wz

57. numismatická aukce ČNS pobočky Příbram
17.3.2007

Výsledky aukce

ZLATO    
     
Uhry - Matyáš Korvín 1458-1490    
1 Dukát  b.l.              Hus. 674             3,50 gr        "R" 1/1 11000
2 Dukát  b.l.              Hus. 680             3,51 gr        "R" 1/1 14000
3 Dukát  b.l.              Hus. 680             3,51 gr        "R" 1/1 9500
Vladislav Jag. 1471 - 1516    
4 Dukát  b.l.              Hus. 636             3,50 gr 1/1 15000
Ludvík Jag. 1516 - 1526    
5 Dukát  b.l.              Hus. 512             3,55 gr 1/1 15000
Rudolf II. 1576 - 1612    
6 Dukát 1595  KB      Hus. 1002           3,45 gr 1/0- 15000
M.Terezie 1740-1780    
7 Dukát 1755 KB 2/1- 3200
Josef II. 1780 - 1790    
8 1/2 Sovrano  1786 A                      4,95 gr    kraj.stř.? -1/1- 7500
F.J. I.  1848 - 1916    
9 20 Kor. 1894                                  6,77gr    dr.hr. -0/0- 2600
10 10 Kor. Jubil. 1848 - 1908               3,91 gr -0/0- 1600
11 10 Kor. 1909 Marschall 0/0 1400
12 10 Kor. 1910 KB                            3,92 gr 0/0 1450
Česká republika    
13 Rudolf II. - Dukát Pražský 1997.    NOVORAŽBA 0/0 3000
14 Komerční banka - 10 let.  Au 986/1000,  6,98gr. Et.certif. proof 2600
15 Bimetalová med.k zavedení Euro měny.  Au/Ag   6,2 / 6,04gr náklad 200ks.                            Plast.pouzdro. proof 3600
Kozák - Pechholdová    
16 10.výročí založení České mincovny v Jablonci, razicí lis a let.1993-2003/10 Kč.mince. Au 24,5 mm, 15,65gr. Plex.et. proof 7000
Holandsko    
17 Dukát 1806                  KM.26,2             m.o? 1/1 2400
18 10 Gulden 1923                                  6,72 gr 0/0 2800
Jugoslávie    
19 Med. J.B.Tito - portrét zleva v perlovci / rev.rozdělen,            1 pol.dav lidí, 2 pol. Hvězda pod ní SKJ,  opis "Proletáři všech zemí spojte se. Datum  1937 / 1977.                                  Au 900/1000,  38mm,  25 gr.             Plexi.pouzdro proof 10000
Mexiko    
20 2 Pesos 1945 0/0 750
Německo    
21 Baden - 5 Marka 1877 G   nep.proh.hr.   dr.škr.    J. 185             1/1 4500
Polsko    
22 200 Zl. 2001             Au  900/1000  15,4gr.  Or.et. certifikát proof 7000
Keltové - Bojové  2.stol.př.Kr.    
23 1/8 stateru      typ  Athena / Alkis         Au   0,98 gr 1/1 5000
24 1/24 stateru    typ  Athena / Alkis         Au   0,34 gr 1/1 2500
     
 ANTIKA    
     
Řím - císařství    
25 Alexander Severus 222-235 - Denár         Sear 7871 -1/1- 600
26 Gordianus III. 238-244 - AR Antoninián   sedící Venus -1/1- 440
27 Gordianus III. 238-244 - AR Antoninián  postava s oštěpem 1/1- 480
28 Licinius I. 308-324-velký Follis, postava s oštěpem. Krásný -0/0- 160
29 Konvolut  AE  mincí    3.-4.stol.n.l.      20ks    patina 1-2 600
30 Konvolut  AE  mincí    3.-4.stol.n.l.      10ks    patina 1-2 300
31 Konvolut  AE  mincí    3.-4.stol.n.l.      10ks    patina 1-2 300
32 Konvolut  4ks micí horší zachovalosti -2-3 120
Keltové - Bojové  2 - 1.stol.př.Kr.    
33 AR mince   typ  Roseldorf I.             0,81 gr 2/1- 450
34 AR mince   typ  Roseldorf II.            0,64 gr -1/1 500
35 AR mince   typ  Roseldorf II.            0,69 gr 1/1 400
Keltové    
36 Drachma  typ  Alexander III.               3,95 gr -1/1- 600
     
