wz

54. numismatická aukce ČNS pobočky Příbram
19.března 2005

Docílené ceny

ZLATO
F.J. I.  1848 - 1916
1 100 Kor.1915   novoražba RL 10000
2 10 Kor.1896, 20 Kor.1893   obě b.z.       2ks      nep.hr. -0-1 2900
3 10 Kor.1894 KB, 20 Kor.1894 b.z.          2ks      nep.hr.  -0-1 2900
4 10 Kor.1905,1906,1909  vše  b.z.           3ks      nep.hr. -0-1 2900
5 10 Kor.1893 KB -0/1 1000
6 10 Kor.1904, 1910,1911  vše KB            3ks      nep.hr. -0-1 2900
7 10 Kor. 1899,1904,1905  vše KB        dr.hr.škr.       3ks 1-1 2600
8 Dukát 1914                   2x  nep.červené skrnky 0/0 1300
ČSR
9 Dukát 1923                                                     nep.hr. -0/0- 2200
10 Dukát 1924 0/0 2300
11 Dukát 1928                                                     dr.hr. 0/0 2500
12 Dukát 1930                11 338ks           "R" 0/0 4000
13 Dukát 1932                                                     nep.hr. -0/0- 2200
14 Dukát 1934                  9 729ks          "R" 0/0 4500
ČSSR
15 2 Dukát - Karel IV.          4898ks          6,97gr       or.et. 0/0 5000
Česká republika
16 5000 Kč 1997 - motiv  Malého groše 1587, 1/2unze Au, or.et. 0/0 6000
17 2000 Kč 2003 - zámek Buchlovice, baroko              or.et. Proof 3500
18 2000 Kč 2004 - zámek Kačina, empír                     or.et. Proof 3500
19 1000 Kč 1996 - 12 1/2 tolar            1/10 unze         or.et. 0/0 2000
20 2 Dukát 1997 - Krumlovská Madona, 7,78gr  certifikát  or.et. Proof 5000
21 Dukát 1997 - K narození dítěte, 3,49gr, certifikát   or.et. Proof 2500
22 Medaile na počátek nového tisíciletí. 7,78gr, certifikát,            orig.etue,   500ks,  Proof 5000
Francie
23 20 Frank 1907 0/0 2100
Německo - Prusko
24 Wilhelm II. - 10 Marka 1902,1904                         2ks -0-0- 3000
Rusko
25 5 Rubl 1898                           1x červený flíček 1/1 1500
26 5 Rubl 1899                                nep.škr. 1/0- 1500
27 10 Rubl 1899                              nep.škr. nep.hr. 1/1 2900
Mexiko
28 2 Pesos 1945 0/0 550
Au miniatury 0,333 / 1000, 10mm
29 Belgie          20 Frank 1876 0/0 80
30 Francie        50 Frank 1862 0/0 80
31 FJ.I.             1 Kor. 1915 bz 0/0 80
32 Holandsko   2 1/2 Gulden 1937 0/0 80
33 Kolumbie      1 Cent 1955 0/0 80
34 Španělsko     5 Pesetas 1890 0/0 80
35 Turecko         medaile neurčená  b.l. 0/0 80
36 USA             1 Dollar 1921 0/0 80
 ANTIKA
Řím - republika
37 M.Lucius Rufus   80.př.n.let. - denár              Řím    1/1 500
Řím - císařství
38 Antonius Pius  138-161 - As         Provident  posmrtný 3/1 200
39 Caracalla  198-217 - As             Spes Publica -1/1- 300
40 Maximianus  286-305 - Antoninián    Concordia Militum 2/1 100
41 Constantinus I. Magnus 306-337 - AE 3  Soli Invicto -1/1- 80
42 Constantinus I. Magnus 306-337 - follis   lovi Conservatori -1/1- 80
43 Constantinus I. Magnus 306-337 - AE 3       2/2 50
44 Constantinus I. Magnus 306-337 - AE 3      VOT  XXX -1/1 80
45 Constantinus II. 317-340 - AE 4 2/2 50
46 Constantinus II. 317-340 - AE 3            Siscia 1/1 50
47 Constans 337-350            AE 3            Siscia 1/1 50
48 Gratianus 367-383            AE 3            Siscia -1/1- 30
49 Řím  blíže neurčený          AE 3 2/2- 20
50 Městská ražba / URBS ROMA        AE 3        Treveri 1/1 80
51 Řím kolonie - střední bronz blíže neurčečný -2/2- 150
52 3 - 4.stol.  AE 3-4                                              10ks -1-3 200
53 3 - 4.stol.  AE 3-4                                              10ks -1-3 200
54 3 - 4.stol.  AE 3-4                                              10ks 2-3 200
55 3 - 4.stol.  AE 3-4                                              10ks -1-3 200
56 3 - 4.stol.  AE 3-4                                              10ks -1-3 200
57 3 - 4.stol.  AE 3-4                                              10ks -1-3 200
58 3 - 4.stol.  AE 3-4                                              10ks -1-3 200
59 3 - 4.stol.  AE 3-4                                              10ks -1-3 200
60 3 - 4.stol.  malé bronzy                                       7ks 2-2 140
61 Bronz blíže neurčený -3/3 30
62 Sestercius blíže neurčený 3/2- 50
63 Bronzy blíže neurčené                                        2ks 2-2 100
Keltové
64 AR guinár - hlava doleva / kůň doleva      1,97gr 2/2 600
65 Konvolut - 1x guinár, 4x AR mince     Paulsen  taf 26/565-591 nep.olámané                                                     5ks -1-1- 900
66 Napodobenina denáru - hlava Juno Sospita / ženská         postava krmí hada                   "R"                     porezní -1/1- 600
67 Drachma - sedící bohyně,pták / barbar.hlava         škr. 2/1- 800
BYZANC
68 Justinus I. 518-527 -  Cu  follis    Konstantinopol.    Sear 62 2/1- 200
69 Maurice Tiberius 582-602 - Cu  follis   Kyzikus rok vl.11         Z dílna                           Sear 518 -1/1- 300
70 Maurice Tiberius 582-602 - Cu  follis  Theopolis (Antidchie)     rok vl.2           lak.            Sear 532 1/1- 300
