wz

Česká numismatická společnost - pobočka Příbram
49. numismatická aukce
30.3.2002

OBSAH

Zlato Československo

Medaile, chmelové známky, psí známky

Antika Německo Různé
České korunní země do r.1848 Evropa Papírová platidla
Rodové a církevní ražby Afrika, Asie, Amerika, Zámoří Literatura
František Josef  I. Faleristika
     

LITERATURA

Vyvolávací Docílená
1710 - J.Videman/D.Suchomel : Mincovnictví Olomouckých biskupů a arcibiskupů  1608 - 1820                     Kroměříž 1997 nové 400 500
1711 - Sieg : Katalog NORDEN 2001 ( Dánsko, Gronsko, Faerské ostrovy, Dánská západ.Indie, Trankebar, Island, Norsko, Švédsko, Finsko zach. 160 400
1712 - vyjmuto
1713 - Galandauer,Honzík:Osud trůnu Habsburského.       váz. zach. 50
1714 - Hroch,Skýbová:Králové,kacíri,inkvizitoři                  brož. zach. 50
1715 - Grigulevič:Dějiny inkvizice                                     váz. zach. 100
1716 - Bělina:Generál Laudon                                         váz. zach. 80 80
1717 - Nechanický-Šafář:Kladské mincovnictví.  Hr.Králové 1983 zach. 30 30
1718 - O.Holub:Stůj!Finanční stráž! Popis.činnosti finan.stráže od     jejího vzniku do r.1948. zach. 30 50
1719 - J.Vacek:Popřevratová razítka býv.Československa,Praha 1940 Příručka pro filatelisty.                            "R" zach. 80 80
1720 - T.G.Masaryk:Naše práce a úkoly.Svět v obrazech 15.6.1945- 6.10.1945, 11čísel.Prešpánový blok s výstřižky z novin          od 10.5.1945-1.7.1945.  Zajímavé.           Konvolut  3ks zach. 200
1721 - K.Hojden:Havířské písně (soubor reprodukcí),Příbram 1969"R"  zach. 250
1722 -  Dr.Fr.Roubík:Český rok 1848                               váz. zach. 100
1723 - O.Urban:Vzpomínka na Hr.Králové,drama r.1866     brož. zach. 20 20
1724 - V.Hlavsa:Praha očima staletí                                 váz. zach. 80
1725 - J.V.Šimák:Kronika Česká, I.část-doba stará,od časů nejstarších do reformace,  Praha 1922                    váz. zach. 150
1726 - J.V.Šimák:Kronika Česká, I.část-doba stará, doba Karla IV.       Praha 1925                                                          váz. zach. 180
1727 - Hlávkova mapa Prahy-plán města,barevný. Vyd.Samcovo knihkupectví v Praze 1945.                                  zach. 120
1728 - Němec.mapa Vídně-město a okolí. Hauptvermessungsabteilung XIV.in Vien  1939.  měř. 1:75000 zach. 150
1729 - Německá armádní mapa Protektorátu Č+M, P50 Brünn(Brno)    a okolí:Oberschlesien,Sudetenland,Niederdonau,             Land Böhmen,Land Mähren,Slowakei.Heraus gegeben vom OKH/GenStdH 1944,  měř. 1:300000 zach. 200 400
 

Dodatek - dražba pouze v sále

1730 - Mincovní plastová skříňka s deseti platy,na každém platu       25 políček 5x5cmm, vyloženy sametem použ. 800 1000