ČESKÉ KORUNNÍ ZEMĚ do r.1848    
     
Břetislav I. 1037 - 1055    
37 Denár     Cach - 322                                         patina 0/0 1400
Vratislav II. 1061-1092    
38 Denár     Cach - 353 b              nep.nedoražen 0/0 1100
39 Denár     Cach - 353 b              nep.nedoražen  -  patina 0/0 1000
40 Denár     Cach - 353                 nep.nastřižená hr. -0/0- 600
41 Denár     Cach - 353        nep.nastřižená hr.   Nep.ned. -0-0- 600
Vladislav II.Jag.  1471 - 1516    
42 Pražský groš                       nep.exentr.      Há - V b/3 1/1 200
43 Pražský groš                     bíže neurčen -1/1- 180
44 Pražský groš                     bíže neurčen       nep.ned. -1/1- 150
45 Bílý peníz oboustranný -1/1- 80
46 Bílý peníz jednostranný -1 70
47 Slezko - Vratislav       peníz  b.l.              Pěkný 1/1 100
48 Denár  1515 1/1 150
Ferdinand I. 1521-1564    
49 Bílý peníz  b.l.  K.Hora                   1x dirka, okraj      2kS 1- 200
Rudolf II. 1576 - 1612    
50 Tolar  1585  KB                      Hus.1030      dr.hr. 1/1 7500
51 1/4 Tolar 1589 KB -2/2- 2200
52 Maley gross 1587 - Hoffmann            H N - 8a -1/1- 550
České stavy 1619-1620    
53 24 Krejcar 1620  K.Hora - Hölzl                KM.227 2/1- 2000
Ferdinand II.1619 - 1637    
54 3 Kr. 1630  Štýrsko -1/1- 180
Arcivévoda Ferdinanad Tyrolský 1564-1595    
55 1/4 Tolar  b.l.  Hall                                  opr.stopa 2/1 2500
Ferdinand III. v Kladsku 1637 - 1657    
56 3 Kr. 1628  Kladsko - Hema            MKČ 1334 2/2 80
Leopold I. 1657-1705    
57 Tolar 1694  Hall,  lví hlava v rameni.Tento ročník v tomto typu  není uváděn ! 1/1 5000
58 3 Kr. 1696  Břeh - Brettschneider 1/1 250
Karel VI. 1711 - 1740    
59 Tolar 1716       Hall - Tyroly 1/1 7500
M.Theresie  1740 - 1780    
60 Tolar 1780 SF NOVORAŽBA                      etue proof 280
61 1/2 Tolar křížový 1763  Brusel 2/2- 400
62 1 Heller 1768 1/1 40
František Lotrinský  1745 - 1765    
63 Tolar  1763  H - A    Hall                   nep.ned. 1/1 7500
Josef II. 1765-1780-1790    
64 20 Kr. 1787 G       lepší -1/1- 250
František II.1792-1835    
65 Tolar křížový  1795 C                            dr.hr. -1/1- 1100
66 Tolar křížový  1796 M 2/2 800
67 Tolar 1820 A                                       dr.škr. -1/1 1100
68 Tolar 1826 C 1/1 1800
69 1/4 Tolaru 1794 A -1/1 800
Ferdinand V. 1835 - 1848    
70 20 Kr. 1837 A 1/1 90
71 20 Kr. 1838 B   (znak) 2/2 110
72 20 Kr. 1839 A, 1846 A                                2ks 1-1 100
73 20 Kr. 1841 A 1/1 110
74 20 Kr. 1845 C, 1848 C                                2ks 0-1 120
75 10 Kr. 1938 C                                     dr.škr. -1/1 150
76 3 Kr. 1847 C -1/1 150
Revoluce    
77 Hat Krajcár 1849  NB 1/1- 180
78 Egy Krajcár 1848 1/1 100
     
Rodové a církevní ražby    
     
Olomouc - Karel II.Lichtenstein 1664-1695    
79 VI. Kr.1675    jehlany                         SV. 344 2/1- 500
80 3 Kr. 1695  SAS -1/1- 400
Wolgang Schrattenbach 1711-1738    
81 VI. Kr. 1714                                      SV. 705 -2/2 450
Salzburg - Paris Lodron 1619-1653    
82 Tolar 1624               27,6 gr    důlek pod bradou    patina -1/1- 1800
     
František Josef I. 1848 - 1916    
     
83 2 Tolat 1857 - Jižní dráha. NOVORAŽBA. Etue,certifikát 0/0 900
84 Zlatník 1875  " Příbramský" 0/0- 9000
85 Zlatník 1884 KB                                      dr.hr. -0/0 150
86 Zlatník 1887 KB -0/0- 300
87 1/4 Zlatník 1858 B 2/2 100
88 1/4 Zlatník 1860 B 1/1 150
89 1/4 Zlatník 1862 A 1/1 150
90 20 Kr. 1870 -0/0 120
91 10 Kr. 1869 b.z.  1872 b.z.                       2ks 1-0 70
92 10 Kr. 1872 b.z. 1Kr. 1868 KB,1872 KB, 1885 b.z.      4ks 1-2 30
93 5 Centesimi 1852 V 2/1- 150
94 4 Kr. 1861 A,  1 Soldo 1862 A       hr.          2ks 2-2 70
95 1 Kr. 1859 E,1860 V,1861 E                      3ks 2-3 100
96 1 Kr. 1886 KB 2/1- 40
97 1 Kr. 1888 KB 1/1 80
98 1/4 Kr. 1/2 Kr. oba 1851 B                         2ks -1-1- 70
99 5 Kor. 1908  jubilejní                                    patina -0/0- 400
100 5 Kor. 1909  b.z.      Schwartz                      patina 0/0 400
101 5 Kor. 1909  b.z.      Marschal -1/1 250
102 2 Kor. 1912 b.z. 1/0 60
103 1 Kor. 1893 b.z.   -1/1-,  10 Kr.1872 b.z.   1/1         2ks --- 50
104 1 Kor. 1893 b.z.      dr.hr.ražbou 0/0 120
105 1 Kor. 1894, 1895   obě  KB                           2ks -1-1- 70
106 1 Kor.1895 KB -1/1 30
107 1 Kor. 1897 b.z. -1/1- 50
108 1 Kor. 1903 b.z. -1/1 80
109 1 Kor. 1906 b.z.             "RR" 2/1- 3200
110 1 Kor 1914   KB 0/0 90
111 1 Kor. 1915  KB -0/0- 60
112 1 Kor. 1914  zkouška - pravděpodobně lité Pb     2,5 gr 1/1 100
113 20 Hel. 1914 b.z. 1/1 80
114 20 Fil. 1914 KB 1/1 60
115 10 Fil. 1892  KB                                "R" 2/1- 40
116 10 Fil. 1892  KB                                "R" -1/2 280
117 10 Fil. 1892  KB                                "R"  vada mat. 2/1- 40
118 10 Fil. 1893  KB 1/1 30
119 2 Fil. 1893  KB                                   "R" 1/1 150
120 2 Fil. 1906 KB 1/1 50
121 2 Hal. 1901 b.z.                                  "R" 2/1- 50
122 2 Hal. 1916,17,18  Fe, 1Kr. 1881  0/0              3ks 1-1- 30
123 1 Hel. 1916 b.z.     st.znak    patina 1/1 50
124 1 Fil. 1893,94,95,1902  2x    vše  KB               5ks 1-2 50
     
