wz

Česká numismatická společnost - pobočka Příbram
49. numismatická aukce
30.3.2002

OBSAH

Zlato Československo

Medaile, chmelové známky, psí známky

Antika Německo Různé, svátostky, žetony, odznaky
České korunní země do r.1848 Evropa Papírová platidla
Rodové a církevní ražby Afrika, Asie, Amerika, Zámoří Literatura
František Josef  I. Faleristika
     

RŮZNÉ

Vyvolávací Docílená
Winterhilfe
1499 - 2x sklo, 2x porcelán, 1x um.hmota, ovály portréty       5ks -1-1- 30 65
1500 - Plast.figurka:střelci s kanonem,plachetnice      "R"      2ks 1-1 90 90
1501 - Plast.figurka:střelci s kanonem,jezdec na koni, mír.poš.  2ks -1-1- 50 70
1502 - Mina, bomba, zed.lžíce   2x Sn, 1x Al                        3ks 1-1 70 70
1503 - Německý hrad a zámek, plast.štíty                            2ks 1-1 60
1504 - 3 figurky vojáků,každý v jiné uniformě, mír.poš.           3ks 1-2 80 80
1505 - Por.fig.chlapce se seletem, plast.odznak s hákovým křížem,  na rev. tovární  zn.                                                    2ks 1-2 50 50
Pečetidla
1506 - Pečetidlo - bronzový typář příbramských pekařů datovaný v opise 1683                                             "RR" 1 8000
1507 - Pečetidlo - osobní pečetní typář tesařských mistrů z konce 17. století, starý přírustkový lístek č.2885, údajně ze sbírky prof.Krofty.     "R" 1 1600
1508 - Pečetidlo - osobní pečetní typář příslušníka cechu malířů a štafířů, přelom 17 / 18 století, pravděpodobně mistrovy iniciály I.B. s přírustkovým lístkem č.2311, dat.2.II.1933, údajně ze sbírky prof.Krofty                                      "R" 1 1800
Medaile sv.Jiří na koni
1509 - Sv.Jiří na koni                             bk. 30mm    patina 1/1 100 100
1510 - Sv.Jiří na koni                             Al. 40mm     ouško 0/0 55
1511 - Sv.Jiří na koni                             bk. 40mm     ouško 0/0 90
1512 - Sv.Jiří na koni                             Ms. 37mm             m.o. 1- 40
1513 - Sv.Jiří na koni                             Ag? 35mm             m.o. 2/2 60 60
1514 - Sv.Jiří na koni                             bk.  37mm    ouško -1/1- 60 60
1515 - Sv.Jiří na koni                     postř.br.  41mm     dirka  1/1 70 70
1516 - Sv.Jiří na koni                             br.  40mm  v dirce dob.ouš. 1/1- 75 75
1517 - Sv.Jiří na koni            masiv.br. trojuhelník (suv.Konopiště) 1/1 50 50
1518 - Sv.Jiří na koni - zlac.br.část.otř. klipa 32x32mm, or.dirka  "R" 1/1 150 150
1519 - Sv.Jiří na koni - postř.br. 35, 29mm, část.otř. ouška       2ks 1-1 90 90
1520 - Sv.Jiří na koni - bk.zl.25mm,Al.25mm ou, Ag?20mm      3ks 0-0 90 90
1521 - Sv.Jiří na koni                           br. 25mm                    3ks 1-1 100 100
1522 - Sv.Jiří na koni - zl.br.25mm ouš.rysky, zl.bk. 20mm(Jeton),  Ms 20mm  ouš.    3ks 1-1 90
1523 - Sv.Jiří na koni - Cu 29mm  hr.raž., Ms 30mm hr.raž. ou.  2ks 1-1 90 90

