wz

58. numismatická aukce ČNS pobočky Příbram
22.3.2008

Výsledky aukce

 

  ZLATO Kval. Cena
       
  Zikmund Lucemburský  1387 - 1437    
1 Dukát  K S   b.l.               Hus. 573 1/1 13000
   Matyáš Korvín 1458-1490    
2 Dukát  N P   b.l.               Hus. 674 -1/1 13000
3 Dukát  N. Baňa                Hus. 674    var.a 1/1 14000
  Maxmilian II. 1564 - 1576    
4 Dukát 1567 KB                Hus. 973 1/1 15000
  F.J. I.  1848 - 1916    
5 Dukát 1914 RL 2500
6 10 Korona 1904 KB 0/0 1700
7 10 Korona 1912 KB            lepší       0/0 2500
8 10 Korona 1913 KB            lepší                dr.škr. 0/0 2500
  Česká republika    
9 2500 Kč                      Ševčínský důl v Příbrami proof 9000
  Rusko    
10 10 Rubl 1990 – Ruský balet        ½ Unze paládium   bublina 0/0 5000
  Rumunsko    
11 20 Leu   jubilejní  1866 – 1906          6,42gr    dr.dr. dr.škr. 0/0 3200
       
   ANTIKA    
       
  ŘECKO    
12 Istros AR stater 400-350 př.Kr. Dvě tváře proti sobě/orel útočí na delfína -1/1 2500
13 Euboia,Histiaia,Tetrobol,hlava nynfy/nynfa  Histiaia sedí na galeře ½ 700
14 Makedonie,Alexander Veliký 336-323, drachma,hlava Heracla  / kyj a toulec na šípy -1/1 1200
15 Mesembria AR diobol 450 – 350 př.Kr.     Sear 1653 1/1 1200
16 Epidamnos-Dyrrhachium, drachma.Kráva s teletem / čtvercový ornament -1/2 700
17 Kassandros 316-277 př.Kr. AE 22mm,hlava Heracla / jezdec na koni.      SNG.COP 1148 -1/2 400
18 Makedonie 2.st.př.Kr. AE 22mm, hlava Poseidona / ve věnci MACEDONIA AMNG 32 2/2- 300
19 Makedonie, Alexandr Veliký 336-323, AE 18mm, rev.toulec a šíp. 1/1 400
  ŘÍM    
20 Azes II. 35-5 př.Kr.  Azes na koni / Athena 1/1 1500
21 Traianus 98-117, Denár, rev.sedící Concordia -1/1- 800
22 Septimu Severus 193-211, Denár, rev.stojící Minerva 1/1 500
23 Probus 276-282, Antoninián / rev.PAX AVG 1/1- 200
24 Probus 276-282, Antoninián / rev.VICTORIA GERM    pat. 1/1- 200
25 Aurelianus 270-275, Antoninián / rev.RESTITVTOR ORBIS -1/1- 200
26 Aurelianus 270-275, Antoninián / rev.ORIENS AVG 2/2 200
27 Maximianus 307-310, Follis, rev.GENIO POPVLI ROMANI 1/1 300
28 Licinius I..308-324, Follis, rev.GENIO AVGVSTI 1/1 300
29 Licinius II. 317-324, Follis, IOVI CONSER AVGG 1/1 200
30 Severina, Antoninian, rev.CONCORDIA MILITVM  napr.raž. -1/1- 200
31 Constantinus I.307-337, rev.IOVI CONSERVATORI 1/1 200
32 Gratianus 367-383, AE 2, rev.REPARATIO REIPBV 1/1- 200
33 Aelia Flacill 386, AE 4, rev.SALVS REI PVBLICAE    „R“ -1/1- 300
34 Fausta, Follis, rev.hvězda ve věnci bez legendy          „RR“ -1/1- 2500
35 Byzancké mince AE                       30ks --- 1200
36 Římské mince AE                          100ks --- 2500
  Keltové - Bojové  2 - 1.stol.př.Kr.    
37 AR mince typ Rosekdorf I.   Koník zprava/oblý hrbol 1/1- 600
38 AR mince typ Rosekdorf II.  Koník doleva 1/1 500
39 AR mince Stradonického typu – Paulsen 592 1/1 700
  Keltové  2-1 stol.př.Kr..    
40 AE mince – naježený kanec/barbarizovaná hlava 1/1 700
41 Tetradrachma typ Philipp III.  Kostial 914 2/2- 800
42 Drachma typ Kapostaler – kůň cválající doleva/barbar.hlava -1/2 900
43 Drachma typ Dachreiter – kůň cválající doleva/barbar.hlava 2/1- 700
44 Guinár – koník doleva / oblý hrbol         1,52gr. -1/1- 700
       
