wz

59. numismatická aukce ČNS pobočky Příbram
9.11.2008

Výsledky aukce

  ZLATO Kval. Cena
 
  Karel Robert  1307 - 1342
1 Goldgulden (Dukát) b.l.    Hus.440     Pohl A1a     3,58gr 1/1- 15000
  Zikmund Lucemburský  1387 - 1437
2 Goldgulden (Dukát) b.l.    Hus.573                    3,41gr 1/1 8000
   Matyáš Korvín 1458-1490
3 Goldgulden (Dukát) b.l.    Nagybanya    Hus. 680    3,47gr -1/1 10000
  ČSR
4 Dukát 1933 0/0 4000
  F.J. I.  1848 - 1916
5 10 Kor.1905 KB 0/0 1600
  EGYPT
6 5 Qrisch 1277  rok 5                KM.255 -0/0- 700
  NĚMECKO
7 Sada medailí 1995 - Hans-Dietrich Gescher, Richard von Weizsäcker, Helmut Kohl. 3x Au 0,585, 26mm,  3x cca 10gr.  Plexi kapsle a or.etue.  Certifikát č 643. proof 7000
8 Zlatý statér - mušlovitý typ. Váha 7,3gr, nález Sušicko  "R" -1/1- 16000
 
   ANTIKA
 
  ŘECKO
9 Drachma po roce 229 př.Kristem                Sear 1878 -1/1- 500
10 Tetrobol  3.stol.př.Kristem                          SG.2496 1/1- 500
11 Hemidrachma   400 - 350 př.Kristem          Sear 1602 1/1- 500
  ŘÍM
12 Domitianus 81-96,      Sestercius 3/3 40
13 Traianus 98-117,         Denár    PONT MAX. 1/1- 500
14 Traianus 98-117,         Denár     2/2 100
15 Hadrianus 117-138,     Sestercius 3/3 40
16 Hadrianus 117-138,     Sestercius 3/3 40
17 Hadrianus 117-138,     As                        1/1 300
18 Antonius Pius 138-161,   Sestercius 3/3 40
19 Septimius Severus 193-211,   Denár      Salus -1/1- 500
20 Drobné mince blíže neurčené.                           3ks 1-2- 90
  Keltové  2-1 stol.př.Kr..
21 AR - obol                                    Roseldorf  I. -1/1 300
22 AR - obol                                    Roseldorf  II. -1/1 300
23 Potin  18 mm    hlava/kanec 1/1 400
  PERSIE
  Sásanovci-Hormizd IV. 579-590
24 Drachma  1/1 500
 
  ČESKÉ KORUNNÍ ZEMĚ do r.1848
 
  Vratislav II  1061-1086 jako kníže
25 Denár                                  Cach 346    krásná patina -0/0- 1200
  Vratislav II. 1061-1092 jako král
26 Denár                                  Cach 354       1/3 nedoražen 1/1 800
  Vladislav I. 1109-1118, 1120-1125
27 Denár                                  Cach 552        nep.ned. -0/0- 1500
  Soběslav II. 1125-1140
28 Denár                                  Cach 583a   "R"  mír.ned. 1/1- 5000
  MORAVA
  Vlad. Jindřich 1197-1222
29 Denár                                 Cach 882          mír.ned. -1/1- 1000
  Vlad. Jindřich 1197-1222
30 Denár                                 Cach 884          mír.ned. 1/1 1000
  Přemysl 1228-1239
31 Denár                                 Cach 891          mír.ex. 1/1- 1000
  ČESKÉ KORUNNÍ ZEMĚ do r.1848
  Znojmo
32 Haléř po roce 1452                                      mír.ned. 1- 200
  Jihlava
33 Haléř po roce 1452                                       1 200
  Zhořelec
34 Haléř  GOR -1/2 100
  Mezivládí
35 Kruhový peníz se lvem 1- 80
  Jiří z Poděbrad
36 Kruhový peníz se lvem                                   3ks 2-3 90
  Vladislav II.Jag.  1471 - 1516
37 Bílý peníz oboustranný          lev/korunované W -1/1 100
  Ludvík Jag. 1516 – 1526
38 Bílý peníz jednostranný                       naprasklý 2mm 1- 60
39 Bílý peníz jednostranný                        1 100
