wz
Kompletní výsledky včetně korespondenční aukce
Číslo Popis Kvalita Cena Vydraženo
ZLATO
Ferdinand I. 1526-1564
1 - Dukát 1554 KB                      Hus.896        3,482gr   nep.hr. 1/1 10500 11000
Maxmilian II. 1564-1576
2 - Dukát 1566 KB                      Hus.973 1/1 13000 13000
Rudolf II. 1576-1608
3 - Dukát 1588 Praha - Lazar Elker                   mír.zvlněn -1/1 12000
4 - Dukát 1601 KB                      Hus.1002      3,496gr 1/1 14000 14000
Matyáš II.1608-1619
5 - Dukát 1613 KB                      Hus.1082      -1/1 13000
F.J. I.  1848 - 1916
6 - 4 Dukát 1915 - novoražba 0/0 5000
7 - Dukát 1914 0/0 1700 1800
8 - Dukát 1915 - novoražba 0/0 1250 1250
9 - Střelecká cena z období FJ.I.,na závěsu zkřížené pušky,terč,  zavěšená velká hvězda 90mm,va středu dukát FJ.I.1915 pod   tím zavěšena menší hvězda 55mm,uprostřed 10Kor.1908 KB, obě mince jsou v odklápěcích korunkových pouzdrech.Pod celým závěsem žluto-černé ozdobné stuhy. Materiál postř.+  pozlac.plech. 1/1/1- 5000
ČSR
10 - vyjmuto
ČSSR
11 - 5 Dukát 1978   Karel IV.                                       or.et. 0/0 15000 15000
12 - 2 Dukát 1978   Karel IV.                                       or.et. 0/0 8000 8000
13 - 1 Dukát 1978   Karel IV.                                       or.et. RL 2500
Česká republika
14 - 10 000 Kč 1996                    31,107gr                   or.et. 0/0 15000 15000
15 - 10 000 Kč 1998 - nejkrásnější mince světa   31,107gr   or.et proof 17000
16 - 5 000 Kč 1996                      15,553gr                   or.et. 0/0 8000 8000
17 - 2 500 Kč 1995                       7,777gr                    or.et. 0/0 4000
18 - 1 000 Kč 1996                       3,111gr                    or.et. 0/0 2000 2000
19 - 10 Koruna 1997   4.výr.mincovny           15,56gr      or.et. 0/0 8000
20 - Dukát 1997  sv.Vojtěch    ČNS         pouze 78 ks   plex.et. 0/0 3700
21 - Dukát 1998  Přemysl Otakar I.         pouze 75 ks   3.52gr 0/0 4000
22 - Dukát 1999  Boleslav II.                   pouze 75 ks   3.52gr 0/0 4000
23 - Pamětní ražba 1998 - státní tiskárna cenin Praha / pohled na  Hradčany.      Au 585/1000       14,1 gr                  or.et. proof 3500
24 - 2 Dukát 1997 "Krumlovská madona" cetifikát, Au 999,9,or.et. proof 5000
25 - 2000 Koruna 2000 - mileniová ražba s hologramem, 34,38gr,  kapsle,etue,certifikát, typ leštěný, proof 4500
Francie
Napoleon III. 1852-1871
26 - 20 Frank 1859 A                                                nep.hr. 1/1 2400
27 - 20 Frank 1868 A -0/0- 2500
III.republika
28 - 20 Frank 1889 A                                               nep.hr. -0/0- 2500
Německo - Trevír - Werner v.Falkenstein 1328-1418
29 - Dukát  b.l.                    minc.Koblenz       Sa.2580 1/1 11000 12000
Německo
30 - 1 Marka 2001 D     Au                       KM.203    or.pouzdro proof 9000
31 - 100 Euro 2002 D,první německá Euro mince,certifikát,or.et. proof 9000
Rumunsko - Carol I. 1881-1914
32 - 20 Lei 1890 B                "R"        6,43gr     KM.20    nep.škr. -0/0- 2200 2600
33 - 20 Lei 1890 B                "R"        6,43gr     KM.20    dr.škr. -0/0- 2200 2800
Salzburk - Hieronymus von Colloredo 1772-1803
34 - Dukát 1787 1/0 9000
SSSR
35 - 10 Rubl 1977 - Červoněc              8,602gr              KM.85 0/0 3600
Mexiko - miniatura
36 - Maximilian 1865 0/0 80 90
USA
37 - 20ti Dollar 1891 1/1 10500 11000
38 - 20ti Dollar 1903 1/1 10500
 ANTIKA
Řím - republika
39 - P.Serevillius, M.F.Rullus 100 př.Kr. biga doprava   Sear 207 2/2 400 400
Řím - císařství
40 - Nero, 54-68 n.l. Denár  - rev.IVPPITER CVSTOS     Sear 1943 -1/2 800 850
41 - Nero, 54-68 n.l. Denár  - rev.IVPPITER CVSTOS    Sear 1943 2/2- 700
42 - Galba, 68-69 n.l. Denár - rev.stojící livia   "R"          Sear 2102 -1/1 4200 6600
43 - Galba, 68-69 n.l. Denár - rev.SPQR/OB/CS  "RR"  Sear 2109 2/2- 900 1400
44 - Vespasianus, 69-79 n.l. Denár - rev.PONMAX TR P COS II   Sear  2275, Ric. 377    -1/1- 600 600
45 - Traianus, 98-117 n.l. Denár - stojící PAX COS V P P S Q R   OPTIMO PRINC -1/1- 600
46 - Traianus, 98-117 n.l. Denár - rev.PONT MAX TR POT COS II -1/2 500 500
47 - Traianus, 98-117 n.l. Denár                      vyl. 1/1- 250 250
48 - Comodus, 180-192 n.l. Denár - rev.sedící ROMA -1/2 400 400
49 - Caracalla, 198-217 n.l. Denár - rev.kráčející MARS 1/1- 700 700
50 - Caracalla, 198-217 n.l. Denár - rev.PONTIF TR P III,                      stojící Caracalla                                                    Ric. 30 1/1- 700 700
51 - Caracalla, 198-217 n.l. Denár - rev.spěchající MARS  Ric.223 1/1- 700 750
52 - Caracalla, 198-217 n.l. Denár - stojící SERAPIS 1/1 900 900
53 - Caracalla, 198-217 n.l. Denár - rev.stojící APOLO  PMTRPXVIII  COSIIIIPP 1/1- 700
54 - Caracalla, 198-217 n.l. Denár - rev.sedící CONCORDIA          PONTICTRP XIIICOSIII 1/1 700 750
55 - Caracalla, 198-217 n.l. Denár - rev.PONTIF TRP VIII COSII 0/0 800
56 - Alexander Severus, 222-235 n.l. Denár - rev.stojící císař obětuje nad oltářem                                          Sear 2124 -1/1- 400 400
57 - Alexander Severus, 222-235 n.l. Denár - rev.PMTRP C OSPP                                        0/0 900 900
58 - Gordianus III. 238-244 n.l. Denár -rev.DIANA LUCIFERA   "R" -1/1- 800
59 - Terbonianus Gallus, 251-253 n.l. Antoninian -                       rev.sedící PUDICITIA                                               Ric.88 1/1- 600
60 - Constantinus I. 307-337,    malý bronz           Sear 3786 2/2 40 40
61 - Constantinus I. 307-337,    malý bronz           Sear 3786 -1/2 60
62 - Constantinus II.317-337 jako césar,  m.bronz  Sear 3851 2/2 40
63 - Constantinus II.317-337 jako césar,  malý bronz 2/2- 30
64 - Constans 337-350,            malý bronz         Sear 3871   2ks 2-2- 50
65 - Constantinus II.337-361      malý bronz           Sear 3901 2/2 40 40
66 - Constantinus II.337-361      malý bronz           neurč. 3/3 30
67 - Constantinus II.337-361      malý bronz          neurč.     2ks 2-2- 50
68 - Jovianus 363-364               malý bronz           Sear 3987 2/2 40 75
69 - Valens 364-378    m.br.  Sear 4017, 4018 2x               3ks -1-2 90
70 - Gratianus 367-383             malý bronz           sear 4042 2/2 40 40
71 - Konvolut malých bronzů neurčených                          5ks -1-2- 150 150
72 - Malý bronz blíže neurč. (Constantinus II.) ?                2ks 2-2 80
Střední Evropa - Keltové
73 - Vindelikové, 2-1.stol.př.n.l.- qunár - kůň doleva/protěž 1/1 1200 1500
74 - Ar.mince Strádonického typu - koník doleva/plochý hrbol -1/1 600
Bořivoj II. 1100-1107,1109-1110
75 - Denár   Cach 418 1/1 2700 2700
Vladislav I. 1110-1113  knížetem na Olomoucku
76 - Denár   Cach 532     (ale na aversu 4 hvězdy)      ned.opis       1/1 900
Soběslav I. 1125-1140
77 - Denár   Cach 580                ned. 2/2 400
Václav II. 1238-1305
78 - Pražský groš 1/1 1000 1400
79 - Pražský groš 1/1 1000 1400
80 - Pražský groš 1/1 1000 1400
81 - Pražský groš 1/1 1000 1400
82 - Pražský groš 1/1 1000 1400
83 - Pražský groš 1/1 1000 1500
84 - Pražský groš 1/1 1700 2200
85 - Pražský groš 1/1 1800
Karel IV. 1346 - 1378
86 - Pražský groš -1/2 300 650
87 - Pražský groš                                                   mír.ned. -2/2 150
88 - Pražský groš                                                          5ks 3-3 250 500
Jiří z Poděbrad 1458-1471
89 - Kruhový peníz ze lvem 1 100 200
90 - Kruhový peníz ze lvem 1 100 140
91 - Kuhový penís ze lvem 1- 60 60
92 - Kruhový peníz ze lvem 2 50
93 - Kruhový peníze blíže neurčené                            5ks 2-2 120 140
Vladislav II. Jag. 1471 - 1516
94 - Pražský groš                              ex.raž.        ned. -1/1- 180 260
95 - Bílý peníz oboustranný                                    mír.ned. -1/1 140 160
96 - Bílý peníz oboustranný                                    ned. 2/1- 100 140
97 - Bílý peníz jednostranný                                   mír.ned. -1 80
Arcivévoda Ferdinand Tyrolský,1564-1595
98 - Tolar  b.l. -1/2 1800 1800
Maximilian II. 1564-1576
99 - Bílý groš  1576                                 nep.ned. 2/2 150
Rudolf II. 1576 - 1612
100 - Tolar 1604 KB -1/1- 6000
101 - Bílý groš 1579  Jáchymov - Kádner                   MKČ 403 -1/1- 150 320
102 - Bílý peníz jednostranný 1588 -1 90 200
103 - Denár 158?? 2/1 50
Matyáš II.1611-1619
104 - Denár 1616 -1/1 70 150
Moravské stavy 1619-1621
105 - 10 Krejcar 1620                               kraj.střížek 2/2 500
Ferdinand II.1619 - 1637
106 - Tolar 1625 Praha, var.MAR.MOR. -1/1 6000
107 - 1/4 Tolar 1624 Praha - Suttner 2/1- 2600 2600
108 - 3 Krejcar 1622 Praha - Hübner           kiprový            hr. 2/2 70 70
109 - 3 Krejcar 1624 Vídeň - Fellner 2/2 40 40
110 - 3 Krejcar 1624                           neurčen -2/2- 40
111 - 3 Krejcar 163??   Praha - Schuster                    -2/3 40
112 - 3 Krejcar 1626 Praha                                             ned. 2/2 50
113 - 3 Krejcar 1627 Praha -1/2 60
114 - 3 Krejcar 1627 Vratislav - Riedl                       MKČ 1015/16 -1/1- 90 90
115 - 3 Krejcar 1632  Vratislav 2/2 60
116 - 3 Krejcar 1637 Praha - Schusterová                 "R" -2/2 120 120
117 - Krejcar 1624 Brno 2/1- 40
118 - Krejcar 1626 Vratislav - Riedl -1/1- 50 70
119 - Krejcar 1630 Olomouc 3/2 30
120 - Grešle 1625 Vratislav - Riedl                       MKČ 1055 2/1 30 30
121 - 1/2 krejcar 1624,Štýrsko,3 znaky                       -R- -1 150 150
Ferdinand III. 1637 - 1657
122 - 3 Krejcar 1643  Praha - Wolker       excentrická ražba -1/1- 100 100
123 - 3 Krejcar 1650 Vratislav - Reichart                MKČ 1293+C201 2/2 45 85
Leopold I. 1657-1705
124 - 1/2 Tolar 1695 KB 1/1- 2600
125 - 1/4 Tolar  b.l.    Sv.Vít                           "RR"  st.po oušku 2/2 1200
126 - XV.Krejcar 1661 Vratislav - Hübner -2/2- 130 140
127 - XV.Krejcar 1663 Vratislav - Hübner -2/2- 100 100
128 - XV.Krejcar 1663 KB -2/2- 130 130
129 - XV Krejcar 1681 KB -1/2 200
130 - XV.Krejcar 1694 KB 2/2- 100 100
131 - 6 Krejcar 1690 SHS                      mír.olám. vada stř. 2/2 50 50
132 - 3 Krejcar 1695  Bratislava -1/1- 100 130
133 - Grešle                                                    7ks - 70 70
134 - Grešle 1697,169?                                   2ks 1-2- 50
Josef I. 1705-1711
135 - 3 Krejcar 1706 KB 2/2- 20 50
136 - 3 Krejcar 1706 Slezsko 2/2- 60
137 - 3 Krejcar 1707 Praha 2/2- 50 50
138 - 3 Krejcar 1708 Praha 2/2 50 60
139 - 3 Krejcar 1709 Praha -2/2- 30 46
140 - 3 Krejcar 1710 Slezsko - oprava - bez limitu 2/2 45
141 - 3 Krejcar 1711 Slezsko                                    dirka -2/2- 15 15
142 - 3 Krejcar 1711 Slezsko                                    dirka 2/2 90
143 - 3 Krejcar 1711 Praha 3/2 20 35
Karel VI. 1711 - 1740
144 - 1/2 Tolar 1734 KB -1/1 2800
145 - 3 Krejcar 1721 Praha - Scharff -1/1- 200
146 - 3 Krejcar 1723 Slezsko                                   mír.ned. -1/1- 100 100
147 - 3 Krejcar 1728  Tyroly -2/2 35 35
148 - 3 Krejcar 1729  Tyroly -2/2 50
149 - 3 Krejcar 1738 Tyroly -1/1 100 140
150 - Poltura 1729 PH     Ag 2/3 30 30
M.Theresie  1740 - 1780
151 - Tolar 1780 SF - novoražba 0/0 170
152 - Tolar 1780 SF - novoražba starší 1/1 200 200
153 - 1/2 Tolar 1758 KB                                         st.po oušku -2/2 200 220
154 - 1/2 Tolar 1760   křížový         Brusel        zn.hlava 2/1- 650
155 - 1/2 Tolar 1761   křížový         Brusel        zn.hlava 2/1- 650 650
156 - 1/2 Tolar 1763   křížový         Brusel        zn,hlava -1/1- 700 700
157 - 1/2 Tolar 1766 křížový - Brusel -1/2 750
158 - 20 Krejcar 1764  Vídeň 1/0- 250
159 - 20 Krejcar 1764 KB 2/2 100 100
160 - 15 Krejcar 1748 KB                5mm ubrouš.hrana -1/1- 180 220
161 - Soldo (3 Quattrini) 1777 S   pro Milán           "RR" -1/2 150 170
162 - 5 Krejcar 1765 G 2/2 40 80
163 - Poltura 1752 KB - PH    Ag                        mír.proh. -1/1- 200 240
164 - 1 Krejcar 1762 P,W                                              2ks 1-2 60 85
165 - 1/2 Krejcar  b.l.            Karl.Bělehrad -1/1- 40 40
166 - 1/2 Krejcar 1776 S, 1 Krejcar 1761 P      dr.hr.    -1-2 50 50
167 - 1 Fenik (1/4 Kr)  1759 "R", 1765    Vídeň                 2ks 2-2 80 80
168 - Poltura 1763 KM   velký typ    Cu  Kremnice -1/2 50 85
169 - Denár 1766  b.z.                                             dr.hr. -1/1 50 95
170 - Haléř 1765 bz                                         Nov.2 -1/1 50
171 - Haléř 1768 bz                                         Nov.2 1/1 100 120
František I. Lotrinský 1745-1765
172 - 20 Krejcar 1764  WI   stopa ve spodní části mince -1/1- 100
173 - 3 Krejcar 1757 KB 1/2 80 110
Josef II. 1765-1780-1790
174 - Tolar 1789 A                                                   st.po oušku -2/2 400 460
175 - 20 Krejcar 1787 B 1/1 160 180
176 - 20 Krejcar 1787 B -1/1 140 140
177 - 20 Krejcar 1787 B 2/1 100 100
178 - 20 Krejcar 1787 B                                          st?? -1/1 90
179 - 1 Krejcar 1781 A 1/1 40 90
Leopold II.  1790 - 1792
180 - 1/2 Tolar 1791 H                                            st.po.oušku 2/2 300 320
František II.1792-1835
181 - Tolar 1795 M - křížový                         just.na av. 2/1- 600
182 - Tolar 1797 E - křížový                  "R" 2/2 1400
183 - Tolar 1819 C - konvenční                                  st.po oušku 2/1- 550
184 - 1/2 Tolar 1796 C - křížový                    dr.škr.   st.po sponě -1/1- 150 150
185 - 1/2 Tolar 1797 C - křížový 2/2 260
186 - 20 Krejcar 1796 B                               just. 2/1- 80
187 - 20 Krejcar 1804 B                                                  dr.hr. 1/1 160
188 - 20 Krejcar 1805 B 2/2 80
189 - 20 Krejcar 1806 A 2/2 95
190 - 20 Krejcar 1806B 2/2 100
191 - 20 Krejcar 1806 B                  "R" - oprava - bez limitu 2/1- 180
192 - 20 Krejcar 1808 A 2/2 70
193 - 20 Krejcar 1808 E    lepší                                    just. 1/1- 190 220
194 - 20 Krejcar 1810 A -1/1- 90
195 - 20 Krejcar 1815 C -1/1- 80 110
196 - 20 Krejcar 1831 A -1/1- 100
197 - 20 Krejcar 1831 A              stuhy přilehlé -2/2 120
198 - 20 Krejcar 1831 A 2/2 50 50
199 - 20 Krejcar 1832 A -1/1 110
200 - 20 Krejcar 1832 A -1/1- 70
201 - 20 Krejcar 1832 A -1/1 95
202 - 20 Krejcar 1832 C -1/1 120
203 - 20 Krejcar 1833 B -1/1 120 150
204 - 20 Krejcar 1835 B -1/1- 100
205 - 20 Krejcar 1835 B -1/12 100
206 - 7 Krejcar 1802 C 1/1- 150 150
207 - 7 Krejcar 1802 A -1/1- 90 130
208 - 5 Krejcar 1820 V -2/3 30 50
209 - 1/2 Lira 1822 M 2/2 260
210 - 1/4 Lira 1822 M -2/2 220
211 - 3 Krejcar 1815 V 2/2 80 90
212 - 3 Krejcar 1820 A 2/2 70
213 - 3 Krejcar 1830 A 2/1- 90
214 - 3 Krejcar 1832 A -2/2 50
215 - 30 Krejcar S, 3 Krejcar 1812 B                                 2ks -1-1- 50 50
216 - Krejcar 1816 A -0/0- 40 40
Ferdinand V. 1835 - 1848
217 - 20 Krejcar 1839 B -1/1 80 80
218 - 20 Krejcar 1840 A 1/1 80 120
219 - 20 Krejcar 1840 B -1/1- 70
220 - 20 Krejcar 1841 B 1/1- 110 140
221 - 20 Krejcar 1842 B 2/1- 80
222 - 20 Krejcar 1843 B 1/1 95 95
223 - 20 Krejcar 1845 A -1/0- 90 90
224 - 20 Krejcar 1845 C 1/1 80 90
225 - 20 Krejcar 1846 B 1/1 100 220
226 - 20 Krejcar 1846 C 1/1 120 140
227 - 20 Krejcar 1847 B -1/1- 80 80
228 - 20 Krejcar 1847 C 1/0- 100 100
229 - 20 Krejcar 1848 B -0/0- 150 180
230 - 5 Krejcar 1840 C      pozlacený - oprava - bez limitu 1/1 120
231 - 5 Krejcar 1840 C 1/0- 200
232 - 5 Krejcar 1846 A -1/1 90 100
233 - 3 Krejcar 1846 A -1/1 70 70
234 - 2 Krejcar 1848 1/1- 80 110
235 - Korunovační žeton Praha         Al 21mm 1/1 150
Albrecht z Valdštejna
236 - 3 Krejcar 1630  Zaháň 2/2- 600
Salzburg
237 - 3 Krejcar 1681 1/1 150 170
238 - 3 Krejcar 1687 1/1 150 190
Slezsko
239 - Střední brakteát       13.stol.   (koník)     "R" 1 1500 3500
240 - Dutý fenik  b.l.                                      "R" 1 900 2200
F.J. I. 1848 - 1916
241 - 2 Zlatník 1876 bz                                hrany -1/1- 300 750
242 - 2 Zlatník 1878 bz                                hrany   st.po ouš. 2/2 300 400
243 - 2 Zlatník 1879 - Stříbrná svatba            hrany            jinak -0/0- 700 ,
244 - 2 Zlatník 1879 - Stříbrná svatba            nep.hr. 1/1 600 600
245 - 2 Zlatník 1882 bz                                             st.po oušku 2/2 400 500
246 - 2 Zlatník 1886 bz                             vlas.rys. dr.hr. 1/1 1800
247 - 2 Zlatník 1887 Kutná Hora-novoražba 1974  sig.Kolářský   hr. 1/1 700 700
248 - 2 Zlatník 1889 bz                                              dr.hr. -0/0- 2000
249 - Zlatník 1858 A -1/1 90
250 - Zlatník 1858 A 0/0 110 170
251 - Zlatník 1858 V                                                  dr.hr. -1/1- 300 340
252 - Zlatník 1858 V                                                  dr.hr. 2/1- 350
253 - Zlatník 1859 A                    bez tečky za REX -2/1- 50
254 - Zlatník 1859 A                                                  dr.hr. -0/0 100 120
255 - Zlatník 1860 A 1/1 80 80
256 - Zlatník 1860 A 0/0 100 110
257 - Zlatník 1861 A 1/0 100 110
258 - Zlatník 1861 A 1/0 100 110
259 - Zlatník 1862 A                                                hr. -1/1- 120 160
260 - Zlatník 1863 A -1/1- 110 170
261 - Zlatník 1869 GyF                                  dr.hr. 1/1 500 550
262 - Zlatník 1869 GyF                                  dr.hr. 1/1- 500
263 - Zlatník 1870 A -1/1- 300 500
264 - Zlatník 1872 KB -1/1- 300 550
265 - Zlatník 1872 - Rumburský - 300 let střeleckého spolku v Rumburku                         "R"                   nep.hr. 0/0 6000 6500
266 - Zlatník 1873 bz -1/1- 240