  ČESKÉ KORUNNÍ ZEMĚ do r.1848    
       
  Vratislav II. 1061-1092    
45 Denár     Cach  353 b                                  nastř. 0/0 1000
46 Denár     Cach  353 b                               0/0 1000
  Bořivoj II. 1100-1107, 1109-1110    
47 Denár     Cach  419                                nep.exentr. 1/1- 900
  Vladislav I. 1109-1118, 1120-1125    
48 Denár     Cach  558                                     ned. -1/2 1800
  Přemysl I. 1198-1230    
49 Denár     Cach  663                                 ned.exentr. 2/2- 1100
  Vladislav III. 1246-1247    
50 Denár     Cach  895                                 kraj.stř. -1/1- 3000
  Přemysl Otakar jako Markrabě  1247-1253    
51 Denár     Cach  902                                 ned.exentr. -1/2 2500
  Přemysl II. 1253-1278    
52 Střední brakteát      Cach 842        rozpůlený a spojený 1- 700
  Brno    
53 Městský haléř  po roce 1450         nep.ned. 1 250
  Jihlava    
54 Městský haléř po roce 1450     nep.napr.ražbou 1- 250
  Znojmo    
55 Městský haléř po roce 1450     napr.ražbou  ned. 2 250
  Mezivládí    
56 Haléř se lvem                               3ks --- 90
  Vladislav II.Jag.  1471 - 1516    
57 Bílý peníz oboustranný -1/2 100
58 Bílý peníz jednostranný 2 60
59 Slezsko – Wratislav       haléř -1/1- 80
60 Denár 1512 1/1 100
61 Denár 1513 1/1 100
  Ludvík Jag. 1516 – 1526    
62 Bílý peníz jednostr. 1 40
63 Bílý peníz jednostr. 1- 40
  Rudolf II. 1576 – 1612    
64 Malý groš  1579     Jáchymov 1/1-  600
65 Malý groš  1581     Praha -1/1- 500
66 Malý groš  1582     Praha              napra.ražbou 1/1- 500
67 Malý groš  1586     Jáchymov -1/2 600
68 Malý groš   1604    Kutná Hora 2/2 600
69 Tolar 1604  Ag?   REPLIKA z roku 1973        39mm 1/1 100
  České stavy 1619-1620    
70 24 Krejcar 1619  Kutná Hora -1/1- 2700
71 24 Krejcar 1620  Jáchymov      st.po.oušku             „R“ -1/1- 4500
  Evangelické stavy    
72 3 Kr. 1634  Vratislav            na rev.malý nálitek       „R“   2/2 1500
  Maximilián II. 1564-1576    
73 Bílý peníz   1569   Kutná Hora 2 200
  Ferdinand II.1619 - 1637    
74 150 Kr. 162?  kiprový  Praha – Hubner        MKČ 695 -2/2- 3400
75 60 Kr. 1621  kiprový  b.z.   Brno -1/2 4000
76 Tolar 1621  Korutany    Klagenfurt           KM.971    patina -1/1- 3800
77 3 Kr.1624  Praha 2/2 150
78 3 Kr. 1626  Štýrsko   0/0 430
79 3 Kr. 1628  Praha -2/2- 80
80 3 Kr. 1629 Vratislav -1/1- 150
81 3 Kr. 1629  Štýrsko 1/1 150
82 3 Kr. 1636  Korutany 1/1 150
83 3 Kr. 1636  Jáchymov,  Steinmüler                        „R“ -1/1 300
84 1 Kr. 1626 W      měděný,  falešný                   „R“ -1/1 90
85 1 Kr. 163?  Olomouc, 1 Kr. Slezsko?, 2 Pf.Salsburg      3ks 2-3 50
86 1 Kr. 1631 O                              nep.zvlněn -1/1- 100
  Ferdinand III. 1637 - 1657    
87 Tolar 1654 KB 1/1 7000
88 3 Kr. 1645 Praha                  kraj.stř.                  „R“ -1/2 250
89 3 Kr. 1649 Olomouc              kraj.stř.                  „R“ -1/1- 300
  Arcivévoda Leopold 1619-1632    
90 ¼ Tolar 1632  Tyroly      hlava-orlice -1/1- 3600
91 10 Kr. 1630  Hall           znak s řádem rouna  bez limitu 1/1 1000
  Leopold I. 1657-1705    
92 2 Tolar  b.l.  Hall            mladý portrét            T 28/28 +1/1+ 19000
93 Tolar 1668 Hall 1/1 7000
94 Tolar 1694  Hall              lví hlava v rameni 1/1 4800
95 ¼ Tolar 1695  KB                                         Hus.1410 +1/1 3600
96 XV.Kr. 1663 KB ½ 400
97 XV.Kr. 1664  Praha – Margalík        kraj.stř.          „R“ 1/1 1200
98 3 Kr. 1672  Vídeň                          krásný 1/1 200
99 3 Kr. 1702 Praha                  vad.mater. 2/2 150
100 1 Kr. 1672 SHS  Slezsko                                zlom. -1/2 90
101 1 Kr. 1691 CB 1/1 150
102 1 Kr. 1699 GF    Slezsko -1/1- 90
103 1 Kr. 1704 Kutná Hora -1/1 150
104 Grešle 1697                    nep.okráj.střížek 1/1 40
  Revoluce – Frant.Rákoczi    
105 X. Poltura 1706 1/1 650
  Karel VI. 1711 - 1740    
106 Tolar 1729 Hall 0/0 7000
107 Tolar 1736 KB                                     Hus.1606   krásný +1/1+ 6500
  M.Terezie 1740-1780    
108 Tolar křížový 1764  Brusel                    Nov.153 -1/1- 1500
109 Tolar 1780 B   SK-PD 1/1- 2500
110 ½ Tolar křížový 1774  Brusel                 Nov.151 -1/1- 700
111 XVII.Kr. 1762  Praha        dr.škr.                           „R“ 1/1 900
112 Poltura 1763 PH-KM  var.rozetka pod portrétem      "RR" -1/2 1200
113 3 Kr. 1762  Praha           nep.just.                          „R“ 1/1-  400
114 1 Kr. 1761 P            Cu 2/2 40
  František Lotrinský  1745 - 1765    
115 1 Kr. 1761 G    hr. 1/1 280
  Josef II. 1765-1780-1790    
116 ½ Tolar křížový 1788 A                                  just. -1/1- 1400
  Leopold II. 1790-1792    
117 ½ Tolar křížový 1791 H 2/2 1400
  František II.1792-1835    
118 10 Kr. 1818 V                             hr. -2/2  60
119 3 Kr. 1799 B      tlustý                 hr. 2/1- 240
120 3 Kr. 1828 A                               prohnutý 2/2 30
121 3 Kr. 1829 A 2/2 40
  Ferdinand V. 1835 – 1848    
122 20 Kr. 1838 B   znak 2/2 110
123 20 Kr. 1846 C 1/0- 400
124 10 Kr. 1843 B -1/1 900
125 10 Kr. 1848 B -1/1- 200
126 5 Kr. 1839  Praha 2/1- 150
127 5 Kr. 1840 C 1/0- 400
128 5 Kr. 1847 A 2/1- 200
       
