wz

LIMITNÍ  LÍSTEK

Jméno, přesná adresa a PSČ Aukce č.          70 Limit č.
Došlo dne: Pozn.:
Položka č. Limit

Docílená

cena

Položka č. Limit

Docílená

cena

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Pište psacím strojem nebo čitelně hůlkovým písmem

Prohlašuji, že jsem členem ČNS

pobočky:

 

Datum:                          Podpis:

Celkem draženo  
Poplatek 10%  
Poštovné a balné  
K  zaplacení              CELKEM  
Účtoval

  Odešlete na adresu: Jaroslav EJEM, Švermova 1377,   266 01   Beroun 2