wz

Česká numismatická společnost - pobočka Příbram
49. numismatická aukce
30.3.2002

OBSAH

Zlato Československo

Medaile, chmelové známky, psí známky

Antika Německo Různé
České korunní země do r.1848 Evropa Papírová platidla
Rodové a církevní ražby Afrika, Asie, Amerika, Zámoří Literatura
František Josef  I. Faleristika
     

HASIČI - medaile a odznaky

Vyvolávací Docílená
1218 - Druhý sjezd župní jednoty hasičské Chrudimské v královském věrném městě Poličce 1.9.1881         Sn   ouško -0/0- 180 500
1219 - 60.let sboru dobrovolných hasičů 1929 - Brandl, německý opis, špendlík      odznak  30x36mm 1 80 110
1220 - vyjmuto
1221 - Hasičský den II.okrsku v Radotíně 1.X.1922,26x34mm, špen. 1 50 50
1222 - 50let Slezského hasičstva 1884-1934,ms plech 32mm  špen. 1 50 50
1223 - Sjezd Slovanského hasičstva v Praze 1928,mosazný plech,    35 x 49 mm        špendlík 1 50
1224 - III.okresní hasičský sjezd župy Podbořanské 13.7.1947           Bílina                   Al 28x36 mm 1 80 110
1225 - Krajský hasičský sjezd v Přelouči  b.l. Al 28x36mm     špen. 1 80 80
1226 - Hasičský sbor Tábor 17.VII.1949, 80let sboru, Al 25x35mm š 1 80
1227 - Upomínka na 25.let trvání sboru a župní sjezd v Zámku u Žďáru 21.7.1912                Al. 30mm     or.ouško 2/1- 100
1228 - Upomínka na Krajinskou hasičskou školu v Libochovicích 1909,vyraž.mono.A.P.     Ag 20mm    ouško -1/1 100 480
1229 - 25.let trvání sboru dobrovolných hasičů v královském městě    Rakovníku 10.5.1896, Sn 33mm, or.ouško, sig.Šmakal RL 500 500
1230 - Upomínka na I.veřejné cvičení v Račicích u Plzně 20.8.1911,   Al  30mm,      ulom.ouško                  Karnet-Kyselý 1/1 120
1231 - Krajský sjezd hasičských žup v Dobříši 14-18.8.1926,             Br.plech                                                            špendlík 1 80 150
1232 - Svaz požární ochrany ČSSR/Čestný člen,  stuha,stužka,miniatura 1/1/1 250 300
1233 - Federální výbor svazu požární ochrany ČSSR, medaile Za mimořádné zásluhy č.04945 (slovenská verze),stuha,stužka s miniaturou                                                             etue 1/1/1 35 50
1234 - Svaz požární ochrany ČSSR / Za příkladnou práci,stuha +      2 stužky s miniaturami                                           etue 1/1/1 25 25
1235 - Pamět.hasičská medaile ČSSR, stužka                  etue 1/1/1 50 70

MEDAILE

ČNS pob. Příbram
1236 - Upomínka na dosaženou kolmou hloubku 1000m v roce 1875 /Vojtěšský důl na Březových Horách, 28mm   Ag  nepunc. 0/0 100 160
1237 - Upomínka na dosaženou kolmou hloubku 1000m v roce 1875 /Vojtěšský důl na Březových Horách, 28mm   Ag  nepunc. 0/0 150 150
1238 - 760.let horního města Příbram  Ag 36mm  lesklá   punc. 0/0 250 300
1239 - 400.výr.povýšení Příbrami na královské horní město v r.1979,   35mm            Ag? nepuncvováno 0/0 250 250
1240 - 400.výr.povýšení Příbrami na královské horní město v r.1979,   35mm            Ag  35mm  puncováno             or.etue 0/0 280 280
1241 - Milenium Sv.Vojtěcha 1997, kostel / nápis  Ag 37mm  č.40 0/0 500
1242 - Milenium Sv.Vojtěcha 1997, kostel / nápis  Ag 37mm  č.? 0/0 400
1243 - Milenium Sv.Vojtěcha 1997, kostel / nápis  Ag 37mm  č.156 0/0 550
1244 - Milenium Sv.Vojtěcha 1997,kostel / nápis   Ag 37mm  č.182 0/0 500
1245 - Medaile 150let založ.Montáního učiliště RD v Příbrami 1999,  Br 60mm                                                              etue 0/0 200
1246 - Medaile 150let založ.Montáního učiliště RD v Příbrami 1999,  Br 60mm 0/0 200
Město Příbram - medaile s hornickou tématikou
Šindelář
1247 - Za příkladnou spolupráci,Vývojová základna uranového průmyslu Kamenná / replika med.na návštěvu Karla VI.na Březových Horách r.1728, zlac.tom.70mm   or.et.červená 0/0 250 500
1248 - Za příkladnou spolupráci,Vývojová základna uranového průmyslu Kamenná / replika med.na návštěvu Karla VI.na Březových Horách r.1728, postř.tom.70mm,or.et.modrá  "RR" 0/0 350 700
1249 - Za příkladnou spolupráci,Vývojová základna uran.průmyslu Kamenná / replika med.na návštěvu Karla VI.na Březových Horách r.1728, tom.70mm                             bez.etue 0/0 100 300
1250 - Za příkladnou spolupráci,Vývojová základna uran.průmyslu Kamenná / replika med.na návštěvu Karla VI.na Březových Horách r.1728,bronz 70mm,asi 25% z cel.ražby,  bez.etue 0/0 150 240
1251 - 30let VZUP,oboustranná,nesprávná var.(na R.nápis ředitelství místo PVV Kamenná) tom.70mm                   bez etue 0/0 150 300
1252 - 30let VZUP,jednostranná,averz,raž.44ks, tom.70mm  bez et. 0/0 200 480
1253 - 30let VZUP,jednostranná,omylem vyraženo 6ks reversu,         tom.70mm                                              bez etue      "RR" 0/0 400 900
K medailím č.1247-1253 je přiložen doprovodný text.