  RODOVÉ a CÍRKEVNÍ RAŽBY    
       
  Matyáš Lang 1519-1564    
129 ½ Kr.   b.l.                                                  Ned. 1 90
130 ½ Kr. 1547 -1  80
  Max.Gandorf 1668-1687    
131 3 Kr. 1681 1/1 350
  Šlik Leopold Jindřich 1729-1770    
132 Tolar 1767 EvS-AS  Praha                           nep.st po oušku 1/1 12000
       
  F.J. I.  1848 – 1916    
       
133 Spolkový tolar 1857 A                       dr.škr.  st.p.ou. 2/2 250
134 2 Zlatník 1859 B -1/1- 1400
135 2 Zlatník 1879 bz                              opr.hr. dr.škr. -1/2 300
136 Zlatník 1858 B                                  dr.hr.    2/2 400
137 Zlatník 1858 B                                 dr.hr.              1/1 220
138 Zlatník 1858 B                                     hr.             jinak 1/0- 240
139 Zlatník 1859 A                                     škr.  -0/1 120
140 Zlatník 1859 A                                     dr.hr. RL 150
141 Zlatník 1860 A    bez tečky za REX     dr.hr.dr.škr. 0/0 100
142 Zlatník 1861 A    bez tečky za REX     nep.hr. nep.škr. 0/0 120
143 Zlatník 1865 A                                dr.hr. dr.škr. -1/1 800
144 Zlatník 1865 B                                   „R“ -1/1 1600
145 Zlatník 1867 A                                   hr. škr. -1/1 800
146 Zlatník 1869 GyF                             dr.škr.  st.p.ou.   1/1 300
147 Zlatník 1869 GyF 1/1 480
148 Zlatník 1872 KB                              dr.hr. dr.škr.              -0/1 800
149 Zlatník 1873 bz                               hr.ražbou dr.škr. -0/0- 400
150 Zlatník 1873 bz                               dr.hr. dr.škr. 1/1 200
151 Zlatník 1875 Příbramský                  vl.rys. nep.hr. -0/0- 7500
152 Zlatník 1875 bz                               dr.hr. dr.škr. 1/1 120
153 Zlatník 1877 bz                               dr.hr. dr.škr. -0/1 100
154 Zlatník 1877 bz                               dr.hr. dr.škr. 1/1 100
155 Zlatník 1877 KB                              dr.hr. dr.škr. 1/0- 100
156 Zlatník 1878 bz                               dr.hr. dr.škr. 1/1 100
157 Zlatník 1878 KB                              dr.hr.dr.škr. 1/1 100
158 Zlatník 1879 bz                               dr.hr.dr.škr. -0/0- 100
159 Zlatník 1879 bz                               dr.hr.dr.škr. -0/0- 100
160 Zlatník 1979 bz                                       dr.škr. -1/1- 80
161 Zlatník 1879 KB                                      dr.škr. -0/0- 100
162 Zlatník 1881 KB 1/1 240
163 Zlatník 1882 bz                                   lepší 1/0- 250
164 Zlatník 1882 KB                                      dr.škr. -0/0- 100
165 Zlatník 1883 bz                                       dr.škr. -0/0 120
166 Zlatník 1883 KB                                      dr.škr. -0/0- 130
167 Zlatník 1884 bz                               dr.hr. dr.škr. 0/0 150
168 Zlatník 1884 KB                                       dr.škr. -0/0 150
169 Zlatník 1884 KB                                     dr.hr. dr.škr. -0/0 250
170 Zlatník 1885 bz 1/1 180
171 Zlatník 1886 bz -0/0- 120
172 Zlatník 1886 KB                  0/0- 150
173 Zlatník 1887 bz                                        dr.škr. -0/1 120
174 Zlatník 1888 bz                                        dr.škr. -0/0- 100
175 Zlatník 1888 bz                                        dr.škr. 0/0- 120
176 Zlatník 1889 bz                                        dr.škr. -0/0- 200
177 Zlatník 1889 bz                                        dr.škr. -1/1- 100
178 Zlatník 1889 KB                                -0/0 200
179 Zlatník 1890 bz                               dr.hr. dr.škr. 0/0 140
180 Zlatník 1890 bz                                   1/0 180