Svátostky

Toto je poslední část sbírky svátostek, která byla v předchozích dvou aukcích.
1524 - Svátostky 17 - 18 stol.                 růz.kovy                 3ks 2-2 200 200
1525 - Svátostky 19. stol.                        Ms.                      4ks -1/1- 100 100
1526 - Kristus/panna Maria - Al 30mm ouško,nepravidelný ovál         Al  38x25mm,ouško,                                          2ks 0-1 60 85
1527 - Kristus/panna Maria - Ms  35mm        patina      ouš. 1/1 60 85
1528 - Kristus/panna Maria - postř.br.část.otř.   32mm  ouš. 1/1 50 60
1529 - Kristus/panna Maria - sedmihran  bk. 23mm  ouš.         "R" 1/1 50 50
1530 - Kristus/panna Maria -                  bk. 32mm  ouš. 1/1 60 60
1531 - Kristus/panna Maria -    nupunc. Ag? 25,21mm   ouš.      2ks 1-1 70 90
1532 - Kristus/panna Maria -                  bk. 25mm        ouš.     2ks 1-1 80 100
1533 - Kristus/panna Maria -   dr.rysky   Ms. 30,20mm   ouš.     2ks 1-1 70 95
1534 - Kristus/panna Maria -     skvrna   Cu+bk ovál 36mm ouš.  2ks 1-1 90 160
1535 - Sv.Alois Conzaga/13.řádkový nápis, dr.hr.rys.37mm,ou.  "R" -1/1- 50 160
1536 - Sv.František Serafinský/biblic.výjev,  Al 40mm  ou.    dr.hr. 1/1 70 90
1537 - Kristus křtí kalich s vínem/opis a Boží beránek 1829              Sn 36mm        sig.Drenwett                 ouško           "R" 1/1 100 120
1538 - Panna Maria s Ježíškem/pravoslavný kříž,ruský text"člen bratrstva "                         Al.40mm    ouško 1/1 50 65
1539 - Sv.Alois/biblický výjev,něm.text   Al ovál 41x30mm   ouško 0/0 70 220
1540 - Sv.Petrus Canisinus/biblický výjev-kanonisace  Al 33mm ouš. 0/0 60 75
1541 - Panna Maria/M pod křížem a 2 srdce,český text, Sn nepravid. ovál     51x35 mm          ouško 1/1 100 110
1542 - Sv.Maria s Ježíškem/Sv.Xenes,něm.text     špičatý ovál          Al  52x25 mm                             ouško 1/1 60 75
1543 - Sv.Maria/M pod křížem+2 srdce,ovál Sn 48x30 mm, ou.  "R" 1/1 100 130
1544 - Sv.Josef/biblický výjev(mariánská družina)něm.text, špičatý  ovál  54x27 mm     ouško                         "R" 1/1 120 150
1545 - Sv.Maria/žehnající Kristus,Vatikán, ovál 45x25 mm,  ouško 0/0 70 70
1546 - SV.Maria/M pod křížem+2 hořící srdce,něm.text,                   Al  ovál  50x35 mm                     ouško 1/1 90 110
1547 - Sv.Maria s Ježíškem/stojící sv.Maria,latin.opis, nepravidelný  ovál      Al 52x35 mm                  ouško          sb.jakost 0/0 130 150
1548 - Sv.Maria/biblický výjev,něm.text,špič.ovál, Al 55x26mm ouš. 1/1 60 80
1549 - Andělé kolem hostie,latin.opis/pták pelikán krmící mláďata,maďarský opis,   ovál    Al  50x30mm       ouško 1/1 50 70
1550 - Sv.Tereza/letícíduše k nebesům, bk.30+20mm,   ouš.     2ks 1-1 80 95
1551 - Sv.Maria,něm.opis,Vídeň,mariánská družina/M pod křížem+   2 hořící srdce,  zlac.br.mír.otř.   ovál 40x30mm     ouško 1/1 50 300
1552 - Sv.Maria/M pod křížem+2 hořící srdce,br.ovál 24x30mm         datumováno 1830,  ouško                                       "R" 1/1 70 300
1553 - Kristus/biblický výjev,Al 30mm + Cu ovál 35x25mm,ouš.  2ks 0-1 60 70
1554 - Sv.Antonín nad Holešovickým kostelíkem/datum MCMXIV, ovál  br.33x23 mm,ouš. "R", sv.Alois/sv.Maria,něm.text,        br.ovál  35x25 mm,                     ouško                    2ks 1-1 80 100
1555 - Kristus/budova kostela,svěcení kostela na Vinohradech          28.1.1928             br.30mm         ouško                 "R" 1/1 50 100
1556 - Budovy Svaté Hory u Příbrami/panna Maria s jezulátkem na   Svaté Hoře,br.25mm,ouš., pokleslý Kristus pod křížem/kostel v Goře, br.25mm      ouš.                                         2ks 1-1 70 200
1557 - Biblický výjev/památka na sv.biřmování, Sn 33mm, ouš.         oboustranný biblický výjev, Al ovál 35x25mm             2ks 0-0 70 70
1558 - Sv.Maria/mariánská družina ve Valašském Meziříčí 1913, ovál Al 40x30mm,ouš., sv.Maria s jezulátkem/kostel Mariazell,nepravidelný ovál 35x25mm, ouš.               2ks 0-0 60 80
1559 - Stojící sv.Maria/monogram ve věnci,Al ovál 35x25mm,ouška   latina a polština                                                      2ks 0-0 65 100
