pohled na Sv.Horu s panenkou Marií.    Ag 50mm, 62gr. Or.etue. RL 1800
1061 Příbramští betlemáři - radostné vánoce 2006, P.F. 2007,      jesličky / kostel sv.Jakuba v Příbrami.  Pat.tombak 50mm 0/0 200
1062 Požehnané vánoce 2006 - 2007. Pat.tom. 30mm 1/1 60
1063 Požehnané vánoce 2007 - 2008. tom. 30mm 1/1 60
1064 Požehnané vánoce      b l.  tom. 30mm 1/1 60
1065 Požehnané vánoce 2008 - 2009. pat.tom. 30mm  jednostr. 1 50
  ČNS pobočka v Příbrami.    
   Kompletní řada Ag vstupenek 1999 - 2012.  20 ks.    
1066 Vstupenka na 44.aukci   1999        Ag     RL 300
1067 Vstupenka na 45.aukci   2000        Ag RL 300
1068 Vstupenka na 46.aukci   2000        Ag RL 250
1069 Vstupenka na 47.aukci   2001        Ag    RL 300
1070 Vstupenka na 48.aukci   2001        Ag  RL 300
1071 Vstupenka na 49.aukci   2002        Ag    RL 300
1072 Vstupenka na 50.aukci   2002        AG      tl.3,75mm    RL 400
1073 Vstupenka na 51.aukci   2003        Ag      patin. RL 380
1074 Vstupenka na 52.aukci   2004        Ag      patin. RL 400
1075 Vstupenka na 53.aukci   2004        Ag      patin. RL 400
1076 Vstupenka na 54.aukci   2005        Ag      patin. RL 400
1077 Vstupenka na 55.aukci   2006        Ag      patin. RL 400
1078 Vstupenka na 56.aukci   2006        Ag      patin. RL 400
1079 Vstupenka na 57.aukci   2007        Ag      patin. RL 450
1080 Vstupenka na 58.aukci   2008        Ag      patin.  RL 470
1081 Vstupenka na 59.aukci   2008        Ag      patin.  RL 600
1082 Vstupenka na 60.aukci   2009        Ag      patin.     35mm RL 600
1083 Vstupenka na 61.aukci   2010        Ag      patin.   RL 470
1084 Vstupenka na 62.aukci   2011        Ag      patin.  RL 550
1085 Vstupenka na 63.aukci   2012        Ag      patin. RL 730
1086 Vstupenka na 54.aukci   2005        Cu      30mm 0/0 100
  Medaile podle autorů    
  Abrahám    
1087 Průmyslová hospodářská a národopisná výstava v Příbrami  1894, symboly / Čestná odměna řemeslu a průmyslu, koruna,znak. Zlacení otřelé. Cu ovál 70 x 58mm.  1/1 1500
  Aleš / Pštros    
1088 Věnování praporu ženami Českými SLAVII 1891 / praporečník - osvětou k svobodě. Ms 35mm, or.ouško. 1/1 200
1089 Věnování praporu ženami Českými SLAVII 1891 / praporečník - osvětou k svobodě. Ms 35mm, or.ouško. 1/1 200
  Havelka    
1090 Teplice lázně / port. Bethovena 1985. b.k. 40mm 0/0 100
  Harcuba    
1091 ČSPDP - Český lev / klášter      Br. 65 mm    "R"   210ks 0/0 100
1092 ČSPDP - pečeť Karla IV. / panovmík na trůnu    Br. 38mm 0/0 100
1093 ČSPDP - Matyáš Braun -portrét / žena.       Br. 38 mm 0/0 100
  Horejc    
1094 XI.všesokolský slet Praha 1948 - hlava ženy. Ag 28mm 0/0 200
1095 XI.všesokolský slet Praha 1948 - hlava ženy. Ag 28mm 0/0 200
1096 MS v hokeji 2015. Ag medaile  30mm, 10gr.  1000/1000. Orig.papírové pouzdro. RL 300
  Kafka    
1097 Jan Vilím - grafik 1871 - 1921, 50 výročí práce.      50mm 1 100
  Karnet - Kyselý    
1098 Jubilejní krajinská výstava v Písku 1912, symboly výstavy / Pokroku a dovednosti, znak Písku.  Postř.ob.kov  44mm -1/1 200