  Ferdinand I. 1526-1564
40 Krejcar 1562  Vratislav                              nep.ned. 1/1 200
41 Denár 1526  KB 1/1- 100
42 Denár 1563  KB                                        nep.ex. 1/1- 100
  Rudolf II. 1576 – 1612
43 Maley Groš  1585  Jáchymov 1/1- 400
44 Maley Groš  1587  Jáchymov -1/1- 300
45 Maley Groš  1598  Kutná Hora -1/1 400
46 Denár 1579  KB 1/1- 100
47 Denár 1582  KB 1/1- 100
  Matyáš II. 1612-1619
48 1/4 Tolaru 1612 - pod portr.obrouš.hrana,škr.   m.o. 3/1- 100
49 Maley Groš 1619  Jáchymov                  "R"      hr. 2/2 500
  Maximilián II. 1564-1576
50 Denár 1568  KB -1/1- 80
  Fridrich Falcký  1619-1620
51 AR žeton k volbě a ke korunovaci na českého krále v Praze 26.8. a 4.11.1619.7-řádkový nápis ve věnci/pět rukou drží korunu,opis. Ag 27mm, 7,13gr.      Nov.A7b -1/1- 7000
  Ferdinand II.1619 - 1637
52 Tolar 1621 Korutany - Klagenfurt     KM.971     patina -1/1- 3800
53 Tolar (150 Kr.) 1622 Praha - Hübner      MKČ 695    kyprový 2/2 3200
54 Tolar (150 Kr.) 1623 Kiprový                          2x hr. -2/2 900
55 24 Krejcar 1623  Kiprový 2/2 500
56 3 Krejcar 1622  Kiprový - Praha 2/2- 150
57 3 Krejcar 1624 Praha -1/2 100
58 3 Krejcar 1624 Vídeň -1/1- 100
59 3 Krejcar 1624 Brno 2/2- 30
60 3 Krejcar 1631  Vídeň                                                                                                                                                                                                                       -1/1- 80
61 Krejcar 1624  Kutná Hora                            ned. -1/2 80
62 Krejcar 1628 Olomouc 2/2 70
63 Krejcar 1637 Praha 1/1- 300
  Ferdinand III. 1637 - 1657
64 3 Krejcar 1643 Praha                                   hr. -1/1- 100
65 3 Krejcar 1949 Vratislav -1/1- 100
66 3 Krejcar 1657 Vratislav                  "R" -1/2 200
67 Grešle 1651 Těšín (Sa.119)  MKČ nepovažuje tuto minci za vládní.                            "R" 2/1 200
  Arcivévoda Leopold 1619-1632
68 3 Krejcar  b.l.  Tyroly 1/1- 100
  Leopold I. 1657-1705
69 XV.Krejcar 1662 Vídeň  (Cetto) -2/2 120
70 XV.Krejcar 1675 KB -1/2- 200
71 XV.Krejcar 1685 neznámá mincovna -1/2 250
72 XV.Krejcar 1690 KB 1/1- 350
73 XV.Krejcar 1693 Opolí   (Wackerl) -1/2- 150
74 VI. Krejcar 1685 Vídeň 2/2 100
75 VI. Krejcar (letopočet nedoražen)  NB-LM         "R" 2/2 350
76 3 Krejcar 1668 Vratislav - Hammerschmidt 2/2 30
77 3 Krejcar 1704 Praha -1/1- 50
78 1 Krejcar 1694 Praha 1/1 60
79 Grešle 1667  Slezsko -1/2 30
80 1/84 Tolaru 1687 1 100
  Josef I. 1705-1711
81 1/2 Tolar 1788 A   křížový -1/1- 1400
82 3 Krejcar 1707 Vratislav 1/1 100
83 3 Krejcar 1711 Vratislav 1/1 100
  Karel VI. 1711 - 1740
84 3 Krejcar 1719  Grac -1/2 100
  M.Terezie 1740-1780
85 Tolar 1743 KB                                         st.p.o. 2/1- 1500
86 Tolar 1780  Sedmihradsko 1/1 1000
87 Tolar 1780 SF  stará ražba -1/1- 1000
88 1/2 Tolar 1758 KB                      "R" -1/1- 1000
89 20 Krejcar 1763  KB                                dr.hr. -1/2 250
90 20 Krejcar 1763  Vídeň                            dr.hr. -1/1- 300
91 20 Krejcar 1764 Vídeň -1/1- 250
92 20 Krejcar 1765  Praha                        hrany, seky -2/2- 40
