wz

Česká numismatická společnost - pobočka Příbram
49. numismatická aukce
30.3.2002

OBSAH

Zlato Československo

Medaile, chmelové známky, psí známky

Antika Německo Různé
České korunní země do r.1848 Evropa Papírová platidla
Rodové a církevní ražby Afrika, Asie, Amerika, Zámoří Literatura
František Josef  I. Faleristika
     

ČESKÉ KORUNNÍ ZEMĚ do r.1848

Vyvolávací

Docílená

Břetislav I. 1037-1055
25 - Denár                                 Cach 310              mír.prohnutý     1/1 2600 2600
Vratislav II. 1061 - 1092
26 - Denár                                 Cach 354              mír.ned. -1/1 700 800
Vladislav I. úděl. kníže na  Olomoucku  1110-1113
27 - Denár                                 Cach 532   4hvězdy  mír.ned. -1/1- 350
Václav II. 1283-1305
28 - Pražský groš             nep.ned.                  sbírkový 1/1 1400
29 - Pražský groš             nep.ned.                    1/1 800 800
30 - Parvus                       slepený -1/1- 600 750
31 - Parvus                                      2/2- 300 600
Jan Lucemburský 1310-1346
32 - Parvus             1/4 hrany ulomena -1/2 200 300
Karel IV. 1346 - 1378
33 - Pražský groš                                      m.ned. 2/2 150 200
Václav IV. 1378 - 1419
34 - Pražský groš                                          ned.         5ks -2-3 300 400
35 - Pražský groš 2/2 80 170
Sigismund  1413 - 1496
36 - Krejcar  b.l.  Tyroly                           Saurma 819 -1/2 70 70
Jiří z Poděbrad 1458 - 1471
37 - Kruhový peníz bez čtyřrázu                       Rad.21       2ks 2-1- 50 55
38 - Kruhový peníz bez čtyřrázu                       Rad.21       2ks 2-1- 50 60
39 - Kruhový peníz bez čtyřrázu                       Rad.21       2ks 2-1- 50 65
40 - Kruhový peníz bez čtyřrázu                       Rad.21       2ks 2-1- 50 120
Vladislav II. Jag. 1471 - 1516
41 - Pražský groš                                     zvlněný 2/2 100
42 - Pražský groš                                     neurčený        ned. 2/2 80 80
43 - Pražský groš                                     Hás.XIII. d/1 -1/2 100 300
44 - Pražský groš           okráj.                  Hás.XII. a/1 -1/2 60 60
45 - Bílý peníz oboustranný -1/2 50 60
46 - Bílý peníz oboustranný                             Hás.575 1/1- 60 120
47 - Bílý peníz oboustranný                       neurčený 2/2 40 50
48 - Bílý peníz jednostranný              nep.pr.ražbou     Hás.584 1 60 85
49 - Bílý peníz jednostranný              neurčen 1 50 60
50 - Malý peníz - černý        korun.W     nep.ned.        Hás.598 1 90 140
51 - Malý peníz - černý        korun.W                          Hás.597 1- 80 140
52 - Vratislav - bílý peníz,  lev/korun.W                       Saurma 82 -1/1- 50 70
53 - Denár 1511                                                        Hus.811 1/1 100 200
54 - Denár 1516                                                        Hus.811 1/1 120 240
Jihlava - město
55 - Městský peníz bez čtyřrázu po roce 1452    hr.     Rad.20 1- 80 320
Ferdinand I. 1526 - 1564
56 - Pražský groš 1535     Kutná Hora       stř.nep.ned. -1/1- 700 1500
57 - Pražský groš  b.l.      neurčen             stř.ned. 2/2- 200 300
Maxmilian II. 1564 - 1576
58 - Bílý groš 1576  Jáchymov - Kadner  1/1- 200 500
59 - Bílý groš 1576  Jáchymov - Kadner           nep.ned. -1/1- 200 440
60 - Krejcar 1570   Čechy    blíže neurčený            "R" 2/2 200
61 - Krejcar 1571  Praha - Harder                     MKČ. 183 -1/1- 300 300
62 - Malý peníz jednostranný 1565    Kutná Hora    Hal. 207   "R"       -1 1500 1500
Arcivévoda Ferdinand Tyrolský 1564-95
