wz

Česká numismatická společnost - pobočka Příbram
50. numismatická aukce
20.10.2002

OBSAH

Zlato Československo

Medaile, chmelové známky, psí známky

Antika Německo Různé
České korunní země do r.1848 Evropa Papírová platidla
Afrika, Asie, Amerika, Zámoří Literatura
Faleristika
     

FALERISTIKA

vyvolávací docílená
Československo
1000 - Řád Rudého praporu práce" I.vyd. č.4640     VM.IV/45 1/1/1 700 800
1001 - Řád Rudé hvězdy práce - č.7611, II.vyd. m.st. or.et.  VM.46 1/1/1 700 800
1002 - Za vynikající práci - II.vyd.  m.st.   or.et.                   VM.34 1/1/1 100 110
1003 - Za službu vlasti - I.vyd.                or.et.                   VM.44 1/1/1 100
1004 - Za pracovní obětavost - II.vyd.  m.st.  or.et.               VM.48 1/1/1 100
1005 - Československá revoluční medaile,bez podpisu mediléra, na  stuze štítek 23,                              VM.6, Nov.6d 1/1/1 200 200
1006 - Československá vojenská medaile "Za Zásluhy" Br.  Nov.19 1/1/1 200
1007 - Československá vojenská medaile "Za Zásluhy" stříbr.Nov.19 1/1/1 200 240
1008 - Vzorný pracovník ve zdravotnictví,česká verze,or.et.,Nov.181e 0 250 420
1009 - Pamětrní med.svazu Čs.důstojnictva                   VM.68 1/1/1 300
1010 - Pamět.med.IV.pl."Stráže svobody"  stříbrná         VM.71 -1/1/1 150 200
1011 - Národní garda - za věrné služby 1918-1919,                        bez hvězdičky                                                   VM.76b 1/1/1 200 320
1012 - Pam.med.2.stř.pluku Jiřího z Poděbrad, m.stuž.   VM.84 1/1/1 300 650
1013 - Pamět.med.21.stř.pluku Terronského                   VM.103 1/1/1 300 700
1014 - Stř.med.Karla IV. / Za věrnost a brannézásluhy     VM.161 1/1/1 200 260
1015 - Kříž protifašistických bojovníků 1939-1945 SOPVP, VM.103b 1/1/1 150 150
1016 - ČSSR - Za statečnost, č.2682,                      Nov.135  etue 1/1/1 600 650
1017 - ČSSR - "Za vynikající práci" II.vyd. etue          VM.34 1/1/1 200
1018 - Pamět med. Národní revoluční armády Brno     VM.182 1/1 250
1019 - ČSSR - Za statečnost, č.2719                      Nov.135  1/1/1 400 420
1020 - Mistr sportu                                     Pulec 30d, Nov.188a 1/1 400
1021 - ČSSR - Za Zásluhy o ochranu hranic         Pulec C-18 1/1/1 100 120
1022 - Za službu v SNB - malá stužka                 Churavý 103 1/1/1 150
1023 - Za dlouholetou práci - malá stužka            Churavý161 1/1/1 100 100
1024 - Celní správa ČSSR - 30.let(1952-1982) m.st.  or.et. 0/0/0 100 220
1025 - 40.výr.osvobození          m.st.  or.et.          Nov.175 0/0/0 40 40
1026 - ČSTV - Za zásluhy - pozlacený                        Nov.188e  I. 1/1/1 40
1027 - Čestný odznak LM - or.et.                               Nov.163 1 50 80
1028 - LM - Za příkladnou práci, malá st.s.min. 1/1 50 200
1029 - Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti,I.typ,široký štít 1 250
1030 - Čestný odz."Za ochranu hranic ČSSR" střbrný,   Nov.176b 1 300 360
1031 - Zasloužílý zdravotnický pracovník, čs.verze,or.et. Nov.181c 1 300 400
1032 - Vzorný učitel č.158,  Ag vyznamenání,or.et.  Nov.179e 1 400 400
1033 - Medaile FMNO - za zásluhy o ČSLA                      or.et. 1/1/1 120
1034 - Pamět.odznak skupiny Boj o Vyšehrad 5-9.5.1945    VM196 1 200 280
1035 - ČSSR - "Za obětavou práci pro socialismus" etue     VM.62 1/1/1 80
1036 - ČSSR - PS-VB "ZA dobrovolnou práci" na modré stuze 1/1 80
1037 - Minatura med."Za zásluhy" stř.1943-45,VM.13, + miniatura Br.med.čsl.armády v zahraničí 1943-45, VM.14       2ks 1 90
1038 - ČSR - "20 výr.osvobození ČSR" stuha             VM.53 1/1 90
1039 - ČSSR - "30.výr.osvoboz.ČSR"+miniatura,dekret,et, VM.59, + "50.výr.založení KSČ"  etue     VM.56                    2ks 1-1 50 60
Bulharsko
1040 - Řád práce  I.tř.                                            Petrov 1a 1/1/1 1200
1041 - Řád práce  II.tř.                                           Petrov 1b 1/1/1 1000 1000
1042 - Řád 9.září 1944 bez mečů, I.stupeň, II.emise   Petrov 2 1/1/1 1600 1600