267 - Zlatník 1873 bz 1/1 240
268 - Zlatník 1873 bz -1/1- 160 160
269 - Zlatník 1873 bz 1/1 200 260
270 - Zlatník 1875 - Příbramský                 nep.hranka        jinak 0/0 8000 8000
271 - Zlatník 1876 bz 1/0 100 160
272 - Zlatník 1876 bz                                                dr.hr. 1/1 90 90
273 - Zlatník 1877 bz 1/1 90 130
274 - Zlatník 1877 KB -1/1- 90 260
275 - Zlatník 1877,78,83,88 vše bz, 1879 KB             dr.hr.     5ks 1-2- 350
276 - Zlatník 1878 bz 1/1 90 120
277 - Zlatník 1878 bz 1/1 70 90
278 - Zlatník 1878 bz                                                       dr.hr. 1/1 90
279 - Zlatník 1878 KB 1/1 80 110
280 - Zlatník 1879 bz 0/0 80 200
281 - Zlatník 1879 bz -1/1- 70
282 - Zlatník 1879 KB                    1/1 90 120
283 - Zlatník 1880 bz 1/1 130 130
284 - Zlatník 1881 KB -1/1- 80 80
285 - Zlatník 1881 KB                                                    dr.škr. 1/1 90 90
286 - Zlatník 1882 bz                                                     dr.hr. -0/0- 150 150
287 - Zlatník 1883 bz -1/1 100
288 - Zlatník 1883 bz 1/1 90 90
289 - Zlatník 1883 KB                                                    dr.hr. 0/1 150
290 - Zlatník 1883 KB                                                    dr.hr. -0/0- 150 150
291 - Zlatník 1883 KB                                                    dr.hr. 1/0 140
292 - Zlatník 1883 KB                                                    dr.hr. 1/1 150
293 - Zlatník 1884 bz 0/0 180 180
294 - Zlatník 1878 KB                   dr.hr. - oprava - bez limitu 2/2 70
295 - Zlatník 1885 KB                                                    dr.hr. 1/1 200 220
296 - Zlatník 1885 KB                                                    dr.hr. -1/1 120
297 - Zlatník 1886 bz                              sbírkový RL 200
298 - Zlatník 1886 bz                              sbírkový -0/0- 100 140
299 - Zlatník 1887 KB -1/1 100
300 - Zlatník 1888 bz 0/0 100 150
301 - Zlatník 1888 bz 0/0 140 160
302 - Zlatník 1888 KB 1/1 140 180
303 - Zlatník 1888 KB                                                   dr.hr. 2/1- 70 70
304 - Zlatník 1889 bz 0/0 120 170
305 - Zlatník 1889 KB            falzum 2/1- 45 130
306 - Zlatník 1890 KB  s Fiume                                      dr.hr. -1/1 140 380
307 - Zlatník 1891 bz 1/1 100 130
308 - Zlatník 1892 bz -1/1 100 100
309 - 1/4 Zlatník 1858 A                        hr.raž. -0/0- 80 110
310 - 1/4 Zlatník 1859 A -1/1- 80 100
311 - 1/4 Zlatník 1859 B -1/1- 60 90
312 - 1/4 Zlatník 1859 B -1/1 80 100
313 - 1/4 Zlatník 1860 B -1/1 80 80
314 - 1/4 Zlatník 1860 B 1/1 100 160
315 - 20 Krejcar 1855 E -1/1- 300 420
316 - 20 Krejcar 1868 KB 2/2 50 120
317 - 20 Krejcar 1869 KB, GYF                                      2ks -2-3 80
318 - 20 Krejcar 1869 GyF 2/2- 60
319 - 20 Krejcar 1870 GyF -2/2- 100
320 - 20 Krejcar 1868 bz 0/0 50 160
321 - 20 Krejcar 1870 bz - oprava - bez limitu 0/0 80 85
322 - 20 Krejcar 1869 bz RL 80 180
323 - 20 Krejcar 1869 KB, 10 Krejcar 1869 KB                  2ks -2-2- 70
324 - 20 Krejcar 1870 bz                             sbírkový 0/0 80 150
325 - 10 Kr.1869,1870,1872  vše  bz                               3ks 1-2 80
326 - 10 Krejcar 1870 GyF -1/1- 150 220
327 - 10 Kr.1872 bz, 6 Kr.1849 A                                    2ks 1-2 100
328 - 10 Krejcar 1874 KB 2/3 45 45
329 - Hat Krajcar 1849 NB                            "R" -1/1- 200
330 - 5 Krejcar 1858 A                                                dr.hr. -1/1- 50
331 - 3 Centesimi 1852 V 1/1- 30 40
332 - 1 Krejcar 1860 E                            "R"                dr.hr. -1/1- 300 380
333 - 1 Krejcar 1863 E                            "R"+C642+C1097 -1/2 300 500
334 - 1 Krejcar 1858 B, 1858 V, 1891 KB        škr. hr. pat.      3ks -1-2- 80 80
335 - 1 Krejcar 1859 E,1860 V,1861 B,E,1868 KB,1878,1881,1885 3x bz,                                                              8ks 1-2- 70 200
336 - vyjmuto
337 - 5 Korun 1900 bz                                    dr.škr. dr.hr. -1/1- 130 130
338 - 5 Korun 1900 KB                                   dr.škr.dr.hr. 1/1 190
339 - 5 Korun 1907 bz                                      dr.škr.  hr. 1/1 180
340 - 5 Korun 1907 bz                                      dr.škr.  hr. -1/1- 150
341 - 5 Korun 1907 KB                                    dr.škr. dr.hr. -1/1 170
342 - 5 Korun 1907 KB                                     dr.škr. 1/1 290
343 - 5 Korun 1907 Korunovace 0/0 600 800
344 - 5 Korun 1907 Korunovace 1/1 300 440
345 - 5 Korun 1908 jubilejní                             dr.škr. dr.hr. -1/1- 150
346 - 5 Korun 1908 jubilejní                             dr.škr. dr.hr. -1/1- 140 140
347 - 5 Korun 1908 jubilejní                             dr.škr. dr.hr. -0/0- 200 300
348 - 5 Korun 1908 jubilejní                             dr.škr. dr.hr. 1/1 160
349 - 5 Korun 1908 jubilejní                             dr.škr. dr.hr. 1/1 180
350 - 5 Korun 1909 bz        Schwartz 1/1 190 190
351 - 2 Koruna 1912 bz -1/1 40
352 - 2 Koruna 1913 bz 1/1 50
353 - 2 Koruna 1912,1913  obě bz                                        2ks 0-0 80 100
354 - 2 Koruna 1912 KB -1/1 50
355 - 2 Koruna 1913 KB 1/1 60
356 - 2 Koruna 1913 KB 0/0 40 70
357 - 2 Koruna 1914 KB                      "R" -0/0- 1200 1200
358 - 1 Koruna 1892 KB                       -1/1 100 100
359 - 1 Koruna 1892 KB                       -1/2 60
360 - 1 Koruna 1892 KB                       -1/2 30 30
361 - 1 Koruna 1892 KB                       1/1- 200
362 - 1 Koruna 1893 bz                               sbírková RL 130 260
363 - 1 Koruna 1893 KB 1/1 60 90
364 - 1 Koruna 1894 KB 1/1 60 120
365 - 1 Koruna 1895 bz              -1/1- 100
366 - 1 Koruna 1895 KB 0/0 200 360
367 - 1 Koruna 1895 KB 1/0- 60 90
368 - 1 Koruna 1896 KB 1/1 40 40
369 - 1 Koruna 1897 bz                                         dr.důlek -1/1- 45 70
370 - 1 Koruna 1899 bz -0/0- 150 320
371 - 1 Koruna 1902 bz -1/1 80
372 - 1 Koruna 1907 bz -1/1- 800 1000
373 - 1 Koruna 1908 jubilejní 1/1 30 30
374 - 1 Koruna 1908 jub. 1 koruna 1915 KB                        2ks 1-0- 55 55
375 - 1 Koruna 1912 KB 1/1 30 30
376 - 1 Koruna 1912 KB 1/0- 60
377 - 1 Koruna 1913,14,15  vše  bz                  dr.hr.           3ks 0-1 80
378 - 1 Koruna 1914 KB 0/0 120 140
379 - 1 Koruna 1915 KB 0/0 100 100
380 - 1 Koruna 1916 KB 1/1 30 30
381 - 1 Koruna 1916 bz 1/1 30
382 - 20 Heller 1892 bz                     "R" -1/1- 200
383 - 20 Filler 1892 KB -1/2 100 140
384 - 20 Filler 1893,94,97,98, 20 Heller 1893,94,95,1907,08,09,1911  vše bz                        11ks 1-1 100 100
385 - 20 Filler 1914 -0/0- 40 50
386 - 20 Heller 1916,17,18                                              3ks 1-1 30 30
387 - 10 Filler 1892 KB                                        2/2 100
388 - 10 Filler 1892 KB                                         dr.škr. dr.hr. 2/2 90
389 - 10 Heller 1893,94,95,1907,08,09,10,11,15,16 oba typy,         10 Filler 1893,94,95,1908,09,15,16, 20 Heller 1917,18    20ks 1-2 60 60
390 - 10 Filler 1908 0/0 30 65
391 - 2 Heller 1895,1900                       2ks - oprava- bez limitu 1-1- 50 50
392 - 2 Heller 1893,94,95,96,97,98,99,1900,02,03,04,05,06,07,08,   09,1910,11,12,13,14,15, 1916,17,18                        25ks 1-1- 80 140
393 - 2 Heller 1904,1905                                                  2ks 1-1- 70 70
394 - 2 Heller 1916,17,18                                                3ks 1-1- 60 60
395 - 1 Heller 1895,1896  oba  bz                                    2ks 1-1 120 120
396 - 1 Heller 1897 -0/0- 80 80
397 - 1 Heller 1910,1915                                                 2ks 0-1 35 35
398 - 1 Heller 1893,94,95,96,1900,01,02,03,0910,11,12,13,             1916,17,18                                                            18ks 1-1 60 60
ČESKOSLOVENSKO
Období 1918 - 1953
399 - 20 Kč 1933,1934, 20 Kč TGM                                  3ks 0-1 80 85
400 - 10+20 Kč TGM, 10 Kč 1930,32                                4ks 0-1 100 110
401 - 10 Kč 1930,1931,1932, 10 Kč TGM                          4ks 0-1 90 100
402 - 10 Kč TGM, 5 Kč 1925                   dr.hr.                 2ks 1-1 35 35
403 - 5 Kč 1927                        zaletovaná dírka -1/1- 100 140
404 - 5 Kč 1929,30, 10Kč 1932                                        3ks -0-0- 100
405 - 5 Kč 1928,29,30                                                     3ks 0-RL 120 300
406 - 5 Kč 1929,30,31                                                     3ks 1-1 40 110
407 - 5 Kč 1931 0/0 150 700
408 - 5 Kč 1932 0/0 450 1100
409 - 5 Kč 1932 1/1- 90 90
410 - 5 Kčs 1932 -1/2 30 30
411 - 1 Kč 1922, 50 Hal.1931                                            2ks RL 80 160
412 - 50 Hal.1925 1/1 50 85
413 - 20 Hal.1925                             "R" 1/1- 50 80
414 - 20 Hal.1933                             "R" 1/1 450 800
415 - 10 Hal. 1929 -1/1- 90 90
416 - vyjmuto
417 - 10 Hal.1929,1933,1935                                           3ks 1-1 250
418 - 10 Hal.1929                             "R" - oprava - bez limitu -1/1 150
419 - 5 Hal.1930                                                     dr.vady -1/1- 90
420 - 5 Hal.1932 1/1- 100
421 - 2 Hal.1923,1924,1925                                            3ks 1-1 30 30
422 - 50+100 Kčs  Stalin                                                  2ks 0-1 60 100
423 - 100 Kčs Karlova Univesita, 100 Kčs Hor.práva            2ks 0-1 60 65
424 - 50 Kčs 1948 osvobození, 50 Kčs 1949 Stalin             2ks BJ 60 60
425 - 5 Kčs 1952 - nevydaná, pravá                       st.koroze -0/0- 600 750
426 - 1 Kčs 1947 Ni 1/1 80
427 - 1 Kčs 1950,52,53                                                     3ks -0-0- 40
428 - 50 Hal.1953  Al 1/1 70
429 - 50 Hal.1953                                            sbírkový 0/0 300
430 - 50 Hal.1953  Al       -0/0- 70 70
431 - 25 Hal.1953  Al -0/0- 50 50
432 - vyjmuto
433 - 5 Hal.1953,54,  10Hal 1953,54                             4ks 1-1 40 40
434 - 5 Hal.1955   Al                             "R" 1/1- 70 70
Protektorát
435 - Komplet 19 ks     10 Hal. - 1 K 1-2 80 100
436 - 1 K  1941,42,43,44                                                 4ks 1-1- 80
437 - 50 Hal.1941 1/1 40 40
438 - 20 Hal.1944 -0/0- 60
439 - 20 Hal.1940                                                   n.fl. RL 40 40
440 - 10 Hal.1942 -0/0- 30 30
Slovensko 1939-1945
441 - 50 Ks 1944  Tiso                                              dr.hr. -0/0- 80 80
442 - 50 Hal.1944   Al                                              dr.hr. -1/1- 40
443 - 20 Hal.1942   Cu                        "R"                dr.hr 1/1 180 180
444 - 5 Hal.1942 1/1 150 150
445 - 5 Hal.1942                                                       svrnky 2/2 70
Slovensko po r.1993
446 - 200 Ks 1993 Jan Kollár BJ 200
447 - 200 Ks 1993  spisovná Slovenština BJ 200
448 - 200 Ks 1994 Ján Alexy BJ 200
449 - 200 Ks 1996 M.Beňovský BJ 200
450 - 200 Ks 1997 B.Štiavnica BJ 200 200
451 - 200 Ks 1998 J.Čiperfarek BJ 200 200
452 - 200 Ks 1998 První parní vlak BJ 200 200
453 - 200 Ks 2000  Juraj Fándly                                 or.et. proof 400
454 - 500 Ks 1997  Pieninský nár.park                        kapsle BJ 500 500
Sady po r.1993
455 - Sada 2000  + žeton Nár.Banky                          or.etue proof 2000
456 - Žeton ze Slovenské sady oběhových mincí 1998 RL 80
Období 1953 - 1993
457 - 25 Hal.1953,1963                                                      2ks 0-0 40 75
458 - 25+10 Hal. 1962                                                       2ks 0-0 20 30
459 - 2 Kčs 1974 1/1 30 30
460 - 10 Kčs 1993 - Masaryk, Štefánik                               2ks -0-0- 25
461 - 10 Kčs 1965 J.Hus BJ 200 200
462 - 10 Kčs 1968 ND BJ 220 240
463 - 25 Kčs 1954  SNP                                            dr.hr. BJ 30 32
464 - 25 Kčs 1968 N M                           jiná etue proof 300
465 - 25 Kčs 1969 SNP BJ 2100
466 - 25 Kčs 1969 SNP                                            nep.hr. BJ 2600
467 - 50 Kčs 1955 Osvobození                                   dr.hr. BJ 100 100
468 - 50 Kčs 1955 Osvobození                                   BJ 140
469 - 50 Kčs 1968 Republika BJ 400 400
470 - 50 Kčs 1968 Republika BJ 450
471 - 50 Kčs 1971 50.let KSČ BJ 160 240
472 - 50 Kčs 1973 Jungmann BJ 60 70
473 - 50 Kčs 1977 Ján Kollár BJ 60 60
474 - 50 Kčs 1978 Zd.Nejedlý BJ 60 60
475 - 50 Kčs 1979 IX.sjezd KSČ BJ 60
476 - 50 Kčs 1986 Praha, 50 Kčs 1988 J.Jánošík             2ks BJ 100
477 - 100 Kčs 1955 Osvobození BJ 450 450
478 - 100 Kčs 1971 Mánes BJ 150 150
479 - 100 Kčs 1972 Sládkovič    " zkušební ražba" BJ 2500 2500
480 - 100 Kčs 1974 Jesenský    "zkušební ražba"          etue RL 1800 1800
481 - 100 Kčs 1974  Smetana 0/0 90 100
482 - 100 Kčs 1977  Hollar 0/0 90 100
483 - 100 Kčs 1979 Ján Botto BJ 110 120
484 - 100 Kčs 1980 Petr Parléř BJ 110 110
485 - 100 Kčs 1980 Petr Parléř BJ 120
486 - 100 Kčs 1989 17.listopad BJ 110 110
487 - 100 Kčs 1990  Kupecký BJ 90 90
488 - 100 Kčs 1990  B.Martinů BJ 100 100
489 - 100 Kčs 1991 A.Dvořák BJ 100 100
490 - 100 Kčs 1991 A.Mozart BJ 100 110
491 - 100 Kčs 1992 Lidice - Ležáky BJ 100 100
492 - 100 Kčs 1992 Moravské zem.muzeum v Brně BJ 100 100
493 - 100 Kčs 1993 Břevnovský klášter v Praze BJ 100 110
494 - 100 Kčs 1993 Muzeální Slovenská společnost BJ 100 100
495 - 500 Kčs 1983 Nár.Divadlo                                 kapsle BJ 550
496 - 500 Kčs 1987 Josef Lada                                  Kapsle BJ 550 550
497 - 500 Kčs 1988 Matice Slovenská                        kapsle BJ 550 550
498 - 500 Kčs 1992 J.A.Komenský                            kapsle BJ 550 550
499 - 100 Kčs 1990 1.Máj, 100 Kčs 1990 Velká Pardubická, nevyd.mince v or.etuích,                                        2ks Proof 7000
500 - 500 Kčs 1992  Komenský BJ 450 480
Sady oběhových mincí ČSSR
501 - Sada 1980                                                           2ks BJ 40 110
502 - Sada 1991 - žeton Kremnické mincovny BJ 100 190
503 - Sada 1992 BJ 110 190
504 - Sada 1994 BJ 110 220
Česká republika 1993 -
505 - 5 Hal.1924 - replika ražena v Kremnické mincovně z originál   razidla,certifikát, or.etue RL 1100 1100
506 - 5 Hal.1924 - replika ražena v Kremnické mincovně z originál   razidla,certifikát, or.etue RL 1200
507 - 5 Hal.1924 - replika ražena v Kremnické mincovně z originál   razidla,certifikát, or.etue RL 1200 1200
508 - 200 Kč 1994  Normandie BJ 250
509 - 200 Kč 1994  Tramvaj Brno                                   or.et. proof 800 850
510 - 200 Kč 1995  50.výr.org.OSN                                or.et. proof 800
511 - 200 Kč 2000  700.výr.měnové reformy Václava II.    or.et. proof 800
512 - 200 Kč 2000  Mezinárodní měnový fond                 or.et. proof 800
513 - 200 Kč 2000  Z.Fibich                                          or.et. proof 350 350
514 - 200 Kč 2000  Nezval                                            or.et. proof 350 350
515 - 200 Kč 2001  Fr.Škroup                                       or.et. proof 320 360
516 - 200 Kč 2001  Zavedení evrop.měny EURO             or.et. proof 900
517 - 200 Kč 2001  100výr.ČS fotbalového svazu            or.et. proof 350 350
518 - 200 Kč 2002  sv.Zdislava                                      or.et. proof 350 350
519 - 200 Kč 2002  E.Holub                                          or.et. proof 350
Sady oběhových mincí 1993-
520 - Sada 1996  ČNB 0/0 280 360
521 - Sada 1997                                 "R" proof 7000 10000
522 - Sada 2000   včetně  10+20 Kč Milenium BJ 500 950
523 - vyjmuto
524 - vyjmuto
NĚMECKO
Anhalt, Friedrich II.1904-1918
525 - 3 Marka 1909 A                                       KM.29     dr.hr. -1/1 700 1200
Augsburg - biskupství
526 - Petr ze Schaumburgu 1424-69       Fenik -1/2 120 120
Baden, Friedrich I.1856-1907
527 - 5 Marka 1894 G                                       Y.13a.2      J.29 -1/1- 650 1100
528 - 5 Marka 1903 G                                      KM.274 2/1- 450
Friedrich II.1907-1918
529 - 3 Marka 1909 G                                      KM.280 -1/1 400 400
Bavorsko - Maximilián I. 1598-1651
530 - 1/2 Batzen 1624 -1/1- 70 70
Bavorsko - Maximilian III.Josef  1745 - 1777
531 - Tolar 1758                                                       m.o. 2/2- 220 220
532 - Tolar 1773 A                                           KM.234,2 2/2 500
Maximilian I.Josef  1806-1825
533 - Lví tolar 1807               KM.355 - oprava - bez limitu 1/1 3600
534 - Tolar konvenční 1818 0/0- 2700
Otto  1866-1912
535 - 3 Marka 1911 D                                      KM.515     dr.hr. -1/1 260 260
536 - Krejcar 1867                    patina 1/1 50
Brandenburg Ansbach - Alexander 1757-91
537 - 20 Krejcar 1764 2/2 40 40
Braunschweig,Georg Wilhelm
538 - XVI.Gute Grosch 1693 -1/1- 900
Braunschweig-Wolfenbuttel   Karl Wil.Ferdinand 1780-186
539 - XVI.Gute Groschen 179? -2/2- 80 80
Emden-město
540 - 28 Stuber (2/3 Tolaru) b.l. s titl.Ferdinanda II.     Dav.508a 2/2 1200
Frankfurt
541 - Tolar 1765 s tit.Fr.Lotriského                           dob.ouško -1/1- 1200 1300
Hamburg
542 - 5 Marka 1876 J                              KM.287                hr. -1/1 700
543 - 3 Marka 1908 J                              KM.296 1/1 350 420
Nassau
544 - 1 Krejcar 1863 1/1 45
Norimberg-město
545 - Tolar 1623 s titl.Ferd.II. var.Ferdinandi -1/1 2800
546 - 1/2 Tolar s titl.Frant.Lotrinského                         Cr.68 -1/1 2800 2800
Pasov  15.stol.