181 Zlatník 1892 bz                                        dr.škr. 0/0 250
182 Zlatník 1892 bz                                        dr.škr. 1/1- 120
183 Zlatník 1892 KB     ( Fiume )                     dr.škr. dr.hr. 1/1 300
184 Zlatník 1878 KB   zkouška nebo falzum        hrany 2/2 200
185 ¼ Zlatník 1858 E                av.vryp -1/1- 350
186 ¼ Zlatník 1859 B 1/1- 100
187 20 Kr. 1855 E 0/0 500
188 10 Kr. 1858 A -1/1 300
189 6 Kr. 1849 A 1/0- 70
190 6 Kr. 1849 C -0/1 150
191 4 Kr. 1860 A   šroubovací -1/1 200
192 4 Kr. 1860 B                                            dr.kor. 2/1 100
193 4 Kr. 1861 A -1/1- 100
194 4 Kr. 1861 E                       „R“                   dr.škr. 2/2 700
195 vyjmuto -0/0 250
196 2 Kr. 1851 A -0/0- 100
197 2 Kr. 1851 B                                               1/1 80
198 vyjmuto                                     1/1 120
199 Negativní jednostranný odražek 1 Krejcaru. 2-  200
200 5/10 Kr. 1863 B                  dr.hr. -1/2 260
201 1 Soldo 1862 A 2/2 50
202 5/10 Soldo 1862 B                   rev.vada mat. 1/1 250
203 5 Kor. 1909 Marschall                    rysky 1/1 300
204 2 Kor. 1912 b.z., 1912 KB                                2ks 0-0 120
205 2 Kor. 1914 KB                              „R“ -0/0- 1000
206 1 Kor. 1892 KB 2/1 420
207 1 Kor. 1894, 95, 98 vše b.z.                              3Ks 2-2 50
208 1 Kor. 1899 b.z. 1/1 100
209 1 Kor. 1900 b.z. 1/1  100
210 1 Kor. 1901 b.z. 1/1 100
211 1 Kor. 1902 b.z. -1/1- 100
212 1 Kor. 1903 b.z. -1/1- 100
213 1 Kor. 1904 -1/1 320
214 1 Kor.1908 b.z.   Jubilejní            nep.patina -0/0- 50
215 1 Kor.1908 b.z.   Jubilejní            nep.skvrnka RL 90
216 1 Kor.1908 b.z.   Jubilejní, 1 Kor. 1896 KB milenium     2ks 1-1 100
217 1 Kor. 1915 KB 0/0 60
218 1 kor. 1916 b.z. 1/1 45
219 20 Hel. 1892 -1/1- 200
220 20 Hel. 1911 0/0 50
221 20 Fil. 1914 KB                                            -0/0- 120
222 10 Fil. 1918 KB         Fe       st.kor.  bez limitu 2/1- 180
223 2 Hal. 1893,94,95,96                                       4ks 0-1- 60
224 2 Hal. 1897,98,99,1900                                   4ks 1-2 150
225 2 Hal. 1901 bz                               lepší 2/1- 50
226 2 Hal. 1902,03,04,05,06                                  5ks 1-2 120
227 2 Fil. 1892 KB                                „R“ -2/2- 800
228 2 Fil. 1893 KB                               lepší 2/2 100
229 2 Fil. 1893 KB                               lepší 2/1- 50
230 2 Fil. 1894 KB 1/1 50
231 2 Fil. 1896 KB 0/0 80
232 2 Fil. 1897 KB 0/0 80
233 2 Fil. 1898 KB 2/2 50
234 2 Fil. 1899 KB 2/2 300
235 2 Fil. 1901 KB 0/0 90
236 2 Fil. 1902 KB 2/2  100
237 2 Fil. 1903 KB -2/2- 100
238 2 Fil. 1904 KB                                             dr.hr. 2/2 100
239 2 Fil. 1894,95,97,99,01                                   5ks 1-2 100
240 2 Fil. 1905,06,08,10,14,15                              6ks 1-2 80
241 2 Fil. 1905, 1906  oba KB                               2ks 2-2 40
242 1 Hal. 1893 bz 1/1 40
243 1 Hal. 1894 bz RL 120
244 1 Hal. 1894 bz 0/0 100
245 1 Hal. 1895 bz -1/1 40
246 1 Hal. 1896 bz 2/1- 100
247 1 Hal. 1897 bz -0/0- 200
248 1 Hal. 1898 bz 1/1 500
249 1 Hal. 1901 bz, 1 Fil. 1902 KB                           2ks 1-1 80
250 1 Hal. 1893,94,95,96,97  vše  KB                       5ks bez limitu -0-1 100
251 1 Fil. 1894 KB 1/1 100
252 1 Fil. 1895 KB 1/1 100
253 1 Fil. 1896 KB                                lepší 1/1 300
254 1 Fil. 1896 KB                                lepší 1/1- 200
255 1 Fil. 1897 KB 1/1 300
256 1 Fil. 1898 KB 2/2 400
257 1 Fil. 1899 KB -1/1- 90
258 1 Fil. 1900 KB 2/2 40
259 1 Fil. 1901 KB 1/1 300
260 1 Fil. 1902 KB -0/0- 100
261 1 Hal. 1900,01,02,03,09,10,11,12,13,14,15,16      12ks