ČESKOSLOVENSKO 1918-39    
     
Období 1918 - 1953    
125 5 Hal. 1928,1931,1932              3ks 0-1 90
126 10 Hal. 1933,1934,1936 vše 0/0,  1935 1/1 --- 70
127 10 Hal. 1933   patina -0/0- 50
128 20 Hal. 1933                           "RR"        nep.hr. 1/1- 750
129 50 Hal. 1926                              "R" 1/1 200
130 50 Hal. 1931,  20 Hal.1938           oba sbírkové 0-0 50
131 50 Hal. 1931                                sbírkový 0/0 30
132 50 Hal. 1921,1931,   1Kč 1937,1938                 4ks 0-0- 60
133 50 Hal. 1931.  1 Kč 1938            obě sbírkové 0-0 50
134 1 Kč 1922,23,24,25,29,30,37                     7ks 1-2 20
135 5 Kč 1925 -0/0- 40
136 5 Kč 1925, 1926                                       2ks 1-1- 30
137 5 Kč 1928 -0/0- 40
138 5 Kč 1928    dlouhá vlnovka                      dr.hr. 1/1 90
139 5 Kč 1928    krátká vlnovka                      dr.hr. -0/0- 60
140 5 Kč 1929 1/1 40
141 5 Kč 1929 -0/0- 60
142 5 Kč 1930 -0/0- 60
143 5 Kč 1930 1/1- 35
144 5 Kč 1931 1/1- 60
145 5 Kč 1932                                                "R" 1/1 80
146 5 Kč 1932                                                "R" 1/1- 60
147 10 Kč + 20 Kč   obě  TGM 0-1 70
148 10 Kč 1930, 1932                                      2ks -0-0- 70
149 20 Kč 1933, 1934                                      2ks 1-1 80
150 2 Hal. - 1 Kč                                            13ks 0-2 30
     
PROTEKTORÁT 1939-45    
     
151 10 Hal. 1941 0/0 100
152 10 Hal. - 1 K    každá jiná                          10ks 1-1- 50
     
SLOVENSKO 1939-45    
     
153 10 Hal. 1939,1942,  20 Hal.1940                  3ks 1-1 40
154 20 Hal. 1940,1941               2ks 0-1 80
155 20 Hal. 1942  Cu                                       "R" 0/0 400
156 50 Hal. 1940  Ni          "RR" 1/1 220
157 Konvolut  20 Hal. - 1 Ks                         9ks 1-2 50
     
SLOVENSKO 1993 -     
     
158 Sada 2000 - Bratislava BJ 180
     
ČESKOSLOVENSKO 1945-92    
     
Období 1945 - 1953    
159 5 Hal. 1953        "R" -1/1 90
160 20 Hal.1948, 1950                                    2ks RL 30
161 25 Hal. 1954         "RR" 1/1 420
162 25 Hal. 1953, 10 Hal.1953, 5 Hal 1953              3ks -0-1 30
163 1 Kčs 1947  Al              NOVORAŽBA 0/0 300
164 100 Kč 1948 výročí,  FJ.I. 1Kor. 1894 bz           2ks 1-2 75
165 50 + 100 Kčs   Stalin                             2ks   1-1 160
166 50 + 100 Kčs   Stalin                             2ks   1-1 160
167 100 Kčs 1948 + 100 Kčs 1951                2ks 1-1 80
168 100 Kčs 1948 + 100 Kčs 1951                2ks 1-1 80
Období 1954 - 1993    
169 1 Kčs  1962, 1969                                  2ks 0-0 60
170 3 Kčs 1966,  2 Kčs 1977, 1Kčs 1947                    3ks 0-0 40
171 10 Kčs 1990    "Ronai" 1/1 60
172 10 Kčs 1990    "Ronai" 1/1 80
173 10 Kčs 1990    varianta  a) - bez tečky -0/1 320
174 25 Kčs 1970 Slov.národ.divdlo BJ 200
175 50 Kčs 1973  KSČ BJ 60
176 50 Kčs 1973  KSČ + 50 Kčs 1979  IX.sjezd        2ks BJ 120
177 100 Kčs 1976 Kaplan 0/0 100
178 100 Kčs1977 Hollar BJ 100
179 100 Kčs 1983 Marx + 100 Kčs 1984 Zápotocký        2ks BJ 180
180 100 Kčs 1983 Marx + 50 Kčs 1948  květen        2ks 1-0 120
181 100 Kčs 1983 N.D. BJ 60
182 100 Kčs 1992 Lidice                               kapsle BJ 100
183 100 Kčs 1993 Břevnovský klášter            kapsle BJ 100
184 100 Kčs 1993 Slovenská muzeálná spoločnost     kapsle BJ 100
185 500 Kčs 1992 J.A.Komenský                   kapsle BJ 480
Mince proof    
186 100 Kčs  1978   Karel IV.            Or.et.     Plomba proof 340
Sady oběhových mincí    
187 Sada 1980 BJ 50
188 Sada 1981 BJ 50
189 Sada 1982 BJ 50
190 Sada 1983 BJ 50
191 Sada 1984 BJ 50
192 Sada 1985 BJ 50
     