1043 - Řád 9.září 1944 bez mečů,II.stupeň, II.emise   Petrov 2 1/1/1 1300
1044 - Řád 9.září 1944 s meči, III.stupeň, II.emise     Petrov 2 1/1/1 1500 1500
1045 - Řád Za Národní svobodu 1941-44, I.st. I.emi.   Petrov 3 1/1/1 1700
1046 - Řád Za Národní svobodu 1941-44, II.st. II.emi.   Petrov 3 1/1/1 1500
1047 - Řád Rudého praporu                                       Petrov 8 1/1/1 900
1048 - Za mateřství  I.st.                     Petrov 6  oprava - bez limitu 1/1/1 400 400
1049 - Řád Mateřství  II.st.  č.9401                            Petrov 10 1/1 1000
1050 - Řád Mateřství  III.st.                                       Petrov 10 1/1 700
1051 - Řád Za Občanské hrdinství a zásluhy  I.tř.       Petrov 14 1/1/1 1300
1052 - Med. Národní vojna 1944-1945                        Petrov 1. 1/1/ 200
1053 - Za účast na povstání 1923                              Petrov 3. 1/1/1 300
1054 - Za pracovní úspěchy                         II.st.       Petrov 5 1/1/1 350
1055 - Za služební leta - 15 let   postř.otř.     II.st.       Petrov 7 -1/1/1- 300
1056 - Za zásluhy v armádě                                      Petrov 12 1/1/1 350
1057 - Za odsloužená leta v armádě             I.tř.         Petrov 16 1/1/1 200
1058 - Za odsloužená leta v armádě             I.tř.         Petrov 16 1/1/1 200
1059 - Med.na 25 let trvání republiky                         Petrov 17 1/1/1 180
1060 - Med.na 25.let výročí armády                           Petrov 18 1/1/1 250
1061 - Med.za zásluhy o mechan.vojsko                   Petrov 30 1/1/1 180
1062 - Med.za zásluhy o mechan.vojsko                   Petrov 30 1/1/1 180
1063 - Medaile na 30.výr.vítězství nad fašismem        Petrov 34 1/1/1 180
1064 - Med.100.let osvob.Bulharska od osmanské poroby  Petrov 41 1/1/1 180
1065 - Med.na 1300 let Bulharska                            Petrov 46 1/1/1 180
1066 - Med.na 1300 let Bulharska                            Petrov 46 1/1/1 180
1067 - Med.40.let socialistického Bulharska 1/1/1 180
1068 - Med.40.let socialistického Bulharska 1/1/1 180
1069 - Med.100.let Bulharských celníků 1/1/1 200
1070 - Med.na 100.výr.nar.G.Dimitrova 1/1/1 180
1071 - Med.na 40.výr.vítězství nad Hitlerofašismem 1/1/1 150
1072 - Med. Dárce krve 1/1 150
1073 - Med. 30.let dárování krve 1/1/1 150
Jugoslávie
1074 - Řád "Za zásluhy o národ ", se stříbr.hvězdou III.tř.  Rudež 24 1 1500
1075 - Řád "Vlastenecké rady", se střbr.věncem  III.tř.     Rudež 29 1 1500
Maďarsko
1076 - Vyznamenání " Kiválo Dolgozó ",miniat. etue 1/1/1 60 60
Rakousko
1077 - FJ.I. - Signum Memoriae,      oba typy opisu,     stuhy nové 1/1/N 250
1078 - FJ.I. - Ag med.za statečnost                  dr.hr.n.vryp   31mm 1/1 100
1079 - Br med. na spojenectví ve válce 1914                         28mm 1/1 50 50
1080 - Karel I. - Ag med.za zásluhy                      dr.hr.       31mm 1/1 100 120
SSSR
1081 - Veterán práce / Za dlouholetou statečnou práci 1/1/1 25 32
1082 - 20.výr.vítězství 1945-1965 1/1/1 25 25
1083 - 30.výr.vítězství 1945-1975 1/1/1 25 25
1084 - 60.výr.založení ozbroj.sil SSSR 1918-1978 0/0/0 25 25
1085 - Policejní akademie SSSR                                         etue 0/0 90 90
1086 - 30.let ministerstva vnitra SSSR (1944-1974)               etue 0/0 50 60
1087 - Za obranu Moskvy 1/1/1 120

HASIČI - medaile a odznaky

1088 - Sjezd slovanského hasičstva v Praze 1928,                          mosazný plech, zapínací špendlík               50x34mm 1 50
1089 - Hasičský sbor Tábor, 80let, 17.VII.1949, Al, špendlík, 1 50
1090 - Upomínka na I.veřejné cvičení v Račicích u Plzně,                  20.8.1911,   Al 30mm,  bez ouška 1/1 80 220
1091 - "Za příkladnou práci" ČSPO č.15222,zlacený,smalt,šroub 1 90
1092 - 25ti leté trvání sboru a župní sjezd na zámku v Žďáru 1912,     Al  30mm s ouškem 2/1 80 140
1093 - Krajský sjezd Čs.Hasičstva 1936,60 let sboru v Poličce,        Bronz.plech 1 80
1094 - SPO-ČSSR Za příkladnou práci,m.st.s.min.Petra-Klement 20 1/1 40