bez limitu

-0-1 100
       
  ČESKOSLOVENSKO    
       
  Období 1918-1939    
262 2 Hal. 1923, 1 Kč 1925                                       2ks RL 45
263 5 Hal. 1929 -0/0- 80
264 5 Hal. 1930 1/1 100
265 5 Hal. 1932                                       „R“ -0/0- 120
266 10 Hal. 1933                                    dr.hr. 1/1 30
267 10 Hal. 1933                                            1/1 40
268 10 Hal. 1935 1/1 40
269 10 Hal. Nekomplet.řada. Chybí roč.1924          16ks 1-2 200
270 10 Hal. Kompletní řada včetně 1929,33,35      17ks 1-2 300
271 10 Hal. 1932,33,35,36                                    4ks 0-1 100
272 10 Hal. 1938 RL 30
273 10 Hal. 1938 RL 30
274 20 Hal. 1921 0/0 100
275 20 Hal. 1928 0/1 60
276 20 Hal. 1938 RL  40
277 20 Hal. 1938 RL 40
278 50 Hal. 1924, 1931                                     2ks RL 45
279 1 Kč 1929                                                  patina 0/0 50
280 5 Kč 1929, 1930 - 2x                             3ks bez limitu 0-0 55
281 5 Kč 1931, 1932 1-1 80
282 5 Kč 1929  2x, 1930 3x, 10 Kč 1932  2x, 100 Kč 1949   8ks 2-3 160
283 10 Kč 1930,1931                                         2ks 1-1 70
  Protektorát    
284 10 Hal. 1941 RL 40
285 10 Hal. 1941 0/0 20
286 20 Hal. 1941                                                téměř RL 30
287 20 Hal. 1941                                                   0/0 30
288 50 Hal. 1941                                 sil.střížek   2,2 mm 1/1 100
289 1 Kor. 1942 0/0 30
  Slovensko 1939-1945    
290 50 Hal.1941, 1 Ks 1941                                     2ks RL 40
291 20 Ks 1939 Tiso 1/1 160
292 20 Ks 1941  C + M 0/0 70
  Slovensko 1993 -     
293 2 000 Ks 2000 – Bimilenium                           etue proof 12000
294 1 000 Ks 2003 – 10 let slov.republiky               etue proof 1400
295 500 Ks 2003 – 10 let slov.měny         „R“         bublina proof 2500
  Období 1945-1953    
296 25 Hal. 1953   Kremnice  (134 zoubků)              2ks -0/1 50
297 25 Hal. 1953   oba typy                                    2ks 1-1 150
298 25 Hal. 1953,1954                                           2ks 1-2 280
299 50 Kč 1949, 100 Kč 1949, 100 Kč 1951            3ks 0-0 100
  Období 1954 – 1993    
300 50 Hal. 1969  var.bez teček                 "R" 1/1 1200
301 2 Kčs 1973  var. vlnovky na hraně 1/1 90
302 5 Kč 1983            Ze ¾ rozpůlená.      1/1 50
303 10 Kčs 1990  TGM + 10 Kčs 1993  Štefanik           2ks 0-RL 80
304 10 Kč 1993  TGM + Štefanik                                 2ks -0/0- 20
305 10 Kčs 1990  TGM      (RONAI) 1/1 50
306 10 Kčs 1957 Willenberg 0/0 70
307 10 Kčs 1965 Hus BJ 200
308 10 Kčs  Nár.muzeum BJ 200
309 10 Kčs 1968 N D BJ 180
310 10 Kčs 1968 N D BJ 160
311 10 Kčs 1968 N D BJ 200
312 25 Kčs 1970 SND BJ 200
313 50 Kčs 1955 osvobození BJ 150
314 50 Kčs 1979 IX.sjezd KSČ BJ 90
315 100 Kčs 1974  B.Smetana BJ 100
316 100 Kčs 1980  B.Šmeral BJ 100
317 500 Kčs 1981  Štůr                  kapsle 0/0 500
  Mince proof  1954 - 1993    
  Všechny mince mají or.etue    
318 10 Kčs 1954  SNP proof  300
319 25 Kčs 1954  SNP proof  300
320 10 Kčs 1955  Osvobození proof  250
321 25 Kčs 1955  Osvobození proof  300
322 10 Kčs 1957  Willenberg proof  200
323 10 Kčs 1957  Komenský proof  150
324 25 Kčs 1965  Osvobození proof  200
325 10 Kčs 1965  Jan Hus proof  500
326 10 Kčs 1966  Velká Morava proof  200
327 10 Kčs 1967  Istropolitana proof  500
328 25 Kčs 1968  Národní Muzeum proof  500
329 10 Kčs 1968  Národní Divadlo proof  400
330 50 Kčs 1968  Republika proof  1500
331 25 Kčs 1969  Purkyně proof  400
332 25 Kčs 1969  SNP proof  2000