547 - Fenik - štít s pasovským lvem,nad štítem E -1 120 140
Friedr.Wilhelm III. 1797-1840
548 - 1 Tolar 1814 A                                         KM.387,1 -1/1- 1700
549 - 1 Tolar 1815 A                                         KM.387,1 2/1- 900
550 - 1 Tolar 1819 A 1/1- 900
551 - 1/6 Tolaru 1812 A 2/2 150
552 - Silbergroš 1821 -1/1- 30
Friedr.Wilhelm IV.1840-1861
553 - 3 Pf.1856 A, 1864 A                                            2ks 1-1 50
554 - 2 Pf.1847 A, 1852 A, 1854 A                                3ks 1-1- 50
Wilhelm I.1861 - 1888
555 - Tolar korunovační 1861 A                       KM.488 RL 1000
556 - 5 Marka 1876 A                                     J.97 A 2/2 300
557 - Silbergroš 1863 A, 1867 A                                     2ks 1-2 60
558 - 1/2 Silbergroš 1869 A 1/1 30 30
559 - 3 Pf.1864 A, 1867 B                                             2ks 1-1 60 60
560 - 2 Pf.1862A, 1863 A,1866 A                                  3ks 1-1 60
561 - 1 Pf.1865 A,2 Pf.1863 A,3 Pf.1864 A                     3ks 1-1 60
Wilhelm II. 1888-1918
562 - 5 Marka 1899 A                                     J.101          hr. 2/1 300 300
563 - 5 Marka 1906 A                                     J.101       dr.hr. -1/1 400 700
564 - 5 Marka 1907 A                                     J.101          hr. 2/1 280
565 - 5 Marka 1913 A                                     J.113 1/1 550
566 - 5 Marka 1914 A                                     J.113     dr.škr. 1/1 500
567 - 3 Marka 1909 A                                      J.103 1/1 250
568 - 3 Marka 1909 A                                     J.103     -1/1 160
569 - 3 Marka 1909 A                                     J.103        hr. -1/1 150
570 - 3 Marka 1909 A                                     J.103      dr.hr. 1/1 180
571 - 3 Marka 1909 A                                     J.103      dr.hr. -1/1 160
572 - 3 Marka 1911 A                                    dr.hr.  KM.527 1/1 100 100
573 - 3 Marka 1912 A                                    dr.hr   KM.527 0/0 200 200
574 - 3 Marka 1912 A                                             KM.527 1/1 260
575 - 2 Marka 1901  200 let císařství                        KM.525 1/1 180
576 - 2 Marka 1901  200 let císařství          patina     KM.525 1/1 200
577 - 2 Marka 1913  Král volá...                               KM.532 -0/0- 200 200
578 - 2 Marka 1913  Král volá...                               KM.532 -0/0- 250 250
579 - 2 Marka 1900 A                                             KM.522 1/1 220 240
580 - 2 Marka 1907 A                                             KM.522                      1/1 220
Sasko - Friedr.August III. 1763-1806
581 - Tolar konveční 1795 IEC 1/1 1300
582 - Tolar 1810 SGH -1/1- 600 600
583 - vyjmuto
Anton 1827 - 1836
584 - vyjmuto
Johann  1854 - 1873
585 - 2 Pf.1841,46,48,50,56,59,62,63,64                            9ks 1-2 150
586 - 1 Pf.1843,48,49,50,52,53,55,58,59,63,65,66              12ks 1-2 150
587 - 5 Pf.1862 B, 1869 B                                               2ks 1-1 80
588 - 2 Pf.1864 B, 1866 B, 1869 B                                   3ks 1-1 80
589 - 2 Pf.1864 B, 1866 B, 1873 B  (lepší)                        3ks 1-1 100
590 - 1 Pf.1862 B, 1863 B, 1868 B                                   3ks 1-1 60
Albert 1873-1902
591 - 5 Marka 1876 E                                         J.122 2/2 500 500
Georg 1902-1904
592 - 5 Marka 1903 E                                         J.130 2/1 900
Friedr.August III. 1904 - 1918
593 - 5 Marka 1908 E                                         J.136 -1/1 500 700
594 - 3 Marka 1913 E                                         KM.1275  dr.rys. 1/1 250 280
595 - 2 Marka 1909 Universita Lipsko    n.škr.       KM.1275 0/0 800 1200
Würtemberg
596 - Grešle 1701,1702,1703                                        3ks 2-2 45 45
Friedrich I. 1806-1816
597 - VI.Krejcar 1811                             krajový střížek -2/2- 30
Wilhelm I. 1816-1864
598 - 1 Krejcar 1851,1852,1867                                      3ks 1-1 90
Karl, 1864-1891
599 - 5 Marka 1876 F                                          J.173 2/1- 400 400
Wilhelm II. 1891-1918
600 - 3 Marka 1914 F                                          J.175   dr.rys. 1/1 350 440
Císařství 1871 - 1918
601 - Marka 1873 A                               KM.7 2/2 50 110
602 - Marka 1873 D                               KM.7 -1/1- 180 400
603 - Marka 1873 A,D                            KM.7               2ks -1-2 90 90
604 - Marka 1874 G,F                            KM.7               2ks -2-2- 90
605 - Marka 1874 E,F                            KM.7               2ks 2-2 90
606 - Marka 1874 D,F                            KM.7               2ks 2-2 90
607 - Marka 1875 C,F                            KM.7               2ks -1-2 60 60
608 - Marka 1876 F                               KM.7 -1/2 40 40
609 - Marka 1876 C, 1878 A                  KM.7               2ks -1-1- 80 160
610 - Marka 1878 J                               KM.7           "R" -1/2 150 380
611 - Marka 1881 A, 1901 A                  KM.7,14           2ks -1-1- 80 80
612 - Marka 1881 E                              KM.7 -1/1- 150 240
613 - Marka 1882 A                              KM.7 -1/2 90
614 - Marka 1898 A                              KM.14 -1/1- 120 350
615 - Marka 1899 A                              KM.14 -1/2 60 140
616 - Marka 1900 A                              KM.14 -1/1- 50 200
617 - Marka 1901 A, 1902 A                  KM.14               2ks 80
618 - Marka 1902 A                              KM.14 1/1 50
619 - Marka 1902 A, 1909 A                  KM.14               2ks 1-1 80
620 - Marka 1903 A, 1905 A                  KM.14               2ks 1-1 75 80
621 - Marka 1904 F                              KM.14 1/1- 90 380
622 - Marka 1905 A, 1906 A                 KM.14                2ks 1-1 75
623 - Marka 1906 A, 1907 A                 KM.14                2ks 75
624 - Marka 1910 F                              KM.14 1/1 70 100
625 - Marka 1914 A                              KM.14 0/0 40 40
626 - Marka 1914 D                              KM.14 0/0 40 40
627 - Marka 1914 F                              KM.14 0/0 60
628 - Marka 1914 A, 1915 A                 KM.14                2ks 1-1 75
629 - Marka 1914 D, 1915 E                  KM.14               2ks 1-1 85
630 - Marka 1915 A                              KM.14 0/0 60
631 - Marka 1915 F                              KM.14 -0/0- 60
632 - 1/2 Marka 1905 A,D,E                  KM.17              3ks 1-1 75
633 - 1/2 Marka 1905 A,D,F                  KM.17              3ks 0-0- 45 45
634 - 1/2 Marka 1905 F, 1911 D             KM.17             2ks -1-1- 45 50
635 - 1/2 Marka 1906 A,D,F,J                KM.17              4ks 1-1 100 100
636 - 1/2 Marka 1906 E, 1915 E            KM.17              2ks 1-1 40
637 - 1/2 Marka 1907 J                         KM.17 1/1 60 80
638 - 1/2 Marka 1908 E                         KM.17 -1/1- 150 420
639 - 1/2 Marka 1909 E                         KM.17 1/1- 200
640 - 1/2 Marka 1911 J                         KM.17           "R" -1/1- 350 900
641 - 1/2 Marka 1913,1914,1915,1916  vše  A       KM.17     4ks 1-1 100
642 - 1/2 Marka 1915 A,E                    KM.17               2ks -0-0- 30
643 - 1/2 Marka 1916 A,E                    KM.17               2ks 1-1 50
644 - 1/2 Marka 1917 A, 1918 A,D       KM.17               3ks 1-1 75
645 - 1/2 Marka 1919 E                       KM.17 -0/0- 60 340
646 - 50 Pf.1876 C                              KM.6 2/2 70 160
647 - 25 Pf.1910 A                              KM.18 -0/0- 250
648 - 25 Pf.1911 J                               KM.18 0/0 300 1500
649 - 20 Pf.1873 G                             KM.5                    "R" -1/2 150 280
650 - 20 Pf.1874 A, 1885 J                  KM.5                     2ks 1-2 250
651 - 20 Pf.1876 D                              KM.5 -1/2 40 180
652 - 20 Pf.1876 D                              KM.5 2/2 70 70
653 - 10 Pf.1898 F                              KM.12 0/0 350 350
654 - 10 Pf.1901 J                              KM.12 -0/1 180 300
655 - 10 Pf.1912 A,D,E,G                    KM.12                    4ks 1-1 20 20
656 - 5 Pf.1875 A,B,C,D                      KM.3                     4ks -1-1- 30
657 - 5 Pf.1894 G                               KM.11 -1/1- 240 550
658 - 5 Pf.1898 E                               KM.11 -1/1- 90 140
659 - 5 Pf.1901 G                               KM.11 1/1 200 320
660 - 2 Pf.1873 D                               KM.2               "R" 2/2- 180
661 - 2 Pf.1874 D                               KM.2 2/2- 30
662 - 2 Pf.1874 A,B,F                         KM.2                       3ks 1-2 90
663 - 2 Pf.1874 G                               KM.2 -1/1- 90
664 - 2 Pf.1875 E -1/1- 90 160
665 - 2 Pf.1875 B,C,D,F                      KM.2                      4ks 1-1- 70
666 - 2 Pf.1875 G                               KM.2 0/0- 150 150
667 - 2 Pf.1875 G                               KM.2 -1/2 60
668 - 2 Pf.1876  A,C,E                        KM.2                       3ks 1-2 45
669 - 2 Pf.1876 A,D,E                         KM.2                       3ks -1-2 35
670 - 2 Pf.1877 A 1/1 90 90
671 - 2 Pf.1877 A                               KM.2 1/1- 22
672 - 2 Pf.1904 E                               KM.16  1/1 170 170
673 - 2 Pf. 1904 F                               KM.16 1/1 40 190
674 - 2 Pf.1904 A,D, 1905 J, 1906 G    KM.16                     4ks 1-1 36 220
675 - 2 Pf.1906 A,D,F,J                      KM.16                      4ks 1-1 30 34
676 - 2 Pf.1913 G                               KM.16 1/1 150 400
677 - 2 Pf.1915 F                               KM.16 -1/1 40 65
678 - 1 Pf.1875 A                                KM.1 1/1 90 90
679 - 1 Pf.1875 B                                KM.1 -1/1- 50 190
680 - 1 Pf.1875 J                                 KM.1 1/1 90 300
681 - 1 Pf.1875 A,B,C                          KM.1                   3ks 1-1- 75
682 - 1 Pf.1876 A,F                              KM.1                   2ks -1-1- 40 40
683 - 1 Pf.1895 J                                  KM.10 1/1- 40 240
684 - 1 Pf.1896 G                                 KM.10 -1/2 35 160
685 - 1 Pf.1898 E                                 KM.10 1/1- 40
Výmarská rep. 1919 - 1933
686 - 3 Marka 192? F  oboustraně vada mat.v ploše      KM.43 -1/1- 200
687 - 3 Marka 1925 Rheilande                                    J.321 -0/0- 1100
688 - 2 Marka 1926 A                                KM.45 1/1 400
689 - 1 Marka 1924 A                                KM.42 1/1 150
690 - 1 Marka 1926 J                        "R"    KM.44             opr.hr. -1/1- 800 1300
691 - 50 Pf.1924 A                                    KM.34 -0/0- 150
692 - 50 Pf.1935 E                            "R"     KM.49             hr. -1/1- 300 300
693 - 10 Pf.1923 D                                      KM.33 -1/1- 40 40
694 - 10 Pf.1929 G                                     KM.40 -1/1- 60 60
695 - 1 Pf.1934 E                                      J.313 -1/1- 30
696 - 1 Pf.1936 E                                       J.313 1/1- 30
697 - 500 Marek 1923 A,E, 200 Marek 1923 A,D,E,                        3 Marka 1923 A                         vše  Al                     6ks -0-1- 25
III.říše  1933 - 1945
698 - 5 Marka 1934 J                                           KM.85 -1/1- 60 60
699 - 5 Marka 1935 A                                          KM.85 -1/1- 55
700 - 5 Marka 1935 A                                          KM.85 -0/0 100 100
701 - 5 Marka 1935 J                                           KM.85 1/1 100 100
702 - 5 Marka 1935 A                                          KM.82 -0/0- 60
703 - 5 Marka 1935 A                                          KM.82 -0/0- 60
704 - 5 Marka 1935 F                                          KM.82    dr.hr. 1/1 60
705 - 5 Marka 1936 A                                          KM.82 0/0 100
706 - 5 Marka 1936 D                                          KM.82 0/0- 100 100
707 - 5 Marka 1936 F                                          KM.82    dr.hr. 1/1 55
708 - 5 Marka 1936 G                                         KM.82 -1/1- 60
709 - 5 Marka 1936 G                                         KM.82 1/1 120
710 - 5 Marka 1936 E                                         KM.94 1/1 150
711 - 5 Marka 1936 F                                          KM.94 1/1 150
712 - 5 Marka 1936 G                                         KM.94 1/1 150
713 - 5 Marka 1938 E               KM.94 - oprava - bez limitu 1/1 80
714 - 5 Marka 1938 F                                         KM.94 -0/0 120 120
715 - 5 Marka 1938 G                                        KM.94 0/0- 140 140
716 - 5 Marka 1939 E                                        KM.94 -0/0 180 200
717 - 5 Marka 1939 F                                        KM.94 -0/0 140 200
718 - 5 Marka 1939 J                                         KM.94 0/0- 150
719 - 2 Marka 1934 A    kostel s datem               KM.81 -1/1- 60 60
720 - 2 Marka 1934 A    kostel s datem               KM.81 1/1 90
721 - 2 Marka 1934 D    kostel s datem               KM.81 1/1 100
722 - 2 Marka 1934 D    kostel s datem               KM.81 -1/1 100
723 - 2 Marka 1934 F    kostel s datem                KM.81 1/1 200
724 - 2 Marka 1934 J    kostel s datem                KM.81 1/1 200 200
725 - 2 Marka 1936 D   Hindenburg                      KM.93 1/1 150
726 - 2 Marka 1936 D   Hindenburg                      KM.93 1/1 60
727 - 2 Marka 1937 G  Hindenburg                       KM.93 1/1 100
728 - 2 Marka 1939 G  Hindenburg                       KM.93 -0/0- 150 150
729 - Marka 1937 A                                            KM.78 -0/0- 40 60