71 Heraklius 610-641 - Cu follis  Nikomedia r.vl.1     Sear 833 -1/2 250
72 Konstans II. 641-668 - Cu  follis  Konstantinopol  rok vl.3         2. dílna              Sear 1004 2/2 200
73 ( Pentanumium,Terateron)   2 malé bronzy      6 -7.stol. 1-2 150
74 ( Decanumium, Pentanumium)  2 malé bronzy   6 - 7.stol. 1-2 200
75 Michael II.  820-829 - Cu follis  Konstantinopol  Sear 1642 var -1/1- 250
76 Konstantin IX. 1042-1055 - Cu follis   Konstantinopol               nedatován, anonymní typ          Sear 1836 -2/2- 60
77 Michael VII.  1071-1078 - Cu follis                 Sear 1878 2/2 70
78 Michael VII.  1071-1078 - Cu follis                           ?? 2/1 100
79 Michael VII.  1071-1078 - Cu follis         Konstantinopol          přeražby        Sear 1878      2/2 70
80 Jan II.Comnenus  1118-1143 - Tertateron, Cu Thesalonika     Sear 1953 2/2 50
81 Manuel I. 1143-1180 - Trachy, bilon  Konstantino. Sear 1965 1 90
82 Manuel I. 1143-1180 - Trachy, bilon  Konstantino. Sear 1962 2 80
83 Manuel I. 1143-1180 - Tetarteron, Cu Thesalonika  Sear 1975 2/2 70
84 Manuel I. 1143-1180 - Tetarteron, Cu Konstantino. Sear 1968 2/2 70
85 Izák II. Angelus 1185-1195 - Trachy, bilon       Konstantinopol            proražen      Sear 2003 2 70
86 Izák II. Angelus 1185-1195 - Trachy, bilon       Konstantinopol            proražen               Sear 2003 1- 100
87 Alexius III. 1195-1203 - Trachy, bilon  Konstantino. Sear 2013 2- 80
88 Alexius III. 1195-1203 - Tetarteron, Cu Thesalonika Sear 2015 -1/1- 150
89 Alexius III. 1195-1203 - Trachy, bilon  Konstantinopol              malý typ                         Sear 2012 -1/2 70
90 Mezivládí 1204-1224 - anonym Trachy, bilon.  Malý typ          Sear 2050 -1/1- 100
91 Mezivládí 1204-1224 - anonym Trachy, bilon.  Konstantinopol   Sear 2027           2 60
92 Mezivládí 1204-1261 - anonym Trachy, bilon  Konstantinopol   Sear 2035 1- 100
93 Mezivládí 1204-1261 - anonym Trachy, bilon  Thesalonika     Sear 2057 2 70
94 Constantin VIII. - 1/3 Miliarense                  vyl. -1/1- 200
95 Anonymní follis -  -1/1- 150
96 Anonymní follis -  2/2 80
97 Anonymní follis -  2/2 100
Islámský Orient
98 Arsakovci - Orodes I. 57-37 př.n.let.      Drachma 2/2 250
99 Abásovci                                            AR dirhem 2/2 200
100 Abásovci                      AR dirhem     dirka 2/2 100
101 Ajjúbovci - SALÁH ud-dín,  AH.564-589 - Fals Cu  Damašek -1/1- 100
102 Ajjúbovci - al Kámil Muhammad,  AH.615-635 - Fals  Cu,       údaje setřeny.       Káhira.         Mi: typ  834             ned. 2/2 60
103 Murád II. AH. 824-848 - Akče  Ag  (tughra),  Edirne,   ned. -1/1- 90
104 Murád II. AH. 824-848 - Mangir  Cu               Edirne 1/1- 100
105 Murád III. AH.982-1003 - Dirham  Ag,     Haleb   zad.dir. 2/1- 80
106 Murád III. AH.982-1003 - Dirham  Ag             Serez 2/2 70
107 Murád III. AH.982-1003 - Dirham  Ag     Haleb    ned. 2/2 60
108 Murád III. AH.982-1003 - Dirham  Ag, Haleb, Mi.1262, ned. -1/1- 90
109 Ahmad III. AH.1115-1143 - Zolota, Ag, Konstantino. Mi.1278 -1/1- 250
110 Abdul Medžid  AH.1255-1277 - 40 Para  Cu, Konstantinopol    rok vlády 20.      KM.93/670 2/2 40
111 Mahmúd II. AH.1223-1255 - 2 1/2 Piastr, bilon,  Konstantinopol.         Rok vlády 26            KM.93/598 2/2 40
112 Mahmúd II. AH.1223-1255 -  Piastr, bilon,  Konstantinopol.         Rok vlády 24            KM.93/589 -1/1- 40
113 Ag mince  (akče)          14.-18.stol.                2ks 1-2 70
114 Konvolut  Ag mincí        18.-19.stol.      dirky            7ks 1-2- 500
115 Abdul Hamid II. AH 1293-1327 - 20.Para AE, (nouzovka - soustružená miska s punci)  Pilmar                pr. 52mm -1 600
116 Sasánidé - Peron I.   Drachma 1/1 400
117 Sasánidé - Peron I.   Drachma 2/2 150
118 Artukidé - Qutb al Din II.     AE  dirhem          "R" 1/1 300
119 Artutidé -   AE  dirhem 2/2 200
120 Artutidé -   AE  dirhem -1/1- 150
121 Seldžukovci - velký bronz -1/1- 300
122 Parthie - Ag drachma -2 200
123 Ag - dirhem 2/2 100
124 Ag - dirhem                                     zalet.dirka 2/2 50
125 Ag - dirhem -1/1- 80
126 Ag - dirhem -1/1- 200
127 Ag - dirhem                                      olámaný 2/2 200
128 AE - dirhem 2/2 100
129 AE - dirhem 2/2 100
130 AE - dirhem 2/2 100
131 AE - dirhem 2/2 100
Evropské mince denárového a grošového období
Bulharsko
132 Jan Asén  1331-1371 - Ag  groš                   nep.napr.stř. 1/1 200
133 Ivan Šišman  1371-1394 - 1/2 groše    nep.olám.     3ks 1-1- 200
Srbsko
134 Štěpán Uroš 1243-1276 - Ag groš                     dr.hr. -1/1- 300
Uhry - Bela III. 1172-1196
135 Cu mince byzantského typu                      Hus. 72 1/1 150
136 Cu mince byzantského typu                      Hus. 72 1/1 150
137 Kopie velkomoravských šperků  Ag  2ks 1-1 100
ČESKÉ KORUNNÍ ZEMĚ do r.1848
Břetislav I. - knížetem v Čechách  1037-1055
138 Denár                         Cach 310                        pěkný 1/1 3000
139 Denár                         Cach 313                        pěkný 1/1 4500