93 20 Krejcar 1770  IC - SK    Vídeň -1/1- 300
94 20 Krejcar 1779 B   SK - PD  (vdovský závoj) -1/1- 300
95 15 Krejcar 1775  G.A.  pro Halič 2/2 150
96 Krejcar 1760 Praha                            pěkný -0/1 60
97 Denár 1763, poltura 1763  PH KM zn.O             2ks 2-2 100
98 Grešle 1760  Praha -1/1- 100
99 AR žeton 1743 na korunovaci -1/2 500
100 Tolar Levanský                              má ouško 2/2 120
101 Tolar 1780  SF      NOVORAŽBA 0/0 300
102 Tolar 1780  SF      NOVORAŽBA 0/0 450
  František Lotrinský  1745 - 1765
103 20 Krejcar 1765 BG   posmrtný -1/1- 150
104 XVII.Krejcar 1762  NB -1/1- 500
105 XV.Krejcar 1748 PR                        nep.just. -1/1- 400
106 XV.Krejcar 1749 KB 1/1 600
107 1/2 Krejcar  b.l.                                           3ks 2-3 30
  Josef II. 1765-1780-1790
108 20 Krejcar 1776 A  IC - FA 1/1 250
109 20 Krejcar 1783 B 2/1 120
110 20 Krejcar 1784 B -1/1 250
111 20 Krejcar 1786 B -1/1 250
112 20 Krejcar 1787 A 2/2 80
113 20 Krejcar 1788 B -1/1 250
114 10 Krejcar 1787 B    2/2-,  20 Kr.Frant.II. 1832   4/4       2ks -- 60
115 10 Krejcar 1788 B -1/2 100
116 3 Krejcar 1777   H - C                                                                                                                                                       2/2- 30
117 1 Krejcar 1782A, 1790 S,  1 Groschl 1781,82 A      4ks -1-2- 40
  Leopold II. 1790-1792
118 1/2 Tolar 1791 H                                      "R" 2/2 1400
  František II.1792-1835
119 Tolar 1794 M  křížový                    hr. just. -1/2 600
120 Tolar 1794 M  křížový                     -1/1- 1400
121 Tolar 1824 C                                st.po oušku 1/1 350
122 20 Krejcar 1804 G                    lepší -1/1- 120
123 20 Krejcar 1811 A                         dr.just. 1/1 120
124 20 Krejcar 1813 E  -2/2- 80
125 20 Krejcar 1826 E                           škrábance -2/2- 80
126 20 Krejcar 1830 C                         -1/2 90
127 20 Krejcar 1830 E                    lepší -1/2 120
128 20 Krejcar 1831 A                            skvrny -1/2 80
129 20 Krejcar 1835 B                        1/0- 120
130 VII.Krejcar 1802 C -1/2 100
131 3 Krejcar 1812 O                        "R"     ned. 2/2 70
132 3 Krejcar 1799 B  tlustý   "R",  3 Krejcar 1800 S        2ks 2-2- 60
133 3 Krejcar 1800 G   "R", 1800 S                                2ks -1-2 60
134 1 Krejcar 1812 E    "R", 1812 S                               2ks 2-2 40
135 AR velký žeton ke korunovaci Marie Ludoviky na uherskou královnu 7.9.1808 v Bratislavě. Uherská koruna,pod ní              6-řádkový nápis/rozkvetlá lilie,opis. Ag 25mm, 4,44gr. Nov.U2b. 1/1 400
  Ferdinand V. 1835 – 1848
136 20 Krejcar 1845 C                              dr.škr. 2/2 60
137 20 Krejcar 1845 C                              dr.škr. 1/1 100
138 20 Krejcar 1846 C                              dr.škr. -1/2 60
139 20 Krejcar 1846 C                              dr.škr. 1/1 100
140 20 Krejcar 1846 C                              dr.škr. 1/1 100
141 20 Krejcar 1846 C                              dr.škr. 1/1- 50
142 20 Krejcar 1847 C                              dr.škr.  st.po oušku -1/1- 60