  Kolářský    
1099 PZO Metalimex - 30 let úspěšné práce 1948 - 1978.            Ag 40mm,    30,5gr             900/1000    bublina RL 460
1100 PZO Metalimex - 30 let úspěšné práce 1948 - 1978.            Ag 40mm,    30,5gr             900/1000     0/0 420
1101 Čedok 1920 - 1980, 60 let, pohled na Prahu / opis Praga Mater Urbium.   Ag 35mm        25gr RL 360
1102 Čedok 1920 - 1980, 60 let, pohled na Prahu / opis Praga Mater Urbium.   Ag 35mm        25gr 0/0 340
  M K    
1103 Božena Němcová - hlav zleva / Viktorka, postava Viktorky.    Ag 40mm    20gr.     Bublina. RL 300
  Oppl    
1104 Zvěrokruh Zodiacos - blíženci, mapa oblohy.  Ag 34mm,         16gr,            bublina, etue proof 300
  Otáhal    
1105 Přebor Českých šermířů Riegel - 1.místo fleuret / postava    zbrojnoše.  Br.plaketa 63x49mm 1/1 200
  Šmakal    
1106 Josef Krasoslav Chmelenský - portrét, svému rodáku Bavorov 1890. or.ouško,  Sn 32mm -0/1 300
  Španiel O.    
1107 T.G.M. - 85.narozeniny 1935        Ag  32mm    patina RL 220
1108 SK Slávia 1925- doros.přebor 4x200m. Cu 36mm, 2x dirka -1/1- 90
1109 T.G.M. - 140 let výročí narození. Tombak  60mm   or.et. 1/1 120
  Pichl    
1110 Dobříš - spolek voj.vysloužilců 1913 - na paměť 25.výročí založení SVV koruního prince Rudolfa. Ms 28mm, or.ouš. 1/1 400
1111 Praha arcibiskupství - František de Paula ze Schönbrunu     25.6.1899, na úmrtí arcipastýře Českého.  Sn 36mm  or.et. -1/1- 400
  Bez označení autora    
1112 Všeobecná výstava v Praze 1991 na 200 výročí první výstavy 1791. Ag 900/1000, 40mm, 3904gr   na hr.číslo 187 proof 460
1113 RIF - restituční investiční fond založený 1992. Ag 999/1000    34 mm, 18gr.                          Plast.bublina proof 300
1114 Václav Havel - portrét / pohled na Prahu. Ag 40mm, 28,2gr RL 350
1115 ČNS pobočka v Hradci Králové - 1970 - 1980 na nález           denárů.          Ag 900/1000   klipa 26x26mm   6,3gr 0/0 180
1116 První medaile na otevření mincovny v Jablonci n.Nisou 1993     999/1000    40mm,  45gr.        1000ks           "R"    RL 1600
1117 Ústřední Československá jednota velocipedistů 1883.            Vzpomínka na propagační závod 28.X.1928. Zlac.br. 36mm     or.ouško. -1/1 360
1118 Vysočany - spolek voj.vysloužilců 1892. Voj.znaky. 30mm 2/2 100
1119 Divadlo - varieté Praha, kouzelník Cortini.      Al 34mm       -0/0- 60
1120 Procter § Gamble - Česká republika ECU 1997/98 - měsíc / nápisy 0/0 100
1121 Papež Benediktus XVI. Žehnající papež / opis + církevní symboly.         Postříbřená      33mm 0/0 100
1122 Papež Benediktus XVI. Vánoční med.chrám, sbor andělů.         Postříbřená      33mm 0/0 100
1123 Medaile na zavedení EURA v Evropě 1.1.2002 - symboly Evropy / postava nahého muže.  Ag 40mm,  30,5gr,              12hraná.  Etue, certifikát.  Minc.Kremnice proof 460
1124 Pražský groš Václav II.   Ag replika.  K.Hora.   28mm 1/1 90
1125 Pražský groš Václav II.   Ag replika.  K.Hora.   28mm RL 100