Vratislav II. 1061-1092
140 Denár                         Cach 353         nep.ned. 1/1 800
141 Denár                         Cach 353                        pěkný 1/1 600
142 Denár                         Cach 354      nep.ned. dr.škr. -1/1 800
Vladislav I. - 1109-1118, 1120-1125
143 Denár                         Cach 549                nep.ned. exc. -1/1- 700
Václav II. 1283-1305
144 Pražský groš                                                   nep.ned. -1/1 800
145 Pražský groš                                                    1/1 1000
146 Pražský groš                                                    dirka -1/1- 400
147 Pražský groš                                                okrájen -1/1- 500
Jan Lucemburský 1310-1346
148 Pražský groš  -1/1- 300
Karel IV. 1346-1378
149 Pražský groš                                               nep exentr. -1/2 100
Václav IV. 1378-1419
150 Pražský groš 2/2 100
151 Pražský groš                nep okrájen -1/2 100
152 Pražský groš                   nep okrájen 2/2- 100
Husité
153 Husitský peníz - 2 řady, 4 měsíčky -1 40
Jiří z Poděbrad  1458 - 1471
154 Pražský groš  -1/1 900
155 Pražský groš                                                nep.ned. -1/1- 300
Vladislav II.Jag.  1471 - 1516
156 Pražský groš                 nep.ned. -1/1- 200
157 Pražský groš                        nep.ned. -1/1- 200
158 Pražský groš             nep.ned. -1/1- 200
159 Pražský groš            nep.ned. -1/1- 200
160 Pražský groš           nep.ned. -1/1- 200
161 Pražský groš                                                          ned.  -1/1- 250
162 Pražský groš                                                          ned.  2/1- 100
163 Pražské groše  2x, Václav IV.  2x,  1x hr.  1x dir.      4ks 2-3 300
Ludvík Jag. 1516-1526
164 Bílý peníz jednostranný 2 50
165 Bílý peníz jednostranný                                       st.kor. 2 50
166 Denár 1523 KB 1/1 150
Zhořelec
167 Bílý peníz           GOR / koruna -1/2 50
Ferdinand I. 1521-1564
168 Pražský groš  1535                                         stř.ned. -1/1- 350
169 Bílý peníz oboustranný                                         olám. 2/2 40
170 Bílý peníz jednostranný -1 100
171 Malý peníz jednostranný   Kutná Hora 2 100
172 Malý peníz jednostranný   Kutná Hora 2 100
173 Malý peníz jednostranný   1535    Kutná Hora 2 200
174 Černý peníz           nález Černovice 2 40
175 Haléř 1528  Slezsko                             Saurma 33 -2 90
176 Denár 1546 KB 2/1- 30
Rudolf II. 1576 - 1612
177 1/2 Tolar 1589  KB 2/2 3300
178 Maley groš 1581  Kutná Hora - Šatný                  dr.hr. -1/1- 200
179 Maley groš  1585   Jáchymov - Hofmann   nep.ned. -1/2 300
180 Maley groš  1590   Kutná Hora    nep.ned. -1/2 200
181 Maley groš  1593   Kutná Hora       nep.ned. -1/2 200
182 Maley groš 1597  Jáchymov - Hofmann -1/1- 200
183 Maley groš  1605   České Budějovice   nep.ned. -1/2 300
184 Denár 1579 KB 1/1- 150
Moravské stavy 1619-1620
185 12 Kr. 1620  Olomouc - BZ             MKČ.622  část.ned. -1/1- 650
Ferdinand II.1619 - 1637
186 Tolar 1623  Kutná Hora - Hölzl               MKČ. 798 -1/1- 6000
187 Tolar 1624  Praha - Suttner                   MKČ.744 -2/2 2000
188 48 Kr. 1622 - kyprový         Brno         hr.          nedoraž. 2/2 1650
189 15 Kr. 1622 - Norimberg -1/2 600
190 3 Kr. 1624 Korutany - Hans Matz                       ned. -1/1- 70
191 3 Kr. 1628 Wratislav - Hanuš Riedl                       2ks 2-2 100
192 3 Kr. 1631 Wratislav - Hanuš Riedl -1/1- 100
193 3 Kr. 1633 Štýrský Hradec        naprasklý 1/1 150
194 3 Kr. 1637 Olomouc 2/2 100
195 1 Kr.  b.l.  Olomouc - Fritsch                mir.prohnutý -1/2 50
196 1 Kr. 1624 Kutná Hora                                         2ks -1-2 120
197 1 Kr. 1624 Brno                                  MKČ. 891 2/2- 30
198 1 Kr. 1624 Brno   (B) 2/1- 30
199 1 Kr. 1624 Brno - Chr.Wonsiedler -1/2- 40
200 1 Kr. 1624           ( B.Z.) 2/1- 30
201 1 Kr. 1625  C W                                 mír.prohnutý -1/1- 50
202 1 Kr. 1625 Vratislav - H. R.                   okroj.hr. 2/2 40
203 1 Kr. 1625 Brno - Wonsiedler -1/1- 40
204 1 Kr. 1626 Wratislav - Hanuš Riedl                       2ks -1-1- 120
205 1 Kr. 1627 Vratislav - Riedel -1/1- 40
206 1 Kr. 1627 Brno - Wonsiedler -1/1- 50
207 1 Kr. 1627,1628   oba Mikulov              1x hr.         2ks -1-2 130
208 1 Kr. 1628  Mikulov 2/2 150
209 1 Kr. 1630 Olomouc -2/2 30
210 1 Kr. 1631  Videň - Fellner -1/1- 200
211 1 Kr. 1637  Praha - Wolker 2/2 100
212 1/2 Kr. 1624 Vratislav - Riedel             MKČ. 1044 -1 300
213 1/2 Kr. 1624 Korutany - Hans Matz 2 130
214 1/2 Kr. 1625 Korutany - Hans Matz -1 180
215 1/2 Kr. 1625 Korutany - Paul Siegharter -1 180
216 1/2 Kr. 1627 Korutany - Paul Siegherter -1 150
217 1/2 Kr. 1626 Vídeň                               prohnutý -1 120
218 Grešle 1625 Vratislav - Riedel             MKČ. 1055 -1/1- 140
219 Denár 1628,1630,1631  vše  KB                             3ks 1-1 180
