wz

Česká numismatická společnost - pobočka Příbram
49. numismatická aukce
30.3.2002

OBSAH

Zlato Československo

Medaile, chmelové známky, psí známky

Antika Německo Různé
České korunní země do r.1848 Evropa Papírová platidla
Rodové a církevní ražby Afrika, Asie, Amerika, Zámoří Literatura
František Josef  I. Faleristika
     

FALERISTIKA

Vyvolávací Docílená
Československo
1036 - Československý vojenský "Řád bílého lva" za vítězství, Ag pozlac. punc     or.etue                          "R"        VM.15 1/1/1 4900 5000
1037 - Junácký kříž 1939-1945, II.st. stříbrný  "R" or.et. VM.165/b 1/1/1 3800 4000
1038 - Plukovní med.2.střelecký pluk Jiřího z Poděbrad       VM.84 1/1/1 500 650
1039 - Pamět.med."Za věrnosť a branosť "1918-1919, na stuze štítek,stužka s min. Slov.znak. Rovná.                      VM.2a 1/1/1 200 200
1040 - Pamět.med."Za věrnosť a branosť "1918-1919, na stuze štítek,stužka s min. Slov.znak. Vypouklá.                 VM.2a 1/1/1 250 250
1041 - Pamět.med."Za věrnosť a branosť "1918-1919,bez štítku a stužky                                                                   VM.2a 1/1/1 150 200
1042 - Pamět.odz.dobrovolce "V těžkých dobách" 1918-19,  VM.8a 1/1/1 200 200
1043 - Pamět.odz.pro čs.dobrovolníky 1918-1919,sig.O.P.                vyd.1938                                                                VM.1a 1/1/1 300
1044 - Pamět.odz.pro čs.dobrovolníky 1918-1919,sig.O.P.                vyd.1938                                                                VM.1a 1/1/1 250 250
1045 - Pamět.med.starých bojovníků FIDAC 1918-1919        VM.123 1/1/1 150 150
1046 - Pamět.kříž za věrné služby NSG 1938,    sig.Znoj      VM.77 1/1/1 250 300
1047 - Čs.válečný kříž 1939, praž.vydání 1946                      VM.11 1/1/1 300 300
1048 - Pamět.med.svazu čs.důstojnictva, na stuze hvězdička VM.68 1/1/1 250 300
1049 - Zborovská pamět.medaile, patina,stuha vzadu oprav.    VM.23 1/1/1 400 400
1050 - Pamět.med.druhého národního odboje                        VM.20 1/1/1 100 130
1051 - Zásluž.odznak čs.obce dobrovolecké z r.1945,st.noš.  VM.12 1/1/1 400
1052 - Čs.medaile "Za chrabrosť před nepřítelem",Slov.verze  VM.12 1/1/1 350 400
1053 - Českosl.vyznamenání práce - čestný odznak "Za práci 1947" čes.verze                                                                VM 26 1 400 600
1054 - Pamět.med.k 30.výr.národ.osvobozeneckého boje       VM.59 Pamět.med.k 20.výr.osvoboz.Československa   VM.53   2ks 1/1/1 100
1055 - Med."Za pracovní obětavost" I.typ  Br. etue                VM.48 1/1/1 300
1056 - Med."Za službu vlasti" I.typ   st.nošená                     VM.44 1/1/2 100
1057 - Med."Za službu vlasti" II.typ, var.rovná     etue           VM.44a 1/1/1 150
1058 - Med."Za obětavou práci pro socialismus"  stužka s min.             etue            VM.62                    1/1/1 200
1059 - Pamět.med."25.výročí vítězného února" stužka,etue   VM.57 1/1/1 60
1060 - Pamět.med.revolučního národního výboru v Táboře,                na stuze zlac.věneček                                              VM.87 1/1/1 450
1061 - Medaile SNB "Čestné uznání" ministr.vnitra, stužka ,etue 1/1/1 150
1062 - Med.za dobrovolnou práci ve prospěch socialistické společnosti, PS-VB                                                etue 1/1/1 100
1063 - Min.obrany ČR, "Meče armády hrot" parašutistická   1/1/1 300 300