1126 Replika denáru Boleslava            b.k. RL 100
1127 Pěvecká slavnost 1862 v Praze, spolek Hlahol / lev.              Al  24mm,        or.ouško -0/0- 100
1128 100 let Škoda auto 1895 - 1995, automobil Laurin - Klement.  B.K. 30mm 0/0 80
1129 Znojmo - na paměť otevření hradní kaple 1947 - 1949 / sv.Kateřiny.  0/0 100
1130 ČNS Brno 1976 - Leoš Janáček 1854 / 1928 portrét / pohled na Brno.   Br. 60mm 0/0 100
1131 Numismatický kroužek Kladno - výročí Lidic 1942 - 1982,   matka s dítětem.      Postř. 50mm 0/0 100
1132 Letohrad 2004 - 130 let železnice Letohrad - Ústí n.Orlicí,  parní lokomotiva,klášter / dieselelektr.lokomotiva.  Al 42mm  pouzdro 0/0 400
1133 Letohrad 2004 - 130 let železnice Letohrad - Ústí n.Orlicí,  parní lokomotiva,klášter / dieselelektr.lokomotiva.  Ag 42mm  pouzdro 0/0 1000
1134 ČZ Strakonice - 80 výročí založení. 1919 - 1999. Znak Strakonic.  Ag16gr. Bublina RL 240
1135 55 výročí konce II.svět.války - mapa / lev a opis. Tom.40mm 0/0 100
1136 Tolar Rudolfa II. 1997 - NOVORAŹBA     or.etue RL 750
1137 Sv.Anežka Česká - patronka charity.   Tom.60mm 1 50
1138 Královské Komorní město Žebrák / statut města vrácen 1994.  Ag  30mm, 1000/1000. bublina, or,etue. Certifikát. RL 200
1139 Praha - Zemská živnostenská rada pro Čech, zemská výstava prací učňovských.  Zn 43mm -1/1- 100
1140 VIII. Meating hostinských zaměstnanců 1938, T.S.K. Racek / mapa republiky.  Br 30mm, or.ouško. 1 80
1141 Na památku odhalení pomníku J.Jungmanna v Praze 1878. Pomník - data narození + úmrtí.  Sn 28mm.  Or.ouško 1/1 80
1142 Pražský hrad - jižní věž, chrám Sv.Mikuláše, br. 30mm, / staré město, zvon Zikmund.          2ks 0-0 80
1143 Největší osobnosti Českého národa - Karel IV.  Ag 34mm, bublina RL 300
1144 Vstup České republiky do Schengenského prostoru 2007- Evropou volnou cestu, symboly / lev a symboly.  Ag 34mm, bublina RL 340
1145 Odražek denáru - Ag ?? RL 40
1146 Spolek vojenských vysloužilců farnosti Tuřanské 1897. or.ouško. 1/1- 190
  Sportovní medaile    
1147 ČOV - olymp.kruhy / lev. Nagano 1998. Ag 32mm 0/0 300
1148 ČOV - olymp.kruhy / lev. Nagano hokej 1998. Ag 32mm et. proof 350
1149 ČOV - XXVII.olympiáda 2000 Sydney, znak, lev.  Ag 32mm proof 300
1150 ČFS - MS Francie 98, 6.skupina, znak ČR, znaky účastněných států. Ag 32mm. Etue proof 300
1151 ČFS - EURO ´96, velký znak ČR, symboly UEFA. Ag 32mm. Etue proof 350
1152 ČFS - MS ve fotbale 2006, Čseský fotbal,erb / fotbalista s míčem.  Ag 999,  50mm, or.et. Certifikát. proof 800
  Francie    
1153 Departmen Avvas,zemědělské motivy,okřídlená hlava Mariany, Ag 42mm, 38,2gr. Sig.Persarme -0/0- 700
1154 Paříž 1900 - mezinárodní výstava / postava ženy.   Al 38mm 1/1 100
1155 Zemědělská asociace - rozsévač, orba / květiny. Br 50mm 0/0 100
1156 Mezinárodní výstava 1878 - Trokadero / hlava Mariany.   Br 51mm  sig. Dubois 1/1 200
  Lichtenstein    
1157 Medaile na 25.výročí svatby kněžny Mirie Kinský a Johanna Adama prince Lichteinstein 1967. Ag 35mm, 14,7gr. proof 300