ČR od 1993-    
Všechny mince mají certifikát    
     
193 200 Kč  1993  Ústava                              kapsle BJ 260
194 200 Kč  1994  Chrám sv.Víta                   kapsle BJ 260
195 200 Kč  1994  Normandie                        kapsle BJ 260
196 200 Kč  1994  koněspřežná tramvaj Brno       kapsle BJ 260
197 200 Kč  1994  životní prostředí                 kapsle BJ 260
198 200 Kč  1995  vítězství nad fašismem       kapsle BJ 260
199 200 Kč  1995  Šafařík                             kapsle BJ 260
200 200 Kč  1995  OSN                                kapsle BJ 260
201 200 Kč  1996  filharmonie                        kapsle BJ 260
202 200 Kč  1996  Svolinský                         kapsle BJ 260
203 200 Kč  1996  Deburau                           kapsle BJ 260
204 200 Kč  1996  J.J.Ryba                          kapsle BJ 260
205 200 Kč  1997  auto President                  kapsle BJ 260
206 200 Kč  1997  sv.Vojtěch                        kapsle BJ 260
207 200 Kč  1997  Běchovice - Praha             kapsle BJ 260
208 200 Kč  1997  Emauzy                           kapsle BJ 260
209 200 Kč  1998  Karel IV.                           kapsle BJ 260
210 200 Kč  1998  Palacký                           kapsle BJ 260
211 200 Kč  1998  Kmoch                             kapsle BJ 260
212 200 Kč  1998  Přemysl I. Otakar              kapsle BJ 260
213 200 Kč  1999  NATO                               kapsle BJ 260
214 200 Kč  1999  AVU                                 kapsle BJ 260
215 200 Kč  1999  VUT  Brno                         kapsle BJ 260
216 200 Kč  1999  Sekora                              kapsle BJ 260
217 200 Kč  2000  Nezval                              kapsle BJ 260
218 200 Kč  2000  Václav II. Měn.reforma        kapsle BJ 260
219 200 Kč  2000  Měnový fond                      kapsle BJ 260
220 200 Kč  2000  Fibich                               kapsle BJ 260
221 200 Kč  2000 počátek nového tisíciletí      kapsle BJ 260
222 200 Kč  2001  Škroup                             kapsle BJ 260
223 200 Kč  2001  Český fotbal.svaz              kapsle BJ 260
224 200 Kč  2001  Seifert                               kapsle BJ 260
225 200 Kč  2001  Dientzenhofer                    kapsle BJ 260
226 200 Kč  2002  EURO                               kapsle BJ 260
227 200 Kč  2002  Zdislava                             kapsle BJ 260
228 200 Kč  2002  Holub                                kapsle BJ 260
229 200 Kč  2002  Jiří z Poděbrad                   kapsle BJ 260
230 200 Kč  2002  Mikoláš Aleš                      kapsle BJ 260
231 200 Kč  2003  Vrchlický                           kapsle BJ 260
232 200 Kč  2003  Thomayer                           kapsle BJ 260
233 200 Kč  2003  Tábor - Bechyně                 kapsle BJ 260
234 200 Kč  2003  svaz lyžařů                         kapsle BJ 260
235 200 Kč  2004  Jakub Krčín                         kapsle BJ 260
236 200 Kč  2004  vstup do Unie                      kapsle BJ 260
237 200 Kč  2004  Prokop Diviš                        kapsle BJ 260
238 200 Kč  2004  Leoš Janáček                      kapsle BJ 260
239 200 Kč  2005  Laurin - Klement                  kapsle BJ 260
240 200 Kč  2005  Slavkov                               kapsle BJ 260
241 200 Kč  2005  V + W                                kapsle BJ 260
242 200 Kč  2005  Mikuláš Dačický                 kapsle BJ 260
Sady 1993 -    
243 Sada 2002 - NATO BJ 300
244 Sada 2005 - rok hudby BJ 320
245 Sada 2006 - MS ve fotbale BJ 320
Sady Proof    
246 Sada 2006 proof 1500
     