1254 - 20let slouží hornictví VZUP / rep.Šlikovského tolaru,              zlac.tom.  50mm                                      or.etue 0/0 50 130
1255 - 25let slouží hornictví VZUP / rep.med.na návštěvu Karla VI. na Březových Horách 1728, zlac.tom. 50mm   or.etue 0/0 70 500
1256 - 25let slouží hornictví VZUP / rep.med.na návštěvu Karla VI. na Březových Horách 1728, postř.tom. 50mm   or.etue 0/0 50 130
1257 - vyjmuto
1258 - Rudné doly n.p.Příbram / horník s kahanem,opis Nejlepší pracovník,                    postř.tom. 40mm         bez etue 0/0 40 70
1259 - 30let rudných dolů Příbram VHJ-RBMZ Bratislava,mapa s místy dolů / Únor 1948 - založení L M  Rudných dolů n.p.     Příbram       znač. Km  87     tom.70mm 0/0 60 120
1260 - Ústav jaderných paliv Zbraslav - VZUP,20let práce pro jadernou energetiku 1966-1986 / rep.Jáchymovského tolaru,  tom. 60mm                                      nepův.etue 0/0 40 130
1261 - 100.let Příbramské nemocnice   Br 40mm   Peter-Čáka 0/0 40 40
1262 - 100.let Příbramské nemocnice   Br 40mm   Peter-Čáka 0/0 50
1263 - 100.let Příbramské nemocnice   Br 40mm   Peter-Čáka 0/0 50
1264 - 25+30 let ZRUP, tombak 60mm,  2ks          etue společná 1/0 50 50
1265 - 30+40 let ZRUP,postř.tombak, tombak  60mm  2ks     etue 1/0 60 60
1266 - 35+40 let uran.průzkumu, tombak 60mm          2ks     etue 0/1 50 50
1267 - 30 let průzkumu na uran, tombak 50mm                     etue 0/1 30 30
1268 - 25.výr.ZÚNZ(závodní ústav uran.průmyslu), tombak 50mm  et. 0/1 50 110
1269 - 25 let PÚUP(projektový ústav uranového průmyslu), pozlac.kompozice  51mm                                     etue 0/0 40 130
1270 - 20 Let Jáchymov.dolů 1945-65,ÚSUP, postř.br.60mm    etue 1/1 50 50
1271 - 35 let Čsl.uranového průmyslu, tombak 60mm              etue 1/1 50
1272 - 40 let Čsl.uranového průmyslu,  Br 60mm                    etue 1/1 60
1273 - 25 let Uranových dolů Příbram 1949-1974, tombak 50mm  et. 0 30
1274 - 30 let UD Příbram 1949-1979,  Br 50mm                      etue 0/0 40
1275 - 35 let UD Příbram 1949-1984, tombak 50mm               etue 1/1 30
1276 - 40 let UD Příbram 1949-1989,  Br  60mm                     etue 0 40
1277 - 20.symp.Hornická Příbram ve vědě a technice 1981 (malá  pochodeň),  tombak  50mm                                        etue 0/0 40 40
1278 - 25.symp.Hornická Příbram ve vědě a technice 1986, zlacený  tombak  60mm               sig.Knobloch                        etue 0/0 70 280
1279 - 25.symp.Hornická Příbram ve vědě a technice 1986,  tombak  60mm               sig.Knobloch                        etue 0/0 50 240
1280 - Symposium Hornická Příbram ve vědě a technice 1983, slunce a symbol.paprsky / zmenš.replika med.z roku 1728,   tombak  50mm                                              etue 0/0 60 60
1281 - 25 let rozvoje těžby UD Dolní Rožinky 1957-1982, tombak  60mm,    0/0 60 60
1282 - 30 let těžby v Zadním Chodově 1952-1982,tombak 50mm 0/1 60 60
1283 - 25.výr.Vývoj.základny UP 1958-1983,postř.tombak  50mm 0/0 60
1284 - Kovohutě Příbram 1311-1786-1986, tombak 60mm        etue 1/1 20 20
1285 - Ukončení těžby na Březových Horách / když naše práce dokonána jest.  tombak 70mm             Knobloch         etue       1/1 50 150
1286 - Svatá Hora-250let příbramské madony, tom.60mm  J.K. etue 1/1 40 40
1287 - Svatá Hora-250let příbramské madony, tom.60mm  J.K. etue 1/1 40 40