63 - 1 Krejcar  bl   Hall                           st.kor. -0/1 200 200
Rudolf II. 1576 - 1612
64 - Maley groš 1587  Praha - Ercker                 H N  22 -1/1- 300 400
65 - Maley groš 1589  Praha - Ercker                 H N  31 -1/1- 300 400
66 - Maley groš 1591  Praha - Ercker                 H N  24 -1/1- 300 320
67 - Maley groš 1592  Praha - Ercker                 H N  21 -1/1- 300 320
68 - Maley groš 1598  Kutná Hora - Dominik       H N  8   -1/1- 300 440
Ferdinand II. arcivévoda
69 - 1/2 Krajcar 1614 Graz                                             "R" -1 200
Fridrich Falcký 1619-1620
70 - 24 Krejcar 1620 Praha                                             hr. 2/1- 900 1100
Ferdinand II.1619 - 1637
71 - Tolar 1625 Praha - B.Hübmer                  mír.ned.         -1/1 6000
72 - 1/4 Tolar 1624 Praha - Suttner                       "R" -1/1- 3600
73 - 3 krejcar 1622  Kutná Hora           MKČ 785   mír.ned. 1/1 70 70
74 - 3 Krejcar 1624  Štýrsko -1/1 100
75 - 3 Krejcar 1625  Štýrsko 1/1 100
76 - 3 Krejcar 1626  Praha - Hübmer 2/2 50
77 - 3 Krejcar 1627  Praha - Hübmer              mír.ned. -1/2 60
78 - 3 Krejcar 1628  Korutany                       kraj.stř. 1/1 120 120
79 - 3 Krejcar 1629  Štýrsko 1/1 100 100
80 - 3 Krejcar 1629  Vratislav - H.Riedel -1/1 120
81 - 3 Krejcar 1631  Korutany                       kraj.stř. 1/1 150 150
82 - 3 Krejcar 1633  Štýrsko                         n.hr. 1/1 120
83 - 3 Krejcar 1634  Kutná Hora - H.Prunz             MKČ  810 -1/1 100 100
84 - 3 Krejcar 1635  Praha - Schuster            n.ned. -1/1 90 90
85 - 3 Krejcar 1636  Štýrsko 1/1 100 160
86 - Krejcar 1624  Brno 2/1- 50
87 - Krejcar 1624 - S. Pölten,  M.Fellner                "R" 1/1- 100 300
88 - Krejcar 1630  Olomouc                                  MKČ  945 3/2 30
89 - Krejcar 1635  Štýrsko                                    "R"   n.hr. 1/1- 100 280
90 - Grešle 1625  H.Riedl                                     MKČ  1055 2/1 40 95
91 - Denár 1623  KB                                             "R" 1/2 80 85
92 - Denár 1631  KB                         1/1 100 100
Arcivévoda Ferdinand  Karel  1632-1661
93 - 3 Krejcar 1639  Tyroly                     bez minc.zn. 1/1 130 160
94 - 3 Krejcar 1643  Tyroly                     bez minc.zn. -1/1 100 100
95 - 3 Krejcar 1649  Tyroly                     bez minc.zn. 1/1 130 170
Ferdinand III. 1637 - 1657
96 - Tolar 1656  KB 1/1 5000
97 - 3 Krejcar 1637  Vídeň - H.J.Stadler -1/1- 100
Leopold I. 1657 - 1705
98 - 1/2 Tolar 1697 KB                                         sbírkový 1/1 3500 3500
99 - XV.Krejcar 1696  KB                     dr.just. 1/1- 250 300
100 - 3 Krejcar 1697  C-H  Bratislava -2/2 80
101 - 3 Krejcar 1699  C-H  Bratislava -1/1- 150
102 - Krejcar 1698  Vídeň                      dr.vada mat. 2/2 40 40
103 - Krejcar 1700  Opolí-Nowak                            MKČ. 1685 -0/1 120 140
Malkomenti
104 - Poltura 1706 KB -1/1- 50 75
105 - Poltura 1707 KB 1/1- 70 70
Karel VI. 1711 - 1740
106 - Tolar 1740  KB 1/1 5000
107 - 1/2 Tolar 1734  KB 1/1- 3500
Marie Theresie  1740 - 1780
108 - Tolar 1780 SF                                         novoražba 0/0 150 200
109 - Tolar 1780 SF                                         novoražba RL 150 220
110 - Tolar 1780 SF                                         novoražba 0/0 200 200
111 - Malý korunovační žeton na korunovaci v Praze 2.května 1743, Ag   20 mm,                                            m.o. -1/1- 400
112 - 20 Krejcar 1765 2/2 90 90
113 - 20 Krejcar 1777 B  SK-PD 2/2 90 110
114 - 20 Krejcar 1778 KB   SK - PD 2/2 80 100
115 - 20 Krejcar 1778  EvS - IK   Praha              n.just. -1/1 180 260