220 Denár 1631 KB -1/1- 150
221 Denár 1635 KB -1/1- 40
Arcivévoda Leopold Tyrolský 1607-1632
222 10 Kr. 1632                                          hr. st.po.ou.  ex. -2/3 40
Ferdinand III. 1637 - 1657
223 Tolar 1655 KB                                      Hus. 339 1/1 5500
224 Denár 1639,1640  oba  KB                                     2ks 1-1 120
Leopold I. 1657-1705
225 XV. Kr. 1661  Vídeň -2/2 90
226 XV. Kr. 1662  Vídeň - A.Cetto    3/3 60
227 XV. Kr. 1696  Štýrsko 2/2 200
228 XV. Kr. 16??  KB -1/2 100
229 VI. Kr. 1688  Vídeň - Mittermayer 3/3 60
230 3 Kr. 1670  Vratislav - (SHS) 1/1 150
231 3 Kr. 1670  K.Hora - Hackl -1/2 40
232 1 Kr. 1671  Vratislav - Hammerschmidt 1/1 180
233 1 Kr. 1697  Opole - Wackerl                    "R" -1/1- 300
234 1 Kr. 1698  Břeh 1/1 70
235 1 Kr. 1700  Opolí - F.N. -1/1- 30
236 1 Kr. 1700  Opolí - F.N.                               mír.proh. -1/1- 40
237 1/2 Kr. ( 2Fenik) 1688 - Vídeň -2 50
238 Poltura 1696 - bez označení mincovny,         nep.ned. -1/2 50
239 Tolar 1683 SHS   "Cikánský - cínový"        FALSUM 2/1- 250
240 Tolar 1692 KB     "Cikánský - cínový"        FALSUM 1/1 300
Malkontenti 1704-1708
241 10 Poltura 1706 -1/1- 120
242 Poltura 1705 -1/1 50
Karel VI. 1711 - 1740
243 Tolar 1721  Hall 1/1 4500
244 3 Kr. 1722  Praha                                  dirka          2/2 60
M.Theresie  1740 - 1780
245 Tolar 1766  " AD NORMAN CONVENT"   1/1 2600
246 20 Kr. 1772 B 2/2 140
247 1 Sestino 1779                                             dr.kor. -1/2 100
248 Quattrino  1777  -1/1-,  Quattrino ? 3/3- dirka     "R"  2ks -- 600
249 Soldo 1769 G 2/2 200
250 Fenik - 1/4 Kr. 1759 (velký typ)       "R"       kor. 2/2 300
251 Poltura 1763 KM -1/2 60
252 1 Kr. 1760 W, 1761 P, 1/2Kr. 1772 G,1780 W         4ks -1-2 60
253 1 Kr. 1780 K -1/1- 40
254 Grešle 1760                                                         2ks 1-2 40
255 Heller 1768                                                         dr.hr. 1/1- 30
256 Konvolut  Cu mincí                                                7ks -1-2- 70
257 Tolar 1780 SF        NOVORAŽBA 0/0 170
František Lotrinský 1745 - 1765
258 20 Kr. 1756  L-A 2/1- 120
259 20 Kr. 1759  NB 2/2- 50
260 20 Kr. 1765  BG  (EVM - D)                        posmrtný 1/1 250
261 20 Kr. 1765  BL   (SK - PD)                        posmrtný -1/1- 200
262 3 Kr. 1760  HA   Tyroly - Hall -1/1- 260
263 3 Kr. 1765  BE                                     posmrtný      hr. 2/2 100
264 1 Kr. 1752  Transilvanie         Ag     oxyd. 2/2 50
265 1 Kr. 1763 W, 1Kr. 1763 ?, 1/2Kr. 1771 S, 1772, 1774, 5ks -1-2- 60
Josef II. 1765-1780-1790
266 Tolar 1785  bz   křížový -1/1- 1200
267 20 Kr. 1780 A -1/2 80
268 20 Kr. 1783 A -1/1- 80
269 20 Kr. 1786 B 2/2 60
270 20 Kr. 1787 B 2/2 80
271 10 Kr. 1773 H / SC -1/1- 70
272 10 Kr. 1774 H / SC -1/2 180
273 10 Kr. 1789 B -1/1- 180
274 1 Kr. 1781 A, 1/2Kr. 1775 S                             2ks 2-2 20
275 Konvolut  Cu mincí                                          7ks -1-2- 70
Leopold II.  1790 - 1792
276 20 Kr. 1792 B -1/1 200
František II.1792-1835
277 Tolar 1825 A 1/1 1600
278 Tolar 1833 A 1/1 900
279 30 Kr. 1807 A       Cu                                        hr. 1/1 50
280 20 Kr. 1804 B 1/1- 180
281 20 Kr. 1805 E 2/1- 80
282 20 Kr. 1806 A 2/2 250
283 20 Kr. 1806 A 2/2 50
284 20 Kr. 1806 A                                                dr.hr. 1/1 100
285 20 Kr. 1810 A -2/1- 100
286 20 Kr. 1815 A -1/1- 70
287 20 Kr. 1815 G 2/1- 80
288 20 Kr. 1818  A -0/1 120
289 20 Kr. 1818  V                             "R"              1x hr. 2/2- 100
290 10 Kr. 1792 B 2/1- 110
291 10 Kr. 1815 B 2/2 120
292 6 Kr. 1800 S 1/1 100
293 3 Kr. 1812 B 2/2 90
294 3 Kr. 1820  A 2/1- 40
295 1/4, 1/2 Kr.1800 A, 1Kr. 1800 C                        3ks -1-2 90
296 1/2, 1 Kr. 1812 oba  S                                      2ks 2-2 80
297 1/4 Kr, 1Kr  1816 O      oba                              2ks 1-2 110
298 3 Centesimi 1822 2/2 150
Ferdinand V. 1835 - 1848
299 20 Kr.1839 B 1/1 70
300 20 Kr.1840 A 2/1- 40
301 20 Kr.1840 B -1/1- 60
302 20 Kr.1842 A -1/1- 50
303 20 Kr.1845 C  1/1 70
304 20 Kr.1845 C  2/1 40
305 20 Kr.1847 B 1/1 80
306 20 Kr.1847 C                                        dr.hr.  dr.škr. 1/1 60
307 20 Kr.1848 A -1/1 60
308 20 Kr.1848 B 1/1 70
309 10 Kr. 1837 A -1/1 80
310 10 Kr. 1842 A                                               m.o. 2/1- 40
311 10 Kr. 1847 B 2/1- 50
312 10 Kr. 1848 B 1/1 120
313 10 Kr. 1848 B 1/1- 80
314 6 Kr. 1848 C -1/1- 30
315 5 Kr. 1837 A 1/1- 60
316 5 Kr. 1839 C 2/2 35
317 5 Kr. 1840 C -0/0- 180
318 3 Kr. 1839 A 2/2 25
319 3 Kr. 1840 A 2/1- 25
320 3 Kr. 1840 A 1/1 70
321 Egy Krejcar 1848 1/1 100
322 3 Centesimi 1843                                                hr. -1/1- 250
Albrecht z Valdštejna 1583-1634
323 3 Kr. 1630 S / Zaháň                         "R" -1/1- 2200
Svídnice - město
324 1/2 Groš 1526                                             nep.ned. -1/1- 100