1288 - Svatá Hora-250let příbramské madony, tom.60mm  J.K. 1/1 30 30
1289 - Základna rozvoje uranového průmyslu Příbram,  tom.60mm 1/1 30 30
1290 - Jáchymovské doly Příbram n.p.Bytíz, Al 51mm, dir.ve hraně 1/1 20 20
1291 - Příbram 1849-Ostrava 1949, Vysoká škola báňská, Ag 28mm 1/1 250 250
1292 - Pečeť města Příbram ze 17.stol.        porcelán  70mm 1 50 60
1293 - G.Agrikola - rudné dolování v oblasti Slavkovský les,             Br 60mm,                                                        etue 1/1 80
1294 - 3.milenium Kovohutě Příbram a.s.,stará pec 1311-2001,         40% olovo, 60% cín, sig.Pospíšilová,       50mm  Jablonec 0/0 250
1295 - 600let Cínovce, zlac.Br. 50mm, hor.kladívka vyložena českými granátky,                           zajímavá           etue  0/0 100 300
1296 - Medailky minc.města Kremnice, Cu 25mm,30mm        2ks 1-1 20 20
1297 - Plaketa v pouzdře - město Dolní Jiřetín, 50let dolů 1 30 100
1298 - 25.výr.znárodnění SHD, 1945-1970     tombak 60mm   nesig. 1/1 60 60
1299 - Důl Slaný - zasloužilý budovatel         Cu 60mm         nesig. 1/1 60 100
Abrahám
1300 - Průmyslová hospodářská a národopisná výstava v Příbrami     1894/čestná odměna řemeslu a průmyslu, Cu ovál 70x58mm, Orig.etue                                                    sbírková -0/0- 3500 3500
Babka
1301 - František Palacký 1798-1876/sněmovní sál v Kroměříži,  postř.bronz   34mm      or.ouš. 1/1 80
Braun R.
1302 - Všeobec.zem.a.jub.výstava v Praze 1891, český lev,             Br. 43,6mm, pro vystavovatele           sig. Braun         1x hr. 1/1 350
Brůha J.
1303 - Masarykovy hry v Praze 1921/ca 130km okruž.závod cyklistický 3-5.VI.1921                                 Cu 70mm 1/1- 150 150
1304 - 100.výr.nar.Dr.M.Tyrše 1932,portrét,opis/orel,opis,  Ag 42mm 1/1 250 250
1305 - Konvolut Ms medailek                                               3ks 1-2 60
zn. autora H.
1306 - Akademik Zdeněk Nejedlý 1878-1962 / SČSP,tom.60mm  et. 1/1 30
Hám Ant.
1307 - Oživení Kremnického banictva 1934,  Ag  30mm 0/0 1200 1250
Harcuba
1308 - Vl.Komárek / báseň J.Seiferta                soukr.ražba 1/1 200 300
1309 - ČSPDP / Matyáš z Arasu     postř.Br 38mm proof 100 220
Horejc
1310 - XI.slet 1948 v Praze                                         Ag  28mm 0/0 50 50
Kolářský
1311 - MNV v Kostelci nad Orlicí 1918-1991, 675let od první zmínky  o Kostelci nad Orlicí, postř.br.         80mm            etue 0/0 120 190
1312 - 30.let PZO Metalinex / symbolika exportních výrobků kolem zeměkoule, Ag 40mm, punc, or.etue            sbírková 0/0 140 140
1313 - Důl 1.máj Karviná / čest hornické práci, krásná plastická        medaile,                                      tombak  70mm 0/0 120 170
1314 - Celostátní výstava poštovních známek Brno 2000, krásná        patinovaný tombak  60mm 1/1 200 260
1315 - ČNS pob.Hradec Králové/Josef Gočár 1880-1945,postříbřený  bronz          42mm proof 100
1316 - Soudce smluvený v Chebu 1432/550.výr.1432-1982, postříb.   bronz   40mm proof 100 100
Kříž
1317 - Zemský štěpařský spolek pro Čechy,za zásluhy. Symbolika   štěpařství / lev. Česko-Německý opis. Postř.bonz,postříbření částečně otřelé.                                 44mm 1/1 300
1318 - Spolek k zvelebení drobných zvířat pro království České  Za zásluhy - česko-německý opis      Ag 43mm    oprava - bez limitu 0/0 500 500
Knobloch M.