730 - 50 Pf.1935 A,D,E,F,G,J                              KM.87    6ks 1-1 80
731 - 50 Pf.1939 A,B,D,E,J                                 KM.96     5ks -1-1- 200
732 - 50 Pf.1940 A,B,D,E,F,G,J                          KM.96     7ks 1-1- 180
733 - 50 Pf.1940 E                                             KM.96 -1/1- 70
734 - 50 Pf.1940 D  Al                                        KM.96 1/1 130
735 - 50 Pf.1940 G  Al                                        KM.96 -1/1- 200
736 - 50 Pf.1940 J  Al                                         KM.96 -1/1- 100
737 - 50 Pf.1941 A,B,D,E,G,J                             KM.96      6ks 1-1- 150
738 - 50 Pf.1941 J                                             KM.96 1/1 40 40
739 - 50 Pf.1942 B                                            KM.96 1/1 120
740 - 50 Pf.1942 E                                            KM.96 -1/1- 45
741 - 50 Pf.1942 E                                            KM.96 1/1 140
742 - 50 Pf.1942 A,B,D,E,F                                KM.96       5ks 1-1- 220
743 - 50 Pf.1943 A,B,J                                       KM.96       3ks -1-1 120
744 - 50 Pf.1943 J                                             KM.96 1/1 90 90
745 - 50 Pf.1944 F  Al                      "R"             KM.96 1/1 400 550
746 - 10 Pf.1936 A                           "R"             KM.92       hr. -1/1- 150 480
747 - 10 Pf.1937 G,J                                          KM.92       2ks 1-1 100 100
748 - 10 Pf.1937 E, 1939 E                                KM.92       2ks 1-1 120
749 - 10 Pf.1939 E,G                                         KM.92       2ks 1-1 70 70
750 - 10 Pf.1940,41,42,43,44  vše B                    KM.101     5ks 1-1- 50
751 - 10 Pf.1940 A,B,D,E,F,G,J                          KM.101     7ks -0-1 45 45
752 - 10 Pf.1941 A,B,D,E,F,G,J                          KM.101     7ks -0-1 40 40
753 - 10 Pf.1943 B,D                                         KM.101     2ks 1-1 100
754 - 10 Pf.1943 E, 1944 E                                KM.101     2ks 1-1 160
755 - 10 Pf.1944 B,E                                         KM.101     2ks 1-1 40
756 - 10 Pf.1945 A                                             KM.101 0/0 450
757 - 10 Pf.1945 E                         "R"               KM.101  0/0 1000
758 - 10 Pf.1945 E                         "R"               KM.101 -0/0- 800
759 - 5 Pf.1937 E,G                                           KM.91       2ks 1-1 95 95
760 - 5 Pf.1937 E, 1939 E                                  KM.91       2ks 1-1 45
761 - 5 Pf.1943 B                           "R"               KM.100     -1/1- 200 360
762 - 5 Pf.1943 E                                               KM.100 1/1 60
763 - 5 Pf.1943 E                                               KM.100 -0/0- 40 40
764 - 2 Pf.1936 D                                               J.362 1/1 100 100
765 - 2 Pf.1937 J                                                J.362 0/0 60 60
766 - 2 Pf.1937 G                                               J.362 -0/0- 60 80
767 - 2 Pf.1938 B, 1939 E           patina                J.362       2ks -0/0- 60
768 - 2 Pf.1940 E                       patina                J.362 -0/0- 75
769 - 2 Pf.1940 J                                                J.362 1/1 60 180
770 - 1 Pf.1944 B                                             KM.97 1/1 30
771 - 1 Pf.1944 E                                             KM.97 1/1 35 35
772 - 1 Pf.1945 A                                             KM.97 1/1- 30 30
773 - 1 Pf.1945 E                      "R"                  KM.97    dr.skvrn. -1/1 450 500
774 - 1 Pf.1945 E                      "R"                  KM.97    1/1 900 1100
NSR
775 - 10 Marka 1972 D         XX.Olymp. 1/1 160
776 - 10 Marka 1992 G        Kollwitz 1/1 160
777 - 10 Marka 1993 J         Koch proof 200
778 - 5 Marka 1969 F          Mercator proof 150
779 - 5 Marka 1974 D          Kant 1/1 90
780 - 5 Marka 1974 F          25.let republiky 1/1 90
781 - 5 Marka 1977 G         Kleist -0/0- 60 60
782 - ECU 1993  Evropa sedící na býku                    pouzdro 0/0 100
783 - 10 Euro 2002 A     Muzeum Berlín - oprava - bez limitu 0/0 350
784 - 10 Euro 2002 G    50let německé televize - oprava - bez limitu 0/0 350
785 - ECU - Paul-Henri Spark / 5 evrop.tolarů   Ag 925/1000 0/0 100
Německé nouzovky
786 - Norinberk - pouliční dráha, 38ks Al  vše osmihany 1-1- 700 700
787 - Schoenwald 10Pf.1920 Zn, Heresfeld "1" b.l., Norinberg - pouliční dráha                            nep.ox.                     3ks 1-1- 50 65
Obsazené území
788 - 1 Kopějka 1916 -1/1- 50 100
NDR
789 - 20 Marka 1973 A  Grotewohl 1/1 60 60
790 - 10 Marka 1972 A  Buchenwald 1/1 30
791 - 5 Marka 1989 Katharinenkirche in Zwickau, 5 Marka 1989      Mariankirche in Mülhausen, medaile Thomas Müntzer Erung, originál notýskové pouzdro s certifikátem.          0/0 250 420
792 - 50 Pf.1973A,10 Pf.1963A                                           2ks 1-1 100
793 - 10 Pf.1948A,1949A,1950A,E,1952A,1953A                 6ks 1-1- 90 90
794 - 5 Pf.1948A,1949A,1950A,1952A,1953E                      5ks 1-1- 70 70
795 - 1 Pf.1950A,E, 1952A,E, 1953A,E                               5ks 1-1- 80 110
796 - 1,5,10,20,50 Pf.  1Marka                                       340ks 1-2 120 180
EVROPA
Albánie
797 - 0,50 Lek 1941 1/1 35 45
Anglie
Viktoria 1837-1901
798 - 1 Crown 1892                                                 Y.26  dr.hr -1/2 600 1000
799 - 1 Schillig 1893                                                st. 1/1 70 70
800 - Six Pence 1881                                              Y.36 2/2 40 40
801 - Six Pence 1898                                              Y.36 -1/1 80 80
802 - 1 Penny 1895,1900                                                   2ks -1-1- 50 80
803 - 1/2 Penny 1854 1/1 80
804 - 1/2 Penny 1861 1/1 70
Edward VII. 1901-1910
805 - 1 Penny 1906 1/1 55 55
Jiří V. 1910-1935
806 - Farthing 1928 -0/0- 40
807 - Florin 1921, Schilling 1921     Ag                                2ks 2-2 90 90
808 - Florin 1931  Ag 1/1 70 70
809 - 1/2 Crown 1916      Ag 1/1 80 80
810 - 1/2 Crown 1923      Ag -1/1 75
811 - 6 Pence 1921,22,23        Ag                                     3ks 1-1- 60 60
812 - 6 Pence 1928,33             Ag                                     2ks 1-1 40 40
813 - 6 Pence 1927, 3 Pence 1917      Ag                          2ks 1-1 60
814 - 6 Pence 1929, 3 Pence 1920      Ag                          2ks 1-1 60
815 - 1 Penny 1915,16,17,18                                            4ks 1-2 40 40
816 - 1 Penny 1912,13,14,16,18,19                                   6ks 1-2 60 60
817 - 1 Penny 1918,19,20,21                                            4ks 1-1 40 40
818 - 1 Penny 1927,29,36                          3ks - oprava - bez limitu 1-1 50
819 - 1 Penny 1928      patina          -0/0 20 20
820 - 1/2 Penny 1916,21,26,28,29,32                                6ks -1-1- 50
Jiří VI.1936-1952
821 - 1/2 Crown 1943        Ag -0/0- 75
822 - 1/2 Crown 1947, 2 Schilling 1947                               2ks -1-1 80
823 - 1/2 Crown 1948, 2 Schilling 1949                              2ks 1-1 90
824 - 1/2 Crown 1948, 2 Schilling 1943                               2ks 1-1 90
825 - 1 Florin 1921, 2 Schilling 1942                                  2ks 1-1 120
826 - 2 Schilling 1947,48, 1 Schilling 1948                         3ks 1-1 100
827 - 2 Schilling 1948, 1 Schilling 1948                              2ks 1-1 60
828 - 1 Schilling 1941, 6 Pence 1937,1943                         3ks 1-1 90
829 - 1 Schilling 1948,1950, 6 Pence 1950                         3ks 1-1 50
830 - 6 Pence 1937,47,48                                                 3ks 1-1 45 45
831 - 6 Pence 1939,42,44                                                 3ks 1-1 45 45
832 - 3 Pence 1937,42,43,44,52                                        5ks 1-1 36
833 - 1 Penny 1937,38,39,40                                             4ks 1-1- 40 40
834 - 1 Penny 1937,38,45,46                                             4ks 1-1 40 40
835 - 1 Penny 1937,45,46,48                                             4ks 1-1- 40
836 - 1/2 Penny 1937,42,43,44,45                                      5ks 1-1 55
837 - 1/2 Penny 1937,39,43,44,45                                      5ks 1-1 55
Irsko
838 - 1 ECU 1993 - jelen    Ag 999/1000                   plast.et. proof 150 150
Belgie
839 - 500 Frank 1980 - výročí nezávislosti RL 300
Černá Hora
840 - 1 Perper 1909                             dr.škr. n.fl. 1/1 70 160
841 - 2 Para 1914                                                   KM.16 -0/0- 40 60
842 - 10 Para 1906,08,14                        3ks 0-1 60 110
Francie
843 - Denár z r.1305-1319                                         Well.1314 -1/1- 550 600
844 - 1 Centim 1848 A -1/1 80
845 - 2 Centim 1862 BB,K                                                 2ks 1-1 60
846 - 2 C.1862 BB,1862 K, 5 C.1862 BB, 10 C.1861 BB,               20 C.1867 A                                                           5ks 1-2 150
847 - 2 C.1862 BB, 1862 K, 20 C.1867 A                           3ks -1-1- 140
848 - 10 C.1903,1912,1913,1916,1917                               5ks -1-1- 30 30
849 - 50 C.1909,13,16,17,18,19                                        6ks 1-1 100
850 - 50 C.1913,15,16,17,18,19                                        6ks 1-1 100
851 - 50 C.1921,1928 lepší                                               2ks 1-2 55
852 - 1 Fr.1915,16,18,19    Ag                                          4ks 1-1 100
853 - 1 Fr.1920                                  "R" 1/1 120
854 - 1 Fr.1921,22,23,24,25,27                                         6ks 1-1- 40
855 - 1 Fr.1944 B,C,bz                                                     3ks 1-1 60 60
856 - 2 Frank 1871 A 2/2 45 45
857 - 2 Frank 1915,16,17,18                                            4ks 1-1 120 120
858 - 2 Frank 1926 1/1- 120
859 - 2 Frank 1921,22,23,25,32,37,38,39                          8ks 1-1- 40
860 - 5 Frank 1870 BB                    -1/1- 380 380
861 - 5 Frank 1873 A       1/1 180
862 - 5 Frank 1875 A                                           Y.52 2/2 180
863 - 5 Frank 1933,1935   Ni                                            2ks 1-1 30
864 - 5 Frank 1940   bronz 1/1 80 80
865 - 5 Frank 1945,46,47,49,49 B     Al          dr.hr.           5ks 1-1- 75
866 - 5 Frank 1960,1961    Ag                                          2ks 0-1 100
867 - 5 Frank 1963,1964    Ag                                          2ks 0-1 100
868 - 10 Frank 1930,1932   Ag                                         2ks 1-1- 60
869 - 10 Frank 1951 B, 1953 B, 20 Frank 1950 bz             3ks -1-1- 40
870 - 10 Frank 1965   Ag 0/0 150 150
871 - 10 Frank 1966   Ag 0/0 150 150
872 - 20 Frank 1933                                KM.879 1/1 70
873 - 20 Frank 1950 celé jméno autora,1952bz, 1952 B       3ks 1-1 30 30
874 - 50 Frank 1976                                KM.941    dr.hr.  n.fl. 0/0 250
875 - 50 Frank 1977                                 KM.941    nep.hr. jinak RL 300 300
Gdaňsk
876 - 2 Pf.1926, 10 Pf.1932                                              2ks 1-1 100
877 - 1 Pf.1937, 2 Pf.1926, 10 Pf.1932                              3ks 1-1 150 180
Holandsko - Utrecht
878 - Tolar 1694                                      KM-Dav.  4904,65 2/2- 1500
Holandsko - Campen
879 - 28 Stuiver 1618  s titl. Matyáše II.                   KM.23 2/2- 1000
Holandské Antily
880 - 1 Gulden 1971 1/1 30 30
Holandsko
881 - 2 1/2 Gulden 1962 1/1 90
882 - 2 1/2 Gulden 1961 Ag, 1 Gulden 1964                       2ks 1-1- 130
883 - 1 Gulden 1915                                                         hr -1/1- 50 130
884 - 1 Gulden 1929                                KM.161,1 0/0- 60
885 - 25 Cent 1941, 10 Cent 1941                                     2ks 1-1 60
886 - 10 Cent 1937,1941                                                  2ks 1-1 40
887 - 5 Cent 1913 1/1 50 50
888 - 1 Cent 1901,1902                                                    2ks -1-1 40
889 - 1 Cent 1929,1937                                                    2ks 1-1 30
890 - 25 C.1941, 10 C.1942, 1 C.1942       Zn                    3ks -1-1 60
Umberto 1878-1900
891 - 2 Lira 1883 R 2/2 45 55
892 - 2 Lira 1887 R 2/1- 140
V.Emanuel III. 1900-46
893 - 1 Lira 1917 0/0 100 100
Itálie-republika
894 - 500 Lir 1958                                                      KM.98 1/1 200
Jersey
895 - 1/26 Schil.1861 -0/0- 120 120
896 - 1/26 Schil.1870 1/1 70 150
897 - 1/13 Schil.1858 1/1 90 200
898 - 1/12 Schil.1877 1/1 120
899 - 1/12 Schil.1888 1/1 80 80
900 - 1/12 Schil.1923                                                dr.hr. 1/1 60
Jugoslávie
901 - 50 Dinara 1938 1/1 30
902 - 10 Dinárů 1931                                                 KM.10 0/0- 30 30
Lichtenstein
903 - Koruna 1910 1/1 90 270
Litva
904 - 5 Litai 1925                                                    KM.8 1/1 60 110
905 - 5 Litai 1936                                                    KM.12 -1/1 60 90
906 - 20 Cent 1925 -0/0- 50 50
907 - 50,20,10,5,1 Cent vše 1925                      pat.          5ks 1-1- 80 150
Livonsko - Gustav Adolf 1611-1632
908 - (Švédská okupace) poltorák 1633 - posmrtný  "R"  minc.Riga 2/2 90
Lotyšsko
909 - 50 Sentimu 1922 0/0- 20
Luxenburg
910 - 5 Frank 1929  Charlota 1/1 90 90
Maďarsko
911 - 2 Pengö 1938       Ag 1/1 70 80
912 - 5 Forint 1947  Kossuth 1/1 50
Sigismund I.Starý 1506-1548
913 - Groš 1526 -2/2 70 70
Polsko pod Ruskem
914 - 5+10 Groszy 1840, Groš 1755, 1811        dr.hr.            4ks 1-2 60
Polsko
915 - 200 Zl.1974     XXX.let PRL     Ag 0/0 50
Portugalsko
916 - 20 Escudos 1966                                 KM.592 0/0 60
Rakousko
Albrecht V.