NĚMECKO    
     
Friedrich II. 1907-1918    
247 3 Marka 1909 G                        KM.280 -1/1 450
Maximilian III.Josef 1745-1777    
248 Tolar 1769 A                     nep.st.po ušku  ??  Patina 1/1- 500
Maximilian II. 1848 - 1864    
249 2 Gulden 1851                         KM.446 -0/1 1600
Carl Theodor 1777-1799    
250 10 Kr. 1787 A                 vada materiálu 2/2 50
Ludwig III. 1913 - 1918    
251 3 Marka 1914 D -0/0 700
252 2 Marka 1913  ( návrh autor Goetz)  postř.bronz       "R" -0/0- 900
Brandeburg    
Friedrich III. 1688-1701    
253 3 Groš  1696  SD   Königsberg      nep.vada střížku 2/2 250
Braunschweig - Wolfenbüttel    
Friedrich Ulrich 1613-1634    
254 Tolar 1621                                KM.52,1 -1/1- 3800
Rudolf August 1664-1704    
255 24 Mariengrosch 1679         KM.529         nep.vada mat. 2/2 700
Rudolf August a Anton Ulrich  1664 - 1714    
256 24 Mariengrosch 1692  HCH            KM.586 -1/1- 1100
Emden    
257 28 Stüber b.l. s titl. Ferdinanada III. (1637-57)      KM.16 2/2 1100
Prusko    
Friedrich Wilhelm II. 1786-1797    
258 Tolar 1794 A                            st.po.oušku 2/2- 400
Friedrich Wilhelm IV. 1840-1861    
259 2 Tolar 1844 A  ( 3 1/2 Gulden)              dr.hr. -0/0- 3600
Wilhelm I. 1861 - 1888    
260 Korunovační tolar 1861           dobové očko 1/1 350
Wilhelm II. 1888 - 1918    
261 5 Marka 1898 A    dr.hr. -1/1- 460
262 5 Marka 1904 A -1/1- 350
263 5 Marka 1907 A 2/1- 350
264 3 Marka 1909 A    dr.hr. 1/1 280
Sasko    
Friedrich August II. 1836-1854    
265 1/6 Tolaru 1854  úmrtní             C 229          m.o.  Hr. 2/2 100
Johan  1854-1873    
266 1/2 Groš ( 5 Pf.) 1855 F -1/1- 50
Císařství 1871 - 1918    
267 1/2 Marka 1905 D,J               KM.17                2ks 1-1- 80
268 1/2 Marka 1906, 1916, 1918   vše  A      KM.17       3ks 1-1 70
269 1/2 Marka 1906 A, 1915 G           KM.17             2ks 0-1 60
270 20 Pf. 1887 A                              KM.9,1 1/1 200
Výmarská rep. 1919 - 1933    
271 1 Marka 1925 A                         KM.44 1/1 160
272 50 Pf. 1921 A,D,E,F,J                KM.27          5ks 0-1 40
273 50 Pf. 1930 A                            KM.44 -0/0- 50
274 3 Mk 1922 A (bez data), 500 Mk 1923 E  KM.28,36   2ks 1-1 80
275 10 Reichspfennig  1924 F           KM.40 -1/1 50
276 5 Pf. 1926 F                              KM.39       "R" 1/1 250
277 4 Pf. 1932 A                              KM.75      dr.škr. 1/1 220
III.říše  1933 - 1945    
278 1 Marka 1934 J                          KM.78 -0/0- 90
279 1 Marka 1937 A                         KM.78         dr.fl. -0/1 80
280 1 Marka 1937 A                         KM.78          -0/0 110
281 10 Pf. 1945 E                            KM.101        "R" 0/0 750
282 2 Pf. 1937 J                                KM.90 1/1 80
283 2 Pf. 1940 E                                KM.90 1/1 40
Německá Jižní Afrika    
284 1 Rupie 1890     na rev.stopa po sponě            dr.škr. 1/1- 400
Sasko - nouzovky    
285 20,50, Pf, 1,2,5,10,20 Marek 1921. Hnědá kamenina. 7ks 1-1 900
NSR    
286 10 Marka 1994  Herder                       plast.obal. proof 250
287 10 Marka 1995  50 Jahre Frauenkirche proof 250
288 10 Marka 1995  W.C.Röntgen BJ 150
289 5 Marka 1957  Eichendorff              "R"      pouzdro BJ 7000
290 5 Marka 1966  Leibniz BJ 300
291 5 Marka 1966 D 1/1 90
292 5 Marka 1966 F -0/0- 100
293 5 Marka 1967  J 1/1 90
294 5 Marka 1967  Humbolt BJ 250
295 5 Marka 1968  Raiffeisen BJ 130
296 5 Marka 1968  Guenberg proof 180
297 5 Marka 1969  Fontane BJ 180
298 5 Marka 1970  G -0/0- 90
299 5 Marka 1971  D -0/0- 90
300 5 Marka 1971  Dürer BJ 100
301 5 Marka 1974  D -0/0- 90
302 5 Marka 1979  Otto Hahn BJ 90
303 5 Marka 1980  Kölner Dom BJ 90
304 5 Marka 1980  Vogelweide BJ 90
305 5 Marka 1981  von Stein BJ 90
306 5 Marka 1981  Lessing BJ 90
307 5 Marka 1982  Goethe BJ 90
308 5 Marka 1983  M.Luther BJ 90
309 5 Marka 1984  F.M.Bartholdy BJ 90
310 1 Marka 1955  F, J               "R"                 2ks 1-1- 250
NDR    
311 1 Pf. 1949 E, 50 Pf. 1950 A                         2ks 1-2 100
     