1064 - Za vynikající práci,č.10804, II.typ,   or.etue                VM 34 1/1/1 180 180
1065 - Za pracovní věrnost - Ag, II.typ        or.etue                VM 47 1/1/1 140 180
1066 - Za zásluhy o ochranu hranice ČSSR, or.etue      Pul.C 182 1/1/1 220 220
1067 - Za zásluhy o ochranu hranice ČSSR,                 Pul.C 182 1/1/1 180 180
1068 - Vojenské tábory nucených prací/PTP 1948-1954,stužka,etue 1/1/1 200 400
1069 - Za zásluhy o obranu vlasti -   Ag, stužka,etue,           VM 43 1/1/1 120 120
1070 - Za zásluhy o obranu vlasti -   Ag, stužka,etue, II.typ    VM 43 1/1/1 140
1071 - Za službu vlasti - I.vyd.                stužka,etue            VM 44 1/1/1 90
1072 - Za službu vlasti - I.vyd.                                             VM 44 1/1/1 100
1073 - Za službu vlasti - II.vyd.               stužka,etue            VM 44 1/1/1 100 100
1074 - Pamětní med."Za věrnost a brannost"    or.etue          VM 66 1/1 200
1075 - vyjmuto
1076 - Pamět.med. k 25.výr.vítězného Února      or.etue        VM 57 1/1/1 35
1077 - vyjmuto
1078 - Za vynikající práci - II.vyd.ČSSR,č.2266,stužka,or.et.   VM 34 1/1/1 180 180
1079 - Pamětní medaile k 20.výr.osvobození    or.etue           VM 53 1/1/1 80 80
1080 - FMNO - Za zásluhy o ČSLA, zlatá            etue 1/1/1 120
1081 - Pamětní med. 50.výročí založení KSČ,      etue           VM 56 1/1/1 30 30
1082 - Pamětní odzn.čsl.dobrovolců 1918-1919                     VM.8 1/1/1- 220
1083 - Pamětní odz.pro čsl.dobrovolníky z r.1938 (1945-46)    VM.63 1/1/1 220
1084 - Bronz.pamět.med. IV.pluku Stráže svbody                  VM.70 1/1/1 220
1085 - Svaz národ.gard,kříž Za věrné služby 1938                  VM.77 1/1/1 180 300
1086 - Pamět.med.mezinár.federace bojovníků FIDAC, Pražské vydání Pichl,                                                           VM.123 1/1/1 130 130
1087 - Pamět.med.mezinár.federace bojovníků FIDAC, české vydání bez jména autora, ulom.ouško                                VM.123 1/1- 30
1088 - Pamět.med.odbojové skupiny TRAVNICE č.568, (stuha od Jánošíkovy med.)                                                   VM.195 1/1/1 220
1089 - Pamět.kříž Svazu osvobozených politických vězňů.Na rubu znakový monogram.                                            VM.103 b 1/1/1 90 100
1090 - Vyznam.Za zásluhy o výstavbu ČSSR č.283423, výroba Kremnice,                                        or.etue        VM.33 1/1/1 180 180
1091 - Vyznam.Za zásluhy o výstavbu ČSSR č.26169, výrobce Zukov, stužka                                       or.etue     VM.33 1/1/1 90 100
1092 - Vyznam.Za zásluhy o výstavbu ČSSR č.27858,etue, výrobce Zukov                                                   or.etue     VM.33 1/1/1 100 100
1093 - Vyznam.Za vynikající práci ČSSR č.25015,stužka,                  or.etue,                                                               VM. 34 1/1/1 90 90
1094 - Vyznam.Za statečnost ČSSR č.2364, II.vyd. stužka,             or.etue                                                                 VM.35 1/1/1 650 900
1095 - Vyznam.Za obranu vlasti ČSSR,  Zukov,                 VM.43 1/1/1 80 100
1096 - Vyznam.Za službu vlasti ČSR-I.vyd., stužka            VM.44 1/1/1 40 50
1097 - Vyznam.Za službu vlasti ČSR-II.vyd.,                      VM.44 1/1/1 40 50
1098 - Řád Rudého praporu práce ČSR č.116,I.vyd.Zukov,  VM.45-I 1/1/1 900 900