143 20 Krejcar 1847 C 1/1 100
144 20 Krejcar 1848 A                              nep.just. 1/1 100
145 10 Krejcar 1838 C -1/1- 100
146 Velký žeton na korunovaci na uherského krále 1830               v Bratislavě. Ag 20mm, 3,25gr.  dr.skvrnky na dvojportrétu. 0/0 350
147 Velký žeton na korunovaci v Praze 1836. Ag 20mm. 5,48gr. 1/1 400
148 Velký žeton na holdování ve Vídni 1835. Ag 20mm,  5,49gr. 1/0 400
149 Malý žeton na korunovaci v Praze 1836  Ag 18mm     dr.hr. 1/1 120
150 Malý žeton na korunovaci v Praze 1836  Ag 18mm  3,24gr. 1/1 150
151 Malý žeton na korunovaci v Praze 1836. Ag 18mm, 3,26gr. 1/1 250
  Lehnice Břeh
152 Grešle 1673 -1/1- 100
  Olomouc
  Karel II. Liechtenstein 1664-1695
153 3 Krejcar 1669 1/1 350
  W.Schrattenbach 1711-1738
154 VI.Krejcar 1714                                             "R" 3/1 400
  Salzburg
  Ernst v.Bayern
155 1/2 Krejcar 1547,1617                                    2ks 2 150
156 1 Krejcar 1790 S.B.                                        hr. 1/2 50
 
  F.J. I.  1848 – 1916
 
157 2 Zlatník 1879   stříbrná svatba              st.po oušku 1/1 300
158 2 Zlatník 1879   stříbrná svatba               -1/1- 750
159 2 Zlatník 1884 bz                                 dr.hr. 2/2 900
160 2 Zlatník 1889 bz                                 nep.škr. -0/0- 1600
161 Zlatník 1859 A                                      dr.škr. 1/1 90
162 Zlatník 1860 A                                      dr.škr.  nep.hr. -0/0- 90
163 Zlatník 1860 A  bez teček 1/1 150
164 Zlatník 1861 A                                      nep.hr.ražbou 0/0 100
165 Zlatník 1861 A 1/1 120
166 Zlatník 1861 A   tečky -0/0- 120
167 Zlatník 1861 A   tečky 0/0 150
168 Zlatník 1861 A   tečky 1/1 90
169 Zlatník 1873 bz                                            hr. 2/2 150
170 Zlatník 1875 - Příbramský  !!!NOVORAŽBA!!! Kremnice           Ag     raženo pouze  100 kusů. proof 2200
171 Zlatník 1877 bz -0/0- 150
172 Zlatník 1877 bz -0/0- 150
173 Zlatník 1877 bz -0/0- 200
174 Zlatník 1878 bz 0/0 160
175 Zlatník 1878 bz 0/0 160
176 Zlatník 1878 bz                                   dr.škr. -0/1 80
177 Zlatník 1878 KB                                   1/1 150
178 Zlatník 1878 KB                                   -1/1- 80
179 Zlatník 1878 KB                                   1/1- 200
180 Zlatník 1879 bz 0/0 120
181 Zlatník 1879 bz 1/1 90
182 Zlatník 1879 bz                                   dr.škr. 1/1 80
183 Zlatník 1879 KB 1/1 120
184 Zlatník 1879 KB 1/1 120
185 Zlatník 1879 KB -0/0- 150
186 Zlatník 1879 KB -1/1- 100
187 Zlatník 1879 KB -0/0- 120
188 Zlatník 1879 KB 1/1 100
189 Zlatník 1879 KB                                  hr. 2/2 70
190 Zlatník 1880 bz                                   dr.škr.  hr. -1/1- 80
191 Zlatník 1880 bz                                   dr.škr.  -1/0 120
192 Zlatník 1880 KB -1/1 100
193 Zlatník 1881 bz -0/1 120
194 Zlatník 1881 bz 1/1 150
195 Zlatník 1881 KB                                  dr.škr.  dr.hr. -0/0- 100
196 Zlatník 1882 bz 1/1 150
197 Zlatník 1882 bz -0/0- 300
198 Zlatník 1883 bz -0/0- 200
199 Zlatník 1883 bz                                   patina 1/1 160