EVROPA    
     
Anglie    
Victoria 1837 - 1901    
312 1/2 Crown 1888, 1 Sdchilling 1898                  2ks 2-2- 50
313 Farthing 1860, 1873, 1891, 1/2 Penny 1888,1901    5ks 1-2 40
314 Penny 1860,62,65,1900,01                            5ks -1-2- 40
Edward VII. 1901 - 1910    
315 6 Pence 1906, Schilling 1906                        2ks 1-1- 40
316 Farthing 1908, Penny 1900,02,05,08, 1/2 Penny 1907   6ks -1-3 40
Jiří V. 1910 - 1936    
317 1/2 Crown 1921 2/2 100
318 1/2 Crown 1931 -1/1- 40
319 Schilling 1916,21,22,29                                4ks 1-2 70
320 Florin 1921, 3Pence 1919                              2ks -1-2- 40
321 6 Pence 1927 -0/1 40
322 6 Pencí 1925, 1Pence 1912,13,15,19,20,21,28,30      9ks -1-2 60
323 6 Pence 1943 1/1 40
324 3 Pence 1942,43,44, Penny 1938,40,     1/2Penny1911,13,41,43,44                           10ks                                         1-2 70
325 Obchodní dollar  (trade dollar)  1901       opr.stopa -1/1- 400
Jiří VI. 1936 - 1952    
326 2 Schilling 1944,1951                                   2ks 1-1- 40
327 6 Pence  1929,1945,48,51                             4ks 1-1- 60
Alžběta II. 1952 -     
328 Schilling 1956, 3 Pence 1961                         2ks 1-2 30
329 10 Pencí 1968,69, 1 Penny 1965,66,67,69,71,73,74     9ks                       1-2 60
330 6 Pence 1956,61,62,64                                 4ks 1-2 40
331 New Pence 1971,  1/2 Penny 1959,64,66,74         5ks 1-2 30
Albánie    
332 II. Soldo  b.l.                               Neumann 750    "R" 2/2- 100
Belgie    
333 500 Frank 1980 BJ 300
334 5 Frank 1868                                          dr.hr. -1/1- 200
335 5 Frank 1873 -1/1 300
336 5 Francs 1931                                         dr.hr. -1/1 100
337 5 Francs 1933                               "R" 1/1 80
338 5 Frank   1933                               "R" 1/1 90
Bulharsko    
339 100Leva 1930,20leva 1940,20Leva 1940,50 St.1912    4ks   1-1 100
Dánsko    
340 2 Krone 1939, 1 Krone 1925,39,42               4ks -1-1- 50
341 10 Öre 1897, 10 Öre 1912                          2ks -0-1 100
342 5Öre 1882,1927-2Öre 1874,1921,27-1Öre 1902,12,27  8ks 1-1- 80
Černá Hora    
343 20 Para 1908,  Srbsko 20 Para 1912          2ks 1-1 40
344 2 Pare 1913, 20 Para 1914                        2ks 1-1 60
Estonsko    
345 1 Kroon 1934 1/1 80
Finsko    
346 5 Penniä 1866                                         "R" 1/1- 100
Francie    
347 20 Frank 1933 -0/0- 150
348 5 Frank 1844                                   dr.škr. -1/1- 400
349 5 Frank 1845 W 2/2 300
350 5 Frank 1867 1/1- 450
351 5 Frank 1875                                   dr.hr. dr.škr. -1/1 300
Guernsey    
352 1 Double 1903 H                    KM.10 -0/0- 60
353 4 Double 1830                           dr.hr. -1/1 50
354 4 Double 1874                  st.kor. 1/1- 50
355 4 Double 1893 H -1/1- 40
356 4 Double 1906 H                    KM.5 1/1 40
357 4 Double 1910 H                    KM.5          st.kor. -1/1- 40
358 4 Double 1911 H                    KM.5 -1/1- 40
359 4 Double 1914 H                   KM.13 1/1 40
360 4 Double 1918 H                   KM.13 1/1 40
361 4 Double 1920                       KM.13 1/1 40
362 4 Double 1945                       KM.13 1/1 40
363 Four Double 1956                  KM.15 0/0 30
364 8 Doubles 1864 -1/1- 60
365 8 Doubles 1874 1/1 60
366 8 Doubles 1889 -1/1- 50
367 8 Doubles 1902 H                 KM.7 -1/1- 50
368 8 Doubles 1903 H                 KM.7 1/1- 50
369 8 Doubles 1910 H                 KM.7 1/1 50
370 8 Doubles 1914 H                 KM.14 1/1- 50
371 8 Doubles 1920 H                 KM.14 -1/1- 50
372 8 Doubles 1934 H                 KM.14 1/1 50
373 8 Doubles 1938 H                 KM.14 0/1 50
374 8 Doubles 1945 H                 KM.14 -0/0- 50
375 8 Doubles 1947 H                 KM.14                 st.kor. -0/1 50
376 8 Doubles 1949 H                 KM.14               nep.st.kor. -0/0- 50
377 Eignt Doubles 1956               KM.16 -0/0- 40
378 Eignt Doubles 1959               KM.16 -0/0- 40
379 Three Pence 1956                KM.17 1/1 30
380 Three Pence 1959                KM.18 1/1 30
381 10 Schilling 1966                     KM.19 -0/0- 70
382 1/2 New Penny 1971              KM.20 proof 40
383 1 New Penny 1971                 KM.21 0/0 20
384 2 New Pence 1971                 KM.22 proof 40
385 2 New Pence 1971                 KM.22 0/0 30
386 5 New Pence 1968                 KM.23 0/0 20
387 5 New Pence 1968                 KM.23 RL 40
388 10 New Pence 1971               KM.24 proof 50