116 - 20 Krejcar 1780 EvS - IK    Praha -1/2- 70 90
Josef II. 1765-1780-1790
117 - Tolar 1783  B                                        n.just. 1/1 1200
118 - 1/2 Tolar 1790 A křížový                         škr. st.po oušku 2/2- 80 120
119 - 20 Krejcar 1767 IC-SK 2/1- 80 180
120 - 20 Krejcar 1787 B -1/1 100 160
121 - 1 Krejcar 1782 A        Cu                          n.skvr. 1/1 20 20
Leopold II.  1790 - 1792
122 - 10 Krejcar 1790 A -2/2- 30 90
František II. 1792 - 1835
123 - 1/2 Tolar 1797 C     křížový -2/2 300 300
124 - 1/4 Tolar 1793 A     křížový 2/1 500 500
125 - 1/4 Tolar 1796 A     křížový 2/2 180 180
126 - 30 Krejcar 1807 A             vada mat.v ploše av. -1/1 70
127 - 20 Krejcar 1796 B 2/1- 60 80
128 - 20 Krejcar 1803 A 2/2 50
129 - 20 Krejcar 1803 B 2/2 90
130 - 20 Krejcar 1804 B 1/1- 80 120
131 - 20 Krejcar 1804 B 1/1- 90 110
132 - 20 Krejcar 1804 B                                    just. -1/2 60
133 - 20 Krejcar 1804 F 2/1- 80 130
134 - 20 Krejcar 1804 G -1/2 120 150
135 - 20 Krejcar 1806 A 2/1- 70
136 - 20 Krejcar 1806 B 2/2 70
137 - 20 Krejcar 1806 B                                    dr.just. -1/1- 80
138 - 20 Krejcar 1808 A -1/1- 100
139 - 20 Krejcar 1809 A -1/2 70
140 - 20 Krejcar 1811 A -1/2 60
141 - 20 Krejcar 1813 A -1/1- 100 130
142 - 20 Krejcar 1813 E 2/2 50 130
143 - 20 Krejcar 1829 A 1/1 100 180
144 - 20 Krejcar 1829 A                                   dr.just. -2/1- 50 50
145 - 20 Krejcar 1830 B 2/2 60
146 - 20 Krejcar 1830 B -0/0- 180 260
147 - 20 Krejcar 1830 C -1/1 90 90
148 - 20 Krejcar 1831 A  just. 2/1- 60
149 - 20 Krejcar 1831 A                                    obrouš.hr. -1/1 40
150 - 20 Krejcar 1831 A                                 1/0 80 95
151 - 20 Krejcar 1831 A                               stuhy přilehlé -1/1 280
152 - 20 Krejcar 1831 A -1/1- 60
153 - 20 Krejcar 1831 A                                            hr. -1/1- 50
154 - 20 Krejcar 1832 A 1/1 80
155 - 20 Krejcar 1832 A -1/1- 90
156 - 20 Krejcar 1832 A -1/1 70
157 - 20 Krejcar 1832 A                                    dr.just. 1/1 90
158 - 20 Krejcar 1835 B                                      m.ouš.       "R" 1/1 90 90
159 - 7 Krejcar 1802 C 1/2 90
160 - 6 Krejcar 1800 C                                             Cu 1/1- 70
161 - 6 Krejcar 1800 A                                             Cu -1/1- 30 55
162 - 5 Krejcar 1820 A 2/2- 20 48
163 - 3 Krejcar 1820 B -1/1- 100 120
164 - 3 Krejcar 1826 B                                      dirka 0,7mm 2/2 30
165 - 3 Krejcar 1829 A 1/1- 120 120
166 - 1 Krejcar 1816 A 1/1 40
Ferdinand V. 1835 - 1848
167 - 1/2 Tolar (zlatník) 1846 A                             m.o. 2/2 350 380
168 - 20 Krejcar 1840 B -1/1- 90
169 - 20 Krejcar 1840 C -1/1- 70 90
170 - 20 Krejcar 1841 A -0/0 150
171 - 20 Krejcar 1841 C -1/1 80 120
172 - 20 Krejcar 1841 C 2/1 70 110
173 - 20 Krejcar 1842 M                                      dr.škr. -1/1- 250 320
174 - 20 Krejcar 1844 C -0/0 300 300
175 - 20 Krejcar 1844 C 1/0- 120 120
176 - 20 Krejcar 1845 C 1/0- 100 140
177 - 20 Krejcar 1846 B -0/0 260 260
178 - 20 Krejcar 1846 C                                       dr.hr. -0/0- 120
179 - 20 Krejcar 1846 C 1/0 140
180 - 20 Krejcar 1846 C -0/1 150
181 - 20 Krejcar 1848 A 1/1 60 80
182 - 20 Krejcar 1848 C 0/0 350 350
183 - 10 Krejcar 1838 C -1/1 180 220
184 - 6 Krejcar 1848 A 1/1 80
185 - 5 Krejcar 1837 A                                       dr.just. -1/2 50 50
186 - 5 Krejcar 1847 A -1/1 100 140
187 - 3 Krejcar 1837 A 2/2 40
188 - 3 Krejcar 1847 A 2/1 50 100
Revoluce
189 - 10 Krejcar 1848 KB -1/1- 700 1000