917 - Fenik 1 180 180
918 - Feniky se čtyřráz. Rad.I/2,VI/5(2x),VI/15,VII/3         5ks - 150 190
Rakousko - republika
919 - 1 Schilling 1925, FJ.I. 1 Kor.1915 bz                      2ks 1-1 30 30
920 - 2 Schilling 1928  Schubert 1/1 60
921 - 2 Schilling 1929  Billroth 1/1 130
922 - 2 Schilling 1929  Billroth BJ 80 80
923 - 2 Schilling 1930  Vogelweide BJ 70 100
924 - 2 Schilling 1933  Seipl                                      KM.2849 -0/0- 450 450
925 - 5 Schlling 1934   Madona 0/0 250 280
926 - 10 Schilling 1966                                        KM.99 0/0 60
927 - 25 Schilling 1955  Divadlo 0/0 100 100
928 - 25 Schilling 1960  Korutany BJ 65 65
929 - 25 Schilling 1961  Burgeland BJ 70
930 - 25 Schilling 1965  Prechtl BJ 70
931 - 25 Schilling 1968 Hildebrand BJ 70
932 - 5 ECU 2002  250let ZOO v Schönbrunu, certif.pouzdro 0/0 300
RUSKO
Anna  1730 - 1740
933 - Děnga 1731                                     nep.hr. 1/1 100 100
934 - Děnga 1738 -1/1 100 100
935 - Děnga 1740                                     kraj.stř. 2/2 50
Alexandr I. 1801-1825
936 - 2 Kopějka 1820  H-M                                  KM.118,3 1/1 100 120
Mikoláš II. 1894-1917
937 - 1/2Kop.1899,1908,1912,1913                                4ks 0-1 50 50
938 - 5,3,2,1,1/2 Kop.1912            Cu                            5ks 1-1 140 140
939 - 5,3,2,1/2 Kop.1911               Cu                           4ks 0-1 130 130
940 - 5 Kop.1903,06,11,12,13        Ag                           5ks 1-1- 100 100
941 - 10 Kop.1899,1905,09,10,11,12,13,14,15    Ag        9ks -1-1 90 90
942 - 10 Kop.1905,08,09,10,11,12,13,14,15,16   Ag       10ks 1-1 90 90
943 - 15 Kop.1905,06,08,09,11,12,13,14,15,16   Ag        10ks 1-1 130
944 - 15 Kop.1905,06,08,09,11,12,13,14,15,16   Ag        10ks 1-1 130 130
945 - 20 Kop.1906,07,08,12,13,14,15,16                         8ks 1-1 140 140
946 - 20 Kop.1906,07,08,09,10,11,12,13,14,15   Ag        10ks 1-1 180 180
947 - 50 Kop.1896 AG, 1895 AG                                    2ks, 2-2 95
948 - 50 Kop.1896 AG, 1897 AG                                    2ks 2-2 90
949 - Rubl 1897 Brusel 2/2 90
950 - Rubl 1898 Brusel 2/2 90
951 - Rubl 1898 AG                                                   dr.hr. -1/1- 70
SSSR
952 - 50 Kop.1922                         pat.    dr.hr.     1/1 40 40
953 - Poltinik 1924 PL  -1/1- 40
954 - Rubl - každý ročník jiný                                         10ks 1-1 60 60
955 - Rubl - každý ročník jiný                                         10ks 1-1 60 60
956 - 5 Rubl 1988 - Kijev 0/0 55
957 - 5 Rubl 1989 - Moskva  Pohrovský chrám 0/0 55
958 - 5 Rubl 1989 - Moskva  Blagoveščenský chrám 0/0 55 55
959 - 5 Rubl 1990 - Moskva  Usperský chrám 0/0 55
960 - 5 Rubl 1990 - Samarkand 0/0 60
961 - 5 Rubl 1990 - Jerevan 0/0 60
962 - 5 Rubl 1991 - Moskva  Archangelský chrám 0/0 55
963 - 1 Kop. - 1 Rubl                              konvolut   100ks - 40 42
Španělsko
Filip IV.1621-65
964 - Patagon 1646              hr. prask.ražbou                KM. 34 2/2- 1500
965 - 2 Pesetas 1879                           Y.C79              dr.hr. -1/2 160
966 - 2 Reál 1761 1/1- 160 360
Švédsko
967 - 50 Kr.1976  jub.                                                 KM.854 0/0 300 300
968 - 2 Kr.1938  výroční                                              KM.807 1/1 150 150
969 - 1 Kr.1916                   -1/2 40 10
Ukrajina
970 - 200 000 Karbovanců 1995 Proof 100
971 - 200 000 Karbovanců 1996 BJ 80 80
Vatikán
972 - Pius IX. - 1 Lira 1866 1/1 150 150
Konvoluty
973 - Mince Evropy   30ks  Ag -1-3 190 320
974 - Mince NDR,Maďarsko,Polsko, ČR   vše  Al               354ks 1-2 120
AFRIKA
Jižní Afrika
975 - 2 1/2 Schilling 1896                    Y.6               dr.hr. -1/1- 200 400
ASIE
Indie
976 - 1/4 Rupie 1943 1/1 40
Japonsko
977 - 100 Yen (1969) Olympiada                                 KM.79 1/1 50
U S A
978 - Dollar 1885 O   Morgan -1/1- 300 300
979 - Dollar 1971,1972                                                     2ks 1-1 60 90
980 - Dollar 1979 Sklodowská, 1/4 Dollar 2000 Montana     2ks 0-0- 80
981 - 1/2 Dollar 1902     Morgan -1/1- 120 120
982 - 1/2 Dollar 1944 1/1 60 60
983 - 1/2 Dollar 1964,1965,1967  vše  Ag                             3ks -0-0 120 120
984 - 1/2 Dollar 1971,1972,1976 200let USA                        3ks -0-0 75 80
985 - 1/4 Dollar 1944,65,67,68,73,78,79,80,81,82,84,86,87,88,90,    93,95   minc. P a D                                                 17ks -0-1- 140 150
986 - 10 Cent 1901,07,16  Barber  Ag                                3ks 1-1- 90 120
987 - 10 Cent 1902,03,11,12,14     Barber     Ag                 5ks -1-2 100
988 - 10 Cent 1916,17,18,19,20     Merkur    Ag                 5ks -1-1 100 100
989 - 10 Cent 1923,24,29,35,36     Merkur    Ag                 5ks -1-1 100
990 - 10 Cent 1941,42,43,44,45     Merkur    Ag                 5ks 1-1 100 100
991 - 10 Cent 1947,48,51,53,56,58,61,63,64  Roosevelt Ag   9ks -1-1- 140 150
992 - 10 Cent 1946,47,51,52,53,57,60,62,63  Roosevelt Ag   9ks 1-1- 130 130
993 - 10 Cent 1965,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,                   77,78,79  Roosevelt    Ni                                           15ks 0-1 45
994 - 10 Cent 1968,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85, 86,87,89,90,91,92,94  vše D     Roosevelt   Ni             23ks 0-1 70
995 - 10 Cent 1980 - 1996  vše P    Roosevelt    Ni              17ks 0-1- 50
996 - 5 Cent 1893,99,05,09,11   Ag  Liberty                        5ks 2/1- 150 150
997 - 5 Cent 1906 1/1 50 50
998 - 5 Cent 1943,44,45  vše P   Ag  Liberty                      3ks 0-1 75 75
999 - 5 Cent 1939,41,46,48,49,54,57,60,62,63,64,65,66,72,73,       75,76,77,78   Jefferson                                            19ks 0-1- 75 75
1000 - 5 Cent 1970,71,72,75,76,77,80,81,83,85,86,88,90,92,93,       94,95            Jefferson                                            17ks 0-1 40 40
1001 - 5 Cent 1980,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,                         94,95,96  vše P       Jefferson                                   14ks 1-1 40 40
1002 - 1 Cent 1864 1/1 50 80
1003 - 1 Cent 1880,1889                                                  2ks 1-1 70 70
1004 - 1 Cent 1883,1897,1898                                          3ks -1-1- 60
1005 - 1 Cent 1891,1902,1905,                                        3ks 1-1 80
1006 - 1 Cent 1903,1906,1907                                         3ks 1-1 80
1007 - 1 Cent 1903,1905,1906                                         3ks 1-1 75
1008 - 1 Cent 1917,18,19,20,28,29,42,45,46,53                10ks 1-1- 20 40
1009 - 1 Cent   různé minc.a.ročníky         Lincoln             46ks 0-1 100 100
Kanada
1010 - Dollar 1972 - kanoe   Ag                           orig.etue RL 160
1011 - Dollar 1984 - Cartier BJ 60 60
1012 - Dollar 1991 - Frontenac   Ag                     orig.etue Proof 320
1013 - Dollar 1988,89,90 husa, Austrálie Dollar 1986              4ks 1-1- 80
1014 - 50 Cent 1966 0/0 60
1015 - 50Cent,25Cent,10Cent,1Cent 2002-50let vlády Alžběty II. 4ks RL 50 50
1016 - 25Cent 1943,45,49 + ČSR 50Hal.1931                            4ks 1-0- 50
1017 - 25Cent,10Cent,5Cent,1Cent 1967 - 100let Kanady           4ks 0-1 50 50
1018 - 25Cent 1967,10Cent 1967 oba  jub. 0-0 45
1019 - 10Cent 1960,62,63,64,69,72,79,82,84                            9ks -0-1 50
1020 - 1 Cent 1895          patina                          Y.5 -1/1- 120
1021 - 1 Cent 1907          patina                          Y.10        "R" -1/1- 320
ZÁMOŘÍ
Austrálie
1022 - Florin 1960 -1/1- 50
1023 - 1 Penny 1921,22,27,36,49,55,61,62                            8ks 1-1- 70 75
1024 - 1/2 Penny 1932,34,41,47,50,51,54,60,61                    9ks 1-1- 60 70
Bermudy
1025 - 1 Crown 1964 - oprava - bez limitu 1/1 90 90
Bahamy-Cyprus-Mauritius-N.Zéland
1026 - 1 C.1969,3+5 Mils 1955,1969,5+1 C.1966,1/2 P.1958    6ks 1-1- 50 55
Niue
1027 - 10 Dollar 1991                                    KM.59     or.et. proof 160 160
Mexiko
1028 - 1 Peso 1934         Ag                           KM.455 -0/0- 300
Trinidad a Tobago
1029 - Sada 1,5,10,25,5,Cent,1,5,10 Dollar 1980,spol.etue,certif. proof 1500
FALERISTIKA
Československo
1030 - Junácký kříž 1939-1945,II.stup.postř.br.   VM/Do 165 b 1/1/1 2500 3000
1031 - Bronz.pamět.med.IV.pluku Stráže svobody         VM.70 1/1/1 180
1032 - Med. Za zásluhy,    Br.                         Nov.19 1/1/1 200
1033 - Pamět.med.20.let osvobození Československa z r.1965,        stužka, or.etue                                                 VM.53 1/1/1 150
1034 - Vysoká škola SNB - I.typ, široký štít 1 250
1035 - Med.Za obětavou práci pro socialismus,dekret     VM.62 1/1/1 80
1036 - Stříbrný stupeň med.Čs.svazu protifašistických bojovníků,      var.z těžkého kovu          etue                            VM.217 1/1/1 70
1037 - Za Zásluhy o ČSLA z r.1990,stříbrný stupeň,vydalo Federál.   min.Nár.obrany.                                                or.etue 1/1/1 110
1038 - Za službu vlasti   I.vyd.                       VM.44 1/1/1 65
1039 - Za pracovní obětavost      II.vyd.           VM.48 1/1/1 80 120
1040 - Za pracovní obětavost      II.vyd.           VM.48 1/1/1 100
1041 - Med.Za pracovní věrnost ČSSR, II.vyd.Zukov,stužka,              or.etue                                               VM.47 1/1/1 150 150
1042 - Pamětní odznak čsl.dobrovolců 1918-1919           VM.8 1/1/1- 200
1043 - Pamětní odz.pro čsl.dobrovolníky z r.1938 (1945-46) VM.63 1/1/1 180 200
1044 - Pamět.med.odbojové skupiny TRAVNICE č.568, stuha od     Janošíkovy medaile                                            VM.195 1/1/1 200 240
1045 - Pamět.med.50,let KSČ, 40.let osvobození, 25.výr.Února         VM.56,57,59                                                          3ks 1/1/1 90
1046 - Pamět.med.40.let osvobození,dekret,malá stuž.etue,             pamět.med. 40.let osvobození                                  2ks 1/1/1 80
1047 - vyjmuto
1048 - Medaile na 50.výr.KSČ, 30.výr.Února, 30.výr.osvobození,        40.výr.osvobození,   VM. 56,57,59      etue                   4ks 1/1/1 120
1049 - Za rozvoj okresu Martin (medaile Br 60mm + zmenšená med.na stuze)          or.etue 1-1/1 80 120
1050 - Praha - Občansko vzděl.a.podpůrný spolek "Rybník"               v Praze, 1928,osmihran s orig.červenobílou stuhou 1/1 90 100
Maďarsko
1051 - Pamět.med.pro bojovníky války 1914-1918             VM.1 1/1/1 60 60
Německo
1052 - Prusko - voj.med.- tažení do Francie 1870-71,bez stuhy,skvr. -1/1- 70 80
Rakousko
1053 - Zemský spolek vojenských kamarádů/Za zásluhy,                Dolní Rakousko,postř.br.,  modrobílá stuha trojuhelník, 1/1/1 150 300
Rusko
1054 - Medaile na 300let rodu Romanovců       bez stuhy 1/1 70 70
SSSR
1055 - Akademie ministerstva vnitra - 50let             or.etue 1 150
1056 - Vzorný voják vzdušných sil BBC,smalt,špendlík 1 40
1057 - Pilot I.třídy 1 150
1058 - Pilot 2.třídy 1 120
1059 - Pilot 3.třídy 1 120
1060 - Protivzdušná obrana BHA, 1.třída 1 150
1061 - Protivzdušná obrana BHA, 2.třída 1 120
1062 - Protivzdušná obrana BHA, 3.třída 1 120
1063 - 50.let ozbroj.sil 1918-1968 1/1/1 35
1064 - 40.let vítězství ve velké vlast.válce 1945-1985 1/1/1 30
1065 - 50.let ozbroj.sil 1918-1968, 40.let vítězství 1945-1985,   2ks 1/1/1 60
HASIČI
1066 - Za příkladnou práci "SPO ČSSR" + min.stužka,   or.etue 1/1/1 80
1067 - Za příkladnou práci  ČSPO,číslovaný 15222,zlac.smalt,šroub 1 60
Různé
1068 - "Vzorný pracovník prokuratury v kraji" ,modrá stuha, etue 1/1/1 140 140
1069 - Min.vnitra udělovaná za dobrovolnou práci v PSVB, stuha,      malá stužka s min.                                            or.etue 1/1/1 100 100
1070 - Za obětavou práci v ROH, stuha, malá stužka s min.  or.et. 1/1/1 70
MEDAILE
ČNS pob. Příbram
1071 - 400.výr.povýšení Příbrami na královské horní město v r.1979,  Ag  35mm       punc. 0/0 300 300
1072 - Ant.Dvořák 1841-1981,  Ag 38mm  (Rusalka)     or.et. RL 300 850
1073 - 100let výr.Kutnohorského dvouzlatníku 1887-1987,                 chrám sv.Barbory/kutnohorský horník,  Ag 40mm RL 350 440
1074 - 35.let ČNS pob.Příbram/portrét Lumíra Češky,                      čestný člen ČNS      Cu 50mm 0/0 240
1075 - 100let výr.železniční tratě Lochovice-Zadní Třebáň 1901-2001, historická lokomotiva/mapa tratě, Ag 50mm,raž.50ks, č.16 RL 1600
1076 - 100let výr.železniční tratě Lochovice-Zadní Třebáň 1901-2001, historická lokomotiva/mapa tratě, Cu 50mm 0/0 300
Město Příbram - medaile s hornickou tématikou
1077 - 35let Uranových dolů Příbram 1984, pat.tombak 51mm,                                Pješčak  24 1/1 40
1078 - 40let Uranových dolů Příbram 1989, bronz jednostr. 60mm                            Pješčak 26 1 40 40
1079 - ZRUP - 30let postř.tombak + tombak  60mm,  VP-94,            40let, tombak    60mm    VP 95                                 3ks 0-0 80
1080 - Uranové doly Západní Čechy - 30let, J.Methesius     VP 44 0/0 40 40
1081 - Hornická Příbram ve vědě a technice - Montanisté,                 tombak 70mm              VP 76 0/0 110 170
1082 - VZUP - 30let ředitelství Kamenná,  tombak 70mm    VP 89 0/0 130 170
1083 - 40let ZRUP Příbram 1988                             tombak 60mm 0/0 60 60
1084 - 45 let ČSUP - Příbram, tom.60mm      VP 11         etue 0/0 60 75
1085 - 20 symposium Příbram, tom.50mm  sig.Švengsbír   VP 67 1/1 50 50
1086 - Kovohutě Príbram 1311-2001   slitina Pb,Sn.Zn  50mm 1/1 150
1087 - Hornické sympos. Příbram sig.Švengsbír, tom.50mm,  VP 61 1/1 70 120
1088 - Ph Dr Joesf Theuher,portrét / montanista,  postř.tom.50mm    VP 79  1/1 90 140
1089 - 30.let Kamenná,základna rozvoje uranového průmyslu,           tombak  70mm                                 VP  89 1/1 120 120
1090 - ČSUP - čestné uznání chemická úpravna Mydlovary,              zlac.tom.60mm                                VP  53 1/1 120 120
1091 - ČSUP - čestné uznání chemická úpravna uranu D.Rožínka       zlac.tom.60mm     VP  55- oprava - bez limitu 100 220
1092 - G.Agricola - dolování v Slavkovském lese,  tom. 50mm 1/1 60 80
1093 - G.Agricola-za vynikající tvůrčí práci, postř.tom.60mm, VP 40 1/1 60 60
1094 - 25.let rozvoje těžby D.Rožínka,  tom.60mm              VP 38 1/1 100 160
1095 - Projektový ústav uran.průmyslu Ostrov / Mente et Maleo,       pobronz.Al   50mm                           VP  102 1/1 40
1096 - Jan Drda 1915-1970,portrét / město Příbram svému rodáku,   otevřená dlaň, symboly Příbrami.  Tombak 50mm 1/0 40 220
1097 - 110,výr.Březohorské důlní katastrofy 31.5.1892, jednstranná   keramika       55mm 1 30 95
1098 - Výstava nožů Příbram 2002 - ručně ražené žetony                měď, mosaz, hliník               3ks 0-1 70
Brůha J.
1099 - ČOS - závod o Lutzovův štít,členu vítěz.družstva  Cu 70mm          1/1 40
Fodor
1100 - 650.let města Kremnice    postř.br.         or.et. 0/0 40
Hám Ant.
1101 - Mincovní město Kremnice,jed.br.60mm,postř.br.30mm,pozlac.br.30mm     3ks    or.et. 1-1 130
1102 - Muzeum mincí a med.Kremnice 1944-1979, 35let SNP a 650let Kremnice    postř.tom.38mm     dr.hr.     2ks -0/0- 100
Heyduk
1103 - Obec sokolská "Za vítězství",žena vbíhající do cíle, lipová       větvička.                           Br.60x30mm 1 100 100
Horák P.
1104 - Úspěchy českého hokeje na MS, Ag 50mm, 42 gr,  č.87       raženo 200ks                                            or.et. certifikát proof 1200
Kozák
1105 - Portrét TGM / 75.let republiky.  Ag 35mm    or.et. proof 250 250
Knobloch
1106 - ČNS Hradec Králové  1981  hrabě Špork     Ag? 42mm proof 200
Kolářský
1107 - 30let podniku zahraničního obchodu Metalimex 1948-1978,    zeměkoule uprostřed symbolů/sloupy vysokého napětí, opisy,puncované Ag 900/1000  40mm 0/0 140 140
Kožuch
1108 - Sv.Gorazd-první slovenský arcibiskup,portrét / postava svatého nápis.          postř.tombak      40mm RL 200
1109 - Sv.Gorazd-první slovenský arcibiskup,portrét / postava svatého nápis.          leštěná mosaz        40mm RL 200 200
1110 - Cambritgeshire Numismatic Society 1996 / denár,                postř.tombak  1996 RL 200
1111 - 1výr.vyhlášení samostatnosti Slovenska / Kremnické baně      stred Evropy.                          zlac.tom. 40mm RL 150
Kužel
1112 - 20.let republiky / X.všesokolský slet 1938 - mapa republiky / sokol,opisy                     Ag 35 mm,   13,3 gr       or.et. 0/0 150 150
MP
1113 - 750.let města Dobříš / znak,                    tombak 50mm 0/0 220 220
MK
1114 - Obec Ratíškovice - med.k udělení znaku a praporu 1991,       Cu 50mm                                                          1/1 50
Oppl Vl.
1115 - Tolarová med. Albrechta z Valdštejna, Ag 999/1000, 29 gr      viz. kat.Novotný-Moulis  mince ČSR,ČR,SR  VIII. G. d. proof 2600
Otáhal K.
1116 - Sportovní běžecké plakety 63x50 a 48x38 mm,jednost.  2ks 1 50
1117 - Charlota Masaryková,Hvězda paní a dívek, Ag 34mm, 1938 0/0 250 280
Stehlík J.
1118 - Uznání práce a zásluh Zemská jednota řemeslných a            živnostenských společenstev pro Čechy,      Br.47mm 1/1 200
Šejnost
1119 - Fr.Anýž, novoročenka 1933,klečící kovář,or.kart.etue 1 180 180
Šindelář
1120 - Karel IV. portrét / betlém, latinské opisy, tom.80mm 0/0 500 550
Šmakal
1121 - Svaz dobrov.hasičstva Československého/ "Za 20let činnosti" Br.pozlacený        40mm            odstr.ouško        "R" 1/1 150
Španiel O.