200 Zlatník 1883 bz                                   dr.hr. ražbou 1/1 90
201 Zlatník 1884 bz -0/0- 150
202 Zlatník 1885 bz 1/1 120
203 Zlatník 1886 bz 1/0 150
204 Zlatník 1888 bz -0/0- 150
205 Zlatník 1888 bz 1/1 150
206 Zlatník 1888 bz                                     2/2 70
207 Zlatník 1889 bz                                   1/1 200
208 Zlatník 1889 bz                                   -0/0- 100
209 Zlatník 1889 bz                                   1/1 120
210 Zlatník 1890 bz  1/1 90
211 Zlatník 1890 KB                                   hr. 2/2- 70
212 Zlatník 1891 bz                                    hr. 1/1 80
213 Zlatník 1892 bz                                     -1/1- 100
214 3 Centisimi 1852 M -1/1- 90
215 3 Centisimi 1852 V -1/1- 90
216 1 Krejcar 1858 B 1/1 80
217 5/10 Krejcaru 1858 M               "R"          nep.hr. 2/2 80
218 5 Kor. 1900 bz                                    dr.škr. -1/1- 180
219 5 Kor. 1900 KB                                   dr.škr.   hr. -1/1- 450
220 5 Kor. 1900 KB                                   dr.škr.   hr. -1/1 220
221 5 Kor. 1907 bz                                    hr. -1/1- 200
222 5 Kor. 1907 KB                                    dr.škr. 1/1- 500
223 5 Kor. 1907 KB                                   dr.škr.  hr. -1/1- 220
224 5 Kor. 1907 KB    korunovace                          hr. 1/1 300
225 5 Kor. 1908 KB                                   dr.škr. 1/1- 500
226 5 Kor. 1908 KB                                   dr.škr. -1/1- 220
227 5 Kor. 1908 jubilejní                             dr.škr. -1/1- 180
228 5 Kor. 1908 jubilejní                             dr.škr. dr.hr. -1/1- 400
229 5 Kor. 1908 jubilejní                             dr.škr. -1/1- 250
230 5 Kor. 1909 bz                                    dr.škr. dr.hr. -1/1- 180
231 5 Kor. 1909 bz       Schwartz               dr.škr.  dr.hr. -1/1 200
232 5 Kor. 1909 KB                                   dr.škr. hr. -1/1- 220
233 2 Kor. 1912 bz                                        RL 160
234 2 Kor. 1912 bz                                     dr.škr. -0/0- 60
235 2 Kor. 1912 KB                                     0/0- 90
236 2 Kor. 1912 KB RL 150
237 2 Kor. 1913 bz                                       RL 160
238 2 Kor. 1913 bz                                     dr.hr. 1/1- 50
239 2 Kor. 1913 KB                                    0/0- 90
240 2 Kor. 1913 KB                                    RL 150
241 2 Kor. 1914 KB                    "R"            1/1 1000
242 1 Kor. 1892 bz                     "R"             2/2 1200
243 1 Kor. 1893,94,95,96     vše bz                       4ks -1-2 100
244 1 Kor. 1893 bz 0/0 100
245 1 Kor.1983 bz                                               2ks 1-2 70
246 1 Kor. 1894 bz 0/0 100
247 1 Kor. 1895 bz 2/2 35
248 1 Kor. 1895 bz 1/1 80
249 1 Kor. 1896 bz 3/2 50
250 1 Kor. 1897 bz -1/1- 80
251 1 Kor. 1897 bz                     "R"              2/2- 50
252 1 Kor. 1898 bz 1/1 90
253 1 Kor. 1898,99,1900     vše  bz                       3ks   1-2 70
254 1 Kor. 1899 bz 1/1 90
255 1 Kor. 1900 bz 1/1 90
256 1 Kor. 1901 bz -1/1- 90
257 1 Kor. 1902 bz -1/1- 90