1319 - ČNS Hradec Králové - 15.výr.pobočky, postř.tom.30mm 0/0 30 30
1320 - ČNS Hradec Králové - 15.výr.pobočky, tombak 30mm 0/0 20 20
1321 - ČNS pob.Hr.Králové - Fr.Antonín hrabě Špork/Kuks, postříbř.  bronz                   42mm proof 100
Kožuch
1322 - Josef Probošt - tvůrce Třebechovického betléma,1849-1999,    Příbramští betlemáři 1999,          tombak  60mm 1/1 280 280
Novotný
1323 - Ján Kollár-básník Slovanov / 200.výr.narození,1993,                  tombak  70mm 1/1 150 150
Otáhal K.
1324 - Charlota Masaryková "Hvězda paní a dívek" 1938   Ag 35mm 0/0 300
1325 - vyjmuto
1326 - vyjmuto
Peter A.
1327 - Medaile TGM 1850-1937, portrét/český lev 28.10.1918,          postř.bronz  26mm 0/0 30 180
1328 - Pamětní med.University Komenského v Bratislavě,sedící žena  s knihou / šestiřádkový nápis,             Br.90mm 1/1 150 150
1329 - Dokončení plynovodu SOJUZ 1978, postř.Br 40mm proof 100
1330 - 150let Vítkovické železárny Kl.Gottwalda,1828-1978,postříb.   bronz                                                35mm proof 50
Pichl B.
1331 - Národopisná výstava českoslovanská 1895 v Praze, Sn 40mm s ouškem 1/1 80 95
Rajlich B.
1332 - Brno-Universita Purkyněho-fakulta medicíny,nápis,znak/         hůl,                                   postř.br.                      1/1 90 90
Seidan
1333 - Položení základního kamene Národního Divadla v Praze         16.5.1868 /budova N.D.                          Cu  35mm 1/1 80
zn. autora SN
1334 - Svazarm - symboly sportů / za masový rozvoj branné výchovy elox.hliník      55mm                                           etue 1/1 30
Šlosar
1335 - VII.numismat.dny Příbor, Cu 31mm 1/1 25 40
Šmakal
1336 - Fr.Lad.Čelakovský/Ústřední matice školská Plzeň 1898,        Sn 35mm,      or.ouško 1/1 100 140
1337 - 40let spolku přátel ptactva,zahrad a drob.domácího zvířectva, Čsl.celostát.výstava v Plzni 1934,  postř.Br. 47mm   or.etue 1/1 300 380
Španiel O.
1338 - TGM 85.nar. 1935                          Ag 32mm   lesklá 0/0 60
1339 - TGM 85.nar. 1935                          Ag 32mm   lesklá 0/0 60
1340 - TGM 85.nar. 1935                          Ag 40mm   matová -0/0- 200
1341 - TGM 85.nar. 1935                          Ag 50mm   mat.   or.etue 1/1 350 550
1342 - TGM 85.nar. 1935                          Ag 60mm   lesklá    etue 1/1 500 800
1343 - TGM-president osvoboditel,  Br jednostranný      80mm 1 100 300
1344 - TGM 85.nar. 1935                          Cu 50mm 1/1 25 25
1345 - Josef Mánes, jednostr.plaketa 48x64 mm,  bronz           etue 1 150
1346 - TGM - "České slovo 1930"              Ag 35mm 0/0 250
Vitanovský
1347 - vyjmuto
1348 - T.G.Masaryk dnešku,pro účastníky konference Střední evropa na cestě k demokracii,  2-4.3.2000         Br  60mm 1/1 200 600
1349 - Založení Ostrovského kláštera 999-1999, tom.40mm 1/1 100 100
Uchytilová-Kučová
1350 - Čes.malíř Otakar Nejedlý/hora Říp 1934, Br.60mm    etue 1/1 90 240
Bez označení autora
1351 - Abraham Lincoln - Ag 999/1000      30mm         kapsle proof 90
1352 - Velké Národivadlo divadlo v Praze / Nový most Pražský 1868 or.ouško                          n.st.kor.                   Sn. 26 mm 1/1- 80
1353 - ČSR mosazný odražek 5dukátu 1939, oživení Kremnického banictva -1/1 100 120
1354 - Česká republika - Ag odražek 5dukátu 1993 "Kde domov můj" etue, certifikát                                                 Nov. XC 0/0 350 360
1355 - Handlová - Horní Štubná, pamětní medaile na proražení tunelu TGM 1930                                         bronz  40mm 1/1 200 550
1356 - Husův Tolar - 18.století - poprsí zprava,nápis-opis / Hus na   hranici, nápis a dvojitý opis            lité  Ag   42mm 2/2 1200 1200