1099 - Řád Rudé hvězdy práce ČSR č.3357, I.vyd.+stužka, legitimace, udělen v r.1958,  Zukov       or.etue        VM.46-I 1/1/1 800 800
1100 - Med.Za pracovní věrnost ČSR, I.vyd. Zukov              VM.47 1/1/1 180 180
1101 - Med.Za pracovní věrnost ČSSR, II.vyd. Zukov, stužka,               or.etue                                                                 VM.47 1/1/1 180
1102 - Med.Za pracovní věrnost ČSSR, II.vyd.,         Zukov,               or.etue                                                                 VM.47 1/1/1 160
1103 - Med.Za pracovní obětavost ČSSR, II.vyd. dekret č.163/1984,   stužka,                                                 etue         VM.48 1/1/1 100 100
1104 - Pamět.med.20let osvobození Československa z r.1965, stužka,                                             or.etue          VM.53         1/1/1 180
1105 - Pamět med. 50.let KSČ                                         VM.56 1/1/1 40
1106 - Pamět.med.25.výr.Vítězného února                         VM.57 1/1/1 30
1107 - Pamět.med.30.let osvobození ČSSR                       VM.59 1/1/1 40
1108 - Pamět.med.40.let osvobození, dekret,stužka,etue    VM.IV. 1/1/1 70
1109 - Pamět.med.40.let osvobození                      VM.IV-dodatek 1/1/1 40
1110 - Med.Za obětavou práci pro socialismus, dekret,       VM.62 1/1/1 100
1111 - Stříbrný stupeň med.Čs.svazu protifašistických bojovníků,      var.z těžkého kovu,                           etue              VM.217 1/1/1 90
1112 - Stříbrný stupeň med.Za zásluhy o ČSLA z r.1990,vydalo Federál.min.Nár.obrany,                              or.etue    1/1/1 130
1113 - Pamět.med.Středočeského KV KSČ z r.1988 na 40let Února, dekret,     návrh Kolářský                                etue 1/1/1 100 100
1114 - Med.ČSTV Za zásluhy o rozvoj Čs.tělesné výchovy a sportu + klopová min.                                                   etue 1/1 30 50
1115 - vyjmuto
1116 - SPO ČSSR za příkladnou práci, stuha červeno-modrá,stuška s miniaturou                                            etue 1/1/1 80
1117 - Svazarm ČSSR, závěsná postř.med.za branou výchovu,  etue 1/1 50 100
1118 - ČSTV - Za Zásluhy + klopový odznak                     or.etue 1/1/1 20
1119 - Hvězda LM                                                           or.etue 1 220 220
1120 - Za příkladnou práci v ČSLA-SSM,odz.na šroub    Krubl 29/3 1 20 30
1121 - Za dobrovol.práci ve prospěch soc.společnosti PS-VB 1 120
1122 - Čestný odznak PS-VB + miniatura, I.typ 1 150
1123 - Čestný odznak PS-VB + miniatura, II.typ 1 120
1124 - Vzorný člen PS-VB + miniatura                           (MK+Jabl.) 1 150
1125 - Čestný odznak SNB - masivní ovál   I.typ 1 150 150
1126 - Čestný odznak SNB ,  na přívěsku Jablonec 1 120
1127 - Med.Za službu v SNB+malá stužka 1/1 220
1128 - Med.Za dlouholetou práci v SNB+malá stužka 1/1 220
1129 - Medaile 30.rokov ZNB+malá stužka 1/1 200
1130 - Vzorný pracovník VB                                    (Jablonec) 1 120
1131 - Medaile 30.let SNB 1/1 180
1132 - Medaile SNB (Čestné uznání) + malá stužka 1/1 220
1133 - Odznak Vysoká škola SNB  I.typ 1 250 260
1134 - Odznak Vysoká škola SNB  III.typ     (plochý) 1 250 260
1135 - Mistr sportu,  bílý kov                                   Nov.188 ? 1/1 150 220
1136 - vyjmuto
1137 - LM - Za příkladnou práci 1/1 40 80