333 25 Kčs 1970  SND  Bratislava proof  500
334 25 Kčs 1970  Osvobození proof  400
335 50 Kčs 1970  V.I.Lenin proof  350
336 50 Kčs 1971  KSČ proof  250
337 50 Kčs 1971  P.O.Hviezdoslav proof  300
338 100 Kčs 1971  Mánes proof  300
339 20 Kčs 1972  Sládkovič proof  150
340 50 Kčs 1972  Myslbek proof  150
341 50 Kčs 1973  Únor proof  150
342 50 Kčs 1973 J.Jungmann proof  200
343 100 Kčs 1974  B.Smetana proof  200
344 50 Kčs 1974 Jesenský proof  150
345 50 Kčs 1975 S.K.Neumann proof  150
346 100 Kčs 1976  J.Král proof  200
347 100 Kčs 1976  V.Kaplan proof  200
348 50 Kčs 1977 Kollár proof  180
349 100 Kčs 1977  V.Hollar proof  200
350 50 Kčs 1978  Z.Nejedlý proof  150
351 100 Kčs 1978  J.Fučík proof  200
352 50 Kčs 1978  Kremnica proof  200
353 100 Kčs 1978  Karel IV. proof  350
354 100 Kčs 1979  J.Botto proof  250
355 50 Kčs 1979  IX.sjezd KSČ proof  150
356 100 Kčs 1980  P.Parléř proof  350
357 100 Kčs 1980  Spartakiáda proof  200
358 100 Kčs 1980  B.Šmeral proof  200
359 500 Kčs 1981  Štůr proof  700
360 100 Kčs 1981  Gagarin proof  200
361 100 Kčs 1981  O.Španiel proof  200
362 100 Kčs 1982  I.Olbracht proof  200
363 100 Kčs 1982  Koněspřežka proof  200
364 100 Kčs 1983  K.Marx proof  200
365 100 Kčs 1983  J.Hašek proof  200
366 100 Kčs 1983  S.Chalupka proof  200
367 100 Kčs 1983  Národní Divadlo proof  180
368 100 Kčs 1984  M.Bel proof  250
369 100 Kčs 1984  J.Neruda proof  200
370 100 Kčs 1984  A.Zápotocký proof  200
371 100 Kčs 1985  Ján Hollý proof  180
372 100 Kčs 1985  Hokej proof  250
373 100 Kčs 1985  M.Kukučín proof  200
374 100 Kčs 1985  Helsinky proof  200
375 100 Kčs 1985  P.Brandl proof  200
376 50 Kčs 1986  Levoča proof  150
377 50 Kčs 1986  Bratislava proof  150
378 50 Kčs 1986  Telč proof  150
379 50 Kčs 1986  Český Krumlov proof  150
380 100 Kčs 1986  K.H.Mácha proof  200
381 500 Kčs 1987  J.Lada proof  700
382 50 Kčs 1987 kůň Převalského proof  150
383 100 Kčs 1987  Báňská Štiavnica proof  250
384 500 Kčs 1988  Matica Slovenská proof  700
385 50 Kčs 1988  J.Jánošík proof  150
386 50 Kčs 1988  J.Jánošík proof 150
387 100 Kčs 1988  výstava známek proof  150
388 100 Kčs 1988  M.Benka proof  200
389 500 Kčs 1988 Federace proof  700
390 50 Kčs 1989  Železnice proof  200
391 100 Kčs 1989  17.listopad proof  200
392 100 Kčs 1990  K.Čapek proof  180
393 100 Kčs 1990  Kupecký proof  250
394 100 Kčs 1990  Velká Pardubická proof  250
395 50 Kčs 1990  Anežka Česká proof  200
396 100 Kčs 1990  B.Martinů proof  200
397 100 Kčs1990   1.Máj v Praze                     „R“ proof 4500
398 100 Kčs1990   100.Velká Pardubická         „R“ proof 3500
399 50 Kčs 1991  parník Bohemia proof  150
400 100 Kčs 1991  A.Dvořák proof  300
401 100 Kčs 1991  Stavovské Divadlo proof  300
402 50 Kčs 1991  Mar.Lázně proof  150
403 50 Kčs 1991  Karlovy Vary proof  150
404 500 Kčs 1992 J.A.Komenský proof  700
405 100 Kčs 1992  Lidice proof  200
406 100 Kčs 1992  Muzeum Brno proof  200
407 500 Kčs 1993  Tenis proof  800
408 100 Kčs 1993  Břevnovský klášter proof  300
409 100 Kčs 1993  Muzeálná slovenská společnost proof  500
410 100 Kčs 1972  A.Sládkovič                         návrh  proof  1000
411 100 Kčs 1972  Myslbek                               návrh proof  1200
412 100 Kčs 1974  J.Jesenský                          návrh proof  1200
413 Sada 1980 BJ 100
414 Sada 1982 BJ 50
415 Sada 1986                             „R“ BJ 1000
416 Sada 1987      papír.obal BJ 250
  Sady oběhových mincí    
417 Sada 1987      papír.obal BJ 350
418 Sada 1988      papír.obal BJ 200
419 Sada 1990 BJ 200
420 Sada 1991                                        MK BJ 180
       