1357 - Armádní závody ve sportovní střelbě 1957,dva střelci / hvězda,opis "Sloužím lidu",palcáty              Br 60mm     etue 1/1 40
1358 - Medaile ve tvaru štítu s hasičskou a zemědělskou tématikou,  Br  45x25mm   bez opisu                           poš.etue 1- 40 40
1359 - Prof.MUDr.jan Jánský/za darování krve + 4ks odzn.za darování krve       sig.nečitelná     pat.Br 60mm    5ks    etue 1/1 30
1360 - Pozlac.bronz.plaketa: P.PL.22 "ARAGONSKÝ", 5.veřejné střelecké závody paměti Bohumíra Bradáče 1937,    90x65mm                                 původ.etue   poškoz. 1 200
1361 - Bronz.plak. P.PL.22 "ARAGOSKÝ", 6.veřejné závody střelecké 1937,smaltovaná lipová ratolest, 90x65mm, mírně    poškozená původ.etue   sbírková               "R" 1 300 300
1362 - Soutěž požár.družstev-okresní kolo,sig.St.postř.br.60mm 1 40
1363 - Československá spartakiáda 1975,cvičenci / Za zásluhy, postř. br. 60mm,etue. Velký odznak Československá spartakiáda s přívěsem "TISK" etue        2 ks 1-1 40 40
1364 - 70.výr.založení Národní Banky Československé 1996,            Ag  31mm,  plex.kapsle, or.etue proof 550
1365 - Medaile na 640.let postavení Karlova mostu 1357-1997,         Ag  36mm                      or.etue proof 585
1366 - Medaile na paměť Lady Diana - In memoriam 1997, Goodbye  England's Rose,        Ag  36mm                          or.etue proof 670
1367 - Medaile na 5.výr.založení ČR, odražek 5 dukátu 1998         Ag 36mm    Sv.Václav / český lev                        or.etue proof 645 645
1368 - Med.České Slovo-za sportovní zdatnost 1940-ČUJV / ciklista   Zn 26mm    or.ouš.                        malé skvrnky 1/1 30 30
1369 - Pražská cyklistická župa 1929, propagační závod na 20km /  cyklista           Ms 30mm     or.ouško 1/1 40 40
1370 - Medailka na návštěvu F.J.I. v Liberci 1891, or.ouš. 28mm 1/1 100 120
1371 - Portrét F.J.I. / Všeob.zem.jub.výst.v Praze 1891,                  Ms  33mm,    or.ouško                                        "R" -1/1- 300 380
1372 - 10let výr.Stiftungfestu v Liberci/můzy drží liru,Ms 27mm.o.ou. -1/1- 40
1373 - Plavecký odbor v Roudnici Č.A.C./100m znak 1925,junioři      I.místo            Ms 40mm      or.ouš. -1/1- 80
1374 - 400let města Bystřice nad Perštejnem,1580-1980,                  Br 60mm                                                             etue 0/0 50
1375 - Vojenská ozdravovna Lázně Jeseník,25.výr. Br 60mm, etue 1/1 50
1376 - Škoda AZNP Mladá Boleslav,Favorit/znak, Br 60mm    etue 1/1 50
1377 - Agrokomplex MPV n.p.Humenné 1962-82, Br 60mm    etue 1 40
1378 - Průmstav n.p.Praha, znak/nápis,  Br 50mm                 etue 1 40
1379 - Za vynikající výsledky v zeměděl.výrobě,zlac.Br 50mm  et. 1 40
1380 - S.Mous Hostýn na Moravě/morav.Madona/kostel,Br 70mm et 1/1 80 80
1381 - 250let korunování Moravské madony v Brně 1986,Madona s dítětem/Brněnská katedrála,  Br 80mm, sig.Kovanič     etue 1/1 100 160
1382 - Med.města Rokycany-znak/žena s holubicí, Br 70mm  etue 1/1 60
1383 - Praha 2000,město Evropské kultury/orloj, Br 60mm      etue 1/1 80
1384 - Svatá Anežka Česká,patronka charity      Br 60mm   1/1 30
1385 - Pražské Jezulátko, jednost.med. Ag 40mm, or.etue 1 50 50
1386 - Praha 2000,město Evropské kultury/orloj, Br 60mm      1/1 100
1387 - Německo-Česká filatelistická výstava OSTROPA 2000,          tombak  60mm                      1/1 80 80
1388 - Mosty v Bratislavě / mosty v Paříži 1998,postř.tom.80mm 1/1 250
1389 - Mosty v Bratislavě / mosty v Paříži 1998,tombak    80mm 1/1 250
1390 - Zem.ústř.spolek včelařský pro království České / Za zásluhy,  lev v erbu / Sv.Ambrož nad úlem,   Ag 41mm     sbírková -0/0- 500 600
Franta Anýž - novoročenky
1391 - PF 1926 - postava kováře a ženy, jed.bronz 50x70mm      A.Odehnal                                                               Kr.6 1 180 240