  Německo    
1158 Bavorsko - podzimní manévry 1903, princ regent Luitpold,     Al   34mm                     or.ouško 1/2 160
1159 Drážďany - svěcení praporu UVDÖU, pohled na Drážďany,     1.9.1924.       Al 34mm  or.ouško.  Sig. Gläser 1/1 100
1160 Křestní medaile - náboženské motivy / Německé nápisy.       Ag 28mm, 6,2gr            or.ouško 1/1 500
1161 ECU - znaky sjednocené Evropy, hudební skladatel.             Ag  20gr.  40 mm                  999/1000        bublina RL 300
1162 Norimberg - Bavorská spol.banka / pohled na starý    Norinberg.        Ag  24mm,  8gr        RL 120
1163 OH 1936 - Berlín / antický atlet (poprsí zleva)   Cu 40mm 1/1 120
1164 Bundesliga 1977 - míč / znak,opis.      Ag 34mm 0/0 120
  Sasko    
1165 Medaile A.Bebel 1840 - 1918, hnědá kamenina 59x41mm 1/1 180
1166 10.hornické oslavy 2004 - 100 výročí hornického kostela       Pobersdau, horníci.   Sn 45mm,  certifikát 0/0 200
1167 Annaberg 2004, hornický kostel, 3.evropské hrnčířské trhy     6.8.2004.                 Sn  45mm,  certifikát 0/0 200
  Švýcarsko    
1168 Luzern - pohled na Luzern 1178 - 1978.  Ag 42mm,  39gr RL 460
1169 Střelecká medaile z roku 1949 - Vilém Tell / udělená Locher Ricgard. Ag 32mm  17gr. Or.et. 0/0 400
  USA    
1170 President Abraham Lincoln 1861 - 1865. Ag 30mm  etue RL 120
1171 President Bill Clinton 1992 - 2000. Ag?? 30mm zlac. Etue RL 100
       
  Známky a žetony    
       
1172 Známka - Rudné doly - Příbram               Br. 26mm  dirka 1/1 100
1173 Zajatecký tábor Kenyórmezö - 1 Haléř 1915 1/1 100
       
  ODZNAKY      
       
  Vojenské    
1174 Vzorný student Vojenské katedry + min.           2ks 1-1 100
  Různé    
1175 Přibyslav - 1.9.1946  letecký den               1 100
1176 Příbram - manifestace katolického lidu na Sv.Hoře.    Al 1 100
1177 Nejlepší pracovník polygrafického průmyslu, 30x30mm 0 60
1178 Nejlepší pracovník Pošt a Telekomunikací  - b.k. č.1580        zav.špen. 50x48mm, miniatura.     Or.etue 1-1 260
1179 Vzorný příslušník LM, hvězda, smalt, portrét.   Or.etue 1 200
1180 Vzorný člen PSVB na kovové stužce.    Br. 1 60
1181 25.let Sokolské hudby ve Znojmě 1921 - 1946. 25x45mm 1 160
1182 600 let UK 1948, klopový odznak.   Sig.Španiel 0 80
1183 X.Všesokolský slet 1938, XI.Všesokolský slet 1948   2ks 1-1 100
1184 Zasloužilý pracovník Restaurace. 32x26mm 0 60
1185 Sjezd slovanského hasičstva v Praze 1928,Br. Plech, zav.špendlík. 1 80
1186 Den brannosti Soběkury 1936 1 95
1187 Alexandr Dubček, VAAZ  Brno                   2ks 0 30
1188 Sjezd Československých partizánů na Moravě 1947. 1 100
1189 Na zdar svobodnému národu -1 120
1190 Čs. dobrovolec 1919 1 110
1191 III. Junácký sněm 1968 0 120
1192 Obrana pevností 0 150
1193 Červený Kříž - 50 léta 1 75
1194 Myslivecký odznak  - tetřev. 1- 85
1195 Čs.obec střelecká 1912 - těžký kov 1- 90
1196 Masarykova letecká liga 1 60
1197 Za budování středočeského kraje 1 95