325 1/2 Groš  b.l. s tit. Ludvíka I. -1/2 70
Olomouc
Karel III. Lotrinský 1695-1711
326 1 Kr. 1704                                              zvlněný -1/1- 150
Salzburg
327 Fenik 1547 -1 80
328 Feniky  15.-16 stol.                                           7ks -1-2- 200
Paris Lodron 1619-1653
329 Krejcar 1639 -1/1- 60
Max Gandolph 1668-1687
330 1/2 Tolar 1682    Probszt  tab.14/1578     "R"  m.o? 1/1 7000
Johan Ernst Thun 1687-1709
331 Tolar 1700 1/1 2800
332 15 Kr. 1689 1/1 600
Würtembrerg-Olešnice,Christian Ulrich 1664-1704
333 Dreier 1696 LL -1/1 80
334 1/2 Kr. 1680                                                        hr. 2 60
Karel Eusebius 1627-1684 
335 1 Kr. 1629 -2/2 40
F.J. I. 1848 - 1916
336 Tolar 1854 A  svatební                           velmi nep.hr. -0/0- 3500
337 2 Zlatník 1859 B                                            opr.stopa -1/1- 1000
338 2 Zlatník 1865 A                                             dr.hr. 1/1 3300
339 2 Zlatník 1875                                                     stopa -1/1- 700
340 2 Zlatník 1878                                                nep.hr. -0/0- 1600
341 2 Zlatník 1879   stř.svatba                            st.po sponě -1/1- 150
342 2 Zlatník 1879   stř.svatba                      patina 0/0 650
343 2 Zlatník 1884 1/1 1600
344 2 Zlatník 1887                                       patina -1/1- 1000
345 2 Zlatník 1892                                                nep.hr. -0/0- 1600
346 Zlatník 1858 M    bez tečky za REX         "R" -1/1 450
347 Zlatník 1859 A 1/1 80
348 Zlatník 1860 A                                              2ks 1/1 80
349 Zlatník 1860 A                                              2ks 1-1 150
350 zlatník 1860 V             "R"          hr. úhoz v aver. -1/1- 900
351 Zlatník 1861 A                                              dr.hr. 0/0 100
352 Zlatník 1861 A                                                   1/1 70
353 Zlatník 1863 A                                                 1/1 120
354 Zlatník 1863 A                                               dr.hr. 1/0 220
355 Zlatník 1868 KB                                              patina -1/1- 200
356 Zlatník 1868 GyF                                            patina  -0/0- 400
357 Zlatník 1868 GyF -1/1 400
358 Zlatník 1869 KB                                             dr.hr. -0/0- 250
359 Zlatník 1869 KB                                              patina  1/1 200
360 Zlatník 1869 GyF                                            patina  1/1 400
361 Zlatník 1870 A 1/1 400
362 Zlatník 1873 bz                                              dr.hr. 1/1 250
363 Zlatník 1873 bz                                               1/1- 140
364 Zlatník 1876 bz -1/1 80
365 Zlatník 1877 bz -1/1 80
366 Zlatník 1878 bz -1/1 80
367 Zlatník 1879 bz                                                 patina -0/0- 80
368 Zlatník 1881 bz -1/1 80
369 Zlatník 1881 bz 1/1 100
370 Zlatník 1881 bz           FALZUM - nastřižen 2/2 50
371 Zlatník 1881 KB                                                 patina  0/0 100
372 Zlatník 1881 KB          patina    dr.hr. -0/0- 90
373 Zlatník 1881 KB         širší štít 1/1 350
374 Zlatník 1882 bz -1/1- 70
375 Zlatník 1883 bz          dr.hr.  pat. 1/1 80
376 Zlatník 1883 KB                                                dr.hr. 0/0 150
377 Zlatník 1883 KB                                                patina  1/1 90
378 Zlatník 1884 bz 1/1 80
379 Zlatník 1884 bz                                                  patina  0/0 100
380 Zlatník 1884 KB                                                 patina  -1/1- 90
381 Zlatník 1885 KB                                                 patina  -0/0- 110
382 Zlatník 1886 bz                                                  patina  0/1 90
383 Zlatník 1886 KB                                                 hr. 1/1 100
384 Zlatník 1887 bz                                                 2ks 1-1 150
385 Zlatník 1888 bz 1/1 80
386 Zlatník 1888 bz                                                  patina  0/0 90
387 Zlatník 1889 bz 1/1 80
388 Zlatník 1889 bz                                                  patina 0/0 90
389 Zlatník 1889 KB                                                 patina  -0/0- 110
390 Zlatník 1890 KB           určit fiume?                      patina  0/0 130
391 Zlatník 1891 bz                                                  patina  1/1 80
392 Zlatník 1892 bz              -1/1- 80
393 1/4 Zlatník 1858 A -1/1 80
394 1/4 Zlatník 1858 A 1/1 100
395 1/4 Zlatník 1859 A 1/1 90
396 1/4 Zlatník 1859 A 1/1 120
397 1/4 Zlatník 1859 B 1/1 190
398 1/4 Zlatník 1859 M                                "R" 2/1- 300
399 1/4 Zlatník 1862 A 2/1 40
400 1/4 Zlatník 1964 A 0/0 260
401 20 Kr. 1856 B 0/0 500
402 20 Kr. 1869 GyF, 10Kr.1870,1873 oba KB            3ks -2-3 50
403 20 Kr. 1869 KB, 10 Kr. 1869 KB                         2ks 2-2 45