1392 - PF 1927 - oráč s pluhem, jed.bronz 44x58 A.Odehnal  Kr.7 1 180 320
1393 - PF 1930 - autoportrét při práci na dveřích chrámu Sv.Víta, jed.bronz 45x60 mm,                               O.Španiel 1 180 280
1394 - PF 1931 - žena v mincovně přenáší chvojí v zástěře, jed.bronz 60 mm                                                    J.Brůha     Kr.11 1 150 280
1395 - PF 1932 - dělník s nářadím / žena se soškou a kyticí, jed.bronz  52x45 mm                                J.Sláma    Kr.12 1 100 200
1396 - PF 1933 - klečící slevač drží sošku Niké, jed.bronz                 45x50 mm                                               Šejnost     Kr.13 1 150 200
1397 - PF 1934 - dívka po pás ve vodě nese smrkové ratolesti,           jed.bronz  45x50 mm                              O.Španiel    Kr.14 1 100 200
1398 - PF 1936 - pohled na Hradčany,opis, jed.bronz  50 mm            anonym                                                                   Kr.16 1 100 200
1399 - PF 1937 - pohled na Bratislavu,opis, jed.br.50mm, Majerský            1 100 200
1400 - PF 1939 - anděl vplétá lipové ratolesti do vlasů ženy, jed.bronz       50 mm                                    Paukert 1 100 180
Anglie
1401 - Vojenský náprsní odzn.Royal Engineers, Br.plech 42x49mm 1 150 150
Itálie
1402 - Závěsná med.do knoflík.dirky, I.kongres letecké společnosti   1939, Br.30mm,   Řím 1/1 200
Rakousko
1403 - Státní cena za chov koní, or.ouš. Ag 40mm   Tautenhayn       nepůvodní etue 0/0 200 400
1404 - IV.Jihorakouské střelby Obertalbrunn červen 1888, Sn 33mm 2/2- 60 60
1405 - Státní cena za zemědělské zásluhy,něm.opis/portrét FJ.I.  bronz 40mm,  orig.etue 1/1 280
1406 - Ježíš s jablkem / darující ruka z mraků, opis:Nichts als Jezus / Nichts als segen.  Ag 31mm, st.po sponě, hr. 2/2 100
1407 - Josef II. a Josefa Bavorská, dvojportrét a opis / symbolika a opis. Pravděpodobně svatební medaile. 23.1.1761. Ag? 39mm sig. A.Wideman                st.po oušku 2/2 550 700
1408 - Medaile na manévry u Chotoviny a Tábora, Cu 29mm, or.ouš. 1/1 120 120
1409 - IV.Spolkové střelby 1892 v Brně,  Ag  35mm      sbírková -0/0- 2500
1410 - Vivat Imperátor 1898,  Ag 30mm             Marschall 1/1 450
1411 - Vivat Imperátor 1898,  Br 30mm              Marschall 1/1 90
1412 - FJ.I. 70.narozeniny 1900, Ag 30mm s orig.ouš.  Marschall 1/1 500
1413 - 50 let protestantského patentu 1911, bk. 29mm   Hartig 1/1 400
1414 - FJ.I. portrét / vojáci v zákopech,anděl strážný, 1914, Br 50mm sig. Neuberger, Hartig 1/1 400
1415 - Císařovna Alžběta / pomník císařovny Wien 1907,obdélník           Cu  24x18 mm, or.ouško                                           1/1- 150 550
1416 - Medailka s portrétem Josefa II./ Nikolsburg 24.Mai 1885,       Ms 30mm                   or.ouško -1/1- 100 200
1417 - Port.F.J.I.50.let / císař.koruna 1848-1898,Cu 34mm,or.ouš. -1/1- 100 100
1418 - Port.F.J.I. / dívka v kroji (holdovací med.) Cu 29mm, or.ouš. -1/1- 100
1419 - Pomník M.Terezie ve Vídni / vzpomínka na odhalení 1888,      Ms  34mm,  or.ouško            -1/1 200
1420 - Tři port.F.J.I. 1834-1848-1908 / Vídeň 1909,ovál30x40mm, Cu -1/1- 150 280
1421 - Med.na 60let panování,dva portréty, Cu 33mm, or.ouš. -1/1- 60
1422 - II.Rakouské spolkové střelby Insbruk 1885, závěsná med. bez stuhy,    Ms  33mm 1/1 1200
1423 - Svěcení praporu vojenských vysloužilců 29.6.1902 Persdorf bei Deutsche Gabel / portrét FJ.I.  Ms 28mm  bez stuhy 1/1 120 120
1424 - Upomínka na císařské manévry ve Schwarzenau 1891 /         portréty tří císsařů,  Br 30mm bez stuhy,               hr. -1/1- 340 400
1425 - Pamětní mileniová medaile 896-1896 s maďarským opisem /  portrét FJ.I.   Br 29mm bez stuhy,  sig.Markovitz, Brest    hr. 1/1 300