1560 - Sv.Agnes/světice s dětmi,bk.30mm,ouš.,sv.Agnes/sv.Maria s jezulátkem  bk.25mm    ouš.                                   2ks 1-1 70 200
1561 - Sv.Maria/M pod křížem+2 hořící srdce, Cu a Ms ovál             38x28 mm,    ouška                                                2ks 1-1 70 100
1562 - Sv.Maria/M pod křížem+2 hořící srdce, Al ovál 40x30mm,       něm.text                              2 varianty                     2ks 1-1 50 90
1563 - Sv.Maria/obličej světice,sv.Maria/Levoča, Al 38x25mm s ouš. špičatý ovál,ovál                                                      2ks 0-0 65 100
1564 - Kristus/sv.Maria,Mariánská družina v obci Července,založeno 1910,   Sn+Al  ovál  40x30mm                                 2ks 1-1 65 100
1565 - Sv.Josef/sv.Maria,Mariánská družina Vídeň,něm.text, Al ovál   40x30 mm                                                             2ks 0-0 75 100
1566 - Sv.Maria/biblický výjev,latinský opis,sv.Maria s ježíškem / biblický výjev,opis v ruštině,   Al  40mm  ouška         2ks -1-1 80 110
1567 - Sv.Maria/Maria, sv.Maria/kostelík v Muttersbergu,něm.text      Al  ovál  40x28mm     ouška                                    2ks -0-0 65 110
1568 - Sv.Maria s ježíškem/křížek a hořící srdce,špič.ovál 40x20mm sv.Maria s ježíškem/stojící sv.Maria,špič.ovál 35x20mm, obě  Sn   ouška                                                             2ks 0-0- 65 100
1569 - Sv.Alfons/panna Maria s ježíškem, sv.Antonius/panna Maria s ježíškem,    obě  Al  35mm s oušky                         2ks 0-0 80 110
1570 - Pomník světice/tři písmena v kruhu,český opis,                   Al + bk. 30mm , 1921,1938,  ouška                         2ks 1-1 65 100
1571 - Cyril a Metoděj,český text, ovály 1ks 20x30mm 1863,                  2ks 25x15mm,   Ms  s  oušky                                 3ks 0-0 80 500
1572 - Sv.Josef/madona s ježíškem,ovál  Cu 32x25mm, m.o.                    sv.Josef/anděl s dívkou, ovál Ms 35x25mm,ouš.pat.   2ks         -0-1 70 380
1573 - Sv.Magdalena/2 srdce ve věnci,br.25mm,ouš, sv.František Xaver/žehnající kristus, Al 32mm, ouš.                      2ks 1-1 65 100
1574 - Stojící sv.Maria/státní znak na okřídleném kole,opis:II.pouť křest.soc.železničářů do Lourdes 17-29.6.1629, uško,očko    bílý kov  35mm                                                   "RR" 1/1 200 480
1575 - Sv.Kryštov/Kristus, bk 25mm, sv.Kryštov/dva jezdci v autě,sig.Tairac   bk 22mm  ouška        "R"             2ks 1-0- 110 110
1576 - Pražské Jezulátko s andělíčky/Maria Zell v ozdob.rámečku,   Sn 33mm,ou. sv.Maria s ježíškem/zářící kříž, ovál 35x25mm   bk. ouško                                                            2ks 1-1 60 60
1577 - Sv.Augustián a sv.Monika/sv.Maria s ježíškem,br.30mm,        sv.Josef s ježíškem/panna Maria,1830,br.ovál 38x28mm.něm. text,    ouško                                                      2ks 1-0 85 420
1578 - Sv.Petr/v paprscích "IHS",br.zl.ovál 35x25mm,ouš.,modlící se sv.Maria/ M pod křížem+dvě hořící srdce,br.zl ovál 30x25mm  ouško                                                                2ks -0-1 70 70
1579 - Konvolut kvalitních svátostek, různé kovy a tvary        21ks 0-2 190 240
1580 - Kristus/svěcení chrámu na Vinohradech 1932,Al 30mm,vryp,   chrám v Lurdech/biblicky výjev, Al 36x26mm    ouška  2ks -0-1 65 65
1581 - USA - kostel Sakrament v N.Yorku 28.4.1912/osmi řádkový    text,  zlac.br. 38mm s ouškem                      sbírková 0/0 100
1582 - Rakousko - pohár a hostie/chrám ve Vídni,eucharistický kongres r. 1912,     zlac.br. 32mm    ouš. 1/1 50
1583 - Německo - M.Luther - 1830, 300let Augsburského vyznání / osmiřádkový text,sig.RK.     Ag 22mm   3gr             "R" -1/1- 110 110
1584 - Německo - Nic.Lud.GRAF vonZinzendorf/památník,německý opis,1722-1922,  Ms 40mm            skvrn.                "R" 1/1 100 100
1585 - Polsko - Panna Maria s Ježíškem z Kalwarie/kostel Kalwarie v Zebrzydowskiej,ovál 35x25mm, zlac.br. s ouš.- ČR kardinál František Tomášek/sv.Anežka Česká  bk. 25mm       2ks              1-1 50
1586 - Konvolut různých svátostek    1x Ag                        10ks 1-1- 120 140
1587 - Svátostka Panna Marie Pompejská 1901,  Ms 32mm, or.ou. 1/1 100 100