1122 - Milenium Sv.Václava 1929 / Rozvpomeň se...       Ag 40mm 0/0- 300 350
1123 - TGM - České Slovo k 80.výr.narození 1850-1930  Ag 35mm 0/0 180
1124 - TGM 85.narozeniny 1935,   lesklá    Ag  32mm     or.et. 0/0 80
1125 - TGM 85.narozeniny 1935,   lesklá    Ag  42mm     or.et. 0/0 180
1126 - TGM 85.narozeniny 1935,   lesklá    Ag  42mm      0/0 180
1127 - TGM - In Memoriam                       Ag 30mm       or.et. 0/0 80
1128 - TGM - In Memoriam                       Ag 40mm       or.et. 0/0 180
1129 - Jsem ražen...     Ag 35mm 1/1 140
Vitanovský
1130 - Medaile města Opavy 1224-1994            tom.40mm 1/1 50 50
Bez označení autora
1131 - Václav Havel/svobodné volby 1990            Ag ?   26mm 0/0 70 70
1132 - ČNS Hradec Králové 1985   Josef Gočár        Ag? 42mm proof 200
1133 - Kroměříž mincovní město/20Kč  sv.Václav,  Ag 0/0 600
1134 - Soubor Ag medailí "Čeští svatí", Ag 925/1000, 40mm, 20gr,   Sv.Václav,Sv.Vojtěch,Sv.Prokop,Sv.Cyril a Metoděj,                Sv.Anežka,Sv.Ludmila, 6ks, exkluz.dárková kazeta,certifikát Proof 5000
1135 - 2 sjezd župní jednoty hasičské v Poličce 4.9.1881,                orig.ouško       Ag??        32mm                pěkná 1/1 150 400
1136 - Dva dělníci zvedají znak ČKD-zasloužilý pracovník / znak      ČKD+miniatura, Br.postř. 60mm                   etue 1/1 40 40
1137 - 20.výr.ČSR 1868-1919-1938 / setkání horského lidu u Vysokého n.Jizerou 1938,  Al  30mm      svrnky     ouško 1/1 50 50
1138 - Za zásluhy o králíkářství / II.výs.v Tuchlovicích 1940, Br.pozlacený  40mm,   Hejno drůbeže / Za zásluhy 1925  Bratislava      Ag?  25mm s ouškem                     2ks 1-1 80 280
1139 - Jáchymovský tolar pro Montreal 1967 1/1 30 30
1140 - Medaile na úspěchy ČS hokeje 1999,2000,2001, raž.200ks   číslovaných č.116, Ag 999, 50mm, 42gr,          or.et. proof 1700
1141 - Slovensko - kníže Rastislav portrét / nápis,vedle stojící C+M.  leštěná mosaz   40mm        RL 150 150
1142 - Nepravidelná zaoblená čtvercová med.45x45mm,                   Dr.Josef Tiso          Cu 1/1 150 180
1143 - Německo - 30let výročí NVA - NDR,  nikl  40mm 1/1 80
1144 - Slovensko - 5výr.Slovenské republiky 1998, zl.tom.40mm RL 150
1145 - Orient Expres - Buenos Aires Argentina,raženo v Kremnici,    zlacený tombak            50mm 0/0 200
1146 - Na paměť 750.let založení města Příbor / symboly, vydala      ČNS pob.Příbor                        postř.tombak 50mm 1/1 100 100
1147 - Praha 2000 - město evropské kultury, chrám sv.Víta / orloj,    tombak     60mm 1/1 60 60
1148 - 400let města Bystřice n.Perštejnem / 35.výr.osvobození,        tombak           60mm 1/1 40
1149 - Jednostranná replika Příbramské pečeti, keramika v rámečku 0 70 70
1150 - Praha - Králov.Vinohrady VI.chodecký závod Praha-Mělník     1927                                   Br.  56x36mm 1 40 40
1151 - Na paměť 25let sňatku Eduard,Antonie Valenta,                   Prag 4.11.1852-4.11.1878, Ag 30mm, ouš.   16,2gr 1/1 150 240
Anglie
1152 - Med.42.Regimentu města Achern, tři znaky, b.k. 74mm, o.et 0 200
Francie
1153 - Hasičská med.ze závodů(cvičení) 17.5.1891,  Br.45mm         sig. K.DUBOIS -1/1 100 100
Rakousko
1154 - FJ.I. - Stání cena za chov koní  Ag 40mm,odstr.ouško  dr.hr. -1/1- 250
1155 - FJ.I. - jub.výstava v Praze 1891, Š,F,P 35a     or.ouš. dr.hr. -0/0- 30 75
1156 - FJ.I. - Upomínka na jub.výstavu v Praze 1908, 60let vlády FJ.I -lité železo 60mm, železárny v Komárově 1/1 350 400
1157 - M.Terezie-posměšná med.na pragmatickou sankci 1742.      Královna s dítětem v náručí / nepřátelé nad mapou,opis.         Bronz  43mm                                                        hr. 1/1 300 400
1158 - Posměšná med.na Uherskou korunovaci 1742. Zástupci stavů svlékají královnu / královna si obléká kalhoty.  Br.39mm 1/1 300 400
1159 - Posměšná med.na korunovaci v Praze 1743. Spravedlnost a fáma korunují královnu / bašta s cimbuřím,opis. Cu 43mm  hr. 1/1 300 460
1160 - FJ.I. - med.na návštěvu v Praze 1891.Poprsí zleva,český opis / nápis ve věnci český. Sig.Christlbauer. Zl.br.42mm 1/1 120 260
1161 - Max Donebauer - numismatik, poprsí mír.zleva / nápis ve       vavřínovém věnci. Sig.Jauner J.                Br.58mm 1/1 200 400
1162 - Ježíš s jablkem / darující ruka z mraků.Opis:Nichts als Jezus / Nichts als segen. Ag 31mm, st.po sponě,  hr 2/2 80
Německo
1163 - Fridrich III. 1831-1888, br.29mm, or.ouš.   dr.hr. 1/1 100
1164 - Německý atletický svaz, Československo-Německé závody    20 - 21.10.1956       plaketa 81x65mm 1/1 50
1165 - Poprsí O.Bismarka v přilbě 1815-1898 / 125.výr.německé říše 1871-1996                 nepunc.Ag? 34mm      0/0 150
1166 - Med.s hornickou tématikou     Ni 40mm                    2ks 1-1 180
1167 - Filip Melanchton,spolupracovník Lutherův-400.výr.nar.             1497-1560, poprsí / opis ve věnci. Sig.B. Al 39mm  dr.hr. 1/1 80 90
1168 - FR.Schubert,odhal.pomníku, 60let trvání pěveckého spolku.   Poprsí zleva / lira a opis. Sig.Schverdner.     Br.47mm   dr.hr. 1/1 80 80
1169 - Richard Wagner 1938. 125.výr.nar, poprsí zleva / letící pták,    opis a nápis.           Sig.Goetz    Br.80mm  pat. 1/1 80 2600
1170 - I.zemská hospodářská výstava Trautenau 1890. Znak města / hospodářské atributy.Sig.Alex Quintus. Br.50mm   patina 1/1 160 1100
Rusko
1171 - Leningrad - socha v parku / znak,opis,sig.Ivanov, tom.57mm 1/1 120
Egypt
1172 - Med.za úspěšné absolvování vojenské fakulty vzdušných sil,  postříbřená,smalt 75mm, 60-tá léta, udělovací etue     "R" 1/1 2000
Chmelové a různé známky
1173 - Různé známky a žetony                                        6ks -1-1- 50 50
1174 - Známka "arbeiter vereins Haus "4" der Škoda-werke"                Ms.ovál 25mm                      "R" 1/1 100 100
1175 - Známka "arbeiter vereins Haus "11" der Škoda-werke"             Cu klipa   17x17mm                      "R" 1/1 100 100
1176 - Známka "arbeiter vereins Haus "15" der Škoda-werke"            Cu klipa   20x20mm                     "R" 1/1 100
1177 - Penízky dětského letního tábora (antické motivy)        3ks 1-1- 40 40
Pečetidla
1178 - Celomosazné pečetidlo "Fr.Vašků - 2 větvičky" výš.46mm - 320
1179 - Celomosazné osobní pečetidlo,myslivecké,myslivecká scéna v lesnaté krajině,bez písma, zač.19.stol.   výš. 48mm - 700 700
1180 - Minaturní slepé pečetidlo,pors.FJ.I, ceolmosaz. výš.42mm - 600
Svátostky
1181 - Ag ovál.svátostka Panna Marie              or.ouš. 1/1 50 70
1182 - Křížky - různé materiály                                            7ks 1-1- 90 90
1183 - Kristus / svěcení chrámu páně nejsvětějšího srdce Ježíšova    8.5.1932                Al  30mm                or.ouško 0/0 50 80
1184 - Kristus Romanae Aggregata / Sv.Maria    b.kov   32mm  ouš. 1/1 60 60
1185 - Sv.Marie s Jezulátkem / chrámový komplet budov                 ECCLESIA - SACROMON,  Ms.ovál  35mm     ouško 1/1 50 50
1186 - Farní kostel sv.Františka z Assi a konvet Rytýřského řádu     Křižovníků s hvězdou.Medaile na dostavění a vysvěcení kláštera 22.10.1912.  Al 32mm, sig.Šmakal/Přibyl    ou. -0/0- 130 130
1187 - Farní kostel sv.Františka z Assi a konvet Rytýřského řádu     Křižovníků s hvězdou.Medaile na dostavění a vysvěcení kláštera 22.10.1912. Br.postř. 32mm, sig.Šmakal/Přibyl   ou. 0/0 190 420
1188 - Eucharistický kongres Wien 1912 / mešní kalich s hostií a částí trnové koruny.    Br.pozlac.   35mm 1/1 90
1189 - Benediktus 480-980 / CSPB roz.křížem,  Br.pozl.  30mm 0/0 60 60
1190 - Polopostava Krista,parrochia della pace Torino / sv.Maria s  Jezulátkem.  Br.pozlac.  30mm                           ouško 1/1 60 60
1191 - Pražské Jezulátko  jednost.bronz 32mm 1 30 30
1192 - Sv.Maria Radna s jezulátkem / kostel neurčený,  Br.pozlac.    40mm,    odstr.ouško                                     dr.hr. 1/1- 50
1193 - Sv.Maria s jezulátkem / kostel Kolvaryi Zebrzydowkiej,          Bronz  38mm                                                    ouško 1/1 60 60
1194 - Vatikán:Papež Lev XII./brána se svatozáří 1826, Br.40mm ou. 2/2 50 50
1195 - Německo:Sv.Marie.nápis 1880 / dvě srdce,písmeno M s křížem,             Br.ovál  40mm                              ouško 1/1 90
1196 - Cyril a Metoděj / opis,   Ms.36mm                       or.ouško -1/2 70 70
1197 - Patriae ac humanitati / 1864-1914, Ms ovál 25x44mm,          odstraněné ouško 1-1- 90 90
ODZNAKY
Odznaky třídních specialistů letectva od 1954-1968
1198 - Odznak pilota III.tř. tmavě modrá                            Kr.13 1 250 260
1199 - Odznak pilota - beztřídní                                       Kr.13 1 250 280
1200 - Odznak palubního inženýra I.tř.                             Kr.13 1 250 280
1201 - Odznak palubního inženýra II.tř.                             Kr.13 1 250 280
1202 - Odznak palubního inženýra - beztřídní                    Kr.13 1 250 250
1203 - Odznak palubního radisty III.tř.                              Kr.13 1 250 250
1204 - Odznak palubního technika 1954-1960, špendlík     Kr.13 1 250
1205 - Odznak palubního technika 1954-1960, 2x šroub    Kr.13 1 250
1206 - Odznak pilota I.třídy, číslo 120                              Kr.13 1 300
Odznaky výsadkářů od r.1965
1207 - Výsadkář 3.tř. číslovaný,těžký                             Kr.23 1 200
1208 - Výsadkář - letadlo, číslovaný,těžký                      Kr.23 1 200
1209 - Výsadkář 2.tř.  hliník                                          Kr.23 1 100
1210 - Výsadkář 3.tř. hliník                                           Kr.23 1 100
1211 - Výsadkář - udělován pilotům po ukončení výsadkář.výcviku,    hliník,                                                                Kr.23 1 200 200
1212 - Výsadkář - udělován pilotům po ukončení výsadkář.výcviku,  těžký,číslovaný              Kr.23                                                    1 350 350
Odznaky vojenského letectva ČR od r.1992 - I.typ
1213 - Odznak pilota - Kremnice                                     Kr.35 1 250
1214 - Odznak inženýra letecké služby -ILS-                    Kr.35 1 250
Odznaky vojenského letectva ČR od r.1995 - II.typ
1215 - Odznak - RTZ- palubní                                         Kr.36 1 220
1216 - Odznak - RTZ- pozemní                                       Kr.36 1 220
1217 - Odznak - ŘLP-                                                    Kr.36 1 220
1218 - Odznak - ILS- palubní                                          Kr.36 1 220
1219 - Odznak - ILS- pozemní                                        Kr.36 1 220
1220 - Odznak - LTPZ- let.tech.a pozem.zabezpečení      Kr.36 1 220
1221 - Odznak pilota - mistr                                           Kr.36 1 220
1222 - Odznak pilota                                                     Kr.36 1 220
1223 - Vojenské - letecké /pilot,noční pilot,letecký mech.,pozemní pers.,protivzdušná obrana,parašutisté/včetně mistr,instruktor/, celkem 21 kusů,každý jiný, 1 2500
ČSR
1224 - Vzorný střelec, číslo 47 538 (1951-1962)               Kr.24 1 250
Různé
1225 - Zasloužilý pracovník ministerstva hutnictví,strojírenství a         elektrotechniky - br.med.na stuze+klopová min. 1/1/1 70 70
1226 - Vzorný pracovník ministerstva hutnictví,strojírenství a              elektrotechniky - postř.med. na modré stuze+min. 1/1/1 70 70
1227 - Zasloužilý pracovník stavebnictví - udělilo min.staveb.ČSR a    Český výbor odborového svazu - br.med.na červené stužce+ malá stužka s min.med. 1/1/1 46 60
1228 - Škoda AZNP - Zasloužilý pracovník   (na závěsu) 1/1 40 65
1229 - Škoda AZNP - Vzorný pracovník  (na závěsu) 1/1 40 65
1230 - Škoda AZNP - Za pracovní zásluhy,   Br. 60mm 1/1 40 40
1231 - Dobrovolná pečovatelka ČSČP       ( Churavý I./D/6a) 1 40 40
1232 - Vzorný mistr stavebnictví+min., Zasloužilý mistr stavebnictví+ min., Vzorný pracovník stavebnictví 2ks (varianta R) + min.,       Vzorný stavbyvedoucí stavebnictví + min., Zasloužilý stavbyvedoucí stavebnictví + min.                11ks 1-1 160 190
1233 - Zasloužilý pracovník - uranové doly Hamr 0 30 95
1234 - Přívěsek ve tvaru erbu,Krakonoš vládce hor, uprostřed smalt.   lvíček                                               Ms 32x47mm 1/1 50 70
1235 - Vynikající pracovník obor pivovarnictví,odznak ve tvaru štítu 1 80 160
1236 - Odznak - vzorný pracovník,hvězda nápis špendlík, 24x27mm 1 60 100
1237 - Nejlepší pracovník MPP,hvězda ve věnci,   špendlík 1 80 160
1238 - Podpůrný spolek Libuše, Všenory a okolí 1 30
1239 - Průkopník socialistické práce,odznak na stuze,or.et. 1 40 40
1240 - Odznak Národní Souručenství, klopový a špendlík, 2ks 1 90 90
1241 - ČSR - Přísežná stráž 67x57mm, br.plech. zav.špendlík 1 300 420
1242 - Pamětní stuha (trikolora) na závěsu: v upomínku 15letému trvání ČSL obce střelecké - jednoty LODĚNICE - 16.5.1937 1 40
1243 - Odz.ATUS-25let 1909-1934,ČSR, br.plech, zav.špendlík 1 30
1244 - XI.všesokolský slet v Praze 1848,Ren.Tyršová, sig.Fiala,         b.k.   zapínací špendlík,   or.krabička 1 150 150
1245 - Krajský sjezd ČS hasičstva 1936,60let sboru v Poličce, br.pl. 1 60 160
1246 - Hasičský sbor Tábor, 80let-17.VII.1949, Al, špendl. 1 50 50
1247 - Sjezd Slovanského hasičstva v Praze 1928,br. zap.špendlík 1 50
1248 - Krajský sjezd hasičstva v Ml.Boleslavi 16-17.V.1937, br.šp. 1 50 50
1249 - 200let korunovace na Sv.Hoře 1732-1932,  sv.Václav "Nedej   zahynouti..."929-1929,  svěcení katol.domu v Radešovicích    4.9.1927                                                                   3ks - 50 160
1250 - Župní slet jihočeské orelské župy v Budějovicích 24.6.1922,    Okrskový slet Orla v Č.Třebové 1914,  Posvěc.praporu Orla v  Bratislavě 9.8.1925                                                    3ks - 40 100
1251 - Posvěc.praporu Orla v Slepčanoch 17.5.1925,  20let jednoty   Orla Jaroměrice n.Rok. 1931,  Posvěc.praporu Orla v Bratislavě 3.8.1925                                                    3ks - 40 40
1252 - III.městské cvičení ORLA v Přibyslavi 1927,  Svatováclavské   dni ORLA v Praze 1929,  Svěc.praporu ORLA                        v Jičíně 1930,                                                           3ks   - 40 40
1253 - Plato s 59ks odznaků podnikových a státních, 1 95 95
Odznaky Sokolské
1254 - Sobor sokolských odznaků různých                          12ks - 120 200
1255 - Sobor sokolských odznaků různých                          12ks - 120 200
1256 - Sobor sokolských odznaků různých                          12ks - 120 200
Německo
1257 - DEusches Schaffen, Austellung Eger 1923, br. zap.špen. 1 80 120
USA
1258 - Označení americké armády,příslušnoust neurčena. Mosaz.   kulatý odznak s orlicí              25mm 0 60
1259 - Abraham Lincoln,čestný president,portrét,kapitol, Sn 52mm -0/0 100
Různé
1260 - Dvě sošky stejné velikosti: 1x busta TGM a 1x busta Dr.E.Beneše. Obě Bronz  výš. 150mm      dobře zachovalé - 1600
1261 - Voskový medailon závěsný s orlicí ??,negativní vlis 19mm - 220
PAPÍROVÁ PLATIDLA
Československo
1262 - 10 Kč 1927          s.SN                             B.22d    spec. N 30 40
1263 - 20 K 1913           s.2306       kolek             B.2        neperf. 2 100
1264 - 20 Kč 1919,        s.P 222                          B.10a    neperf. 2-3 600
1265 - 20 Kč 1926         s.Ge                               B.21     spec. N 30 30
1266 - 50 Kč 1922          s.057  Rozsévač             B.19b    neperf. 2 1000 2200
1267 - 50 Kč 1929          s.Aa                              B.24b    spec. N 40 70
1268 - 100 Kč 1920        s. As                             B.16b   neperf. 2 1000 1200
1269 - 100 Kč 1931        s.Ra                              B.25b   spec. N 50 120
1270 - 500 Kč 1929       s.D                               B.23c    spec. N 40 200
1271 - 1000 Kč 1932     s.A                               B.26    3 200
1272 - 1000 Kč 1932     s.A                               B.26    spec.+4dir. -1 90 120
1273 - 1000 Kč 1934     s.M                             B.27     spec. N 100 240
1274 - 5000 Kč 1920     s.B                             B.17b    spec. N 120 200
1275 - 5000 Kč 1919 - faximilie 20let pobočky ČNS Hr.Králové 1976 N 50 50
Slovensko
1276 - 5 Ks b.l.  s.A 048, 10 Ks 1939  s.Lm     B.55,46   2ks spec. 2-2 30
1277 - 20 Ks 1939     s.Ed                              B.47b        spec. 2 120 120
1278 - 20 Ks 1939     s.Rs                              B.47b  spec.+4otvor. 3 50
1279 - 50 Ks 1940     s.Ji                               B.50          spec. N 40 40
1280 - 100 Ks 1940   s.A15, K5                      B.48a,b  2ks  spec. 2-2 40
1281 - 100 Ks 1940   s.H8                             B.48a  neperf. -2 20
1282 - 100 Ks 1940   s.A7   II.vyd.                  B.49a         spec. N 100
1283 - 100 Ks 1940   s.C1   II.vyd.                  B.49a         spec. -1 20 20
1284 - 100 Ks 1940   s.B14 - kolkovaná          B.62b         spec. 2 20 20
1285 - 500 Ks 1941   s.8Nk                           B.52          spec. 0 80 80
1286 - 20 Ks 1942    s.Ev53                          B.53b         spec. 2 20
1287 - 10 Ks 1943    s.Jd 23                         B.54b         spec. N 30 34
Poukázky ČSR kolkované na Slovensku
1288 - 500 K  Päťsto korún - kolek ČSR   s.XB     B.79    spec. N 60 70
Poukázky ČSR 1944-45
1289 - 1 K 1944  s.EH, 5 K 1944  s.OA         B.56,57    2ks Speciment - oprava - bez limitu N 30
1290 - 20 K 1944  s.BB, 100 K 1944  s.AB    B.58,59    2ks Speciment - oprava - bez limitu N 40
1291 - 500 K 1944   s.AC                             B.60       spec. N 40 50
1292 - 1000 K 1944   s.AA                           B.61        spec. N 50 50
Protektorát
1293 - 5 K  b.l.  ruční přetisk   s.A 027 1 50 360
1294 - 100 K 1940   s.A - B                         B.32       8ks     nep. 2-3 120
1295 - 1000 K 1942    s.G   I.vyd.                   B.38 2 50 50
1296 - 1000 K 1942    s.Ca  II.vyd.                  B.39a 2 50
1297 - 20 Kčs b.l.(1945)    s.HV                      B.72 N 30 50
1298 - 50 Kčs 1950    s.A19                           B.85   spec. 2dirky N 20 20
1299 - 1000 Kčs 1945     s.C,C,D                      B.78c      3ks - oprava - bez limitu 2-2 80
1300 - 1000 Kčs b.l.(1945)   s.BA                    B.76 -1 50
ČSR
1301 - 1 Kčs 1953       s.AA - Goznak                  B.86a   neperf. N 40
1302 - 3 Kčs 1953 s.AE, 5 Kčs 1953 s.AH          B.106,107    2ks N 50 80
1303 - 1 - 100Kčs  1953 - Goznak        B.86a-92a  neperf.      7ks N 400 400
ČSSR
1304 - 3Kčs  s.TE, 5Kčs  s.DM, 10Kčs  s.L, 25Kčs  s.Q,               50Kčs s.N, 100Kčs s.P vše 1961,25Kčs 1958 s.S  neperf.     B.93,94b,95,96,97,98,99             7ks N 400
1305 - 3Kčs 1961   s.JU                                    B.95      neperf. N 40 40
1306 - 5Kčs 1961   s.DM                                   B.96     neperf. N 40 40