1426 - Muzeum Vídeň 1981,  Ms medailka   25mm 1/1 10
Rusko
1427 - Poprsí M.Ševčenka / symboly elektrifikace a kosmonautiky, citát Ševčenka jeho podpis.   sig.V.Fatalčuk     Br 65mm 1/1 60
Maďarsko
1428 - Medailka s portrétem Rudolfa Trönörököse / Budapest 1885    Cu  29mm                  or.ouško -1/1- 60
1429 - Cu medailka na Uherské milenium, or.ouš.   32mm -1/1- 150
Německo
1430 - Trimm Taler 1994,Fr.August Saský na koni, postř.br. 40mm 0/0 90
1431 - vyjmuto
1432 - Pamětní med.na akademickou uměleckou výstavu v Berlíně 1888, portrét / dvojportrét   Ag 38mm,  24,6gr       O.Schultz 1/1 350 550
1433 - Vévoda Karel Ludwig Protektor - portrét / pohled na náměstí 1892. Der hoche Marckt a D.1692. Ag 42mm. Christelbauer 1/1 400 650
1434 - Životopisná med.na římského císaře Hermias Uhabullatus, nápis / portrét                                 Sn 31mm         zn.CW -0/0- 120 120
1435 - President Hindenburg na 80.narozeniny 1927     Ag 36mm 0/0 550
1436 - Deutscher Not und Schmach Taler, zlomený meč / voják a  klečící nahý muž, postř.bronz  38mm,  Lauer Nürnberg 1/1 150
1437 - Květinová slavnost - Walldürn       dr.hr.            Sn 30mm -0/0- 30
1438 - Lipsko - památník 1913    Cu  33mm                 patina 1/1 220
1439 - Albert Saský - něm.opis 1889, postř.Zn. otř.       26mm 2/1- 30 30
1440 - Kříž s port.Wilhelma I./ Militair-Verein Rothenkirchen Gegründet 1866        b.k.    or.ouško 1/1 160 220
1441 - Medailka s potrétem Wihelma II. / portrét Friedericha, or.ouš. Ms 29mm -1/1- 40 55
1442 - Friedrich III. Pruský/ něm.nápis,    Ms  30mm -1/1- 40 40
1443 - Dvě tenisové rakety překřížené/II.Damen preis 1900,               Cu 30mm,    or.ouš.                 hezká patina 1/1 100 220
1444 - Sasko - pamět.med. Friedricha Augusta,nápis / královský     znak s korunkou,  Br 29mm   bez stuhy 1/1 300
1445 - Sasko 1923-med.na drahotu                   Cu 28mm 1/1 50 50
1446 - Odznak TRIER 1933,znak T v jednoduchém kříži 45x45mm,  Ms plech,  špendlík 1 400
1447 - J.F.Böttger / panorama Míšně, hn.porcelán, zn.zkříž.meče     orig.dirka                                                         35mm 1/1 40 40
1448 - Sada hornických medailí NDR z roku 1986,portréty jednotlivých hornických profesí v uniformách,Hornický kombinát Albert Funk, Ni 40mm,       5ks v or.etui 0-0 1100
1449 - NDR 6.pionýr.spartakiáda 1965 Magdeburg,DTSB,                 neusilber  50mm,                                   or.ouško 1/1 50 50
1450 - NDR 30let NVA 1956-1986, I.regiment,vojáci,nápis,                  neusilber  40mm                                        etue 1/1 100
1451 - Posměšná med.oboustraně dva obličeje, Ag 30mm,  pat. 1/1 500 500
1452 - Sasko-Míšeň.groš  Al 30mm,Gutebergpress  Al 25mm    2ks 1-0 30 30
Rusko
1453 - Pamětní med.na 100let války proti Napoleonovi a na paměť   Alexandra I. 1812-1912,   Br 27mm    bez stuhy 1/1 300
SSSR
1454 - XXII.LOH v Moskvě 1980,  sig.Leonova        Br 60mm 1/1 30 65
1455 - Otevření letního sadu v Leningradě/BANX,sig.Ivanov, Br 58mm 1/1 60
Španělsko
1456 - Medaile Španělského motocyklistického svazu,  bk  41mm 1/1 100
Ukrajina
1457 - vyjmuto
USA
1458 - Pamětní medaile na 16.amerického presidenta                   Abrahama Lincolna, portrét / budova kapitolu     Sn 50mm 0/0 120
Vatikán
1459 - Portrét papeže Pia IX./symbolika Vatikánu, Cu 29mm o.ouš. -1/1 140 280

Psí známky

1460 - Příbram 1971 Ms, Al b.l.                                              2ks 1-1 40 110
1461 - Příbram 1947, č.203, čtvercová s or.ouškem -1/2 40 190
1462 - MNV Pilníkov č.87, MNV Vysoká 1989-94,   hliník         2ks 1-1 40 40

Chmelové a různé známky

1463 - P.Steinmetzer No79 Liebeschitz/hopfen, Ms 21mm   CL 680 1/1 70 130