389 50 New Pence 1971               KM.25 prroof 100
390 25 Pence 1972                      KM.26 BJ 100
391 25 Pence 1977                      KM.31 BJ 80
392 25 Pence 1978                      KM.32 BJ 80
393 25 Pence 1980                      KM.35 BJ 80
Holandsko    
394 25 Cent 1941, 50 Cent 1939                       2ks 1-1 50
Itálie - Sicílie    
395 120 Grani 1786  (12 tari) 2/2 1200
Itálie    
396 10 Lir 1948 -0/0- 80
397 5 Lir 1930   dr.hr. 1/1 80
398 2 Lira 1928  bronz, k výstavě v Miláně 1/1 350
399 1 Lira 1867 2/2- 30
400 50 Cms 1919  hladká hrana 1/1 150
401 5 Lira 50 let jednoty 1861 - 1911, "NOVORAŹBA"   KM.53 proof 400
Jugoslávie    
402 2 Dinar 1938    malá koruna 1/1- 180
403 50 Para 1953 0/0 30
404 5 Para 1920 1/1 40
Litva    
405 2 Dulitu 1925, 1 Litas 1925                                2ks 1-1 80
406 5 Centai 1936, 1 Centas 1936                           2ks 1-1- 40
Lucemborsko    
407 50 Fr. 1989 1/1 40
408 5 Fr. 1929      obrušená hrana                          jinak 1/1 60
409 5 Fr. 1971,  1 Fr. 1946                                    2ks  1-1 40
Maďarsko    
410 200 Forint 1979                  or.et.     Plomba proof 300
411 200 Forint 1993   Ag BJ 120
412 100 Forint 1980  Interkosmos         or.et.   Plomba proof 120
Monako    
413 20 Fr. 1951 1/1 100
414 10 Fr. 1946 1/1 60
415 10 Fr. 1950 1/1 50
416 10 Fr. 1992 1/1 120
417 2 Fr. 1945 1/1 60
418 2 Fr. 1981,1982                                       2ks 1-1 80
419 1/2 Fr. 1982, 1 Fr. 1960                           2ks 1-1 50
420 10 Cms. 1975,1976                                 2ks 1-1 40
421 10 Cms. 1982, 20 Cms 1962                    2ks 191 50
Norsko    
422 1 Krone 1937 1/1 80
Polsko     
423 1000 Zl. 1983    Jan Pavel II.                       Plexi et. RL 300
424 10 Zlotých 1932  Jadwiga -0/0- 250
425 2 Zl. 2000                                                plexi et. RL 40
426 20,10 feniků 1917, 1 fenik 1918                 3ks 1-1 80
427 20,10,5 feniků 1918                                 3ks 1-1 90
Polsko - Gdaňsk    
428 Ort (1/4 Tolar) 1626   čistěn                KM. 15   -1/2 700
429 Groš 1532 -1/1- 400
Portugalsko    
430 2 1/2 Escudos 1942, 50 Centavos 1974           2ks 1-1- 40
Rakousko     
431 Albrecht I. (1411-1439) - fenik b.l.                   4ks 1-1- 200
Rakousko - republika    
432 10 Schilling 1958,1967         oba   Ag 1-2 80
433 10 Schilling 1958, 5 Schilling 1962          oba  Ag 1-2 70
434 2 Schilling 1929  Billroth 1/1 70
435 2 Schilling 1934  Dolfus 1/1 200
436 1 Schilling 1924,1925          oba  Ag -1-1- 70
437 2 Gr. 1934                                            "R" 1/1 300
438 2 Gr. 1938                                            "R" 1/1 200
439 1 Gr. 1938                                            "R" 1/1 200
Rusko    
Mikuláš II. 1894-1917    
440 25 Kop. 1895                                          patina -1/1- 200
441 25 Kop. 1896 2/2 200
442 1/2 Kop.1912 SPB, 1Kop. 1915,  2Kop. 1915,1916, 3Kop.1915                                      5ks 0-1 35
Rumunsko    
443 200 Lei 1942       Ag                             dr.hr. -1/1 40
444 20 Lei 1930 KN 1/1 80
445 5 Lei 1880 B 2/2 300
446 2 Lei 1910 1/1 80
Řecko    
447 20 Lepta 1912                             KM.64 1/1 30
Srbsko    
448 20 Para 1912 1/1- 40
SSSR    
449 50 Kop. 1924 -1/1- 90
450 50 Kop. 1924 T.P. -1/1- 80
451 50 Kop. 1925 2/1- 100
452 50 Kop. 1925 P.L. 1/1- 90
453 50 Kop. 1926 P.L. 1/1- 100
454 50 Kop. 1927 P.L. 1/1- 120
455 Rubl 1970 Lenin + rubl 1983 Marx                 2ks 1-1 30
Španělsko    
456 5 Peset 1876 DEM 1/1 500
457 5 Peset 1888 MPM                              hr. -1/1 400
458 5 Peset 1898 SGV                             úhozy -1/1- 380
Švédsko    
459 2 Kr. 1963         Ag                                 dr.škr. 0/0 250
460 2 Kr. 1971 BJ 40
461 1 Kr. 1965, 1967     obě  Ag                   BJ 100
462 25 Öre 1927,1943, 10 Öre 1921,36,48         5ks   Ag 1-1- 60
463 25 Öre 1902, 10 Öre 1891,1907, 2 Öre 1880          4ks 1-1- 60
464 5 Öre 1920,49, 2 Öre 1935,47, 1 Öre 1927,50        6ks 1-1- 60
Švýcarsko    
465 Kanton  De Vaud - Batzen 1830     proh.hr.  stopa?? 1/1 350
466 5 Frank 1931 B 0/0 160
467 2 Frank 1874 B -1/2 80
468 2 Frank 1906 B 1/1 100
469 2 Frank 1940 B 1/1 90
470 1 Frank 1894 A 1/1- 60
471 1 Frank 1903 B, 1932 B, 1/2 Frank 1944 B            3ks 1-1- 60
472 1/2 Frank 1908 B 2/2 30
473 1/2 Frank 1909 B -1/1- 30
474 10 Rapp 1918  mosaz 1/1 160
475 1 Rapp 1911 B 1/1 50
Turecko    
476 1 Lira 1948, 1957, 1960                              3ks 1-2 20
Vatikán    
477 PIUS VII. - Baiocco  1801 -2/3 60
     