1198 Dělostřelecký klub Pražský 1917 - 1947 1 190
1199 Praha - secesní odznak - těžký kov 1 70
1200 Ploštinja varuje 1 65
1201 ČSR - UJSRD   1920 - 1930 1 60
1202 Psovod VB  3.tř. + miniatura.                           2ks 42370 650
1203 KSČ - klopový     50 léta 1 30
1204 VI. Kongres techniků 1971,   Za Vlast                 2ks 42370 40
1205 Sjezd katolického studenstva 1926 1 65
1206 Martin 1947 1 90
1207 Pražské výstavní veletrhy, Ostraha železnic.       2ks 1-1- 50
1208 30 let práce  1907 - 1937 1 50
1209 Aero Vodochody,  Vzorný pracovník hornictví.     2ks 1 30
1210 Sjezd kadeřníků  1936, Zasloužilý funcionář Jihlavy      2ks 42370 40
1211 44 pěší pluk Turnov 1- 190
1212 MSP - nejlepší pracovník,hvězda / č.1345. zav.špen. 1 80
1213 ČSAD - jezdím bez nehod - 1 125 000 km + min,                        1 500 000 km + min.                  4ks 42370 100
1214 Látková závěsná stužka - 50let trvání svěcení praporu. Pomník padlých vojínů. Vítkovice 20.7.1930 zach 40
1215 Papírová závěsná trikolora  - odhalení pomníku a sjezd rodáků ve Strýčkově. 1930 1 40
1216 Dřevěná luxusní kazeta na 10 ks mincí - Kulturní technické památky z let 2006 - 2010. 0 900
       
  PAPÍROVÁ PLATIDLA    
  Bankovky specimen jsou vždy označeny    
       
  Rak. - Uhersko    
1217 1000 Korun 1902   s.1221         Nov. A 12 N 950
1218 1000 Korun 1902   s. 1470        Nov. ???   Razítko N 160
1219 20 Korun 1913   s. 2321            Nov. A 06    I.vyd. 0  1300
1220 10 Korun 1904   s. 2786            Nov. A 04 1- 190
  ČSR     
1221 1 Kč 1919      s. 259                Nov. 6 2- 50
  Protektorát    
1222 500 Korun 1942  s.Ba 740739        Nov. 39 b    II.vyd. N 700
1223 500 Korun 1942  s. CH        Nov. 39 a     I. vyd.    spec. N 170
1224 500 Korun 1942  s. Ba        Nov. 39 b     II. vyd.  spec. N 130
1225 1 Koruna  b.l.         S. D 058          Nov. 32       přehnuta 1 40
  Slovensko    
1226 100 Ks 1940   s.D 4             Nov.52 a   II.emise    spec.    N 120
1227 100 Ks 1940   s.A 15             Nov.52 b   I.emise    spec. 1- 85
1228 50 Ks 1940     s. Ik              Nov. 50                     spec. N 150
1229 50 Ks 1940     s. Hv              Nov. 50                     spec. N 120
  Korunové poukázky České republiky    
1230 100 Korun 1944  s. KX          Nov. 59 b                  spec. N 50
1231 20 Korun 1944    s. HK         Nov. 58 b                  spec. N 40
  Terezínské poukázky    
1232 Kompletní řada  7 ks N 1800
  Vězeňské poukázky    
1233 1 Kč 1970 - troůhelníkové ratítko. Plzeň - Bory 2 140
  ČSSR    
1234 Sada bankovek s možným upotřebením nevydaných kolků vzoru 1962.  10 Kčs  1960, 50 Kčs 1964,  100 Kčs 1960. Neupotřebené bankovkové kolky vzoru 1962.     3ks N 850
1235 1 000 Kčs  1985   s.C 51                Nov. 109 2 260
1236 500 Kčs  1973     s. Z 26               Nov. 108 2- 50
  ČSFR    
1237 100 Kčs  1961   č. 779744     kolek    Nov. CZ 1 b 0 170
1238 20 Kčs  1994    s. B 27                     Nov. CZ 4 a N 60