1464 - A.Oulický Touchovice/zn.na chmel, Ms 21,5mm, CL 1454,     V.Duška Skupice/1/4 hl.chmele  Al 21mm  CL 1260        2ks 1-1- 70
1465 - V.Kubíček-farář/zn.na chmel,  Ms 21mm             CL 244 1/1 80
1466 - Známka ve tvaru chmel.šišky+chmel.listu s písmeny AD,       Ms 29x32mm CL A30, 21x28mm  CL A33                      2ks 1-1 80 100
1467 - Domaine Tuchorschitz/ 1/4, ponik.Zn, 21,5mm, CL 1527,1529 1-1 25
1468 - J.Janka(Staňkovice u Žatce) Ms 28mm, CL 1366,1367    2ks 1-1 25
1469 - Ad.Sperling Lischan No8/1/4 hopfen, Ms 21mm CL 805, +      1/4 Ms 25mm, svr.  CL 804                                          2ks 1-1 70 70
1470 - A.Enekl Klein Tschernitz/hofenmarke, Al 26mm, CL 833, +     1/4 Al  25,5mm  CL 832                                              2ks 1-1- 50
1471 - R.Dorner Negranitz No22/hofen,  Ms 21mm, CL 982,983  2ks 1-1 70 70
1472 - F.Cívka Filipov č.15/1/4 chmele,ponik.Zn 25,5mm-kraj.střížek  CL 272, A.Tomeš Filipov č.9/1/4 hl.chmele,ponik.Zn 25,5mm  CL 281            2ks 1-1- 70 70
1473 - J.Ratzka Tattina No34/1/4 Ms 21mm, CL 1451, Jednotné zemědělské družstvo Běsno/1/4 Al 22mm,  CL 7          2ks 1-1- 70 70
1474 - 241 Domoušice 100, Al 25mm, CL 235, Domoušice 47/1/4,    Ms 21mm  CL 236                                                     2ks 1-1- 40
1475 - J.Mráz Domoušice/1/4 Ms 21mm, CL 245, +  J.Mráz             Domoušice 47/ známka na chmel, Ms 21mm,  CL 246  2ks 1-1- 70
1476 - A Puschner Tschekowitz / 1/4  Ms 25mm, CL 133, + Domoušice 47 / 1/4, ponik.Zn 21mm, CL 238               2ks 1-1- 50
1477 - R.Franěk č.59 Kněževes/1/4 hl chmele, Ms 25mm, CL 509, + R.Pohanka Sedčice 41 / 1/4, Al 26mm, CL 1220          2ks 1-1- 70 100
1478 - J.Verner Lišťany 33/ znám.na chmel, Al 25mm, CL 811, +     J.Karlík č.43 Skupice-kontramarka "S"/ 1/4 hl chmele,          Ms 21mm, CL 1274                                                   2ks 1-1- 70
1479 - Boh.Nejezchleba Milošice 25/ 1/4, Ms 25,21mm, CL 908,909 1-1 50
1480 - JZD a hlava turka(JZD Pnětluky), Al 27mm,dtto ale doplněno   3/4                                                                           2ks 1-2 50 70
1481 - D.T. (Domaine Tuchorschiz),Ms 18+19mm CL A72,73   2ks 1-1- 25
1482 - Statek Lovosice / 1 v perlovci, Zn 22mm, CL nezná -1/1- 40 40
1483 - J.Schmied No36 Tattina/ 1/4 Ms 21mm, CL 1452, + J.Červenka Opočno-5-/ znám.na chmel, Al 25,5mm, CL 1328 1-1- 60
1484 - Karl Mai No34 Liebeschitz/ 1/4 hofen, Ms 21mm, CL 669, +    dtto ale 1/2 4, ponik.Zn 21mm, CL 667                         2ks 1-1 70
1485 - Section Sellowitz / 1/4 hl. ponik.Zn 22,5mm, CL 1228, + Karl Gauba No13 Skupitz / 1/4 s kontram."S", Ms 21mm,CL 1268 1-1- 50
1486 - R.Stöhr / 1/4(Libočany),Ms 21mm CL 697, + dtto ale 1/4 hofen, Ms 21mm, CL 698                                            2ks 1-1 50
1487 - J.Ponec 53 Drahomyšl / 1/4hl.chmele,Ms 21mm, CL 258, + Malecký Jos. Veletice / 1/4, Al 26mm, CL 1568            2ks 1-1 50
1488 - Zámecký pivovar v Kolíně  1litr,        Ms 22mm   1/1 30 70
1489 - Staroplzenecký pivovar  1L,    Cu 30mm 1/1 30 300
1490 - Fr.Kindl-mlýn/poukázka na chleba    Ms 25mm   dirka 1/1 30 30
1491 - Známka na chleba-Mádlova pekárna Sobčice, Al 28mm 2typy 1-1- 20 20
1492 - Rolnické družstvo Pardubice / 5kg chleba,  Al 35mm 1/1 30
1493 - Aš / Al.Šifra,pekařství Dětenice,     Al  30mm 1/1 20 40
1494 - Mlýn a pekár.v Pašince/Bilinův samožit.chléb,2kg,Ms 21mm 1/1 20 20
1495 - Mlýn a pekár.v Pašince/Bilinův samožit.chléb,4kg,Ms 24mm 1/1- 20 20
1496 - Rolnické družstvo Pardubice / 5kg chleba,  Al 35mm 2/1 20
1497 - Jakub Ledeler Praha,Železná ulice,soukenné a vlněné zboží,  Av český opis, Rev.německý opis,    Ms 30mm 2/2 80 80
1498 - Účel.známka - Bratrství/2              Fe  26mm -1/1- 15