1307 - vyjmuto
1308 - 100Kčs 1961  s.B                                   B.98a    neperf. 1 300 300
1309 - 100Kčs 1961  s.D  nep.přelož.                 B.98a    neperf. 1 350 350
1310 - 100Kčs 1961  s.R,T,Z                             B.98     10ks 3 100
1311 - 100Kčs 1961  s.G,X                                B.98     10ks 2-3 100
1312 - 100Kčs 1961  s.G    kolkovaná                B. CZ 1d N 90 160
1313 - 500 Kčs 1973    s.U72                           B.101 2 50
1314 - 1000 Kčs 1985  s.C48                           B.102 -2 50
1315 - 100 Kčs 1989  s.A 07  Gottwald              B.106     neperf. 2 30
1316 - 100 Kčs 1989  s.A 05  Gottwald              B.106     neperf. N 120 120
1317 - 50Kčs 1987  s.I                                      B.104b  neperf. N 130 140
1318 - 50Kčs 1987  s.I                                      B.104b  neperf. N 130 140
1319 - 20Kčs 1988  s.E, H                               B.105    neperf. 2ks N 60 60
Nouzovky
1320 - Jiříkov, Velký Šenov - 50 Korun  XI.1918          číslo. N 80 80
1321 - Kraslice - 50 Korun 20.11.1918          s.C 1 80 140
1322 - Liberec - III.mezinár.veletrhy 1922            50Hal, 1Kor.   2ks N-1 60
1323 - Ústí n.Labem - 10 Kor. s.C, 1 Kor. s.Aa  6.11.1918       2ks N 100 160
1324 - Rožňava 1 For.,10 Krej. 29.8.1849,ruční podpis,  "R"     2ks 1-1 350 350
1325 - Děčín - Podmokly, 5 Korun 15.11.1919 N 50
1326 - Děčín - Podmokly, 10 Korun 15.11.1919 N 60
1327 - Liberec - 10,20 Korun 30.10.1918                                2ks 1 50
1328 - Liberec-výstavní trhy, 50Hal.1922 1 30
1329 - Liberec-výstavní trhy, 1 Koruna 1922 -1 30
1330 - Chomutov Turnfest 1922,   šikmo střižená -2 100
1331 - Zajat.tábor - Kr.Dvůr     2haléř 1.1.1916 N 150
1332 - 1 Vkladová koruna, Spořitelní a záložní spolek v Malé Chýšce N 150
1333 - 1 K, Spořitelna v Něm.Brodě,podpis,razítko,   dirka 5mm 2 80 80
Maďarsko
1334 - 30 Krejcar 1.1.1818  Budapešť 2 50 50
1335 - 200 For.1998   s.FE                                 P.178       2ks N 100
Německo
1336 - 20 Marek 1908      s.D                               Ros.31 2 30 30
1337 - 50 Marek 1919      Reihe 1                         Ros.62a 2 20
1338 - 10 Marek 1920 + 100 Marek 1922              Ros.63g,72  2ks N-2 30
1339 - 1000 Marek 1922     s.Ae/RD                     Ros.75 L 2 15
1340 - 500 Marek 1922    s.L   zelený číslovač      Ros.71b 2 20
1341 - 500 000 Marek 25.7.1923    s.A                 Ros.91a -1 20
1342 - 50 milionů Marek 1923        s.W                Ros.97a -1 20
1343 - 100 miliard Marek 1923                             Ros.123 2 40 40
1344 - 50 Marek 1933   s.A,B,T                           Ros.175     3ks -1-2 45
1345 - 50 Marek 1933   s.S                                 Ros.175b 1 20
NDR
1346 - 10 Marek 1964  s.ZW 2 40 48
1347 - 100 Marek 1964    s.AF 1 80 190
Německo-nouzovky
1348 - Bielefeld - 25 Marek 1921 - hedvábí N 200 280
1349 - Bielefeld - 25 Marek 1921 - hedvábí 1 300 320
1350 - Bielefeld - 100 Marek 1921 - vyšívané hedvábí 1 1000 1000
1351 - Bielefeld - 500 Marek 1922 - hedvábí - oprava - bez limitu N 300 300
1352 - Zajat.tábor - Chemnitz - 10Pf. b.l.  razítko 2 60 60
1353 - Konstanz - 5,10,20,50,100,100,500,500 Marek   23.X.1923,    serie Mistr Jan Hus (každá jiná)                           8ks N 450 450
1354 - Pössneck - 5 mil.Marek 1923 - kůže                             N 800 1400
1355 - Pössneck - 5 mil.Marek 1923 - kůže                             1 1000 1200
1356 - Říšské dráhy - 500 mil.Marek, 20 miliard Marek 1923,  2ks 0-0 80 130
1357 - Saská státní banka - 50 mil.Marek,1miliarda Marek,obě 1923                                                                    0 80 100
1358 - Album ČNB s nouzov.měst,větší nominály, vše 1922  23ks 1-3- 200 1000
1359 - Album s nouzovkami,větší nominály,vše 1923            97ks           1-3 800 3000
1360 - Album s nouzovkami,větší nominály,vše 1923          125ks          1-3 1000 6000
1361 - Album s nouzovkami,větší nominály,vše 1923           74ks N-3 700 4800
1362 - Album s nouzovkami,větší nominály,vše 1923          135ks N-2- 1200 6000
1363 - Nouzovky malých nominálů,různé serie měst,                       1920-1922                                                              66ks N 500 500
Polsko
1364 - 500 Zl.1982,1000Zl.1982,20Zl 1982                         3ks N 40
1365 - 500Zl. 1982, 100Zl.1982,1986,  20Zl. 1982               4ks N 50
1366 - 100Zl.1982, 50Zl.1986, 20Zl.1982                            3ks N 40
Rakousko
1367 - FJ.I. - 5 Gulden 1.1.1881 -3 180 650
1368 - FJ.I. - 1 Gulden 1.1.1882 -3 60 130
1369 - 1 Kor.1916 s přetiskem,bez přetisku,  2 Kor.1917 s  přetiskem a bez přetisku                                    4ks N 60
1370 - 1Kor.1916 bez přetisku a s přetiskem                     2ks 2-N 30
1371 - 2Kor.1917 bez přetisku a s přetiskem                     2ks 1-1 30
1372 - 1+2+10+100Kor. 1922                                           4ks N-1 30
1373 - 1000 Kor.1902   přetisk  D Österreich            P.61   3ks 2-2- 60
1374 - 25 Korun 27.10.1918 3 30 60
1375 - 10 000 Kor.1918       přetisk  D Österreich               p.65 -1 60 60
Rakousko - nouzovky
1376 - Hadersfeld - 20 Heller 1920 - nouzovka na dřevě N 90 90
Bulharsko
1377 - 2 Leva 1974, 10 Leva 1974                      P.94a, P.96a   2ks N 50
1378 - 2 Leva 1999, 5 Leva 1999                    P.115, P.116      2ks N 140 140
Chorvatsko
1379 - 20 Kuna 1993 N 90 90
Lotyšsko
1380 - 1+5 Rubli 1919                                             P.R. 1,3a  2ks 1-2- 40 40
Norsko
1381 - 5 Korun 1942     s.U                                     P.7c -2 40
Ukrajina
1382 - 100 Karbovanců 1918 N 60
Kanada
1383 - 2 Dollar 1986 N 100
Venezuela
1384 - 5,20,100 Bolivar 1989,1992                                      3ks N-1 60 60
Zambie
1385 - 100+500 Kwacha  2001                                           2ks N 40 70
Čína
1386 - 5 Yen - bez čísla a serie                      "R"            P.M.17u 3- 60
1387 - 10 Yen - bez čísla a serie                    "R"            P.M. 19r 3 50
1388 - 500 Yuan 1949   s.AZ                                          P.409 2 50
Literatura
1389 - Čapek V. - Katalog nouzovek Rakouska 1918-1921,               612 stránek + doplňky N 60 80
1390 - Pješčak V. - Medaile a plakety ČSL.uranového průmyslu a     organizací vztahujících se k ČSUP,barevné ucelené dílo,       Příbram 2002 N 300 320
1391 - O.Vejskal - Sokolské medaile ,plakety,odznaky a medaile     sportovních spolků Orel, DTJ, a ostatní. Vyd.2002,  3díly N 400 420
1392 - Woywoci M. - Schlesische Münzen und Medailen,                 Olomouc 1991 N 280 280
1393 - Novotný V. - Mince Ferdinanda V. N 100
1394 - Numismatický sborník VI.1960 zach 30 50
1395 - Polívka E. - Padělek denáru knížete Václava,věnování autora N 20
1396 - Mimořádná nabídka:166ks barevných pohledů Prahy,počátek 20.století od malíře Šetelíka. Vše v albu.     "R" zach. 1300 1300
DODATEK K AUKCI
1397 Numismatický časopis československý,ročník I.až XIV. Vydání z let 1925-1938.Komplet 14 svazků nákladem Numismatické společnosti Československé v Praze.Redaktor Doc.Dr.Gustav Skalský.Dobře zach.a vzácné.    "R" zach. 500 2400
1398 Josef Smolík - Pražské groše a jejich díly ( 1300-1547). Vyd.  Rozpravy Čsk.Akademie císaře FJ.I.v Praze 1894. zach. 100 280
1399 Eduard Fiala - Stručný přehled českého mincovnictví s 3tab.   Praha 1923 zach. 50
1400 Karel Chaura - Pravda o denáru Svatováclavském.Praha 1929 zach. 50
1401 Em.Nohejlová - Z příběhů pražské mincovny,nástin jejich       osudů v letech 1537-1618,vydala ČAV Umění Praha 1929.  Dosud nerozřezáno. N 80 80
1402 Viktor Katz - Úvahy o chronologii českých denárů na počátku XI.stol. Praha 1937 zach. 50
1403 Mladá Fronta - Peníze celého světa.  Praha 1981 zach. 30 50
1404 ČNB - Bankovky a mince České národní banky 1993-94 N 100
1405 ČNB - Bankovky a mince České národní banky 1993-94 N 100
1406 ČNB - Bankovky a mince České národní banky 1993-94 N 100
1407 Firemní účty většinou na ozdobných hlavičkových papírech s   potvrzenkami,část je kolkovaná z let 1927-1939       70ks 1-2 150 160
1408 Sborník - Základy právního postavení klášterů a klášterního   velkostatku ve starém českém státě.12-15.stol. Praha 1933 zach. 45 45
1409 Katalog - Řecké a římské mince,aukce v Praze 5.6.1935 zach. 40
1410 Vaněček Václav - Studie o imunitě duchovních statků v        Čechách do poloviny 14.stol.  Praha 1928 zach. 30 30
1411 Elzevír Praha - Antická kultura slovem i obrazem. Praha 1927 zach. 30
1412 Kronikář - Školní nakladatelství v Praze 1940.                 Paper Money Wisconsin 1976.                               2ks                     zach. 40
1413 Akcie Sokola v Počaplech, okr.Beroun s kupony 2 30 50
1414 Heraldika a genealogie   XXII / 1,2    1989                2ks zach. 40
1415 Monogramy a iniciály v Sovětském medailér.umění 1988 N 30 30
1416 Sborník ke 30.výr.pob.ČNS v Mladé Boleslavi 1985 N 30
1417 Katalog bankovek Španělska 1808-1969.  Madrid zach. 40 40
1418 Numsmatické zprávy NDR 1973 / 1, 1975 / 2            2ks zach. 30
1419 Galandauer,Honzík - Osudy trůnu Habsburského.   Váz. zach. 30 30
1420 Hroch,Skýbová - Králové,kacíři,inkvizitoři.              Brož. zach. 30 30
1421 Grigulevič - Dějiny inkvizice                                   Váz. zach. 80
1422 Hlavsa V. - Praha očima staletí.                             Váz. zach. 60
MEDAILE - Německo
1423 Wiliam Shakespeare - poprsí zleva v kruhi,pod alegorie divadla a nápis.Sig.Mayer a Wilhelm  Stuttgart.   Jednostr.plaketa        Br. 39x50 mm (1594-1616) 1 40 150
1424 Maxim Gorkij - Poprsí čelně v oválu,pod tím palmová a vavřín.  ratolest.Nápis. Sig.Mayer a Wilhelm.Jednostr.bronz.plaketa   39x50 mm 1 40 130
1425 Halsbrücke 1912 - K upomínce na 300.výr.založení tavící huti,pohled na budovy hutě,vročení,6ti řádkový nápis,znak, snítky.    Sig. F.H.     Br. 30 mm- bez limitu 30 65
1426 Norimberk 1921 - Pamětní reformační kostel ke 400.výr.        Wormského sněmu.Poprsí kněze,opis/kostel,vročení a opis.  Sig. G.V.        Al  35 mm     dr.hr.                   2ks 1-1 40 40
1427 Lestmeritz 1927 - 700.let města,histor.budovy,nápis/alegorie, žena s rozpaženýma rukama,panorama města,vročení.          Sig. Leisek Alex.    Postř.br.   55x70 mm 1/1 60 360
1428 Glückauf 1991 - med.s hornickým námětem,Hauptman na     pozadí hor a průvodu horníků,opis/dva horníci se znaky opřeni o podstavec s přáním,v pozadí smrky.Sig.Scheppap a Godec. Patinovaný br.80 mm. 1/1 40 130
1429 100.výr.založení lože svobodných zednářů-1873. "Tři meče a  Asträa v zelené routě" 17.oct.1773.Budova zámku,vročení/9ti řádkový nápis v dubovém věnci. Sig.Wastian. Br.33 mm.dr.hr. 1/1 40 55
1430 Chebská obchod.a živnostenská komora - medaile (odměna)  za dlouholetou věrnou práci,udělena r.1935 Johanu Zodetovi z Eisenbergu.Poprsí dělníka čelně s kladivem na rameni/  německy psané věnování a vyraženo jméno.Sig.Uher H.         Bronz  60 mm 1/1 60 260
1431 Münchhausen 1913 - baro Prášil letící na dvou dělových koulích. Sig. Perl K.   Jednostr.bronz 60x75 mm 1 60 550
1432 Till Eullenspiegl 1911 - postava Eullenspieglla s botama na provaze. Jednostr.plak.    Bre.40x70 mm.  Sig. Prl K. 1 60 600
Rakousko
1433 FJ.I. - návštěva císaře v Čechách 1874,královská koruna, český opis/korunovaný monogram a heslo "VIRIBUS UNITIS"  Sn  32 mm.  Or.ouško 1/1 50 110
1434 Setkání císařů v Kroměříži 25 a 26.srpna 1885.Poprsí FJ.I.    zprava,německý opis/Alexandr III. český opis.                      Sig. J.Ch.    Sn 32 mm     ulom.ouško              drč.hr. -1/1- 40
1435 50.výr.vlády 1848-1898.Poprsí zprava,opis/nápis ve věnci,      vročení.         Br.15mm 1/1 30
1436 Vídeň 1814 - na všeobecný mír a Vídeňský kongres.Osm postav v uniformě rokujících na kongresu,opis/klečící žena před sochou spravedlnosti.Vídeňské význačné stavby,  alegorická postava letící,opis,vročení. Postř.mos. 33 mm 1/1 40 60
1437 Na ůstavu v Rakousku 1848 - dva šlechtici si podávají ruce, podstavec s nápisem Constitucion,prapory,zbraně a přetržené okovy,nápis/nápisy v dubových větvích.opis a datum 13,14 a   15 marz 1848. Sig.Drenwert K.  Sn 37 mm   hr.rys. -1/1- 40
1438 Na ůstavu v Rakousku 1849 - dvě ženské postavy ,opis/deset zemských znaků,císařský orel,opis. Sig. Rabausch K.         Sn 41 mm                                       dr.hr. 1/1 80
1439 Teplice 1862 - 1100.výr.zřídla/les,lovci,divočák,opis a rok 762/ znak v rukách ženské postavy,opis a rok 1862. Sig.Fischer K. Sn 50 mm                                      dr.hr. 1/1 80
Rumunsko
1440 Med.na balkánskou válku 1913.Orel s meči v pařátech a        křížkem v zobáku.Na hrudi medailon s port.krále Carola I. a na ocase stuha s nápisem PACE,opis/armáda pochodující přes Dunaj,v pozadí Karpaty a nad alegorie vítězství,opis.                 B.kov 32 mm          ulom.ouško -1/1- 30
Rusko
1441 Na úmrtí cara Alexandra III. 1894.Portrét zprava opis/7.řád.    nápis s datem.          Al 28 mm -1/1- 30 30
1442 XX.svátek písní a tanců Ukrajiny USSR - Svidník 1974. Hvězda nápisy. Sig.Gapak S.             Tom.60 mm 1/1 30
Švédsko
1443 Stokholm 1897 - Průmyslová výstava.Výstavní pavilon,opis/  letopočet ve věnci          Sn 36 mm           hr. 1/1 30 30
Švýcarsko
1444 Curich 1894 - Kantonální živnostenská výstava.Pohled na      město,nápis/stojící lev se znakem,opis.  Ms 33mm 1/1 40 65
              Velká Britanie
1445 Bitva u Belle - Alliance (Waterloo) 1815,Wellington a Blücher - poprsí proti sobě,opis/bitevní výjev,opis.  Ms 34 mm 2/2 40 40
1446 Londýn 1896 - čtyři generace britské královské rodiny. Victorie,Edward VII.,Edward VIII. Portráty zleva,opis/Britský znak, opis.                      Br. 32 mm              dr.hr. 60 60
USA
1447 Wakefield 1932 - rodiště George Washingtona.Portrét zprava  a opis 1732-1832.Rodný dům,opis.             Br. 32 mm 1/1 60 60
Československo
1448 Bronz.plaketa Národnímu divadlu,PROSTĚJOV,kde 30.7.1875 skončil svou životní pouť český herec - tragéd - František Krumlovský,druh J.K.Tyla.Dvě siluety - Prostějovský kostel a  radnice,nad F.Krumlovským.Sig.Tříska    Be.510x390 mm 1 1300
KORESPONDENČNÍ  AUKCE
Ferdinand II. 1619-1637
2000 - 3 Kr.1621  K.Hora - kiprový 2/2 40
M.Therezie 1740-1780
2001 - 20 Kr.1778  Tyroly                                        m.o. -2/2 40
František II. 1792-1835
2002 - 1 Krejcar 1816 A                                          dr.hr. 1/1 15
FJ.I. 1848 - 1916
2003 - Zlatník 1879 bz                                           dr.hr. 1/1 70
2004 - 6 Krejcar 1849  NB 2/2 20 32
2005 - 5 Krejcar 1858 A -1/1- 60
2006 - Krejcar 1851 ?, 1/4 Krejcar 1851?                             2ks 0-1 30
2007 - Krejcar 1868 KB 1/1 20
2008 - 10 Krejcar 1859 M,1868 KB,1872 KB,1873 KB,1870 bz,        10 Filler 1915 KB,    Fe  "R"  ox.hr.                              6ks 2-3 50 120
2009 - 1 Filler 1893,94,99,1900,1902  vše  KB                        5ks 1-1 40 100
Československo
2010 - 5 Kč 1931 1/1- 30
2011 - 5 Kč 1931 2/2 25
2012 - 10 Hal.1956  Al -1/1- 40
2013 - Hal.1963,86                                                             2ks 0-0 20
2014 - Hal.1963 2ks, 1986 2ks                                            4ks 0-0 25
Anglie
2015 - 1 Schillig 1930 1/1 30 30
2016 - Six Pence 1916 1/1 30
2017 - Six Pence 1941 1/1 20
2018 - 3 Pence 1902 2/2 20 26
2019 - 3 Pence 1920 1/1 30
2020 - 1/2 Pence 1905,1915,1928                                       3ks 1-2 30
2021 - Penny 1893,1909,1918                                            3ks -1-2 20
Belgie
2022 - Frank 1867,1887                                                     2ks 2-2- 40 50
Bulharsko
2023 - 50 Stot.1988,1989,1990                                            3ks BJ 25 25
2024 - 20 Stot.1981,1988,1989                                            3ks 0-1 25 25
2025 - 10 Stot.1981,1988,1989                                            3ks BJ 20 20
2026 - 2 Stot.1988,1989                                                      2ks BJ 12 14
2027 - 1 Stot.1988,1989,1990                                              3ks BJ 12 24
Dánsko
2028 - Rigsmontskilling 1860 1/1 20 26
Francie
2029 - 10 Centisimi 1906,1910,1914                                   3ks -1-2 20 22
2030 - 1 Frank 1872 A 2/2- 20 24
Itálie
2031 - 2Lira 1940,50C.1921,20C.1940,42                       4ks 25
Maďarsko
2032 - 10,20 Fillér 1947                                                    2ks 1-1 20 20
2033 - 1 Fil.1933, 2 Fil.1927, 38, 40   Fe                           4ks 1-1- 30 40
2034 - 10 Fil.1941,42,43  Fe                                             3ks -1-1- 30 40
2035 - Marka 1873 A                                          KM.7 2/2 45 46
2036 - Marka 1875 A                                          KM.7 -1/2 35
2037 - Marka 1875 A,D                                      KM.7       2ks -1-2 60
2038 - Marka 1905 A                                         KM.14 1/1 40
2039 - Marka 1914 D                                         KM.14 -0/0- 35
2040 - Marka 1915 A                                         KM.14 1/1 40
2041 - Marka 1915 A                                         KM.14 1/1 35
2042 - 1/2 Marka 1911 A,1912 D                       KM.17         2ks 1-1- 30 34
2043 - 1/2 Marka 1914,1916 obě A                    KM.17         2ks 1-1- 30
2044 - 1/2 Marka 1917,1918 obě A                    KM.17         2ks 0-1 30
2045 - 10 Pf.1889 D 2/2 20
2046 - 10 Pf.1903 D, 1912 A                                               2ks -1-1 25
2047 - 10 Pf.1923 A                                         KM.33 2/1 20
2048 - 10 Pf.1924 E,F,G,J                                KM.33        4ks -1-2 30
2049 - 10 Pf.1925 E,F,G                                  KM.40         3ks 1-2 30
2050 - 10 Pf.1930 F                                         KM.40 1/1 30
2051 - 10 Pf.1940 G                                      KM.101  dr.rys. 1/1 30
2052 - 5 Pf.1940,41,42  vše B                        KM.100          3ks 1-1 30
2053 - 2 Pf.1875 J 1/1- 20
2054 - 2 Pf.1875 A,E                                                         2ks 2-2 25
2055 - 2 Pf.1906 E -1/1- 30 90
2056 - 2 Pf.1907 A 1/1 20
2057 - 2 Pf.1936 D      svastika                                   J.362 1/1 100
2058 - 1 Pf.1888 A 1/1- 20
2059 - 1 Pf.1924 E    Renten.                                     J.306 -1/1- 20
Polsko
2060 - Sigismund III. 1/24 Tolaru 1622 -2/2 30
2061 - 2 Zl.1933 Jadwiga, 2 Zl.1936 plachetnice    Ag         2ks 0-1 60 60
2062 - 1 Pf.1940,41,42,43,44    vše  B                                  5ks -1-1 30
2063 - 1 Pf. 1944 B,E                                                         2ks 1-1- 30
Rakousko rep.