1138 - Závěsná med."Za zásluhy",střelec.jednota Košíře 1893-1939,  světle zelená stuha s břevnem, zlac.br.35mm 1/1/1 1200
1139 - Med. k 25.výr.Vítězného února 1973, stužka,             etue 1/1/1 25
1140 - Med. Za zásluhy o SNB, 2stužky,        etue     oprava - bez limitu 1/1/1 30
1141 - Minister.školství ČSR / vzorný pracovník, min., Br.  etue 1/1 25 25
1142 - Minister.školství ČSR / vzorný pracovník, min.postř.Br.etue 1/1 25 25
1143 - Minister.stavebnictví ČSR/Zasloužilý pracovník stavebnictví,    stuha, stužka s miniaturou                                       etue 1/1/1 30 30
1144 - Minister.stavebnictví ČSR / Vzorný pracovník ve stavebnictví,  medaile s kovovým závěsem,                                    etue 1/1 15 15
1145 - Minister.výstavby a stavebnictví ČSR / Vzorný pracovník stavebnictví, med.s kovovým závěsem, min, sig.Housa,  etue 1/1 20
1146 - Minister.výstavby a stavebnictví ČSR / Zasloužilý stavbyvedoucí stavebnictví, med.s kov.závěsem, miniatura,     sig. Housa       etue 1/1 20
1147 - Svaz protifašistických bojovníků / Čestný odznak na kovovém  závěsu 1/1 15
1148 - Za dlouholetou práci v dopravě - 10.let, min. etue 1/1 15
1149 - SONP Kladno, odzn.Vzorný pracovník + 4ks různých podnik. odznaků,                                                                   etue 1 15 15
1150 - SONP Kladno, odzn.Za příkladnou práci                       etue 1 15 15
1151 - Minister.stavebnictví ČSR / Vzorný stavbyvedoucí, med.s kov. závěsem,       sig. Housa                                            etue 1/1 20 34
1152 - Min.k Řádu 25.února III.st., do klopy+s jehlicí     2ks 1 25 38
1153 - Min.k Řádu 25.února II.st., do klopy+s jehlicí     2ks 1 25 38
1154 - Minatury k Řádu 25.února-malá st.s.min+ Ag  min.       2ks 1 30
1155 - Pamět.med.25.výr.vítěz.Února 1973, dekret, etue 1/1/1 30
1156 - Pamět.med. 30.výročí SNP              dekret, etue 1/1/1 30 30
1157 - 40.výr.osvobo.Československa Sovětskou armádou 1985, et. 1/1 30
1158 - Vzorný pracovník Pražských pivovarů,závěsná med.     etue 1/1 40 40
1159 - Náprsní stužky k med.25.výr.Vítězného února - 30ks 1 15 26
1160 - Náprsní stužky  k med.Za službu vlasti - 30ks    oprava - bez limitu 1 15
1161 - Náprsní stužky s min.k med.Za zásluhy o obranu vlasti -30ks 1 20 32
1162 - Náprs.stužkys min.k med.Za službu v PS - VB,         30ks 1 20
Bulharsko
1163 - Řád Rudého praporu                                            Petrov  8 1/1/1 1000
1164 - Medaile Za osvobození                                         Petrov  1 1/1/1 180 180
1165 - Medaile Za vojenské zásluhy                                Petrov  12 1/1/1 350 350
1166 - Med.Za odslužená léta v armádě-I.tř.                     Petrov  16 1/1/1 220
1167 - Medaile na 25.let trvání republiky                          Petrov  17 1/1/1 180 180
1168 - Medaile za zásluhy o mechan.vojsko                    Petrov  30 1/1/1 180
1169 - Medaile na 30.výr.vítězství nad fašismem              Petrov  34 1/1/1 180 180
1170 - Med.na 100let osvob.Bulharska od osman.poroby  Petrov  41 1/1/1 180 180
1171 - Medaile na 1300 let Bulharska                             Petrov  46 1/1/1 180
1172 - Medaile na 100 let výr.nar.G.Dimitrova 1/1/1 180 180
1173 - Medaile na 40.výr.socialistického Bulharska 1/1/1 180
Francie
1174 - Kříž bojovníků 1914-1918 se stuhou                        JK. 28 1/1/1 350
Itálie
