wz

Česká numismatická společnost - pobočka Příbram
50. numismatická aukce
20.10.2002

OBSAH

Zlato Československo

Medaile, chmelové známky, psí známky

Antika Německo Různé
České korunní země do r.1848 Evropa Papírová platidla
Afrika, Asie, Amerika, Zámoří Literatura
Faleristika
     

Literatura

vyvolávací docílená
1401 - Němečková-Pekárek-Šůla  Nerealizované návrhy čsl.papírových platidel 1918-1988.     Hr.Králové zach 30
1402 - Šperk-Hlinka, Sbíráme známky a zápalkové nálepky. Praha    1964,  459 str. mnoho vyobrazení,  váz. zach 60 60
1403 - Čapek, Nouzová papír.platidla Rakouska 1918-1921, sešit 4 zach 35
1404 - Čapek, Nouzová papír.platidla Rakouska 1918-1921, sešit 5 a dodatky                                                                  3ks zach 35
1405 - Vlčka, Mince,státovky a bankovky české korunové měny.       Plzeň 1941. Nákladem J.Fišera numismatika  Praha, brož. zach 30 30
1406 - Preclík, Kameny pokání.Smírčí kříže na Moravě.Melantrich    Praha 1992,    252 str.  ilustrov.,                        vázané zach 50 50
1407 - Sterlingová, Případ Jan Masaryk.Praha 1991, 316 str. váz. zach. 50
1408 - Stránský, Děla a máslo.Německo v zimě 1936-1937.Polticko  hospodářské aktuality.České slovo 1937. 80 str.  brož. použ. 35
1409 - Wagner, S cizineckou legií proti Rommelovi (válečný deník čs.důstojníka z bojů v Africe).NV Praha 1970,fotopříloha,váz. zach 40 40
1410 - Janderka, VÝBĚR roč.1942 seš.1-6.Nejlepší a nejzajímavější  články tehdejší doby z celého světa,události z bojišť II.svět.   války.Vyd.TISK Zlín, 672str. ilustr. or.vazba zach 60
1411 - Janderka, VÝBĚR roč.1942 seš.7-12.Nejlepší a nejzajímavější  články tehdejší doby z celého světa,události z bojišť II.svět.   války a další aktuality.Vyd.TISK Zlín, 672str.iIustr.or.vaz. "R" zach 200
1412 - J.Čáka, Poezie hlubin.Soubor 10 grafic.listů.Vyd.komitét       symposia Hornická Příbram.Nákl.3000ks pro vlastní potřebu zach 150
1413 - K.Hojden,Hornické písně.10 grfic.listů-leptů v nákl.5.100ks.    Příbram 1973 zach 150
1414 - T.G.Masaryk, Naše práce a úkoly.Svět v obrazech 15.6.1945-6.10.1945,11 čísel.Prešpánový blok s výstřižky z novin od     10.5.1945-1.7.1945.                                               3ks zach 100
1415 - K.Hojden,Hornické písně.10 grfic.listů-leptů v nákl.5.100ks.    Příbram 1973 zach. 150
1416 - Dr.Fr.Roubík, Český rok 1848,     str. Kuncíř Praha 1931,       ilustrováno,  váz. polokůže zach 100
1417 - J.V.Šimák, Kronika Česká, I.čést-doba stará od časů nejstarších do reformace. Praha 1922.   váz. zach. 120 120
1418 - J.V.Šimák, Kronika Česká, I.část-doba stará,Karel IV. Praha 1922.   váz. zach 130 130
1419 - Hlávkova mapa Prahy-plán města,barevný.Vyd. Samcovo       knihkupectví v Praze 1945 zach 60
1420 - Němec.mapa Vídně-město,okolí.Hauptvermessungsabteilung XIV.in Vien 1939,  měř.1:75 000 zach 80
1421 - V.Novotný - Mince a korun.med.Ferdinanda I. 1835-1848 N 150
1422 - M.Foukal,J.Mrštík - 80 let ČNS-ražby pob.ČNS 1988-1998 N 100 130
1423 - J.Parchimowicz - Katalog Monet Polskich 1916-1996 N 40 40
1424 - Gerhard Schön - ECU Katalog,Müncen und Medaillen, I.vyd. zach. 40 40
1425 - Ing.V.Pješčak - Medaile a plakety Československého uranového průmyslu a organizací vztahujích se k ČSUP, barevné první ucelené dílo. Příbram 2000. N 300 340
1426 - J.Hásková - Chebské mince z 12.a13.stol.Vydalo Chebské muzeum.                                                             téměř N 40
1427 - Štemberg,Fuciman,Petr - Numismatické památky zemské jubilejní výstavy 1891 N 40
1428 - Petráň,Radoměřský - Encyklopedie české numismatiky N 150
1429 - Hlinka,Radoměřský - Peníze celého světa -N 50
1430 - Vkladní knížka Živnostenské banky v Praze z r.1941, červené  tvrdé desky, přihláška vkladů z r.1945.                   2ks zach. 25 25
1431 - Vlastenecký Deník č.77,pondělí 2.října 1848,4strany,             vydáno Kramerius - Česká expedice, ruční papír zach. 40 140
1432 - Soubor starých listin na ruč.papíru z r.1840. Neupřesněno.     Možno dražit pouze v sále.                             cca 20ks 200 200