  Česká republika 1993 -     
       
421 200 Kč 1993 – Ústava ČR BJ 200
422 200 Kč 2007 – 50 výr.první uměl.družice. proof 550
  Sady 1993 -    
423 Sada 2004   vstup ČR do EU. BJ 200
424 Sada 2006   MS ve fotbale        BJ 350
  Sady 1993 – proof    
425 Sada 2004               proof 1500
426 Sada 2005 proof 1500
427 Sada 2007 proof 1500
       
  NĚMECKO    
       
  Baden    
  Friedrich 1856-1907    
428 5 Marka 1876 G                                    J.27 2/1- 900
429 5 Marka 1895 G                                    J.29 1/0- 1800
430 5 Marka 1907 G                                    J.33 -1/1 900
  Friedrich II. 1907-1918    
431 3 Marka 1909 G                                    J.39 -1/0- 500
  Ludwig I. 1825 – 1848    
432 6 Kr. 1834                  Vystouplá měď 2/1- 50
  Luitpold reg. 1886 – 1912    
433 2 Marka 1911 D    90.nar.                J.48 0/0 700
  Frankfurt    
434 2 Tolar 1861                                        AKS 4 1/1+ 1800
435 Tolar 1860  spolkový                            AKS 8 +1/1+ 800
436 Tolar 1861  spolkový                            AKS 9 2/2 450
437 Tolar 1862  střelecký                          AKS 44 bez limitu -0/0- 900
438 Tolar 1863  spolkový                            AKS 10 -1/1- 500
  Hamburg    
439 3 Marka 1911 J                                 J.63 1/1 450
  Hannover    
440 Ernst August – tolar 1840 A             AKS 102   dr.just. -1/1- 1400
441 Ernst August – tolar 1848                AKS 105 -1/1-  800
442 Georg V. - tolar 1854  výtěžkový       AKS 158 -1/1- 900
443 Georg V. - tolar 1859 B  spolkový     AKS 144 -1/1 700
444 Georg V. - tolar 1864 B  spolkový     AKS 144 1/1- 700
  Hessen-Darmstadt    
445 Ludwig II. - Gulden 1843 1/1 900
  Prusko    
  Friedrich Wilhelm IV. 1840-1861    
446 Tolar 1777 A 2/2 1100
  Friedrich Wilhelm IV. 1840-1861    
447 2 Tolar 1844 bez limitu -0/0- 4000
448 2 ½ Silbergoschen 1853 A -1/1- 120
  Wilhelm II. 1888 - 1918    
449 2 Marka 1901 A     200 let vlády                J.105 1/1 280
450 2 Marka 1901 A     200 let vlády       hr.         J.105 bez limitu 1/1 180
451 2 Marka 1907 A -1/1 180
452 2 Marka 1908 A                                       J.102 0/0 240
453 3 Marka 1912 A                                       J.103 1/0- 250
454 5 Marka 1874 A                                       J.97 A 2/1- 400
455 5 Marka 1875 B                                       J.97 B 2/1- 400
456 5 Marka 1876 B                                       J.97 B 2/2 400
457 5 Marka 1891 A                                       J.101 2/1- 400
458 5 Marka 1892 A                                       J.101 1/1 600
459 5 Marka 1893 A                                       J.101 -1/1- 450
460 5 Marka 1906 A                                       J.101 1/1 900
461 5 Marka 1907 A           dr.flek                   J.101 -1/1- 450
  Sasko    
  Albertinská linie – Christian II.,Johann Georg I.a August    
462 vyjmuto -1/1- 3200
  Friedrich August    
463 Tolar 1775 EDC                        dobře odstraněné ouško 1/1 1100
464 2/3 Tolaru 1813 IGS                              justýr. 2/2 300
  Johan  1854-1873    
465 1/6 Tolaru 1855 -2/2  120
  Frierd.August III. 1904-1918    
466 3 Marka 1911 E                                   J.135      hr. ½ 280
  Friedrich II.,Wilhelm III. 1440-1464    
467 Míšeňský groš                                         mír.ned. -1/2 320
  Friedrich II.     
468 Štítový groš z let 1440-1464                      mír.zvlněn -1/1- 380
  Schleswick Holstein    
  Christian VII. 1766 – 1807    
469 1 Dreiling 1787 1/1- 100
  Würtemberg    
470 2 Tolar  (3 ½ Gulden) 1854                           ouško 2/3 500
  Wilhelm II. 1891-1918    
471 5 Marka 1913 F                                   J.176 -0/0- 1500
  Würzburg – biskupství    
472 20 Kr. 1763  M (W) P               C.39 2/2 130
  NEURČENO    
473 Blíže neurčený batzen 1524.  Dirka. 3/3- 20
  Císařství 1871 – 1918    
474 1 Marka 1873 A                        J.9 2/2 80
475 1 Marka 1873 D                        J.9 2/2 80
476 1 Marka 1902 A                        J.17 1/1 40
477 1 Marka 1914 E                        J.17 1/1 80
478 ½ Marka 1905 D,J                    J.16                         2ks 1-1 60
479 ½ Marka 1911 G                       J.16 1/1 200
480 ½ Marka 1918 A, E                   J.16                        2ks 0-1 80
481 20 Pf. 1874 D                           J.5 1/1 120
482 20 Pf. 1875 F                           J.5 -1/2 120
483 20 Pf. 1876 C                           J.5 -1/2 100
484 20 Pf. 1887 E                           J.6 1/1 500
485 10 Pf. 1922 G     Fe                  J.298           „R“    st.kor. -1/1- 120
486 5 Pf. 1909 E                             J.12 1/1 40
487 5 Pf..1915 E                             J.12             „R“ 1/1 80
488 2 Pf. 1910 E                            J.11 1/1 60
489 2 Pf. 1915 E                            J.11               „R“ 1/1 80
490 1 Pf.1906 A, 1907 A,D,E          J.10                     4ks                                                                                                                 0-1- 40
  Výmarská rep. 1919 – 1933    
491 5 Marka 1925 E      Rheinland              J.322 1/1 3600