AFRIKA    
     
Angola    
478 50 Kwanzas 1975 1/1- 40
Jihoafrická republika    
479 Krugerrand   1968 - 1986       Ag 1/1 200
480 1 Cent 1907, 1 Cent 1949                            2ks 1-2 30
Rhodesie    
481 Half crown 1955, 1 Cent 1974                      2ks -1-2 30
Somálsko    
482 150 Schilling 2000 - Milenium             Ag proof 150
     
ASIE    
     
Holand.Indie    
483 1 Cent 1912 2/2 30
Čína    
484 1 Dollar  r.3      (1914) -1/1 200
485 1 Dollar  r.23                               vryp 1/1 400
Francouzská Indočína    
486 1 Cent 1888 2/1- 30
Irán    
487 Reza Pahlaví - 5000 Dinars (5 Krans)  KM.1106,  Dav. 294. -1/1- 350
Japonsko    
488 1 Sen 19?? 2/1- 20
Libanon    
489 5 Piastres 1925                      KM.5,1 -1/1- 40
490 1 Piastr 1925            dr.hr. 1/1 50
Malaysie    
491 20 Sen 2000, 50 Sen 1998                            2ks 0-0 20
Maroko    
492 1/2 Dirham  Ag   1299  ( ??) 1/1 30
Palestina    
493 20 Mils 1935 1/1 150
494 2 Mils 1945                            KM.2 0/0 60
Sýrie    
495 2 Piastr 1926 1/1 90
Tunis    
496 5 Fr. 1353 (1933) 1/1 60
497 10 Cms 1926   lepší -1/2 50
Vietnam    
498 5 Xu 1975 BJ 80
499 2 Dong 1946   bronz 1/1 800
500 1 Dong 1946  Al            dr.hr. 2/2 800
     
AMERIKA    
     
U S A    
501 Dollar 1972, 1979                                         2ks 1-1 50
502 Dollar 1971 Ni, 2000 D   2x,  "zlatý"               3ks 0-1 110
503 Dollar k výročí prvního dolaru "1794"  1 unze Ag proof 800
504 Dollar 1987      1 unce  Ag 0/0 350
505 Dollar 1988      1 unce  Ag 0/0 350
506 Dollar 1989      1 unce  Ag 0/0 350
507 Dollar 1990      1 unze  Ag 0/0 300
508 1/2 Dollar 1964   Ag BJ 80
509 1/4 Dollar pamětní 2005 - Kansas, Minesota, Oregon, West Virginia, California                          5ks  Ni 0-0 120
510 1/4 Dollar pamětní 2005 - Kansas, Minesota, Oregon, West Virginia, California                          5ks  Ni 0-0 120
511 1/4 Dollar pamětní 2006 - Colorado, Nevada, Nebraska, North Dakota                                          4ks  Ni 0-0 100
512 1/4 Dollar pamětní 2006 - Colorado, Nevada, Nebraska, North Dakota                                          4ks  Ni 0-0 100
513 5 Cent 1872 1/1 60
514 5 Cent 1883 1/1 60
515 5 Cent 1907 1/1 40
Kanada    
516 Dollar 1952 - kanoe 0/0 280
517 Dollar 1962 - kanoe                      dr.hr. 0/0 150
518 Dollar 1963 - kanoe 0/0 170
519 Dolar 1965 - kanoe 0/0 170
520 Dollar 1864 - 1964    Quebec 0/0 190
521 Dollar 1867 - 1967    husa 0/0 180
522 Dollar 1867 - 1967    husa 0/0