1175 - Pamět.válečná medaile 1915-1918 se stuhou 1/1/1 300
Německo
1176 - Pamět.kříž I.svět.války s meči 1914-1918,ocel, Nim.3803,1 1/1/1 180
1177 - Pamět med.na válku 1870-1871 se stuhou,nápis na hraně 1/1/1 300
1178 - III.říše "Železný kříž 1939 se stuhou"                   Nim.3824 1/1/1 600
1179 - III.říše "Železný kříž s meči 1939" se stuhou        Nim.3835 1/1/1 300 300
1180 - Čestný kříž pro účastníky války 1914-1918, typ pro bojovníky,    Niemergut  3803 1/1/1 130 130
1181 - Čestný kříž pro účastníky války 1914-1918, typ pro bojovníky,    Niemergut  3803,             nesprávná stuha 1/1/1 90 90
1182 - Čestný kříž pro účastníky války 1914-1918,typ pro bojovníky,  bez mečů, náhr.kov.                               Niemergut 3803 1/1/1 90 90
1183 - vyjmuto
1184 - Kříž pro matky-bronz.stupeň, II.typ včetně přesně dlouhé stuhy.                                                   Niemergut 3515 1/1/1 800 800
1185 - Válečný záslužný kříž 1939, II.tř.s.meči, bronzovaný náhradní kov.                                                      Niemergut 3835 1/1-/1 300 300
1186 - Med.Válečného záslužného kříže, válečný originál,     Niemergut   3837                                  1/1/1 150 150
NDR
1187 - Za věrné služby - námořní medaile, bronz,    min. etue 1/1/1 120
1188 - Za věrné služby - námořní medaile, stříbrná, min. etue 1/1/1 120
1189 - Záslužná bronzová medaile námořního provozu, min. etue 1/1/1 120
Maďarsko
1190 - Vyznamenání "Kiváló Dolgozó", miniatura, etue 1/1/1 60 60
1191 - Pamět.med.pro bojovníky války 1914-1918               VM.I 1/1/1 80
Polsko
1192 - Řád Grunwaldského kříže I.stupně 1/1 150 250
Rakousko-Uhersko
1193 - Karel I. - bronzová medaile Za statečnost, bez st.    VM.5 1/1 80 80
1194 - Karlův vojenský kříž                                               VM.18 1/1/1 90 90
SSSR
1195 - Řád Cti (Znak Početa)  3.typ     č.242 247 1/1/1 500
1196 - Medaile za osvobození Buadapešti 1/1/1 500 500
1197 - Medaile k 50.letům ozbr.sil, 30.let osvobození              2ks 1/1/1 60
1198 - Medaile k 50.letům ozbrojených sil CCCP - 1968 1/1/1 40
1199 - Medaile za 20.let služby v KGB 1/1/1 350
1200 - Medaile 50.let Sovětských milicí - 1967 1/1/1 150 180
1201 - Medaile 100.let narození V.I.Lenina 1870-1970 1/1/1 40 40
1202 - Za obranu Moskvy - stuha 1/1/1 110 110
1203 - Vojnu - Internacionalistu,                                  etue 1/1/1 130
1204 - Velký smalt.odznak "Gvardia" pro zdravotníky,na šroub    et. 1 130
1205 - Pamět.odznak 300.výr.ruského loďstva 1697-1997 1 130
1206 - Řád Vlastenecké války I.st. (1985) 1 100 170
1207 - Za statečnou práci ve Velké vlastenecké válce 1941-1945 1/1 50 50
1208 - Veterán práce/Za dlouholetou statečnou práci 1/1 30
1209 - 20.výročí vítězství ve vlastenecké válce 1945-1965 1/1 25
1210 - 30.výročí vítězství ve vlastenecké válce 1945-1975 1/1 25
1211 - 60.výr.založení ozbroj.sil SSSR 1918-1978 1/1 25
Írán
1212 - Závěsná postř.med.+smalt, XI.konsil AAPSO, bagdad 1974 1/1 120
USA
1213 - In the service of Peage, medaile UN                            etue 1/1/1 90 110
1214 - For military achievement,or.stuha.stužka,miniatura,or.etue 1/1/1 220 220
1215 - Southwest Asia Service, stuha+stužka 1/1/1 100 110
1216 - National Defense Service,  stužka                     or.krabička 1/1/1 120 150
1217 - Pamět.medaile za účast v Kuvaitu                    or.krabička 1/1/1 120 150