258 1 Kor. 1903 bz 1/2 100
259 1 Kor. 1901,1902,1903  vše bz                       3ks  1-2 100
260 1 Kor. 1904 bz -1/1- 100
261 1 Kor. 1905 bz 2/1 100
262 1 Kor. 1904,1905 obě  bz                               2ks 1-1- 150
263 1 Kor. 1907 bz                      "R" -1/1- 400
264 1 Kor. 1908 bz   jubilejní    RL 80
265 1 Kor. 1908 bz   jubilejní    -0/0- 50
266 1 Kor. 1912,13,14,15,16  vše  bz                    5ks 0-1 120
267 1 Kor. 1912 bz RL 100
268 1 Kor. 1913 bz RL 100
269 1 Kor. 1914 bz RL 100
270 1 Kor. 1914 bz -0/0- 40
271 1 Kor. 1915 bz                                            3ks 0-1 100
272 1 Kor. 1915 bz RL 80
273 1 Kor. 1916 bz RL 100
274 1 Kor. 1892 KB                         lepší -1/2 50
275 1 Kor. 1893,94,95  vše  KB                            3ks 1-2 80
276 1 Kor. 1893 KB 2/1 50
277 1 Kor. 1894 KB -1/1- 60
278 1 Kor. 1895 KB -1/1- 60
279 1 Kor. 1895 KB 1/1 70
280 1 Kor. 1896 KB -1/1- 60
281 1 Kor. 1896 KB   milenium 1/1 70
282 1 Kor. 1896 KB   milenium -1/1- 50
283 1 Kor. 1896 KB   milenium 1/1 150
284 1 Kor. 1896 KB   milenium 1/1- 50
285 1 Kor. 1896,1912,1914  vše  KB                     3ks    hr. -0-2 70
286 1 Kor. 1913 KB                   "RR"     0/0 5000
287 1 Kor. 1914 KB RL 100
288 1 Kor. 1916 KB                         lepší RL 120
289 1 Kor. 1915 KB                            0/0 40
290 1 Kor. 1916 KB                         lepší 0/0 60
291 1 Hal. 1893,94,95,96,97  vše  bz                   5ks 1-1- 30
292 1 Hal. 1898 bz                      lepší 1/1 30
293 1 Hal. 1899 bz                        "R" 1/1 100
294 1 Hal. 1900,01,02,03,09,10,11,12,13,14,15,16  vše bz  12ks 1-1- 50
295 1 Hal. 1916 bz         nový znak 1/1 100
296 2 Hal. 1893,94,95,96,97,98,99,1902,03,06,07,08,09,10,11, 12,13,14,15,      Fe 1916,17,18   vše bz   22ks 1-2 100
297 2 Hal. 1900,1901  oba  bz                              2ks 1-1- 30
298 2 Hal. 1904,1905  oba  bz                              2ks 1-1- 30
299 10 Hal. 1893,94,95,1907,08,09,10,11,15,16  vše bz  10ks 1-1- 30
300 10 Hal. 1916 bz       nový znak 1/1 50
301 20 Hal. 1892 bz                       "R" 2/2 30
302 20 Hal. 1893,94,95,1907,08,09,11,14          Fe 1916,17,18     vše  bz                                                       11ks 1-2 50
303 1 Fil. 1893,94,95, "96",1900,02  vše  KB         6ks 1-1- 50
304 2 Fil. 1893,94,95,96,97,98,99,1901,05,06,07,08,09,10,    14,15,     Fe 1916,17,18    vše  KB                 19ks 1-2 40
305 2 Fil. 1903,1904  oba  KB            lepší             2ks 1-1 40
306 10 Fil. 1892,93,94,95,1908,09,15,16  vše  KB     8ks 1-2 40
307 20 Fil. 1892,93,94,1907,08,14                                             Fe 1916,17,18,20   vše  KB                            10ks 1-2 50
308 20 Fil.1917,1920, 2 Fil.1917                            3ks 39479 40
 
  ČESKOSLOVENSKO
 
  Období 1918-1939
309 5 Kč 1928,1929,1930     3ks            pěkné 0-1 100
310 1 Kor. 1937, 1938                            2ks RL 60
311 10 Hal. 1929                                       "R"          dr.hr. 1/1- 50
312 10 Hal. 1935                                 lepší 1/1 60
313 5 Hal. 1932                                        "R" 1/1 50