Žetony - známky

1588 - Konvolut různý účelových známek a žetonů, 19+20.stol.  7ks 1-2 150 200
1589 - Portréty panovníků:3xRak.Uh.1xFranc.1xAnglie,růz.kovy  5ks 1-2 80
1590 - Anglie - konvolut s portréty král.Viktorie,růz.kovy            18ks 1-2 150 240
1591 - Portréty panovníků/spiel marka 19ks, žetony Orient 16ks       různé kovy                                               celkem 35ks 1-2 200 300
1592 - Konvolut žetonů s portr.panovníků, růz.kovy            18ks 2-2 60 140
1593 - Portr.Pelé/český opis,bk 25mm, portr.Napoleona Bonaparte/ car Alexandr I.,Sn va tvaru štítu,sig.Kučkin                2ks 0-1 70
1594 - Žetony s portr.Kryštofa Kolumba                 bk 25mm   2ks 1-1 30
1595 - Tolar z Velvar / M.Terezie, zlac.  Jánošíkův dukát pro štěstí,   Ms                                                                            2ks 1-1- 35
1596 - Medailka 700let Baňskošťiávnického měst.horního práva                Ag    28mm 1/1 40
1597 - Kanada - žeton Klondike 1985 1/1 30 30
1598 - Žetony moskevského metra,   umělá hmota +kov            2ks 0-0 60 60