404 20 Kr. 1869 bz 0/0 60
405 20 Kr. 1869 bz 1/1 80
406 20 Kr. 1870 bz 0/0 150
407 10 Kr. 1869 KB, 1870,1872 oba  bz                      3ks -2-1- 30
408 10 Kr. 1869, 1870  oba  bz                                  2ks 1-1 100
409 10 Kr. 1870 KB  Valto Penz 2/2 25
410 10 Kr. 1872 bz 0/0 25
411 6 Kr. 1849 A 1/1 30
412 6 Kr. 1849 A, 10 Kr. 1872 bz                                2ks -1-1 50
413 5 Kr. 1858 A, 1859 A                                           2ks 1-1- 50
414 5 Kr. 1859 A 0/0- 140
415 5 Kr. 1859 M -1/1- 70
416 4 Kr. 1861 A                                     patina 1/1 180
417 4 Kr. 1868 KB 1/1 80
418 3 Kr. 1851 A                                     čistěn        dr.hr. -1/1- 50
419 1 Kr. 1881,1885,1891  vše  bz                             3ks 0-0 60
420 5/10 Kr. 1858 M, 1859 A, 1885 bz                        3ks 1-2 120
421 5 Kor. 1900 bz -1/1- 130
422 5 Kor. 1900 bz -1/0 300
423 5 Kor. 1900 KB -1/1 170
424 5 Kor. 1900,1909  obě  bz                                  2ks -1-1- 240
425 5 Kor. 1907 bz -1/1 300
426 5 Kor. 1907 KB 0/0 700
427 5 Kor. 1907 KB 1/1 230
428 5 Kor. 1907 KB    korunovační -1/1- 150
429 5 Kor. 1907 KB    korunovační -1/1 200
430 5 Kor. 1908 jubilejní                                        dr.hr. -1/1- 140
431 5 Kor. 1908 jubilejní                 pěkná           dr.škr.  jinak -0/0- 150
432 5 Kor. 1908 jubilejní                                        dr.škr.  -1/1- 150
433 5 Kor. 1908 KB 0/1 600
434 5 Kor. 1909 KB 1/1 400
435 5 Kor. 1909 bz         Schwartz      (velká hlava) 1/1 400
436 5 Kor. 1909 bz         Marschal      (malá hlava) -1/1- 300
437 5 Kor. 1909 bz         Marschal      (malá hlava) -1/1 220
438 5 Kor. 1909 KB -1/1- 220
439 2 Kor. 1912 bz, 1 Kor. 1893 bz,1914 bz               3ks 1-1 80
440 2 Kor. 1912,1913  obě  bz                                  2ks -0-0- 80
441 2 Kor. 1912,1913  obě  KB                                 2ks -0-1 120
442 2 Kor. 1912,1913  obě  KB                                 2ks -0-1 120
443 2 Kor. 1913, 1Kor.1894,1899  vše  bz                   3ks -1-1- 80
444 Kor. 1892,1894,1896  vše  KB                             3ks -1-1- 200
445 Kor. 1893,1901,1902 vše bz, 1896 KB                  4ks 1-1- 110
446 Kor. 1893 bz RL 70
447 Kor. 1893 KB                                            dr.hr. 0/0 80
448 Kor. 1893 KB                                           patina  1/1 60
449 Kor. 1893 KB, 1900,1912,1913 2x,1914 2x, 1915       8ks -0-1- 120
450 Kor. 1893,1896 obě KB,1903,1908,1915 3x              7ks -0-1- 150
451 Kor. 1894 bz                                             dr.hr. 1/1 70
452 Kor. 1894 KB                                           nep.hr 0/0 120
453 Kor. 1895 bz 1/1 70
454 Kor. 1895 KB                                           nep.hr. 0/0 150
455 Kor. 1896 bz + 1897 bz    nep.hr.      2ks -0-1 140
456 Kor. 1896,1897,1898  vše  bz                                3ks -1-1 250
457 Kor. 1897, 1904  obě  bz                                       2ks 1-2 150
458 Kor. 1896 KB -1/1- 30
459 Kor. 1896 KB 0/0- 200
460 Kor. 1896 milenium 0/0 150
461 Kor. 1896 KB milenium, 1908 jubilejní                    2ks 1-1 60
462 Kor. 1898 bz 1/1 80
463 Kor. 1899 bz -0/0- 100
464 Kor. 1900 bz + 1901 bz                                        2ks 1-1- 110
465 Kor. 1902 bz 1/1 80
466 Kor. 1903 bz                                                      dr.hr. -1/1- 80
467 Kor. 1904 bz -1/1- 180
468 Kor. 1904 bz                                            dr.hr. -1/1- 50
469 Kor. 1904 bz                                               1/1 150
470 Kor. 1905 bz 2/1- 80
471 Kor. 1905 bz -1/1- 120
472 Kor. 1905 bz -1/1- 300
473 Kor. 1905 bz -1/1- 80
474 Kor. 1907 bz                           "R" 1/1 1800
475 Kor. 1908 jubilejní, var.bez tečky za HUNG,           hr. 1/1 440
476 Kor. 1912,1913,1914,1915,1916  vše  bz               5ks 0-RL 120
477 Kor. 1912,1913,1914,1915,1916  vše  bz               5ks 0-1 150
478 Kor.1912 KB 0/0 40
479 Kor. 1914 KB RL 100
480 Kor. 1915 KB RL 80
481 Kor. 1915 KB 0/0 25
482 Kor. 1916 KB RL 100
483 20 Hel. 1892 bz                                  "R" 2/1- 280
484 20 Fil. 1892 KB -1/2 40
485 20 Hel. 1911 bz 0/0 20
486 20 Hel. 1911 bz 0/0 20
487 10 Fil. 1892 KB 2/1- 50
488 10 Fil. 1892 KB                                -1/2 90
489 10 Fil. 1892 KB                             vada mat. 2/2 50
490 10 Fil.1892 KB, 20 Fil. 1914 KB                            2ks 1-2 90
491 10 Fil. 1908 KB -0/0- 20
492 1 Hel. 1893,1896,1898  vše  bz                               3ks 0-1 90
493 1 Hel. 1893,1896,1898  vše  bz                               3ks 0-1 90
494 1 Hel. 1912,1914,1916   vše  bz                              3ks 0-1 40
495 1 Fil.1896, 2 Fil.1916                                              2ks 1-2 130
496 1 Fil. 1897,1899,1900,1902  vše  KB                        4ks 1-2 50
ČESKOSLOVENSKO
Období 1918 - 1953
497 2 Hal. 1922,1923,1924                                           3ks                -0-1 80