314 5 Hal. 1932                                        "R" 0/0 80
315 2 Hal. 1924, 1925                                     2ks 0-0 50
  Protektorát
316 1 Kor.1941,1944, 20 Hal.1943, 10 Hal.1943         4ks 0-0 30
317 1 Kor.1942, 50Hal.1941,44, 20Hal.1941,42,43,                    10 Hal.1942,43                                                   8ks 0-1 50
318 1 Kor.1942,44,  20Hal.1941,42                           4ks                     0-0 30
  Slovensko 1939-1945
319 50 Ks 1944 Tiso                                  dr.škr. dr.hr. 1/1 70
320 50 Ks 1944 Tiso                                  škr.   1/1 120
321 20 Ks 1939 Tiso                                             RL 250
322 20 Ks 1939 Tiso                                            dr.hr. -0/0- 100
323 20 Ks 1941  C+M RL 80
324 10 Ks 1944 Pribina -0/0- 50
325 10 Ks 1944 Pribina    var. -0/0- 50
326 5 Ks obě varianty, 1Ks 1940,45,  50Hal.1941 Ni       5ks 0-1 30
327 20 Hal 1942  Cu                     "R"            patina 0/0 200
  Slovensko 1993 - 
328 500 Ks 1994  NP - Slovenský Ráj RL 500
329 500 Ks 1997  Pieninský NP RL 500
330 500 Ks 1999  TANAP RL 500
331 500 Ks 1999  500 let Tolarů RL 700
332 500 Ks 2000  Samuel Mikovíni RL 500
333 500 Ks 2001  NP Malá Fatra RL 500
334 500 Ks 2001  Milenium  ( tříhran) RL 600
335 200 Ks 1993  Ján Kollár RL 200
336 200 Ks 1993  150 rokou spisovnej Slovenčiny RL 200
337 200 Ks 1994  J.Alexy RL 200
338 200 Ks 1994  OH RL 200
339 200 Ks 1994  D - Day RL 200
340 200 Ks 1995  P.J.Šafárik RL 200
341 200 Ks 1995  Rok ochrany Evropskej prírody RL 200
342 200 Ks 1995  Galanta RL 200
343 200 Ks 1995  1.električka v Bratislave RL 200
344 200 Ks 1996  OH RL 200
345 200 Ks 1996  J.C.Hronský Rl 200
346 200 Ks 1996  Beňovský RL 180
347 200 Ks 1996  Jurkovič RL 280
348 200 Ks 1996  Zubačka Štrba RL 180
349 200 Ks 1997  Báňská Štiavnica RL 180
350 200 Ks 1997  S.H.Vajanský RL 180
351 200 Ks 1998  1.parní vlak na Slovensku RL 180
352 200 Ks 1998  J.Čiestesfurer RL 180
353 200 Ks 1998  Slovenské povstání RL 150
354 200 Ks 1998  J.Ciepelhurek RL 150
355 200 Ks 1998  Spišský hrad RL 150
356 200 Ks 1998  Slovenská galéria RL 150
357 200 Ks 1999  P.O.Hviezdoslav RL 150
358 200 Ks 1999  Slov. Filharmonie RL 150
359 200 Ks 2000  Juraj Fándly RL 150
360 200 Ks 2001  Dubček RL 150
361 200 Ks 2002  L.Fulla RL 150
362 200 Ks 2003  Josef Škutéty RL 150
363 200 Ks 2003  Imrich Karvaš RL 150
364 200 Ks 2004  Kempelev RL 150
365 200 Ks 2004  Bardějov RL 150
366 100 Ks 1993  Vznik SR 0/0 100
367 100 Ks 1993  Vznik SR 0/0 80
 
  ČESKOSLOVENSKO
 
  Období 1945-1953
368 100 Kčs Stalin 1/1 80
369 50 Kčs Stalin 1/1 50
370 Pamětní mince 1947-1951 - 3x 50Kčs, 4x 100Kčs                  chybí  100 Kčs Stalin.                      7ks 1-1 220
371 25 Hal. 1953  obě varianty              "R"               2ks 0-0 100
372 25 Hal. 1953  obě varianty              "R"               2ks 0-0 100
  Období 1954 – 1993
373 10 + 25 Kčs 1954  SNP                                     2ks 0-0 120
374 10 + 25 Kčs 1955  osvobození                           2ks 0-0 120
375 10 Kčs 1957 Komenský 0/0 80
376 10 Kčs 1957 Willenberg 0/0 120
377 10 Kčs 1964 20.výr.SNP 0/0 70