2064 - 25 Sch.1968 Hildebrand BJ 70
2065 - 10 Sch.1957,58                                                        2ks -1-1 40
2066 - 10 Sch.1959 -1/1- 20
2067 - 10 Sch.1965,66                                                       2ks 1-1 40 40
2068 - 10 Sch.1970,71                                                       2ks -1-1- 40 40
2069 - 10 Sch.1972,73                                                       2ks 1-1 40 40
2070 - 5 Sch.1961                                                             2ks 1-1- 20
2071 - 2 Sch.1928 Schubert BJ 40
2072 - 2 Schilling 1928 Schubert BJ 40
2073 - 2 Sch.1930 Vogelweide BJ 80 100
2074 - 1 Sch.1925,26                                                      2ks 1-1- 30 30
2075 - 1 Sch.1925,34                                                      2ks 1-1- 25
2076 - 100+200 Kronen 1924                                            2ks 1-1 10
2077 - 1Groschen 1926,27,47,  2Groschen 1926,28,29,                    5Groschen 1931                                                    7ks -1-1- 30
2078 - 10Groschen 1925, 50Groschen 1925, 1Schilling 1934     3ks -1-1 20
Rumunsko
2079 - 1000 Lei 2001 BJ 30 30
2080 - 500 Lei 1999 1/1- 20
2081 - 1 Leu 1993 1/1 30 30
2082 - 2 Bani 1900 1/1 20
Rusko
2083 - 1Kop.1897,09,15                                                    3ks                 -1-1- 20
2084 - 2Kop.1885,1886,1907                                             3ks -1-1- 20 20
2085 - 1/2 - 3 Kop.                                                           7ks - 20
2086 - 1/2 Kop.1908,10,11,12,13,14                                  6ks -1-1 25 25
2087 - 1 Kop.1898,99,1900,01, 1/2 Kop.1989,99,1900         7ks -1-1- 30
2088 - 1 Kop.1908,12,13,14,15, 2Kop.1909,11,14,15           9ks -1-1- 50
2089 - 1 Kop.1904,05,06,07,08, 2Kop.1899,03,06,08           9ks -1-1 45 45
2090 - 3 Kop.1899,1900,01,03                                           4ks 1-1 50 50
2091 - 3 Kop.1899,01,03,04                                               4ks -1-1 50
2092 - 3 Kop.1913,14,15,16     dr.hr.                                  4ks 1-1- 50
2093 - 3 Kop.1904,06,08,10                                               4ks 1-1- 50 50
Řecko
2094 - 50L, 2Dr.1962, 5Dr.1965                                         3ks -1-1 20
2095 - 10L.1869,1882                                                       2ks 2-2 30 30
2096 - 10Dr.1968,5Dr.1966,2Dr.1966,50L.1970,1973,1Dr.1967    6ks -1-1- 30 30
2097 - 20Dr.1980,10Dr.1978,5Dr.1930,1973,1978                      5ks -1-1- 25 26
2098 - 2Dr.1973,1976, 1Dr.1973,1976 2ks, 50L.1973, 20L.1968,       10L.1922,1959                                                            9ks       -1-1- 20 24
Slovinsko
2099 - 5 Tolarů 1993 jub.                                                   2ks BJ 40
2100 - 5 Tolarů 1994 jub. BJ 20
2101 - 10 Tolarů 2001 BJ 20
Srbsko
2102 - 50 Para 1915  Ag -0/0- 20 20
Španělsko
2103 - 50 Pesetas 1957 1/1 20
Syrie
2104 - 2 1/2 Piastr 1940 1/1 10 20
SSSR
2105 - 20 Kop.1923 1/2 20
2106 - 20 Kop.1929 -0/1 30 30
2107 - 1 Rubl 1991 - K.B.Ivanov                                    folie Proof 30
2108 - 3 Rubl 1991 - 50let od zač.II.svět.války               pouzdro 0/0 30 34
USA
2109 - 1/2 Dollar 1966  Ag    Kenedy 1/1 40
2110 - 25 Cent 1964 1/0 25
ZÁMOŘÍ
2111 - Afrika 50 C.1922,  Hon Kong 10 C.1868   dr.hr. -1-1 50 55
Kuba
2112 - 25Cent.1994,1998                                                  2ks 0-1 30 36
2113 - 10 Cent. 1994,1996                                                2ks 1-1 20 26
2114 - 5 Cent. 1994,1996                                                 2ks 1-1 20 26
2115 - 5 Cent.1989, 10 Cent 1981   turistické                     2ks 1-1 20 16
MEDAILE - různé
Bódi  L.
2116 - Pamětní med.města Levice              tom.60mm     etue 0/0 30
Brůha
2117 - ČOS - M.Tyrš  narozeniny 1932                      st.koroze 1/1- 30 30
2118 - Kutnohorský pamětní groš   Ag 0/0 40
2119 - Za zásluhy o speleologii - postř.med. 50mm      hr. 1/1 40
Král
2120 - Pamětní med.Obuv Gottwaldov   jedno.tom.60mm     etue 0/0 40
2121 - ČSL spartakiáda 1975 / Za Zásluhy, postř.tom. 60mm   etue 1/1 40
Housa  V.
2122 - ČSL spartakiáda 1980 / Za Zásluhy,  tom.65mm          etue 0/0 40
Španiel O.
2123 - TGM - 85.nar.1935,               Ag 32mm  lesklá 0/0 60 60
bez autora
2124 - ČSL spartakiáda 1980 / Za aktivní podíl na vystoupení svazarmu a škol,               tom.60mm                       etue 0/0 50 40
2125 - Josef Jungmann / rodný dům v Hudlicích,  pozlac. 40mm 0/0 40 70
2126 - Portrét předsedy chovatelů králíků / znak chovatelů králíků     Br. 45mm           patina                                           etue 1/1 40
2127 - Holubice s ratolestí 1949-74/buduj vlast posílíš mír. Br 60mm 1/1 30
2128 - 25let Armabeton  Br. 70mm, etue, 25let zahraničního  obchodu  / Za vzorné plnění úkolů, Br.60mm           2ks 1-1- 40 40
2129 - RD 1868-1978 odznak, atributy hornictví, pobronz.plast          65x65mm napevno v etui 1 30
2130 - RD 1868-1978 odznak, atributy hornictví, pobronz.plast          65x65mm napevno v etui 1 70
2131 - Zvěrokruh / lev,   b.k.     27mm       or.ou                1/1 30 30
2132 - Medaile 25.let potravinářského průmyslu     tom.50mm 1/1 30
2133 - 150let spořitelny Ansbach                         Ni 25mm 1/1 30 30
2134 - 100let nemocnice Příbram     tombak 40mm 1/1 30
2135 - Polsko - papež Jan Pavel II./600let obecnošči     tom.45mm 1/1 40
2136 - MNV Galanta/šťastnou cestu               50mm 1/1 30
2137 - ČLA / symbolika letadel, tom.58mm, sig.JP 1/1 30 30
2138 - 20let potravinářského průmyslu / jihomoravská KSČ,              pobronz.Al   50mm 1/1 30
2139 - Výtvarné umění a hudba Kroměříž 1983,antikor.plech 60mm 1 20
2140 - Vzorný pracovník Jihozápadní dráhy 1 36
2141 - Člen zálohy BSP - zlac.medaile na závěsu 1/1 16
2142 - Za odborářskou práci                                         et. 0 15
2143 - Průkopník socialistické práce ROH - odznak 1/1 20
2144 - Belgie - Leopold I. a Leopold II.- 50.výr.nezávislosti          1830-1880, dvojportrét zprava,opis. Sig.Wiener L. Br.36mm 1/1- 80 90
2145 - Francie - Nap.Bonaparte 1796,ustanoven velitelem italské      armády:poprsí zprava,opis/žena s přilbicí.       Ms 32mm 1/1 60 120
2146 - Francie - Nap.Bonaparte 1799,na egyptské tažení 1798-99.    Poprsí zleva/letící Mars, opis,nápis,     b.k.32mm -1/1- 60 100
2147 - Francie - Jindřich IIII.a Christ.Maria Augusta - svatební žeton.  Poprsí manželů zleva, opis.               Cu 29mm -1/1- 40 50
2148 - Francie - Louis XVIII. Poprsí čelně/8 řád.nápis. Ms 25mm  dir. 1/1 30 30
2149 - Francie - Louis XVI. 21.leden 1793.Portrét zprava/katafalk se  jménem,opis.                                   Br.25mm 1/1- 30 34
2150 - FRancie - Napoleon,korunovační žeton,portrét zprava /          korunovační klenoty,opisy.         Ms.23mm   vad.mat.   hr. -1/1- 30 60
2151 - Francie - jednostranné med.s Louis IX. Lous XIV. Napoleon I.  vše b.l.                         Cu 30mm                          3ks 1-1 90 95
2152 - Francie - Napoleon III. posměšná med.  Br.25mm 1/1 30 42
2153 - Francie - setkání tří panovníků: Alexandra I.  Františka I. a     Bed.Wilhema III./ Paříž 1814. Sig.Stettner. Postř.br.37mm 1/1 60 120
2154 - Francie - setkání tří panovníků: Alexandra I.  Františka I. a     Bed.Wilhema III./ Paříž 1814. Sig.Stettner. Br.37mm  hr.škr. 1/1 50 80
2155 - Francie - setkání tří panovníků 1814, 10řád.nápis,Lipsko 1813 Paříž 1814,      Pb. 52mm         sig.        dr.kor.na hraně 1/1 60 150
2156 - Francie - blíže neurčená med. 1838.  Ms.25mm     hr.rys. 1/1 40
2157 - Itálie - Pius IX. poprsí zprava / Carl Alberto, 1847.                    Bronz.ovál 25x30mm.                         hr.prasklina 1/1 40
2158 - Izrael - Votivní med.-žetonky,napodobeniny starých šekelů.   27,30,31mm               odlišné typy                           3ks                      1-1 60 70
2159 - Maďarsko - Sándor Kisfaludy,básník 1772-18844. Sn 34mm 1/1 40 44
2160 - Maďarsko- milenium 1896-FJ.I. / sedící žena dat.896-1896,     Mosazná medailka                                 29mm 1/1 60
2161 - Německo - bitva u Hannau,tři postavy / bitevní scéna  1813,   Postř.bronz                                           33mm -1/1- 40 120
2162 - Německo - příspěvková med.1916.Klečící žena,nápis /  dubové větvičky,nápis.  Sig.Hosaeus    Železo 40mm 1/1 40 50
2163 - Německo-zlac.med.60mm,mezinárod.kuchařská soutěž, hr.  2/2 30
Vyznamenání
2164 - Pamětní med. osvbození Sovětskou armádou + malá stužka   dekret,                           VM.59                         or.etue 1/1/1 40
2165 - Pamětní med.k 50.výr.KSČ + malá stužka s min. dekret        VM.56                                                              or.etue 1/1/1 40
2166 - Pamětní med.osvobození Sovětskou armádou,dekret, or.et. 1/1/1 40
2167 - Pamětní med.osvobození Sovětskou armádou,dekret, or.et. 1/1/1 30
2168 - Svaz Požární Ochrany ČSSR,med.za příklad.práci.+min 1/1/1 50
PAPÍROVÁ PLATIDLA
Československo
2169 - 10 Kčs 1953         s.KN                        B 89b        nep. N 36 36
2170 - 25 Kčs 1961         s.Q O2                     B 97b       nep. 3 20
2171 - 100 Kčs 1961        s.G 47                     B 98d       nep. 2 40
Protektorát
2172 - 20 K 1944  s.A                                         B.40        2ks 2 40
2173 - 1000 K 1940     s. 1M1       vytrž.kraj          B.51 3 20
2174 - 1000 K 1942     s.Ia   II.vyd.                       B.39 3 20
Slovensko
2175 - 20 Ks 1997 N 30
Nouzovky
2176 - Chomutov-Horky,  20 Koruna 15.11.1918     such.razítko 2 25
2177 - Chomutov-Horky,  20 Koruna 15.11.1918     such.razítko -2 25
2178 - Chomutov-Horky,  20 Koruna 15.11.1918     such.razítko 2 25 25
Maďarsko
2179 - 2 Kor.1920, 100 Kor.1920                         P.58,63       2ks 2-2- 20
2180 - 500 000 Ad.pënge 1946                            P.139 G     2ks 1-1- 60
2181 - 10 For.1962     s.A                                   P.168c 2 20
2182 - 50 For. 1983    s.D                                   P.170f N 30 40
2183 - 50 For.1986     s.D                                   P.170g N 30 40
2184 - 50 For.1983     s.D                                  P.170f 1 30
2185 - 50 For. 1986    s.D                                  P.170g 1 30
2186 - 100 For. 1986   s.B                                 P.171g       3ks 1-N 80
2187 - 100 For.1989    s.B                                 P.171h N 30 40
Polsko
2188 - 50,100,500 Zl. - 1.12.1988, 1.6.1986, 1.6.1982,                        s.GM,SG,PK        Pick  142c,143c,145c     3ks     nep.   N 20
Rakousko
2189 - 10 Kor.2.2.1915    s přetiskem D Österreich           P.51a 1 25
2190 - 20 Kor.2.1.1913   II.vyd. přetisk  D Österreich         2 20
2191 - 100 Kor.2.1.1912          přetisk  D Österreich          P.56 -1 20
2192 - 1000 Kor. 2.1.1902       přetisk  D Österreich          P.61 2 25 50
2193 - 1000 Kor. 2.1.1922                                               P.78 3 15
2194 - 10 000 Kor.1924                                                  P.85 2 15 15
2195 - 25 Kor.1918 s rastrem                                         P.13 -1 30 36
2196 - 2 Schilling (1944)  Allierté                                    P.104 G 2 15
Chorvarsko
2197 - 1,5,25 Dinar 1991                                  P.16,17,19a    3ks N 30
Čína
2198 - 5 Yen      s.11                                               P.M.  18a +3 40
2199 - 10 Yen    s.13                                                P.M. 19a 3 25
Mongolslo
2200 - 10 Tugrik                                                       P.45 2 15 15
Svátostky
2201 - 10ks Al svátostek s oušky 1-1 60 90
2202 - 10ks Al svátostek s oušky 1-1 60 90
2203 - 10ks Al svátostek s oušky 1-1 60 90
2204 - 10ks Al svátostek s oušky  ale větší 1-1 80 90
2205 - 10ks Al svátostek s oušky  ale větší 1-1 70 90
2206 - 10ks svátostek,různé kovy 1-1- 80 90
2207 - 10ks svátostek s oušky ale lepší 1-1 100 110
2208 - 10ks svátostek s oušky ale lepší 1-1 90 100
2209 - Různé svátostky  Al                                                 6ks 1-2 90 100
2210 - Různé svátostky obec.kov         19.-20.st                   6ks 1-2 90 100
2211 - Různé svátostky obec.kov         19.-20.st                   6ks 1-2 90 100
2212 - Různé svátostky obec.kov         19.-20.st                   6ks 1-2 90 100
2213 - Různé svátostky obec.kov         19.-20.st                   5ks 1-2 70 90
2214 - Památka ze Sv.Hory / p.Maria, koženkové pouzdro 1 30
2215 - Med.Papež Jan Pavel II. portrét/p.Maria   b.k. 35mm -1/1 40
Odznaky
2216 - 6ks náboženských odznaků z toho 4smaltované - 40 60
2217 - Zasvěceno 1000leté památce sv.Václava - Kozlov 19.10.1930, Sv.Václav na koni v pozadí kříž  929-1929, sv.Václav na koni / 70
2218 - Probuzení,probuzeným ČSR 1938                             3ks - 50
2219 - V.sjezd O.S.K.M. v Borové 1932,kostelík - Zdař Bůh,  Otevření a svěcení v Rokytnici n.R. 10.7.1927,  Svěcení svatováclavského praporu 9.6.1929 v Křenovicích        3ks - 40
2220 - Okr.sjezd S.K.M. v Hrbové 14.6.1931,  Eucharistický sjezd - Žďárské Hory 1932,  Socha sv.Jana na Karlově mostě  3ks - 40
2221 - Sjezd katol.v Chocni 1914, "S.K.M." vládni Přibyslavsku, Olešná 7.9.1930,  1100výr.sv.Cyrila Bratislava 1927      3ks - 50 70
2222 - Sv.Václav "Oroduj za nás..."1915,  sv.Václav - otevření katol.  domu v Přibyslavi 1924,  manifestace Svatováclavská            Žďár 1929                                                                 3ks - 50
2223 - Sv.Václav, orelský den v Lovčičkách, kostel v Přibyslavi1931,   sv.Václav - 3 sjezd O.S.K.M v Nížkově 1930                3ks - 50
2224 - Diecézní sjezd katol.mládeže 1925 v Sušici,  Katol.sdružení mládeže u sv.Aloise,  Poutní místo Skalka 1925          3ks - 50 100
2225 - Sjezd katol.mládeže 1926 s trikolorou,  Šoštín-svěcení zvonu,Újezd - svěcení zvonu                                      3ks - 50
2226 - Sv.Václav, Praha 929-1929,24x30mm, br.šp.   Šejnost 1 25
2227 - Odznak - Vzorný kolektiv SNB, zlac. 0 30
2228 - Svazarm ČSSR - rozhodčí střelectví II.tř.,70x60mm, Al, smalt 1 45