498 2 Hal. 1922,1923,1924                                           3ks                -0-1 80
499 5 Hal. 1926                              "R" 1/1- 160
500 5 Hal. 1932                              "R" 1/1 80
501 5 Hal. 1932                              "R" 0/0 100
502 5 Hal. 1923,28,29,31,38                                          5ks 0-1 50
503 5 Hal. 1923,25,26,27,28,29                                     6ks 0-1 200
504 5 Hal. 1930,31,32,38                 "R"                        4ks 0-1 250
505 10 Hal.1929                             "R" 2/1- 60
506 10 Hal.1929                             "R" 1/1 100
507 10 Hal.1922,27,28                                                 3ks 0-1 60
508 10 Hal. 1922,23,24,25,26,27,28                              7ks 0-1 100
509 10 Hal. 1929,30,31,32,33           "R"                       5ks 0-1 200
510 10 Hal.1932,34,35                                                 3ks 0-1 60
511 10 Hal. 1934,35,36,37,38                                       5ks 0-1 100
512 10 Hal.1936,37,38                                                 3ks 0-0 60
513 10 Hal.1922,30,34,36,37,38                                   6ks 1-1- 60
514 20 Hal. 1921,22,24,25,26,27,28,29,30                     9ks 1-1- 200
515 20 Hal.1925,30                                                      2ks 1-2 50
516 20 Hal.1928 0/0 50
517 25 Hal.1933 RL 40
518 50 Hal.1922 0/0 40
519 50 Hal.1925,1926  "R"                                           2ks 1-2 220
520 50 Hal.1926                               "R" -1/1- 120
521 50 Hal.1931 RL 50
522 1 Kč 1922 0/0 80
523 5 Kč 1925,1926                                                 2ks 1-1 100
524 5 Kč 1927                                   "R" 1/1 1200
525 5 Kč 1928  ver. A + B                                        2ks -0-0- 80
526 5 Kč 1928,1929,1930                                        nep.svrn. -0-0- 100
527 5 Kč 1928,1929,1930                                         0-0 100
528 5 Kč 1929,1930,1931                                         3ks 0-0 150
529 5 Kč 1931 1/1 80
530 5 Kč 1931 -1/1 70
531 5 Kč 1932                                     "R" -0/0- 120
532 5 Kč 1932                                     "R" 0/1 250
533 5 Kč 1932                                     "R" -1/1- 120
534 10 Kč 1930,31,32                                               3ks 1-1 90
535 10 Kčs + 20 Kčs  TGM                                       2ks 1-1 60
536 20 Kč 1937  TGM 1/1 50
537 Replika mince " 5Hal. 1924" minc.Kremnica., Raž.1000ks, et. RL 900
Protektorát
538 10 Hal 1941,42,43,44                                        4ks 0-1 50
539 20 Hal 1940,41,42,43,44                                    5ks 0-1 50
540 50 Hal 1940,41,42,43,44,                                   5ks 0-1 150
541 50 Hal 1940                          pěkný                           -0/0- 30
542 1 K 1941,42,43,44                                             4ks 0-1 50
543 1 K 1941,42,44, 50 + 20 Hal 1941                      5ks 1-2 30
SLOVENSKO 1939-1945
544 5 Hal. 1942                                   "R" 1/1- 120
545 5 Hal. 1942                                   "R" 1/1 250
546 5 Hal. 1942                                   "R" -0/0- 260
547 10 Hal.1939,42, 20Hal.1940                                 3ks 1-1 50
548 20 Hal. 1941 1/1 80
549 20 Hal. 1941 1/1 90
550 20 Hal. 1941                                          dr.fl. -0/0- 300
551 20 Hal. 1942  Cu                                        část.patina 0/0 500
552 20 Hal. 1942  Cu 1/1 160
553 20 Hal. 1942  Al -0/0- 50
554 50 Hal. 1940  Ni                            "R" 1/1 180
555 50 Hal. 1940  Ni                            "R" 1/1 500
556 50 Hal. 1944  Al                                              dr.hr. 1/1- 100
557 50 Hal. 1944  Al 1/1 80
558 50 Hal. 1944  Al 1/1 40
559 1 Ks 1942                    (oba typy)                        2ks 1-1 30
560 1 Ks 1944                                     "R" -0/0- 280
561 1 Ks 1944                                     "R" 0/0 400
562 1 Ks 1944                                     "R" 1/1 150
563 10 Ks 1944 Pribina - var.bez křížku 1/1 40
564 10 Ks 1944 Pribina - obě varianty                          2ks 1-1 50
565 10 Ks 1944 Pribina, 20 Ks 1941  C+M                   2ks 0-1 50
566 20 Ks 1939  Tiso 1/1 120
567 20 Ks 1939  Tiso -0/0- 150
568 20 Ks 1941  C+M       var. dvojkříž RL 350
569 50 Ks 1944  Tiso -0/0- 70
570 50 Ks 1944  Tiso 1/1 50
ČESKOSLOVENSKO
Období 1945 - 1953
571 5 Hal. + 10 Hal. 1953                                           2ks 0-0 50
572 20 Hal 1947                     "RR"           -0/0 1500
573 20 Hal 1947                     "RR"          st.kor.na rev. -1/1- 800
574 25 Hal 1953   obě varianty                                      2ks -0-0- 120
575 25 Hal 1953   obě varianty                                      2ks 1-1 100
576 50 Hal 1947,48,49,50                                            4ks -0-0- 40
577 50 Hal.1953   Al                          "R" -0/0- 80