492 2 Marka 1926 A                        J.320 1/1 200
493 1 Marka 1924                     J.311 bez limitu -0/0- 150
494 1 Marka 1924 A                        J.311       lepší 1/1 150
495 50 Pf. 1924 A                            J.310 1/1 90
496 50 Pf. 1927 F                            J.324 1/1 40
497 10 Pf. 1924 F                            J.317 1/1- 40
498 10 Pf. 1934 E                            J.317            „R“ 1/1 300
499 5 Pf. 1926 F                              J.316            „R“ 1/1 200
500 2 Reichspfennig 1923 J                                    J.307 -0/0- 150
501 1 Pf.1936 E, 50 Pf. 1927 A                J.313, 324      2ks 1-2 50
  III.říše  1933 - 1945    
502 5 Marka 1939 A, B  Hindeburg     dr.škr.                  2Ks 0-1 160
503 5 Marka 1934 F  kostel s datem               dr.škr. 1/1- 150
504 5 Marka 1934 J  kostel s datem               dr.škr. 1/1- 150
505 2 Marka 1934 F  Fr.Schiller 1/1 1300
506 2 Marka 1934 D  kostel s datem                dr.škr. 1/1 80
507 2 Marka 1934 E  kostel s datem 1/1- 100
508 2 Marka 1934 E  kostel s datem                dr.škr. -1/1- 90
509 2 Marka 1934 F  kostel s datem                dr.škr. dr.hr. -1/1- 90
510 2 Marka 1934 J  kostel s datem                 dr.škr. 1/1 120
511 2 Marka 1938 A,E,J  Hindenburg                     3ks 1-2 90
512 1 Marka 1934 J                          J.354 1/1  100
513 1 Marka 1937 A                         J.354 1/1 80
514 1 Marka 1937 F                          J.354 1/1  130
515 1 Marka 1937 J                          J.354 -0/0- 150
516 50 Pf. 1935 A,D,E,G,J                J.368           5ks 1-2 50
517 50 Pf 1940 D, 1942 E              KM.96            2ks 1-1 150
518 50 Pf. 1941 B,D                      KM.96            2ks -1-1- 40
519 50 Pf. 1942 E                         KM.96 1/1- 40
520 50 Pf. 1942 A                         KM.96 -0/0- 40
521 50 Pf. 1943 A                         KM.96 0/0 50
522 50 Pf. 1943 B                         KM.96 1/1- 40
523 10 Pf. 1940 B,D,E,F,G,J              J.371          6ks --- 50
524 10 Pf. 1941 A,B,D,E,F,G,J          J.371           7ks --- 50
525 10 Pf. 1945 E                             J.371 0/0 700
526 5 Pf. 1942 E                               J.370 1/1 40
527 5 Pf. 1943 E                               J.370 1/1 40
528 2 Pf. 1936 F                           KM.90 1/1 50
529 2 Pf. 1937 J                            KM.90             -0/1 70
530 2 Pf. 1937 J, 1940 A                KM.90             2ks 1-1 100
531 2 Pf. 1940 E, 1 Pf. 1940 J        KM.90,89         2ks 0-1 100
532 2 Pf. 1940 E                           KM.90                 1/1 40
  Německo – Sársko    
533 100 Fr. 1955                                          dr.hr. 1/1 280
  Německo – nouzovky    
534 Hamburg – 5/100 Marky, 1/10 Marky       Al      2ks 1-1 80
535 Hamburg - ½ Million Marek   Al 1/1 100
536 Westfálsko/Stein – 100 Marek 1922  br.   J.N14 1/1 80
537 Sasko/Sreiberg – 1Million Marek  1923      Al 1/1 100
  NSR      
538 1 Marka 1955 J                    „R“              dr.hr. 1/1- 250
539 2 Marka 1990 D  F.J.Strauss          pozlacená     et. RL 100
  NSR – pamětní    
540 5 Marka 1952 D  Německé muzeum       "RR"   nep.svrnky 0/0 10000
541 5 Marka 1955 F  Schiller                          "R" -0/0- 6000
542 5 Marka 1955 G  Markgraf von Baden        "R" -0/0- 6000
543 5 Marka 1957 J  Fr.von Eichendorf            "R" 0/0 6000
544 5 Marka 1964 J  J.G.Fichte                       lepší -0/0- 1500
545 5 Marka 1966 D  Leibniz BJ 200
546 5 Marka 1967 F  Humbolt BJ 200
547 5 Marka 1968 J  Raiffeisen BJ 100
548 5 Marka 1968 G  Gutenberg BJ 100
549 5 Marka 1968 D  Pettenkofer BJ 100
550 5 Marka 1969 G  Fontane BJ 100
551 5 Marka 1969 G  Fontane proof 180
552 5 Marka 1969 F  Mercator proof 180
553 5 Marka 1969 F  Mercator BJ 100
554 5 Marka 1969 F  Mercator BJ 120
555 5 Marka 1970 F  Beethoven BJ 80
556 5 Marka 1971 G  Reichsgründung  100 let BJ 70
557 5 Marka 1971 D  Albrecht Dürer BJ 70
558 5 Marka 1973 J   Kopernikus BJ 70
559 5 Marka 1974 F  25 let Grundgesetz BJ 70
560 5 Marka 1974 D  Kant BJ 70
561 5 Marka 1975 J   Ebert BJ 70
562 5 Marka 1975 F  Dekmalschutz BJ 70
563 5 Marka 1975 G  Schweitzer BJ 70
564 5 Marka 1976 D  Grimmelshausen BJ 70
565 5 Marka 1977 J  Grauss BJ 70
566 5 Marka 1977 G  Kleist BJ 70
567 5 Marka 1978 D  Stresemann BJ 70
568 5 Marka 1978 F  Neumann BJ       70
569 5 Marka 1979 J  Archäologisches Institut BJ       70
570 10 Marka 1972 J  Olympiáda       J.403 BJ 120 
571 10 Marka 1987 J  750 let Berlín BJ 130
572 10 Marka 1987 G  30 Jahre Römische Verträge BJ 130
573 10 Marka 1988 D  Schopenhauer BJ 130
574 10 Marka 1988 F  Carl Zeiss BJ 130
575 10 Marka 1989 G 40 Jahre B.R.Deutschland BJ 130
576 10 Marka 1989 D  2000 Jahre Bonn BJ 130
577 10 Marka 1989 J  800 Jahre Hamburger Hafen BJ 130
578 10 Marka 1990 F  Friedrich I. Barbarossa BJ 130
579 10 Marka 1990 J  800 Jahre Deutschen Orden BJ 130
580 10 Marka 1991 A  200 Jahr Brandenburger Tor BJ 130
581 10 Marka 1992 G  Käthe Kollwitz BJ 130
582 10 Marka 1992 G  Käthe Kollwitz BJ 120 
583 10 Marka 1992 D  Pour le Mérite BJ 130
584 10 Marka 1993 F  1000 Jahr Potsdam BJ 130
585 10 Marka 1993 J  Robert Koch BJ 130
586 10 Marka 1994 A  Widerstand gegen NS BJ 130