378 10 Kčs 1965 Hus 0/0 220
379 10 Kčs 1965 Hus -0/0- 150
380 10 Kčs 1966 Velká Morava 0/0 80
381 10 Kčs 1967 Istropolitana 0/0 400
382 10 Kčs 1968 N.D. 0/0 250
383 10 Kčs 1968  N.D. -0/0- 150
384 20 Kčs 1972 Sládkovič 0/0 100
385 25 Kčs 1955 osvobození 1/1 90
386 25 Kčs 1965 osvobození 0/0 100
387 25 Kčs 1968 N.M. 0/0 150
388 25 Kčs 1968 N.M. 0/0 250
389 25 Kčs 1969 Purkyně 0/0 300
390 25 Kčs 1969 SNP 0/0 2400
391 25 Kčs 1970 SND 0/0 200
392 25 Kčs 1970 25.výr.osvobození 0/0 80
393 50 Kčs 1955 osvobození 0/0 250
394 50 Kčs 1968 republika 0/0 500
395 50 Kčs 1970 Lenin 0/0 300
396 50 Kčs 1971 KSČ 0/0 200
397 50 Kčs 1971 Hviezdoslav 0/0 180
398 50 Kčs 1972 Myslbek 0/0 150
399 50 Kčs 1973 Únor 0/0 90
400 50 Kčs 1973 Jungmann 0/0 90
401 50 Kčs 1974 Jesenský 0/0 100
402 50 Kčs 1975 Neumann 0/0 100
403 50 Kčs 1977 Kollár 0/0 100
404 50 Kčs 1977 Kollár 0/0 70
405 50 Kčs Nejedlý 0/0 90
406 50 Kčs 1978 Kremnica 0/0 90
407 50 Kčs 1979 IX.sjezd KSČ 0/0 90
408 50 Kčs 1986 Praha 1/1 80
409 50 Kčs 1986 Levoča 0/0 80
410 50 Kčs 1986 Bratislava 0/0 80
411 50 Kčs 1986 Č.Krumlov 0/0 80
412 50 Kčs 1986 Telč 0/0 80
413 50 Kčs 1986 Kůň Převalského 0/0 80
414 50 Kčs 1989 železnice Brno 0/0 80
415 50 Kčs 1991 parník Bohemia 0/0 80
416 100 Kčs 1955 osvobození 0/0 700
417 100 Kčs 1971 Mánes 0/0 200
418 100 Kčs 1974 Smetana 0/0 160
419 100 Kčs 1976 Král 0/0 140
420 100 Kčs 1976 Král 0/0 120
421 100 Kčs 1976 Kaplan 0/0 140
422 100 Kčs 1976 Kaplan 0/0 120
423 100 Kčs 1977 Hollar 0/0 140
424 100 Kčs 1977 Hollar 0/0 120
425 100 Kčs 1978 Fučík 0/0 140
426 100 Kčs 1978 Karel IV. 0/0 180
427 100 Kčs 1979 Botto 0/0 150
428 100 Kčs 1980 Parléř 0/0 120
429 100 Kčs 1980 Parléř 0/0 200
430 100 Kčs 1981 Španiel 0/0 120
431 100 Kčs 1982 Olbracht 0/0 120
432 100 Kčs 1982 Koněspřežka 0/0 120
433 100 Kčs 1983 Marx 0/0 120
434 100 Kčs 1983 Chalupka 0/0 120
435 100 Kčs 1983 Hašek 0/0 120
436 100 Kčs 1983 N.D. 0/0 120
437 100 Kčs 1984 Bell 0/0 120
438 100 Kčs 1984 Neruda 0/0 120
439 100 Kčs 1984 Zápotocký 0/0 120
440 100 Kčs 1985 Helsinky 0/0 120
441 100 Kčs 1985 Brandl 0/0 120
442 100 Kčs 1985 Hollý 0/0 120
443 100 Kčs 1985 M S v hokeji 0/0 120
444 100 Kčs 1985 Kukučín 0/0 120
445 100 Kčs 1986 K.H.Mácha 0/0 120
446 100 Kčs 1987 B.Štiavnica 0/0 120
447 100 Kčs 1992 Mor.zemské muzeum 0/0 120
448 100 Kčs 1993 Muzeálná společnost RL 100
449 500 Kčs 1983 N.D. 0/0 600
450 500 Kčs 1987 J.Lada 0/0 600
451 10 Kčs 1990  TGM             Ronai 1/1 60
  ČSSR od r.1953 - 1993  proof
  Mince nemají or.etue.
452 10 Kčs 1967  Istropolitána proof 250
453 10 Kčs 1968  N.D. proof 250
454 50 Kčs 1974  Jesenský proof 250
455 50 Kčs 1977  Kollár proof 250
456 50 Kčs 1978  Nejedlý proof 250
457 50 Kčs 1978  Minc.Kremnice proof 250
458 50 Kčs 1979  IX.sjezd proof 250
459 100 Kčs 1974  Smetana proof 250
460 100 Kčs 1978  Fučík proof 250
461 100 Kčs 1978  Karel IV. proof 250
462 100 Kčs 1979  J.Botto proof 250
463 100 Kčs 1981  Kosmos proof 250
464 100 Kčs 1980  Spartakiáda proof 250
465 100 Kčs 1980  Šmeral proof 250
466 500 Kčs 1981  Štůr proof 600
  Mince proof v orig.etuích.
467 100 Kčs 1983  Hašek proof 250
468 100 Kčs 1983  Chalupka proof 250
469