578 1 Kč 1947 Ni, 1953 Al                                           2ks 1-0 40
579 5 Kč 1952  Al            původní ražba       "RR" 1/1 800
580 5 Kč 1952  Al            původní ražba       "RR" 0/0 1500
581 50 Kčs 1949  Stalin                                              1/1 40
582 50 Kčs 1949  Stalin                                              2ks 1-1 80
583 100 Kčs  KU, 100 Kčs 30.výr.                                2ks 1-1 60
584 50 Kčs 1947, 50 Kčs 1948, 100 Kčs 1948 KU,                     100 Kčs 1949 Stalin                                             4ks 1-1 120
585 3 x 50Kčs, 4 x 100kčs  1948-1951 (bez 100Kčs Stalin), 7ks 1-1 140
Období 1954 - 1993
586 3 Hal 1962    původní ražba                    "R" 0/0 2000
587 5 Hal 1955 1/1- 50
588 10 Hal 1955 -1/1 50
589 10 Hal 1958 2/2 50
590 10 Hal 1963   var. tečky v letopočtu        "RR" 1/1 550
591 25 Hal 1964 1/1 50
592 2 Kčs 1973    vlnovky na hraně 1/1 30
593 3 Kčs 1965,1966,1968,1969                                 4ks -0-0- 70
594 3 Kčs 1965, 5 Kčs 1966  var.letopočet                    2ks 0-1- 50
595 5 Kčs 1992        (jen pro sady) BJ 100
596 500 Kčs 1987  J.Lada BJ 500
597 500 Kčs 1988  Federace BJ 500
598 500 Kčs 1988  Matice Slovenská BJ 500
599 500 Kčs 1992  J.A.Komenský BJ 500
600 500 Kčs 1993  Tenis BJ 500
601 100 Kčs 1955  osvobození 1/1 400
602 100 Kčs 1974  Smetana BJ 110
603 100 Kčs 1980  Parléř BJ 110
604 100 Kčs 1988  Praga - výstava pošt.známek BJ 110
605 50 Kčs 1955  osvobození BJ 150
606 50 Kčs 1955  osvobození                                  dr.hr. 1/1 100
607 50 Kčs 1968  Republika                                      hr. -1/1- 100
608 50 Kčs 1968  Republika BJ 380
609 50 Kčs 1970  Lenin BJ 150
610 50 Kčs 1971  Hviezdoslav BJ 180
611 50 Kčs 1971  KSČ 1/1 100
612 50 Kčs 1971  KSČ BJ 160
613 50 Kčs 1972  Myslbek BJ 160
614 50 Kčs 1979  IX.sjezd KSČ BJ 70
615 50 Kčs 1986 Praha, 50 Kčs 1988 Jánošík          2ks BJ 100
616 50 Kčs 1989  Brno - Břeclav BJ 50
617 50 Kčs 1990  Sv.Anežka BJ 50
618 50 Kčs 1991  Piešťany BJ 50
619 25 Kčs 1965, 25 Kčs 1970                                2ks BJ 80
620 25 Kčs 1965  osvobození                            BJ 50
621 25 Kčs 1965  osvobození                        BJ 80
622 25 Kčs 1965  osvobození                        bez etue proof 100
623 25 Kčs 1968  N M 1/1 100
624 25 Kčs 1968  N M BJ 200
625 25 Kčs 1969  SNP BJ 1800
626 25 Kčs 1969  SNP BJ 1700
627 25 Kčs 1970  SND BJ 180
628 20 Kčs 1972  Sládkovič                               BJ 70
629 10 + 25 Kčs 1954                                             2ks 1-1 60
630 10 + 25 Kčs 1955                                             2ks 1-1 60
631 10 Kčs 1957 Willenberg BJ 60
632 10 Kčs 1965  Hus BJ 140
633 10 Kčs 1966  V.Morava BJ 50
634 10 Kčs 1967  Istropolitana BJ 180
635 10 Kčs 1967  Istropolitana BJ 200
636 10 Kčs 1968  N D BJ 170
637 10 Kčs 1968  N D BJ 170
638 10 Kčs 1968  N D BJ 200
Sady oběhových mincí
639 Sada 1980, 1985                                                   2ks BJ 80
640 Sada 1981  plastový sešitek BJ 150
641 Sada 1988 BJ 200
642 Sada 1989 BJ 140
643 Sada 1990 BJ 100
644 Sada 1990 BJ 100
645 Sada 1991 BJ 100
646 Sada 1991 BJ 90
647 Sada 1991 BJ 90
648 Sada 1992 BJ 90
649 Sada 1992 BJ 90
650 Sada 1993                                             poško.obal BJ 100
Mince PROOF
651 25 Kčs 1970  Osvobození                           or.et. Proof 140
652 50 Kčs 1971  Hwiezdoslav                          or.et. Proof 200
653 50 Kčs 1971  Hwiezdoslav                          or.et. Proof 200
654 50 Kčs 1971  KSČ                                     or.et. Proof 260
655 20 Kčs 1972  Sládkovič                              or.et. Proof 160
656 50 Kčs 1977  Kollár                                   or.et. Proof 140
657 100 Kčs 1987  Banická Akademie               or.et. Proof 300
658 100 Kčs 1990 V.Pardubická, 100Kčs 1990 1.Máj. nevyd. 2ks Proof 7000
ČR od 1993 -
659 200 Kč 1993  Ústava BJ 200
660 50 Kč 1995    oběhová 1/1 80
Mince PROOF 1993-
Všechny mince Proof mají or.etue a certifikáty.
661 200 Kč 1993  Ústava              Proof 440
662 200 Kč 1995  Šafařík              Proof 650
663 200 Kč 1995  OSN                 Proof 700
664 200 Kč 1997  Emauzy            Proof 700
665 200 Kč 1997  Běchovice         Proof 360
666 200 Kč 1998  Palacký            Proof 360
667 200 Kč 1998  Kmoch              Proof 360
668 200 Kč 1999  Akademie          Proof 440
669 200 Kč 1999  Akademie          Proof 420
670 200 Kč 2000  V.Nezval Proof 380
671 200 Kč 2000  Měnová reforma Václava II. Proof 450
672 200 Kč 2000  Z.Fibich Proof 400
673 200 Kč 2001  Fotbal               Proof 380
674 200 Kč 2001  Euro                 Proof 1000
Sady 1993 -
675 Sada 1994 BJ 120
676 Sada 2004  hokej BJ 300
677 Sada 2004  vstup do EU BJ 300
678 Sada 2004  ME - fotbal BJ 300
Sady Proof
679 Sada 2000                            Proof 1800
680 Sada 2001 Proof 1600
681 Sada 2003 Proof 1500