Odznaky

1599 - Absolvent.odz.Vojenské technické akademie 1954, Ag,č.391 1 3000
1600 - Odznak Přísežná stráž, I.republika, pat.plech 66x57mm,ovál 1 700
1601 - Bojovníku za Český Ráj 1945,mas.br.odz.46mm,zav.špendlík 1 500
1602 - Veletrh Praha jaro 1923, Ag odzn.+11 granátků v ozdobném   rámečku,  35mm                        špendlík ulomený 1 750
1603 - Jediný český odzn.s vyobrazením sv.Václava a textem  "Oroduj za naše armády-1915", Al plech, Karnet-Kyselý, "R" 1/1 250 250
1604 - Odz.Vzorný střelec  č.31041                   Krubl tab.24 1 300
1605 - Vojenské učiliště U/PVO  č.1503             Krubl tab.7a 1 100 280
1606 - Voj.cvič.Vltava, štít 72, 84  odznaky                           3ks 1-1 30 40
1607 - Odznak PÚ-VB III.typ+ 2ks odzn.SNB na výložky        3ks 1 20 30
1608 - Čepicové odzn.Hradní stráže - 2ks různé 1 10 30
1609 - Smaltovaný odznak "Jezdecká společnost Hradec Králové "    1928, 16x21 mm   špendlík 1 50 110
1610 - Příbram - Hospodářsko průmyslová živnostensko a školská výstava 1930, bronz.plech   32x28mm -2 50 50
1611 - ČSR - Kruhový odznak ATUS 25let 1909-1934, bronzový plech 28 mm,  špendlík 1 40
1612 - ČSR - 40let jednoty zaměstnanců čs.drah 1898-1938, těžký  bronz,  špendlík 1 50 50
1613 - Protektorát - členský odznak Národní Souručenství, štít bez břevna,  špendlík 1 80
1614 - Českoslov.svaz železničních zřízenců v Rakousku, špend. 1 40 50
1615 - VIII, IX, X, XI slet v Praze  2x se stužkou                      4ks 1-1- 50 50
1616 - Zájezd do Plzně 1929  sig.Koukolíček, trikolora           Pichl 1 25 25
1617 - Předsletové slavnosti čs.škol v Praze 1947 1 15 15
1618 - Pamětní odznak SČSP - 15.výročí ČSR -                     et. 1 20
1619 - Bronz.odznak BSP - legitimace 1/1 15
1620 - Odznak M.Jan Hus 5.7.1903,M.Jan Hus-Libáň 6.7.1925   2ks 1-1 50 50
1621 - Odznak M.Jan Hus Libáň, Mirošovice   oba 1925             2ks 1-1 50 50
1622 - Odznak M.Jan Hus-Pravda Vítězí    Karnet-Kyselý     Al  2ks 1-1 50 50
1623 - Odznak M.Jan Hus-Pravda Vítězí, Karnet-Kyselý  Al,Br   2ks 1-1 50 50
1624 - Odznak M.Jan Hus,J.A.Komenský                          Al   2ks 1-1 50 50
1625 - Odznak Svěcení kat.domu v Rožmitále p.Třemšínem 1925 1 50
1626 - Svaz Národní revoluce-1946-Březá   Al ovál 1 20 20
1627 - I.sjezd svazu Národní revoluce, Praha 26-28.X.1946Cu 1 30 30
1628 - Oblast.sjezd I+II.odboje v Mnichovicích 4.VIII.1945     VM.247 1 20 34
1629 - Pamět.odznak I.sjezd partizánů v Praze 1945           VM.246 1 30 30
1630 - Pamět.odznak II.sjezd partizánů v Praze 1948          VM.249 1 20
1631 - Odznak Vzorný pracovník ČSUP                smalt     etue 1 30 30
1632 - Odznak ¨Nejlepší pracovník oboru - ČSUP, smalt.hvězda   et. 1 50
1633 - Odznak  Nejlepší pracovník oboru - ČSUP, smalt.hvězda 1 30 46
1634 - Odznak - Reálné gymnásium Příbram, odznak - Báňská záchraná služba, přívěšek - horník/kahan                      3ks 1-1 30 100
1635 - Jubileum 200leté korunovace na Sv.Hoře,nepravidelný obdélník 30x48mm provlečen stužkou 1 40 40
1636 - Za úspěšnou práci v dopravě - 20+30let,             etue     2ks 1-1 20 20
1637 - Odz.Nejlepšímu pracovníku v oboru - ÚSVTRS    etue 1 30 30
1638 - Svěcení zvonů v Týně n.Vltavou 1929, postř. 30mm, špen. 1 30 30
1639 - Svěcení zvonů v Týně n.Vltavou 1929,pozl.šestihran,špen. 1 30 30
1640 - Odzn.28.X.1918,stojící lev,neprav.tvar, Ag? trikolora, špen. 1 50
1641 - Odzn. 1.Máj 1937, Ms plech, 26x38mm, špen. 1 30 60
1642 - Zdravotník ČSČK, Cu - bílo-červený smalt 1 30 30
1643 - 2ks odznak ČS baráčník,plech + plná mosaz 1-1- 20 20
1644 - Erbovní odzn. u Sv.Havla         Zn   neprav.tvar 1 30
1645 - Odzn. Sv.Václav,  Ms   neprav.tvar 1 30
1646 - Družstvo Pražských Jezulátek, 23mm, + odzn.neurčený  2ks 1-1- 40
1647 - Šlarafie-erb s 5ti symboly+skříž.meče,trojlístek s koněm  2ks 1-1 50 120
Německo
1648 - Wackersdorf, hornický kahan, patin.br.plech 20x37mm 1 40 40
Mincovní dopisy+certif.od fi.I.B.Greiser GmbH, Německo-oficielní přeražby z dějin 5 M  NDR.
1649 - 250.výr.narození J.W.von Goethe  1990 0/0 60 60
1650 - Totální kapitulace 1.května 1945 v Berlíně 0/0 60 60
1651 - Německý špion Affäre Guillaume 0/0 60 60
1652 - Zásobování Berlína letadly "Rosinkový bombardér" 0/0 60 90
1653 - Německé Muzeum - první pamětní mince Ag 1952, 0/0 60 75
1654 - První pamět.mince NDR - Karl Friedrich Schinkel  1966 0/0 60 60
1655 - Úspěchy NDR na Olympijských hrách 0/0 60 60
1656 - Národní vzpoura NDR 17.června 1953 - tanky 0/0 60 75
1657 - Poslední poselství NDR 0/0 60 60